Upprop: Namninsamling mot kärnvapen

Skriv på namninsamlingen mot Kärnvapen


Avskaffa kärnvapnen nu!

Minnet av atombomberna som fälldes över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i slutskedet av andra världskriget har förbleknat. Men sedan drygt 25 år tillbaka hedrar vi i Uppsala minnet av offren för atombonberna med en lyktnedsättning i Fyrisån vid Nybron den 6 augusti varje år, Samtidigt försöker vi väcka en opinion  för en avveckling av olika kärnvapen,

 

I dag är detta en viktig uppgift. Nya generationer kärnvapen utvecklas nu fortlöpande med risk för förödande mänskliga  och miljömässiga katastrofer. Förutom de erkända kärnvapenmakterna USA, Ryssland, Storbrittanien, Frankrike och Kina har i dag Indien,Pakistan och Israel kärnvapen. Sannolikt också Nordkorea.

 

Parterna inom Ickespridningsavtalet, NPT - Non Proliferation Treaty, som trädde i kraft 1970, har i dagsläget stora svårigheter att nå fram till bindande avtal. I översynskonferensen 2000 fastslog man visserligen enhälligt att det slutliga målet i nedrustningsprocessen var ett totalt avskaffande av alla kärnvapen och kom överens om konkreta steg på vägen dit. Men ingenting hände i praktiken. Översynskonferensen 2005 slutade utan några framsteg alls och när förberedelserna för 2010 års översynskonferens inleddes i maj 2008, visade det sig att svårigheterna att komma överens bestod.

 

Men världen över arbetar folkrörelser och yrkesgrupper för att driva fram en opinion som tvingar världens stater till en total nedrustning av kärnvapen.

Initiativtagare: Anna-Lena Pikas

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Anna-Lena Pikas
Uppsala
2.Jakob Magnér
Göteborg
3.Dennis Strömberg
Östhammar

 

Uppropet startades
2009-03-11

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper