Upprop: Protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen

Protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen

Detta är ett upprop som protest mot stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag där de föreslår att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen ska tas bort! Förslaget ska upp till politiskt beslut i den 24 januari 2018. Det är bråttom!!!

Bakom uppropet står SSIS – Södra Skärgården i samverkan. En gemensam utvecklingskraft i Göteborgs södra skärgård – för en hållbar livskraftig skärgård.

 De bärande huvudpunkterna i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande är följande:

1)   Som följd av KF:s beslut om att Saltholmen fortsatt ska utgöra knutpunkt för skärgårdstrafiken, har Västtrafik beslutat att båtterminalen måste byggas om, bl a för att svara mot moderna krav på tillgänglighet även för rörelsehindrade.

2)   Denna ombyggnad medför enligt det ombyggnadsförslag som stadsledningskontoret valt att lyfta fram, att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen försvinner. 

3)   Stadsledningskontoret påstår att dessa platser endast kan kompenseras genom utbyggnad av ett bergrumsgarage på yttre Saltholmen. 

4)   Samtidigt konstaterar stadsledningskontoret att ett sådant garage inte är möjligt att genomföra av ekonomiska skäl. 

5)   Sammanfattningsvis föreslår stadsledningskontoret en neddragning av totalt 300 platser.

 

Konsekvenser av ovanstående förslag

Ett beslut enligt stadsledningskontorets förslag ovan skulle vara förödande, rent av en katastrof, för väldigt många boende och verksamma i skärgården samt för södra skärgårdens utveckling. Det skulle rent konkret till en början troligen innebära att de 300 personer som senast har tilldelats förhyrda platser eller parkeringstillstånd blir av med sina platser/tillstånd. 

 Södra Skärgården har inget att invända mot att båtterminalen byggs om och anpassas till moderna krav på tillgänglighet. Tvärtom -  det måste vi naturligtvis bejaka. Men en sådan ombyggnad måste kunna genomföras utan att antalet parkeringsplatser på Saltholmen för de boende/verksamma i södra skärgården reduceras vilket skulle motverka möjligheterna till en livskraftig skärgård!

 

Du protesterar mot Stadsledningskontorets förslag genom att skriva under detta upprop!

 

 

SSIS är ett forum i Göteborgs södra skärgård vars uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för södra skärgårdens befolkningsmässigt största öar - Vrångö, Donsö, Styrsö, Köpstadsö, Brännö och Asperö. Syftet är att i samverkan skapa förutsättningar för en levande och livskraftig skärgård.

SSIS är ett fristående och partipolitiskt obundet organ - ett forum och en plattform för gemensamma skärgårdsfrågor. Med en bred representation och förankring från civilsamhälle och näringsliv skapar vi en gemensam utvecklingskraft för en hållbar livskraftig skärgård. Läs mer på livskraftigskärgård.se

Initiativtagare: Södra Skärgården i Samverkan

 

 

Undertecknas

 

1.Patrik Gustavsson
Köpstadsö
2.Jonas Gunnarsson
DONSÖ
3.Anders Carlsson, sjöingenjör
Styrsö
4.Magnus Sjöberg
Vrångö
5.Daniel von Sydow Sjöingenjör
Styrsö
6.Magnus Sander
Styrsö
7.Eva Sundén politiker i väster för moderaterna
Brännö
8.Erik Nord
Donsö
9.Marita Broberg
Donsö
10.Pernilla Viberg
Donsö
11.Per Larsson
Brännö
12.Stefan Gustafsson
Donsö
13.Josefine von Lantz
Donsö
14.Pontus Kristiansson
Sjumansholmen
15.Susanna Strandberg
Vrångö
16.Margareta Svanström
Styrsö
17.Håkan Vågblad
Vrångö
18.Helena Carlsson
Styrsö
19.Mona Andreasson
Köpstadsö
20.Monica Hedlund
Asperö
21.Furetank Rederi AB
Donsö
22.Roland Olofsson
Donsö
23.Bengt Arne Lorensson
Donsö
24.Johan kristensson
Donsö
25.Pernilla Wiberg (företagare)
Brännö
26.Catarina Hultin Gustafsson
Donsö
27.Jarl Andreasson
Köpstadsö
28.Ulla Levin
Vrångö
29.Matts Björk
Vrångö
30.Kössö Bygg AB
Köpstadsö
31.Viktor Törnkvist
Styrsö
32.Charlotte Persson
Göteborg
33.Conny Olsson
Vrångö
34.Bengt Nilsson
Vrångö
35.Josefina Svanström
Vrångö
36.Jonatan Svanström
Vrångö
37.Krister Ragnvaldsson
Vrångö
38.Yngve Strandberg
Vrångö
39.Andreas Johansson
Vrångö
40.Axel Johansson
Vrångö
41.Olle Johansson
Vrångö
42.Monica Warenius
Vrångö
43.Niclas Lundgren
Donsö
44.Bertil
Pevantus
45.Martina Ivarsson
Hönö
46.Pontus Kristensson
Köpstadsö
47.Lina Höglund
Donsö
48.Åsa Bernlo
Asperö
49.Nils Bernlo
Asperö
50.Lina Lundgren
Donsö
51.Jessica Carling
Styrsö
52.Jonas Carlgren
Styrsö
53.Lars Lilja
Köpstadsö
54.Josefine Bjelkholm
Asperö
55.Johan Fhager. Murare
Donsö
56.Eva Johansson
Donsö
57.Skattejurist Jan-Olof Johansson
Styrsö
58.Anders Bengtsson
Asperö
59.Rolf Johansson
Donsö
60.Paulina Nylund
Styrsö
61.Christian svanström
Styrsö
62.Lena Knutsson
Asperö
63.Thomas Knutsson
Asperö
64.Karl Almén Burman
Styrsö
65.Inga-Berit Kristensson
Donsö
66.Nina Bengtsson
Asperö
67.Nicklas Dino
Donsö
68.Didrik Gunnarsson
Donsö
69.Eva Dahlgren
Brännö
70.Mimmi Sedig
Vrångö
71.Linda Gustavsson
Köpstadsö
72.Mona Fhager
Donsö
73.Peter Andersson
Sjumansholmen
74.Richard Gullqvist
Styrsö
75.Katarina Karlsson
Brännö
76.Anna-Karin Jakobsson
Donsö
77.Carina Ammilon
Vrångö
78.Stefan Kihlgren
Brännö
79.Aina Ammilon
Vrångö
80.Gunnlaug Cottingham
Styrsö
81.Bengt Nilsson
Vrångö
82.Ingrid Jönsson
Donsö
83.Thomas Göthman
Styrsö
84.Stig Petersohn
Vrångö
85.Ulrika Andersson
Donsö
86.Tobias Julin
Vrångö
87.Birgitha Archenholtz
Brännö
88.Rose-Marie Johansson
Donsö
89.Charlotte Baltzersen
Donsö
90.Anna Höglund
Donsö
91.Desirée c-johnsson
Donsö
92.Peter Höglund
Donsö
93.Daniel Larsson
Kopstadso
94.Linus Carlstedt
Brännö
95.Dan-Erik Andersson
Donsö
96.Gerry Carling
Styrsö
97.Mikaela Lindblad
Asperö
98.Jakob wedel
Styrsö
99.Hjalmar Lorensson
Donsö
100.Sophia Nilsson
Styrsö
101.Martin Köster
Mölndal
102.Nils Wiberg
Donsö
103.Martin Kärnbratt
Styrsö
104.Fredrik Lindén
Lerum
105.Hugo Genemo
Donsö
106.Susanne Vågblad
Vrångö
107.Mikael Friden
Asperö
108.Cecilia Olsson
Järfälla/Brännö
109.Karl-oskar Knutsson
Asperö
110.Reidun Larsson
Styrsö
111.Karl Anders Tjellander
Donsö
112.Lars Höglund
Donsö
113.Jack Larsson
Styrsö
114.Jenny Berntsson
Asperö
115.Gun Fhager Adm
Donsö
116.Karl Gustaf Gunnarsson
Donsö
117.Lina Carlstedt
Brännö
118.Anna Patriksson Börjesson
Donsö
119.Ros-Mari Kindström
Vrångö
120.Heléne Svanström-Ericsson
Styrsö
121.Inga-Lill Nilsson
Donsö
122.Christer Jansson
Donsö
123.Marita Gunnarsson
Donsö
124.Lena Höglund
Donsö
125.Lena Johnsson
Donsö
126.Monica Tjellande
Donsö
127.Jan Kristiansson
Sjumansholmen
128.Maritha Eriksson
Styrsö
129.Fredrik Asplund
Donsö
130.Marie Kristiansson
Styrsö
131.Linda Carlsson
Donsö
132.Mattias Svensson
Styrsö
133.Kenneth Johnsson
Donsö
134.Stig Berggren/Brandskyddsledare.
Brännö
135.Herr Göran Janson
Styrsö
136.Bengt Arvidsson
Styrsö
137.Anna Karin Jansson
Donsö
138.Stefan johansson
Vrångö
139.Anna Lena Johnsson
Donsö
140.Camilla Jakobsson
Donsö
141.Peter Friberg
Styrsö
142.jimmy svensson
styrsö
143.Bosse Hedlund
Asperö
144.Britt-Marie Tedjeza
Donsö
145.Anders Johnsson
Styrsö
146.Benny Helamb
Brännö
147.Pontus kjellberg
Styrsö
148.Carina pagoldh
Brännö
149.Jan Ericsson
Styrsö
150.Johan kjellberg
Donsö
151.Torsten Jacobsson
Köpstadsö
152.Jim-Alex M. Hirschi
Styrsö
153.Lizette Fhager
Styrsö
154.Gunilla Jacobsson
Köpstadsö
155.Renee’ Kjellberg
Donsö
156.Tobias Fhager
Styrsö
157.Hanna Karlsson
Donsö
158.Karin Vasen
Sävedalen
159.Lina Olofsson
Donsö
160.Anton Brun
Asperö
161.Monica ström
Donsö
162.Magnus Nilsson
Brännö
163.Jens Tybrand
Styrsö
164.Kristina Tullock Johansson
Vrångö
165.Jonas Hjerpe
vallda
166.Joakim Andersson VD
Asperö
167.Lennart petersohn tekniker
Vrångö
168.Katarina Kjellberg
Styrsö
169.Magnus Sandersnäs
Vrångö
170.Per ström
Donsö
171.Susanne Johansson
Vrångö
172.Jenny Johansson
Styrsö
173.Jonas Strandberg
Vrångö
174.Andreas Olsson Wijk
Vrångö
175.Jennie Sandersnäs
Vrångö
176.Sören Bergdahl
Vrångö
177.Lilian Johnsson
Donsö
178.Gottfrid matsson
Styrsö
179.Kristoffer Wake
Styrsö
180.Gotte Sällberg ingenjör
Styrsö
181.Agneta Jönsson
Donsö
182.Dan Korn
Mölnlycke
183.Jimmy Svanström
Styrsö
184.Nils-Ove Fhager
Donsö
185.Bengt Fogmark
Donsö
186.Margaretha Abeling
Styrsö
187.Catarina Örn
Styrsö
188.Martin Sjöberg
Vrångö
189.Kajsa Helamb
Brännö
190.Inger Fhager
Donsö
191.Magret Störch
Brännö
192.Daniel Olsson
Donsö
193.Fredrik Janson
Styrsö
194.Alex Mammos
Styrsö
195.Iren Höglund
Donsö
196.Carl Lindberg
Västra Frölunda
197.Lena Karlsson
Brännö
198.John gustafsson
Donsö
199.Kristina Gustafsson
Donsö
200.Björn Tyrberg
Asperö
201.Conny Granqvist
Hovås
202.Göte Karlsson
Donsö
203.Christina Karlsson
Donsö
204.Inger Winnergård
Göteborg
205.Malin Kjellberg
Styrsö
206.Bo Stefan Lundquist
Styrsö
207.Hr L I Lundberg
Göteborg
208.Diana Constance Karlsson
Härryda
209.Amelie kennebring
Styrsö
210.Susanne Areschoug
Göteborg
211.Karin Corell
Styrsö
212.Kathe Ejdefjord
Brännö
213.Jan Börjesson
Donsö
214.Bo Jönsson
Donsö
215.Peter Hansen
Donsö
216.Marianne Gustafsson
Styrsö
217.Berit Kihlgren
Brännö
218.Maria Gustafsson
Donsö
219.Daniel André
Asperö
220.Carl larsson
Donsö
221.Conny Johansson
Brännö
222.Maria Karlsson
Donsö
223.Camilla Hederstedt
Köpstadsö
224.Othilia Kjellberg
Donsö
225.Jozsef Sziraki
Styrsö
226.Mariah Dynehäll
Göteborg
227.Jan Kjellberg
Styrsö
228.Peter Näslund
Brännö
229.Malena Göthman
Styrsö
230.Bodil Svedlund
Kode
231.Inger Bergdahl
Vrångö
232.Petra Kanvall
Asperö
233.Anita Bärring
BrännöB
234.Björn Karlsson
Asperö
235.Ann-Britt Dino
Donsö
236.Martin Johansson
Styrsö
237.Mimmi Lundberg
Donsö
238.Suzanne Molander
Donsö
239.Bengt Persson
Donsö
240.Jonatan Persson
Styrsö
241.Micael Dino
Donsö
242.Miriam Flodén
Donsö
243.Henrik Lorensson
Donsö
244.Thomas Persson
Styrsö
245.Per-Olof Molander
Donsö
246.Pernilla Edstrom
Asperö
247.Tomas Olofsson
Donsö
248.Katarina Andersson
Styrsö
249.Beda Backman
Donsö
250.Lovisa Ahlebrand
Styrsö
251.Linda Hermansson
Önnered
252.Daniel Källén Vidman
Donsö
253.Lina Karlsson
Asperö
254.Erik Kristensson
Donsö
255.Tomas Karlsson
Brännö
256.Annie Thorell
Styrsö
257.Urban Lorensson
Donsö
258.Ulla Lindblad
Västra Frölunda
259.Ronja Karlsson
Asperö
260.Eva Karlsson
Asperö
261.Anita Reteike
Donsö
262.David Patriksson
Donsö
263.Peter Fhager
Donsö
264.Lisbeth Johnsson
Donsö
265.Solveig viberg
Donsö
266.Jan Inge Wiberg
DONSÖ
267.Tobias Johansson
Styrsö
268.Oscar Pihlblad
Donsö
269.Daniel Fhager
Donsö
270.Martin Öberg universitets lektor
Asperö delårsboende
271.Lars Edström
Asperö
272.Fredrik Romeborn
Köpstadsö
273.Bengt-Åke Harrysson
Göteborg
274.Marie Sjövall
Donsö
275.Christian Olofsson
Donsö
276.Anna Palmers
Köpstadsö
277.Lärare Maj-Britt Lax
Vrångö
278.Thomas Isacson
Göteborg
279.Jonna Gibson
Brännö
280.Jenny Frost
Brännö
281.Astrid Gustafsson
Donsö
282.Louise Caspersson
Köpstadsö
283.Elenore Andreasson
Vrångö
284.Sören Hallberg
Styrsö
285.tommy berntsson
asperö
286.Oscar Gustavsson
Köpstadsö
287.Karin lindberg
Västra Frölunda
288.Anette Viknander
Donsö
289.Jan Reteike
Donsö
290.Åsa Klingnäs
Brännö
291.Agnetha Carling
Styrsö
292.Eva Carlund
Styrsö
293.Lennart Pettersson
Styrsö
294.Samuel Johansson
Vrångö
295.Charlotta Nilsson
Donsö
296.Charlotte Ruben
Gerrebacka
297.Anders Lindqvist
Asperö
298.Nils Möller
Donsö
299.Marinette Törnqvist
Styrsö
300.Kenneth Nyman
Asperö
301.Gunn Jonasson
Donsö
302.Christoffer Gustafsson
Donsö
303.Sara Almén Burman
Styrsö
304.Alicia Svanström
Styrsö
305.Christian Nilsson
Donsö
306.Jennie Wijk
Vrångö
307.Inge Backman
Donsö
308.Helene Taube
Asperö
309.Pernilla Friberg
Vrångö
310.Martin Jansson
Donsö
311.Björn johnsson
Donsö
312.Barbro Swahn
Styrsö
313.Rolf Andersson
Styrsö
314.Robert Frost
Brännö
315.Yvonne möller
Donsö
316.Hanna Fhager
Donsö
317.Jan Hellberg
Asperö
318.Peter Van Der Putten lotsoperatör/pensionär
Styrsö
319.Berit Balström
Brännö
320.Anna Sjöberg
Vrångö
321.Adel Ödman
Styrsö
322.Andreas Ström
Björkö (företag på Donsö)
323.Jimmy Kjellberg Wingstrand
Styrsö
324.Marianne Höglund
Donsö
325.Andreas Fhager
Donsö
326.Alexander Fhager
Donsö
327.Sebastian.carlund
Styrsö
328.Filip Gustavsson
Köpstadsö
329.Lars Swahn
Styrsö
330.Börje Karlsson
Donsö
331.Erik Molander Ingenjör
Göteborg
332.Astrid Carling
Styrsö
333.Mats Gustafsson
Styrsö
334.Tobias Thulin
Göteborg
335.Hans M Hirschi
Styrsö
336.Mathias Andreasson
Styrsö
337.Torgny Svanström
Styrsö
338.Magdalena Gustafsson
Donsö
339.Tandläkaren Thomas Åsum
Brännö
340.eva gunne
Donsö
341.Ia Lindqvist
Asperö
342.Jonas Hansson
Styrsö
343.Björn Andreasson
Styrsö
344.Jonas Ternstrand
Vrångö
345.Daniela Wernhage
Styrsö
346.Annica Svantesson
Göteborg
347.Per Wehlin
Kullavik
348.Per Myrén
Asperö
349.Jasmine Kjellberg Wingstrand
Donsö
350.Halle Olsen
Asperö
351.Ewa Olsen
Asperö
352.Ingemar Jakobsson
Donsö
353.Nina salow
Tråvad
354.Hans Janson pensionär
Styrsö
355.Per-Anders Höglund
Donsö
356.Karl Andreasson
Vrångö
357.Johan Mark
Västra Frölunda
358.Annika Stranberg
Vrångö
359.Marie Olsen
Styrsö
360.Barbro Fhager
Donsö
361.Erland Strandberg
Vrångö
362.Ulf Jakobsson
Donsö
363.Johan Westerberg
Vrångö
364.Marlene olsson
Brännö
365.Henrik Krona
Göteborg
366.Anna Svensson
Borlänge (fd Asperö)
367.Stina Kjellberg
Styrsö
368.Johnny Malmborg
Donsö
369.Lena Neugebauer
Brännö
370.Sylvia Sjöberg
Vrångö
371.Sven Boberg
Järfälla/Styrsö
372.Jan Farnelid
Donsö
373.Roy Dahlgren
Brännö
374.Karolina Gustafsson
Donsö
375.Jan Kaaling
Styrsö
376.Per Larsson
Donsö
377.Niclas Pettersson
Styrsö
378.Jörgen Gustafsson
Donsö
379.Ruben Sjöberg
Vrångö
380.Solveig Larsson
DONSÖ
381.Carl-Erik Gustafsson docent
Donsö
382.Jacek. Koscielniak
Göteborg
383.Cecilia Kristensson
Donsö
384.Emma lindahl
Göteborg
385.Ewa Olofsson
Asperö
386.Jaana Sandberg
Styrsö
387.Yvonne Lorentsson Tandsköterska
Donsö
388.Linn Malmborg
Donsö
389.Magnus Palmqvist
Brännö
390.Susanne Vågblad
Vrångö
391.Sara Carlert
Brännö
392.Tommie Jansson
Donsö
393.Björn Johansson
Asperö
394.Gunnar Bokedal
Mölndal
395.Håkan Obbel rektor
Styrsö
396.Gunilla Bokedal
Mölndal
397.Björnåke Hulth
Donsö
398.Lars-Inge Olofsson
Asperö
399.Helena Adolfsson
Vetlanda/Donsö
400.Fredrik Brolin
Göteborg
401.Maria Wennerbeck
Göteborg
402.Helena Sjölander
Styrsö
403.Kristin Fogmark
Styrsö
404.Berit Aaeng Ericsson
Styrsö
405.Trude Berg
Brännö
406.Sabina Lorentsson
Donsö
407.Eva Gyllenhammar
Donsö
408.Elin Widman
Donsö
409.Carina möller
Donsö
410.Lena Carlsson Ekander, professor
Köpstadsö
411.Cecilia Olsson
Köpstadsö
412.Jens Lorentsson
Donsö
413.Claes Westerberg
Askim
414.Thomas möller
Donsö
415.Gustav möller
Donsö
416.Mats Thorell
Styrsö
417.Peter Norin
Styrsö
418.Ing-britt Hultgren
Vrångö
419.Anders Döbeln
Göteborg
420.Lisbeth Sunden Andersson
Knarrholmen
421.Pontus Göthman
Göteborg
422.Ragnar Hultgren
Vrångö
423.Rolf Malmelind
Köpstadsö
424.Peter Alén
Styrsö
425.Mikael Rundqvist
Köpstadsö
426.Marianne Bergman
43082 Donsö
427.Tomas Greek
Partille
428.Johan Bonander
Styrsö
429.Marianne qvick
Göteborg
430.Anna Gustafsson Hansson
Göteborg
431.Anders Åsberg
Donsö
432.Niklas Rosengren
Asperö
433.Monica Fogmark
Donsö
434.Per Wedel
Styrsö
435.Anna-Karin Davidson säljare
Fiskebäck
436.Lennart Börjesson
Asperö
437.Carina Löfqvist
Donsö
438.Gunvor Åsberg
Donsö
439.Emma Jansson
Donsö
440.Lena Andreasson
Styrsö
441.Christin Wackerberg
Styrsö
442.Jörgen Andreasson
Donsö
443.Mariellestrid
Göteborg
444.Ann-Louise Andreasson
Donsö
445.Ulf Augustin
Asperö
446.Karl-olof Möller
Donsö
447.Helena Ekbom
Brännö
448.Carina Nyström
Köpstadsö
449.Yvonne Möller
Donsö
450.Martin Nyström journalist
Köpstadsö
451.Nickolina Persson
Göteborg
452.Eva Åderman
Göteborg
453.Stefan kjellberg
Styrsö
454.Karolin Knutsson
Asperö
455.Ewa Bergman
Donsö
456.Lars Olof Olsson
Donsö
457.Staffan Kihl
Brännö
458.Ronnie Bergman
Donsö
459.Maria Julin
Vrångö
460.Alexandra Clason
Asperö
461.Petter Eriksson
Donsö
462.Lars Julin
Vrångö
463.Peter Liljeqvist
Brännö
464.William Carling
Styrsö
465.Johan Åström
Vrångö
466.Anders Gustafsson
Donsö
467.Tilda Haraldsson
Donsö
468.Eva Sundblad Lärare
Nacka/Köpstadsö
469.Selvien Leifsson
Donsö
470.Gunilla Olsson
Donsö
471.Gunvi Johnsson
Donsö
472.Peter Carlsson
Styrsö
473.Marie Ståludd
Asperö
474.Martin Ståludd
Asperö
475.Oscar johannessen
Donsö
476.Camilla Berglund
Göteborg
477.Bengt Witting
Asperö
478.Eva Karlsson
hyppeln
479.Kristofer Eklund
Hovås
480.Susanne Frank
Brännö/Surte
481.Rosita johannessen
Donsö
482.Susanne Almér
Göteborg
483.Anders johannessen
Donsö
484.Henning Johansson
Donsö
485.Marcus Törnqvist
Mölndal
486.Tina Nilsson
Asperö
487.Frida wahl
Styrsö
488.Peter Eklund
Donsö
489.Birgitta Jännebring forskningssamordnare
Asperö
490.Rebecka Levin
Donsö
491.Alexandra karlsson
Donsö
492.Anders Dahlberg
Donsö
493.Per Salomonsson
Donsö
494.Tom Toiviainen
Göteborg
495.Martin Gråberg
Köpstadsö
496.Stig Varlsson
Styrsö
497.Lena Hagelin
Köpstadsö
498.Helena Jacobsson
Styrsö
499.Norettin
Donsö
500.Paulina Brandström
Floda/Brännö
501.Linda olsson
Donsö
502.Milad jafaei
Göteborg
503.Mona Green
Göteborg
504.Bertil Nelhans, universitetslektor
Göteborg
505.Agneta Stenberg
Donsö
506.Maud Ankardal
Göteborg fd Donsö
507.Linda Karlsson
Asperö
508.Claes karlsson
Asperö
509.Sandra Eklund
Donsö
510.Petter Lerenius
Köpstadsö
511.Ola Tulldahl
Styrsö
512.Anders Johansson
Donsö
513.Michel Lindblad
Asperö
514.Magnus corneliusson
Styrsö
515.Niclas Kihlberg
Brännö
516.Karl Corneliusson
Styrsö
517.Anne Gråberg
Köpstadsö
518.Anna Dahlén
Köpstadsö
519.Agneta Nykvist
Brännö
520.Bjarne steen
Donsö
521.Peter Nilsson
Göteborg
522.Julia Carling
Göteborg
523.Daniel skoglund
Göteborg
524.Göran Persson
Styrsö
525.Christer Karlsson
Kungsbacka
526.Peter Andersson
Göteborg
527.Sofi André
Asperö
528.Peter Blomqvist
Donsö
529.Berne Löfqvist
Donsö
530.Helen Tullock
Styrsö
531.Gunnar Tullock
Sryrsö
532.Charina Widmark
Vrångö/Sävedalen
533.Eddie carlström
Styrsö
534.Olle Levin
Fiskebäck
535.Carola Aronsson
Partille
536.Mats Dawidsson
Donsö
537.Lill-Britt Höglund
Donsö
538.Elisabeth Boman
Donsö
539.Kristian Jönsson Sjökapten
Västra Frölunda
540.Anders Sjöstrand
Brännö
541.Madeleine Lindberg
V Frölunda
542.Orvar Johansson
Donsö
543.Karin Colliander
Brännö
544.Håkan Karlsten
Vrångö
545.Karin Westberg
Brännö
546.Rikard Löfgren
Vrångö
547.Catherine BELOTTI-ELIASSON
Köpstadsö
548.Ingvar Lorensson
Donsl
549.Mikael Andreasson
Styrsö
550.Jörgen Julin (sjökapten)
Vrångö
551.Ewa Hansson
Donsö
552.Per Hansson
Donsö
553.Sandra Kemeny
Göteborg/Donsö
554.Sten Ottander
Köpstadsö
555.Phillippa Julin
Vrångö
556.Marie Ottander
Köpstadsö
557.Andreas Johnsson
Donsö
558.Benny Fhager
Donsö
559.Hans Karlsson
Styrsö
560.Jan Lindberg
Köpstadsö
561.Jan Levin
Vrångö
562.Ingemar Galeus
BrännöNORTH
563.Göran Axelsson
Vrångö
564.Per Jakobsson
Donsö
565.Göran Olsson
Vrångö
566.Rickard Falk
Donsö
567.Olof Nilsson
Donsö
568.Fredrik Jakobsson
Göteborg
569.Emma Samuelsson
Brännö
570.Niklas Samuelsson
Brännö
571.Mikaela Svensson
Vallda
572.Hanna Samuelsson
Brännö
573.Jimmy Lorensson
Donsö
574.Emil Samuelsson
Brännö
575.Glenn Tobiasson
Göteborg
576.Håkan Andersson
Göteborg
577.Fru Angelica Krantz
Brännö
578.Ann Taube
Asperö
579.Karin Abeling Holming
Kärna
580.Ewa Höglund
Styrsö
581.Andrew Lovell
Brännö
582.Lena Yllö Csrlunf
Styrsö
583.Stina Fransson
Brännö
584.Magdalena Nyman
Asperö
585.Anette Krantz
Brännö
586.Dick Höglund
Donsö
587.Paola Näslund
Brännö
588.Fabian Gibson
Köpstadsö
589.Östen Johnsson
Donsö
590.Per-Arne Nilsson
Donsö
591.Dick Elvhäger
Donsö
592.Catherine Kihlgren
Brännö
593.Karin Jakobsson
Donsö
594.Reino Rutgersson
Göteborg
595.Barbro Johansson
Donsö
596.Göran Liljeqvist
Helsingborg
597.Peter Johansson
Göteborg
598.Ingemar Andersson
DONSÖ
599.Karl-Axel Johansson
Donsö
600.Ann-Kristin Elvhäger
Västra Frölunda
601.Sara Darefelt
Mölndal
602.Ingela Nyth
Göteborg
603.Gunnar Broden
Göteborg
604.Susanne Wedel
Styrsö
605.Peter Samuelson
Köpstadsö/Göteborg
606.BrittInger Backman
Donsö
607.Kjell Jakobsson
Donsö
608.Morgan Elvhäger
Donsö
609.Ingemar Taube
Asperö
610.Anette Gustafsson
Donsö
611.Carina Fransson
Donsö
612.Mattias Sundström
Asperö
613.Stefan Karlsson
Brännö
614.Jarl Andreasson
Donsö
615.Per Gustafsson
Donsö
616.Agnes Kjellberg
Donsö
617.Roger Carlsson
Jonsered/Kårholmen
618.Egil Wahlborg
Styrsö
619.Stig Semrén
Göteborg
620.Rederi AB Donsötank
Donsö
621.Bo Loren
Brännö
622.Urban Fransson
Donsö
623.Erik Bick
Olofstorp
624.Bo Carlsson
Styrsö
625.Gun-Britt Carlsson
Styrsö
626.Sandra Nord
Donsö
627.Karin Rydberg
Göteborg
628.Julia Samuelsson
Donsö
629.Mathias Nilsson
Göteborg
630.Viktor Kjellberg
Styrsö
631.Svenerik Sahlin
Brännö
632.Anna Claesson
Göteborg
633.Britta Allgurén
Styrsö
634.Bo Lindgren Teknisk chef
Asperö
635.Anders Eriksson
Brännö
636.Torbjörn Kristiansen, Lots
Asperö
637.Agneta Öberg sjkusköterska
Styrsö
638.Lennart öberg
Styrsö
639.Anders Romeling
Styrsö
640.Ingela Hamberg
Styrsö
641.Lennart Olsson
Donsö
642.Niclas Gustavsson
Göteborg
643.Johan Hamberg
Styrsö
644.Hans Holmberg
Brännö
645.Michael Manthey
Göteborg
646.Torbjörn Sällfors
Göteborg
647.William Ståludd
Asperö
648.Jenny Skoglund
Asperö
649.Andreas Larsson
Asperö
650.Stefan Petersson
Donsö
651.Gun Grankvist
Asperö
652.Leif och Berit Sjöberg
Vrångö
653.Eva Larsson
Brännö
654.Therese Hansson
Styrsö
655.Emmy Jakobsson
Donsö
656.Iris-Marie Jones
Brännö
657.Petra Haraldsson
Donsö
658.Claes-Göran Grankvist
Asperö
659.Anna Bjerkstig
Göteborg
660.Enar jansson
Donsö
661.Cecilia Borgström-Fälth
Köpstadsö
662.Axel Fromell
Köpstadsö
663.Christel Olivefors
Asperö
664.Marika Johansson
Styrsö
665.Samuel Kjellberg
Styrsö
666.Jan-Eric Lindgren
Donsö
667.Andreas Olsson
Brännö
668.Rebecka Bergman
Donsö
669.Ingela Nilsson
Köpstadsö
670.Agneta Nilsson
Asperö
671.Stefan johansson
Vrångö
672.Lena Holmberg
Brännö
673.Klas-Göran Andreasson
Styrsö
674.Annika Holmberg
Köpstadsö
675.Peter Hjalmarsson
Styrsö
676.Lars-Olof Carlund
Styrsö
677.Susanne Wikemar
Varberg
678.Ulrika Krona
Göteborg
679.John Engström
Göteborg
680.Mats Karlsson
Torslanda
681.Ralf Andersson
Styrsö
682.CG Claesson, grafisk designer
Köpstadsö
683.Anne-Marie Hafström
Göteborg
684.Peter Granath
Donsö
685.Louise Erlander
Sävedalen
686.Angeline Stenbock
Donsö
687.Pär Videsund ( Bfh )
Onsala
688.Thomas Krantz
Brännö
689.Jessica Karlsson Fridén
Brännö
690.Emma Corneliusson
Styrsö
691.Ann-Louise Lindeman
Asperö
692.Peter Andersson
Styrsö
693.Kristina Sahlin
Brännö
694.Jonas Åhsberg
Donsö
695.Ingrid velasco Janson
Styrsö
696.Ullah Salomonsson
Donsö
697.Martin Hedström
Köpstadsö
698.Johan Øberg
Halden / Kårholmen
699.Jarl jansson
Donsö
700.Anna-Maria Johnsson
Donsö
701.Maria Falk
Donsö
702.Maria Löfqvist
Styrsö
703.Filip Janson
Styrsl
704.Anders Olsson Lots
Donsö
705.Josefin Knutsson
Göteborg/Asperö
706.Marcus Steen
Donsö
707.Leif Wallin
Kinna
708.Arto Sandholm
Göteborg
709.Britt-Marie Andersson
Styrsö
710.Roger Frisk
Styrsö
711.Hanna Larsson
Göteborg
712.Birgitta carlssom
Billdal
713.Ewy Sahlen
Brännö
714.Hans Sahlen
Brännö
715.Mara olsson
Donsö
716.Conny Lorensson
Styrsö
717.Elena Linder
Brännö
718.Andreas jansson
Donsö
719.George Winnberg Gruppchef CEVT
Brännö
720.Axel jansson
DonsöARTi
721.Marie Axhäll
Styrsö
722.Sylve Eriksson
Styrsö
723.Roger Helgesson
Gislaved
724.Annika Twedmark
Brännö
725.Stefan Axhäll
Styrsö
726.Annkristin Wilhelmsson
Nygård
727.Johan Eriksson
Styrsö
728.Rebecca Eriksson
Mölndal
729.Patrik Magnusson
Askim
730.Erik Kaaling
Grästorp
731.Johan Gustafsson
Västra Frölunda
732.Anders Drefeldt
Målsry
733.Anita Karlmark
Angered
734.Rebecka Alkroth
Västra Frölunda
735.Mikael sätherström
Styrsö
736.Stefan johansson
VrångöLONg
737.Eva Anäng Andersson
Brännö
738.kerstin brattlund
vrångö
739.Jan Sylvan
Göteborg
740.Torbjörn Elvhäger
Donsö
741.Mathias Hansson
Donsö
742.Augusta Börjesson
Donsö
743.Sandra Elvhäger
Donsö
744.Stina johansson
Donsö
745.Olle Allgure'n
Styrsö
746.Madeleine Zachrisson
Göteborg
747.Reidar Arvidsson
mölndal
748.anders carlsson
kössö
749.Sofia Rosengren
Asperö
750.Elin Englund
Donsö
751.Lena Cange, specialpedagog
430 80 Asperö
752.Marie Johansson
Göteborg
753.Totte Eriksson
Mölndal
754.Claes Fhager
Donsö
755.Pia Kihlberg
Brännö
756.Jalle Adolfsson
Styrsö
757.Stefan Eriksson
Gothenburg
758.jan-olof olausson
GÖTEBORG
759.Axel Sjöberg
Göteborg
760.Birgitta carlund
Donsö
761.Gunilla Fredin
Göteborg
762.William Fhager
Donsö
763.Dennis Kruis
Köpstadsö
764.Anders Allgurén
Mölndal
765.Marja Larsson
Köpstadsö
766.Sven Palmersö
Styrsö
767.Jonas pedersen
Göteborg
768.Ahmet Ziyanak
Göteborg
769.Mariana Fhager
Donsö
770.Ruben Fhager
Donsö
771.Nils-Olof Persson
Brännö
772.Robert Levin
Donsö
773.Akli Tedjeza
Donsö
774.Bengt Jansson
Donsö
775.Lennart Möller
Donsö
776.Christin Arrhenius Bokedal
Helsingborg
777.Jan Kristensson
Vrångö
778.Johan Arrhenius Bokedal
Helsingborg
779.Patrick Johansson
Vrångö
780.Niklas Johansson
Donsö
781.Peter Nordblad
Donsö
782.Göran Eneström
Göteborg
783.Tore Lindstedt
Asperö
784.Bo Gerre
Angered
785.Sten Wessberg
Styrsö
786.Johan lander
Göteborg
787.ÍAnn Fhager
Göteborg
788.Martha Nordwall Persson
Brännö
789.Elin Dymling
Göteborg
790.Morten Nesje
Brännö
791.Anita Wessberg
Styrsö
792.Roger Viberg
Donsö
793.Ulla-Britt Eneström
Göteborg
794.Maria Vadvik
Mölndal
795.Timmy Viberg
Donsö
796.Camilla Lilliesköld
Köpstadsö & London
797.Sten Wessberg
Styrsö
798.Fredrik Saarela
Vrångö
799.Eddie Viberg
Donsö
800.Eva Lomander
Hönö
801.Ingela Johnsson
Donsö
802.Jenny Tedjeza
Donsö
803.Tomas Karlsson
Brännö
804.Andreas Tedjeza
DONSÖ
805.Mona Wallius Sarriolehto
Lerum
806.Martin Ericson
Styrsö
807.Emma Gunnarsson
Asperö
808.Caroline
Göteborg
809.Pelle Fälth
Köpstadsö
810.Anna Stillner
Styrsö
811.Moa svensson
Styrsö
812.Jonas Ericsson
Styrsö
813.Claes Fris, Sjöingenjör
Brännö
814.Magnus Fhager
Donsö
815.Ove Jenslöv
Mölndal
816.Ulla berntsson
Asperö
817.Ingela Andreasson
Styrsö
818.Petra Blomqvist
Donsö
819.Beryl Björk
Vrångö
820.Cissi Ekström
Donsö
821.Andreas Qvist
Landvetter
822.Andreas Carlsson
Donsö
823.Nils Backman
Donsö
824.Annelie Cardell
Styrsö
825.Pierre Ingmarsson
Styrsö
826.Carina Gustafsson
Donsö
827.John Sten
Donsö
828.Ingela Andreasson
Styrsö
829.Christina Carlsson
Västra Frölunda
830.Anna Frisk
Styrsö
831.Ingvar Johnsson
Donsö
832.Ulf Hiller
Brännö
833.Elin Karlsson
Brännö
834.Karolina Martinson
Styrsö
835.Jasmine Lundmark
Asperö
836.Albert Berntsson
Göteborg
837.Annika Kristensson
Donsö
838.Nellie Haag
Västra Frölunda
839.Kenth Möller
Donsö
840.Ann-Sophie Corneliusson
Donsö
841.Emilie Jansson
Donsö
842.John Olof Levin
Vrångö
843.Simon Gustafsson
Donsö
844.Ove Johnsson Företagare
Donsö
845.Anne-Marie Nykvist
Nyhammar
846.Per-Ola Svahn
Donsö
847.Lisbeth Johnsson
Donsö
848.Marcus lagerqvist
Styrsö
849.Annica Svahn
Donsö
850.Jens Sten
Donsö
851.Johannes Karlsson
Donsö
852.Sven Johnsson
Donsö
853.Birgitta Jakobsson
Donsö
854.Rebecca Fhager
Fiskebäck
855.Pia Areflo
Asperö
856.Greger Svensson
Vrångö
857.Alexander Backman
Donsö
858.Ingemar Karlsson
Göteborg
859.Monica Kjellberg ekonom
Styrsö
860.Maria Kärnbratt
Styrsö
861.Karina Björkdahl
Brännö
862.Maria Carlund
Göteborg
863.Caroline Palmlöv Svanström
Styrsö
864.Tim Davidson
Göteborg
865.Karin Viktorsson
Styrsö
866.Bengt Corneliusson
Donsö
867.Lennart Gustafsson
Styrsö
868.olof lagerqvist
Donsö
869.Jan Landén
Styrsö
870.Kerstin Andreasson
Donsö
871.Anne Bager
Vrångö
872.Vivi Johansson
V Frölunda
873.Birgitta Andersson
Styrsö
874.Johanna Sörgardt
Styrsö
875.Christina Olsson
Vrångö
876.Fredrik Johansson
Göteborg
877.Gudrun Börjesson
Donsö
878.Kjell Larsson
V Frölunda
879.Tommy Hillberg
Donsö
880.Palle Dahlstedt, professor
Brännö
881.Monica Lindeberg
Styrsö
882.Jan Inge Lindeberg
Styrsö
883.Lars Karlsson
Köpstadsö
884.Erling Bager
Vrångö
885.Jonathan Arvidsson
Styrsö
886.Anna-Lena Jones
Donsö
887.Johnny Sangskär
Sävedalen
888.Emma Lorensson
Bankeryd
889.Jasmine Carlsson
Donsö
890.Séamus Jones
Donsö
891.Catharina Andersson Hellquist
Göteborg
892.Anders Jonsson
Göteborg
893.Leo Johansson
Donsö
894.Thomas Larson
Asperö
895.Jens Kolbe
Varberg
896.Emma Driscoll Sten
Donsö
897.Liz Lagerqvist
Donsö
898.Frida johansson
vrångö
899.Ethel Carlberg
Styrsö
900.Caroline Jönner
Sävedalen/Brännö
901.Anita Carlberg
Göteborg
902.Jonathan Carlberg
Göteborg
903.Atti Ydrélius VD
Asperö
904.Elisabrth Jakobsson
Varberg
905.Anna Julin
Västra Frölunda
906.Håkan Boman
Donsö
907.Anton Linder
Brännö
908.Roger Julin
Västra Frölunda
909.Annelie Jakobsson
Styrsö
910.Susann Hellid
Göteborg
911.Hans Eriksson
Köpstadsö
912.Lotta Lennartsson
Donsö
913.Jesper Björklund
Styrsö
914.Jonas Floden
Donsö
915.David Neugebauer
Brännö
916.Emmelie Böl
Styrsö
917.Jörgen Hansson
Göteborg
918.Magnus Skoog
Styrsö
919.Andreas Bager
Fiskebäck
920.Carl Skoglund snicke, anläggning
Asperö
921.Olivia Lagerqvist
Donsö
922.Elin Bager
Fiskebäck
923.Ann-Sofie Palmlöv
Styrsö
924.Lillemor Kopp
Brännö
925.Ann-Liis Friberg
Styrsö
926.Bodo Bäckmo
Styrsö Tången
927.Filip Stevanovic
Styrsö
928.Elsa Gustafsson
Donsö
929.Sebastian Stevanovic
Styrsö
930.Jan Gustafsson
Donsö
931.Patrik Nykvist
Brännö
932.Raimo Mattsson
Katrineholm
933.Peter Leje Fiskare
Donsö
934.Christina Holmberg
Göteborg
935.Andreas Eriksson
Brännö
936.Sven-Olof Nykvist
Ludvika
937.Göran Holmberg
Göteborg
938.Birgitta Holmström
Göteborg
939.Jan Eriksson
Hisings Backa
940.Johannes Johansson
Vrångö
941.Anders Fhager
Göteborg
942.Filippa H Johansson
Styrsö
943.Hanna Silverblad
Donsö
944.Jenny Dahlberg
Donsö
945.Desiré Backman
Donsö
946.Katarina Nordin
Malingsbi
947.Jan Tedenhag
Hisingen
948.Anders Ekbom
Brännö
949.Sara Linden
Lerum
950.Anders Backman
Donsö
951.Christer Lagerqvist
Donsö
952.Kjell Gustafsson
Styrsö
953.Sally Johnsson
Donsö
954.Patrick Johansson
Vrångö
955.Susanna Lanng
Brännö
956.Susanna Häggebrant
Bollebygd
957.Lisbeth Sohtell
Brännö
958.Catharina Gorthon
Göteborg
959.Thomas Vasen
Köpstadsö
960.Cecilia Eek
Brännö
961.Catarina Strand assistanssamordnare
Göteborg
962.Ida Nykvist
Västra Frölunda
963.Per Jingård
Fjärås
964.Tomas Johnsson Sjöingenjör
Donsö
965.Gun Pedersen
Köpstadsö
966.Malin.Magnusson
Donsö
967.Tova Rehnberg
Asperö
968.Helen Mattsson
Styrsö
969.Jan östling
Styrsö
970.Andreas Kärnbratt
Västra Frölunda
971.Daniel hall anläggare
Göteborg
972.Håkan Broberg
Donsö
973.Karin Hultgren
Donsö
974.Charlotta Eriksson
Brännö
975.Mikael olsson
Vrångö
976.Elisabeth Lundbacke
Brännö
977.Dennis Holmstedt
Göteborg
978.Birgitta Abrahamsson
Hönö
979.Anna Kajanus
Styrsö
980.Börje Lundbacke
Brännö
981.Karin Wingård inköpare
Alingsås
982.Richard Johansson
Styrsö
983.Olof Johnsson
Donsö
984.Helena Englund Johansson
Donsö
985.Agneta Mårdsjö
Vrångö
986.Pernilla
Långedrag
987.els-margret korpi
nyhammmar
988.Monica Jonsson
Ludvika
989.Karin Petersson
donsö
990.Åsa Hedberg Företagare
Ludvika
991.Magnus Andersson
Donsö
992.Jenny Johnsson
Donsö
993.Anders Bohman
Styrsö
994.Rolf Hellqvist
Brännö
995.Ing-Marie Eriksson
Brännö
996.Sandra gudnason
Floda
997.Anneli Jacobsson
Onsala
998.Theres Olsson
Brännö
999.Matts Björk
Vrångö
1000.Jan Lindberg
Västra Frölunda
1001.Mats Andersson
Brännö
1002.Lotta Ekberg
Tjörn
1003.Kerstin Andersson
Vrångö
1004.Kerstin Andersson
Vrångö
1005.Ruth Nilsson
Donsö
1006.Hanna Zetterberg
Styrsö
1007.Camilla Dahlin
Göteborg
1008.Bodil Kristensson
Vrångö
1009.Elias Möller
Göteborg
1010.Louise Romero
Vrångö
1011.Ralf Lundqvist
Göteborg
1012.Christoph Lange
Vrångö
1013.Gunilla Karlsten
Vrångö
1014.Agneta Dalmen
Vrångö
1015.Thomas Kihlgren
Brännö
1016.Anna Angsman
Asperö
1017.Christian Johansson
Donsö
1018.Eva Carlsson
Stursö
1019.Johannes Jakobsson
Donsö
1020.Ingela Andersson
Donsö
1021.Rut Jakobsson
Donsö
1022.Måns Jakobsson
Styrsö
1023.Joel Lindgren
Göteborg/Donsö
1024.Tim Jakobsson
Styrsö
1025.Cecilia Rhodin
Göteborg/Köpstadsö
1026.Lars Rhodin
Göteborg/Köpstadsö
1027.Augusta Fornstedt
Vrångö
1028.Matilda Andersson
Donsö
1029.Inga-Maj Hjalmarsson
Styrsö
1030.Anna Järelöv
KÖPSTADSÖ
1031.Gun-Britt Järelöv
KÖPSTADSÖ
1032.Anna Larsson
Brännö
1033.Åsa Gustavsson
43082 Donsö
1034.Sjökapten Robin Gustafsson
Donsö
1035.Stig olsson
Vrångö
1036.Cecilia Olofsson
Donsö
1037.Ingrid Karlsson
Donsö
1038.Emelie Axelsson
Trollhättan
1039.Dan Axelsson
Styrsö
1040.Lovisa fris åsum
Göteborg
1041.Inger Brunbäck
Styrsö
1042.Östen Karlsson
Donsö
1043.Rose Marie olsson
Vrångö
1044.Carina Werme’
Ludvika
1045.Eva Rehbinder
Gbg/Styrsö
1046.Emma Larsson
Asperö
1047.Arne Torstensson
Asperö
1048.Malin Torstensson
Asperö
1049.Roger Nilsson
Styrsö
1050.Simon Larsson
Asperö
1051.Claudia Fahlke
Styrsö
1052.Samuel Larsson
Asperö
1053.Gunilla Svensson
StyrsöA
1054.Dan Hedberg
Vrångö
1055.Annika Larsson
Asperö
1056.Michael Larsson
Asperö
1057.Kristina Olsson
Skepplanda
1058.Emma Brunbäck
Mölnlycke
1059.Miriam Johansson
Donsö
1060.Birgitta Andersson
StyrsöCalle
1061.Wendy skoglund
Brännö
1062.Roy Svenneros
Göteborg
1063.pontus wahlgren
donsö
1064.ove wahlgren
donsö
1065.Marcus Johnsson
Göteborg
1066.Annica Larsson
Donsö
1067.Pär Josefsson
Styrsö
1068.Bodil Svensson
Styrsö
1069.Anders Jacobsson
Köpstadsö
1070.Jim Prescott
Brännö
1071.Ulrika Hansson
Donsö
1072.Anders Elldér
Onsala
1073.Lotta Elldér
Onsala
1074.Frida Katarina Johnsson
Karlstad
1075.Jan Nyman
Brännö
1076.Signe Johnsson
Donsö
1077.Carolina Åhsberg
Donsö
1078.Thomas Gårdelöv
Göteborg
1079.Rut Johnsson
Donsö
1080.Ann_Christine Nyman
Brännö
1081.Noomi Gustafsson
Göteborg/Donsö
1082.Jonas Olsson
Brännö
1083.Kersti Berndtsson
Styrsö
1084.Bengt-Arne Andersson
Västra Frölunda
1085.Maurits Kjellberg
Styrsö
1086.Leif Dahlgren
Brännö
1087.Klara Knutsson
Asperö
1088.Maria lardotter Karlsson
Donsö
1089.Lucas svensson
Styrsö
1090.Petra Andreasson
Brännö
1091.Roy Karlsson
Donsö
1092.Kerstin Blanke
V. Frölunda Brännö
1093.Dick Samuelsson
Göteborg
1094.Bertil Carlsson
Donsö
1095.Marie de Blanche
Styrsö
1096.Berit Carlsson
Donsö
1097.Jonatan Höglund
Donsö
1098.Annika Vindare
Västra Frölunda
1099.Rikard Vindare
Västra Frölunda
1100.Eva Lindberg
Brännö
1101.Kjell Berndtsson
Styrsö
1102.Cassandra Olofsson
Göteborg
1103.Marcus frisk
Kalmar
1104.Mats Grundberg
Brännö
1105.Helena Andersin
Mölnlycke
1106.Claes Friberg
Vrångö
1107.Torbjörn Bergman
Donsö
1108.Bert friberg
Vrångö
1109.Per Hessman
Brännö
1110.Birgitta Spovin
Västra Frölunda
1111.Eva Hessman
Brännö
1112.Lena Berglind Prosi
Göteborg/Asperö
1113.Kari Prosi
Asperö
1114.Jesper Svanström och
Styrsö
1115.Gunilla Bäckström
Göteborg
1116.Anna Tjellander
Göteborg
1117.Mats Mobärg
Nödinge
1118.Yngve Källsbäck
Vrångö
1119.Berit Källsbäck
Vrångö
1120.Daniel Olsson
Vrångö
1121.Karin Kärrengård
Vrångö
1122.Ylva Ågren
Styrsö
1123.Pär Johnsson
Donsö
1124.Mathias Dawidsson
Donsö
1125.Lisa Fhager
Donsö
1126.Markus Olofsson
Donsö
1127.William Torstensson
Asperö
1128.Lars Johan Eriksson
Majorna
1129.Ralf lundqvist
Styrsö
1130.Bo höglund
Donsö
1131.Christian Ragnvaldsson, Sjökapten
Kungsbacka
1132.Cecilia Bengtsson
Göteborg
1133.Rolf Törnqvist
Styrsö
1134.Martin Löfstedt
Påvelund
1135.Johannes Eng
Asperö
1136.Johan Bendix
Göteborg
1137.Gunilla Olsson
Brännö
1138.Mats Olsson Inspektör
Donsö
1139.Inger Sandqvist
Donsö
1140.Jessica Drevell
Västra Frölunda
1141.Karin Frejrud
Styrsö
1142.Martin löfberg
Styrsö
1143.Samuel Holmberg
Göteborg
1144.Johnny Lennartsson
Donsö
1145.Håkan Sandqvisr
Donsö
1146.Kristina Tjellander
Donsö
1147.Beatrice Hedström
Donsö
1148.Linus Sjödin
Styrsö
1149.Lena Sondell Amstrand
Styrsö
1150.Moustafa Ammar
Donsö
1151.Klara Gustafsson
Donsö
1152.Alvar Gustafsson
Donsö
1153.Hannah G Ammar
Donsö
1154.Camilla Hansson
Donsö
1155.Ingrid Lindgren
Donsö
1156.Esbjörn Hillberg
Donsö
1157.Ebba Boman
Styrsö
1158.Jan Hansson
Donsö
1159.Sten Boman
Styrsö
1160.Vincent Johansson
Styrsö
1161.Lars-Gunnar Björkdahl
København
1162.Ida Jansson
Donsö
1163.Jan Antonsson, Sjökapten
Donsö
1164.Karin Genemo
Donsö
1165.Arne Salomonsson
Göteborg
1166.Samuel Alexandersson
Göteborg
1167.Jonas Bang
Älekulla
1168.Jimmy Kjellberg
V.Frölunda / Styrsö
1169.Anders Johnsson
Donsö
1170.Pia
Styrsö
1171.David Svanström
Styrsö
1172.Eva-Karin Malmborg
Donsö
1173.Agne Malmborg
Donsö
1174.Ola Hansson
Donsö
1175.Reine Sanell
Asperö
1176.Anette Termén
Donsö
1177.Rebecca Flanking
Donsö
1178.Lennart Larsson
Donsö
1179.Evy Taube (stödassistent)
Asperö
1180.Linda Marianne Lindfors
Asperö
1181.Teresa Eriksson
Alingsås
1182.Jenny Svanström
Styrsö
1183.Lukas Åberg
Brännö
1184.Anton Åberg
Brännö
1185.Fredrik Ståhl
Brännö
1186.Jonas Boström
GÖTEBORG
1187.Gunnel Johansson
Vrångö
1188.Mikael Schagerlind
Donsö
1189.Torgny Olsson
Brännö
1190.Annika Brogren
Vrångö
1191.Ann Sofie Olsson
Brännö
1192.Malin Bergström Lindh
Västra Frölunda
1193.Kjell Brogren
Vrångö
1194.Petri Immonen
Askim
1195.Tord Berner
Brännö
1196.Ulf petersson
Göteborg
1197.Ole Pedersen
Köpstadsö
1198.Lisa Eek Branzell vårdenhetscheg
Västra frölunda
1199.Andreas Blomqvist
Stockholm/Köpstadsö
1200.Margaretha Malm
Köpstadsö
1201.Steens T&E
Donsö
1202.Filip Berner-Branzell
Örebro
1203.Johnny Johnsson
Donsö
1204.Kristina Borg
Brännö
1205.Johan Källfelt
Brännö
1206.Monica Ström
Donsö
1207.Johanna Corneliusson
Styrsö
1208.Micael Eek
Västra Frölunda
1209.Hanna Karlsson
Brännö
1210.Michael Hernvall
Vaestra Froelunda
1211.Gunnar Olsson
Brännö
1212.Anna Genell
Göteborg
1213.Barbro Ahl
Vrångö
1214.Susanna Flodin
Göteborg
1215.Bernt Ahl
Vrångö
1216.Kerstin Karlsten
Vrångö
1217.Astrid johnsson
Donsö
1218.Stellan Johnsson
Donsö
1219.Ove Germundsson
Brännö
1220.Ulla Moberg
Nödinge
1221.Anders Lehnberg
Brännö
1222.Max Berner-Branzell
Norrkäping
1223.Emma Nilsson
Fiskebäck
1224.Kathy Lehnberg
Brännö
1225.Kerstin T Grundberg
Brännö
1226.Therese Widenfjord
Styrsö
1227.Elizabeth Davis
Köpstadsö
1228.Birgit Lantz Gavin
Styrsö
1229.Björn Gavin
Styrsö
1230.Beata Ström
donsö
1231.Håkan Hårdstedt
ESKILSTUNA
1232.Jessica Lilliesköld
Köpstadsö
1233.Catarina Branzell
SURTE
1234.Alf Knutsson
Asperö
1235.Samuel Börjesson
SKEPPLANDA
1236.Anna Holst
Donsö
1237.Caroline Johansson
Donsö
1238.Johan Jakobsson
Donsö
1239.Kent Linnarsson
Vrångö
1240.Sofia pettersson
Alafors
1241.gunilla henrysson
vrångö
1242.Elisabeth Lorensson
Donsö
1243.Camilla Johnson
Asperö
1244.Daniel Lundmark
Asperö
1245.Fredrik Johnson
Asperö
1246.Manit Antonsson
Kållered
1247.Betty Svanström
VRÅNGÖ
1248.Siv Gottlander
Donsö
1249.Torbjörn Fhager
Donsö
1250.Karin Holmström
Sävedalen
1251.Johannes Backman
Donsö
1252.Cornelia Backman
Donsö
1253.Pia Pettersson
Styrsö
1254.Karin Moberg
Karlstad
1255.joninahamre bengt hamre
donsö
1256.Cathrine Ragoonan
Donsö
1257.Michael Cottingham
Styrsö
1258.Tryggve Möller
Donsö
1259.Anders Karlsson
Styrsö
1260.Frida Eriksson
Älvängen
1261.Barbara Möller
Styrsö
1262.Anna
Vrångö
1263.Algot Johansson
Vrångö
1264.Nina Johansson
Donsö
1265.Dragos Storceanu
Donsö
1266.Per Ekvall
Styrsö
1267.Elliot Banae
Donsö
1268.Petra Myrén
Donsö
1269.Lisbeth Johansson
Donsö
1270.Yvonne Hellström
Sätila
1271.Lars Kistensson
Donsö
1272.Henrik Andersson
Styrsö
1273.Peter Höglund
Donsö
1274.Bertil Nelhans, universitetslektor
Brännö
1275.Anders Wenell
Brännö
1276.Caroline Johansson Nationell Projektledare
Partille
1277.Julia Rossäng
Göteborg
1278.Linda Svanström
Styrsö
1279.Lill Emanuelson
Brännö
1280.Lill Emanuelson
Brännö
1281.Lotta Arlestad
Asperö
1282.Helena Larsson
Styrsö
1283.Peter Larsson
Styrsö
1284.Lennart Nilsson
Västra Frölunda
1285.Birgitta Nilsson
Västra Frölunda
1286.Ingalill Norman Egen företagare
Brännö
1287.Emma Åström
Vrångö
1288.Gabriele Eiben
Styrsö
1289.Ellinor Svensson
Köpstadsö
1290.Thomas Vasen
Sävedalen
1291.Sofia Ivarsson
Sätila
1292.Christian Steingrüber
Styrsö
1293.Anne-Charlotte Horgby
Styrsö
1294.Solveig Hansson
Donsö
1295.Pelle Widman
Donsö
1296.Lilian Kristensson
Donsö
1297.Kent Wernhage
Västra frölunda
1298.Christina Wernhage
Västra Frölunda
1299.Dennis Saxberg
Brännö
1300.Bo Arne Hansson
Västra Frölunda
1301.Vera Lundin
Västra Frölunda
1302.Per-Arne Sendren
KÖPSTADSÖ
1303.Lars-Erik Johansson
Vrångö
1304.Ingvar Lorensson
Donsö
1305.Viol Stenfelt
43080 Asperö
1306.Roger Månsson Pensionär
Vrångö
1307.Bengt Ivarsson
Torslanda
1308.David Stenfelt
Asperö
1309.Axel Broberg
Donsö
1310.Rakel Broberg
Donsö
1311.Amelié johnsson
Donsö
1312.Linda Persson
Donsö
1313.Liam johnsson
Donsö
1314.Malin James Dufvenhed
Göteborg
1315.Thomas Stenberg
Donsö
1316.Thony Sjöström
Styrsö
1317.kent carlund
styrsö
1318.Elias Sjöberg
Vrångö
1319.Amanda Sjöberg Sudent
Vrångö
1320.Cecilia Bergman
Donsö
1321.Anna-Carin Backman
DONSÖ
1322.Benjamin Fhager
Donsö
1323.Erna Kjellberg
Styrsö
1324.Hans Höglund
Donsö
1325.Marie Svensson
Styrsö
1326.Ulla Carlsson
Styrsö
1327.Jan Östman
Smögen
1328.Albertina Andersson
Donsö
1329.Kenneth fornstedt
Vrångö
1330.Olof Andersson
Vrångö
1331.Olle Backman
Donsö
1332.Marcus Backman
Donsö
1333.Mattias Gustafsson
Donsö
1334.Edwin johnsson
Donsö
1335.Karl-Johan Hansson
Donsö
1336.Hannes Möller
Donsö
1337.Ruben Olsson
Fiskebäck
1338.Margareta Almgren
Brännö
1339.Mona Marklund
Donsö
1340.Pelle Marklund pastor
Donsö
1341.Cajsa Kjellberg
Donsö
1342.Jonathan Olsson
Donsö
1343.Ludvig Corneliusson
Donsö
1344.Joanna Hansson Bärring
Billdal/Brännö
1345.Carina Arvidsson
Sryrsö
1346.Christina Hollberg
Styrsö
1347.Mathilda Fhager
Donsö
1348.Elin Möller
Donsö
1349.Malin Möller
Donsö
1350.Birger Möller
Donsö
1351.Filip Skoglund
Asperö
1352.Liv Skoglund
Asperö
1353.Tilly Skoglund
Asperö
1354.Elsa Skoglund
Asperö
1355.Jan-Erik Nilsson
Brännö
1356.Lisbeth Karlsson
Donsö
1357.Madelene.Helgesson
Styrsö
1358.Joaquim Tarrasó
Asperö
1359.Eivor Backman
Sjuntorp
1360.Ludvig Löfqvist
Donsö
1361.Justina Möller
Donsö
1362.Louise Gärdlund
Styrsö
1363.Yvette Karlson
Donsö
1364.Andreas Jolmstrand
Varberg
1365.Miriam Wrångelin
Vrångö
1366.Pia Merenius
Brännö
1367.Brita -Cajsa Ohlsson
Vrångö
1368.Hasse Nilsson
Brännö
1369.Julia Knutsson
Asperö
1370.Vincent Olsson
Donsö
1371.Jan Ohlsson
Vrångö
1372.Alice Gustafsson
Donsö
1373.Fredrik Lundbacke
Brännö
1374.Johanna Lundbacke
Brännö
1375.Anne-Katrine Hedberg
Vrångö
1376.Linda Bergqvist
Donsö
1377.Monica johanss
Styrsö
1378.Tommy Johnsson
Donsö
1379.Kjell Pettersson
Asperö
1380.ulla lindstedt
asperö
1381.Elisabeth Thoren Pettersson
Asperö
1382.Linnéa Lorensson
Donsö
1383.Mikael Jansson
Donsö
1384.Mattias Karlsson
Mölnlycke
1385.Lasse Andersson
Vrångö
1386.Andreas Hultgren
Donsö
1387.Maud Eenfeldt
Kårholmen
1388.Lars Almqvist
Marstrand
1389.Jonas Ottander, Karttekniker SBK
Köpstadsö
1390.Andreas Ericson
Styrsö
1391.Katarina Söderqvist
Grästorp
1392.Ann Margret gustafsson
Donsö
1393.Sven inge Gustavsson
Donsö
1394.Ulla-Mejt Berniaud
Styrsö
1395.Tony Blom
Köpstadsö
1396.Johan Gren
Höör
1397.Elimförsamlingen
Styrsö
1398.Pierre Berniaud
Styrsö
1399.Ann Nydén
Brännö
1400.Kenneth Nyden
Brännö
1401.Johanna Bjurenstedt
Donsö
1402.Magnus Drougge
Brännö
1403.Henrik Sjöstrand
Brännö
1404.Anna Backman
Donsö
1405.Anna Lindén
Brännö
1406.Camilla Johnsson
Donsö
1407.Agne Karlsson
Donsö
1408.Inga-Lena Sörensson
Hönö (företag på Donsö )
1409.Pär Hansson
Asperö
1410.Davida Lindberg
Köpstadsö
1411.sam lindberg
köpstadsö
1412.Caroline Westberg
Brännö
1413.Lena Emanuelsson
Göteborg
1414.Elisabeth Dahlin
Donsö
1415.Per Wiberg
Styrsö
1416.Karl Emmerman
Donsö
1417.Susanne Fris Åsum
Brännö
1418.Janåke Hansson
Tjörn
1419.Frida johansson
Göteborg
1420.Lena Johansson
Vrångö
1421.David Leifsson
Donsö
1422.Göran Strömberg
Rönninge
1423.Rigmor Möller
Donsö
1424.Mona olofsson
Styrsö
1425.August Ericsson
Styrsö
1426.Tarntank Ship Management
Donsö
1427.Christian Olivefors
Asperö/Göteborg
1428.Victor Neugebauer
Göteborg
1429.Jim Johansson
Donsö
1430.Bengt Åhlen
Göteborg
1431.Ove Larsson
Partille
1432.Izabelle Andersson
Donsö
1433.Simon Andersson
Donsö
1434.Emelie Bergqvist
Vrångö
1435.Krister Ragnvaldsson
Vrångö
1436.Mr Daniel Jansson
Lund
1437.Mathias Islander
Öckerö
1438.Sofia Rossäng
Önnered
1439.Sandra Söderberg
Västra frölunda
1440.Thord Lindqvist
Sävedalen/Brännö
1441.Cecilia Möller
Donsö
1442.Ulla Jakobson
Styrsö
1443.Margareta Corneliusson
Styrsö
1444.Olof Jacobson
Styrsö
1445.karl-johan löfqvist
Styrsö
1446.Paul Willams
Styrsö
1447.Tommy Johansson
Donsö
1448.Sigrid Möller
Donsö
1449.Kent Ohlson
Partille
1450.Margaretha Ohlson distriksköterka
Partille
1451.Peter Hernqvist
Donsö
1452.Rebecka grundell
Donsö
1453.Joakim Kilströmer
Köpstadsö
1454.Tania Möller
Göteborg
1455.Jakob Björnberg
Asperö
1456.Lars Erik Warenius
Vrångö
1457.Jonatan ternald
Brännö
1458.Annelie Wallman
Göteborg
1459.Mille lundgren
Donsö
1460.Joachim Stenberg
Saltholmen/Styrsö
1461.Nils-Olof Stenberg
Styrsö
1462.Annelie Stenberg
Styrsö
1463.Mats Stridsberg
Göteborg
1464.Linda Hansson
Brännö
1465.Tobias Hansson
Brännö
1466.Annika Gard
Västra Frölunda
1467.Benjamin Onsjö, Bankjurist
Göteborg
1468.Madeleine Wolgast Stenberg
Saltholmen & Styrsö
1469.Bengt Andersson
Göteborg
1470.Alfons Jansson
Donsö
1471.Angelica Stridsberg
Olofstorp
1472.Helena Johansson
Västra Frölunda
1473.Tori Gustafsson
Köpstadsö
1474.Emma Carlgren
Styrsö
1475.Lena Lundén
Styrsö
1476.Frank Neirynck
Vrångö
1477.Johannes Larsson
Floda, tidigare Asperö
1478.Magnus Nordberg
Styrsö
1479.Nadja Friberg
Styrsö
1480.Simon Sjöström
Styrsö
1481.Ulla-Stina Backman donsö
Donsö
1482.Göte backman
Donsö
1483.Mary Fhager
Donsö
1484.Lena Jansson
Donsö
1485.Ellen Berntsson
Västra Frölunda
1486.Jonas Berntsson
Västra Frölunda
1487.Magnus Lundén
Styrsö
1488.Georg de Laval
Mölndal
1489.CHRISTIAN TULLOCK
Styrsö
1490.Morgan Olsson
Donsö
1491.Kerstin Olsson
Donsö
1492.Katarina Haglind
Tollered & Brännö
1493.Claes Möller
Donsö
1494.Erland Jensén
asperö
1495.Gisela Bohlin
Asperö
1496.Bennie Jensén
asperö
1497.Benjamin Andreasson
Asperö
1498.Ann Malmsten
Asperö
1499.ulf jöhns
asperö
1500.elena osadchuk
asperö
1501.Ulf Sandström
Asperö
1502.Lena Danielsson
Saltholmen och Källö
1503.Lars-Erik Andersson
Asperö
1504.Anna-Karin Briatore
Göteborg
1505.Åsa Alfredsson Sjuksköterska
Alingsås
1506.Sofia Brännerud
Vrångö
1507.Tina Christiansen
Styrsö
1508.jan och mona persson
vrångö
1509.Stefan Alfredsson
Alingsås
1510.Stefan Karlson
Donsö
1511.Inger gardbring
vrångö
1512.Hans Bengtsson
Asperö
1513.Ulf Nilsson
Vrångö
1514.Felicia Lundgren
Örebro
1515.Rasmus Lundgren
Göteborg
1516.Lars Lundgren
Göteborg
1517.Lena Lundgren
Göteborg
1518.Pernilla Jonasson
Donsö
1519.Linnea Johansson
Vrångö
1520.Margareta Johansson
Vrångö
1521.Ingvar Johansson
Vrångö
1522.Ebbe Johansson
Askim
1523.Annika Wallin
Vrångö
1524.Beatrice Torkelsson
Vrångö
1525.Clara Ekström
Donsö
1526.Eva Johansson
Vrångö
1527.Carina Lindström
Önnered/Vrångö
1528.Diego Rodriguez
Asperö
1529.Jan-Olof Johansson
Styrsö
1530.Lennart Larsson
Göteborg
1531.Inger Larsson
Asperö
1532.Lennart Larsson
Asperö
1533.Emma isgren
Kårholmen
1534.Anders Isgren
Kårholmen
1535.Annelie reinhardt
Kårholmen
1536.Marie edholm
Kårholmen
1537.Stefan Johansson
Styrsö
1538.Eva Ragnvaldsson
Donsö
1539.Sören Fhager
Donsö
1540.Hans Ragnvaldsson
Donsö
1541.Monica Fhager
Donsö
1542.Hans Sundén
Brännö
1543.Yvonne Höglund
Kalmar
1544.Mayo Mellström
Kalmar
1545.Kjell Jungvid
Styrsö
1546.Marianne Jungvid
Styrsö
1547.Marcus Andersson
Asperö
1548.Niclas Kihlberg
Brännö
1549.Olle Strömhielm
Styrsö
1550.Eva Pilkrog Johansson
Styrsö
1551.Emma Gillberg
Brännö
1552.Jonas Gillberg
Brännö
1553.Theodor Gillberg
Brännö
1554.Elof Backman
Sjuntorp
1555.Hanna Johnsson
Donsö
1556.Alexander Carlsson
Donsö
1557.Magnus Henriksson
Asperö delårsboende
1558.Margareta Andersson
Donsö
1559.Margareta Andersson
Donsö
1560.Helena Ståhl
Brännö
1561.Fredrik Ståhl
Brännö
1562.Britt Sanne
Domsö
1563.Madeleine Jacobson
Donsö
1564.Anders Leitzinger
Masthugget
1565.Eva Johansson
Styrsö
1566.Eva Hjörne
Styrsö
1567.Claes Hjörne
Styrsö
1568.Magnus Hjörne
Styrsö
1569.Sara Hjörne
Styrsö
1570.Björn Svanström
Styrsö
1571.stefan melhus
asperö
1572.Margareta Strandberg
Vrångö
1573.Bo-Sune jansson
Donsö
1574.Frida Lindskog
Göteborg
1575.Leif Sahlsten(trädgårdsanläggare)
Göteborg
1576.Jeanina Kjellberg
Donsö
1577.Roland Kjellberg
Donsö
1578.Lennart Waern
Donsö
1579.Bengt
Vrångö
1580.Stella
Vrångö/Göteborg
1581.Mikael
Göteborg
1582.Henrik Sandström
Styrsö
1583.Lisa Corneliusson
Styrsö
1584.Ulf Corneliusson
Styrsö
1585.Eric Sjöberg
Kungsbacka/ Vrångö
1586.Johanna Sjöberg
Kungsbacka
1587.Agne Andreasson
Donsö
1588.Sandra Billhed
Styrsö
1589.Jan Sterner
Vrångö
1590.Gullvi Sterner
Vrångö
1591.PA Elteknik AB
Donsö
1592.Leif Andreasson
Vrångöe
1593.Julia Karhu
Askim
1594.Daniel Ternstrand
Hällsvik
1595.Karin Ulin
Asperö
1596.Mikael Fridén
Asperö
1597.Susanne Däumichen
Gråbo
1598.Silas Ulin
Asperö
1599.Lykke Ulin
Asperö
1600.Red AB Veritas Tankers
Donsö
1601.Maria Mahne
Mölndal
1602.Erland Holmström
Styrsö och Mölndal
1603.Erik Nygren
Styrsö
1604.Johan Westberg
Göteborg
1605.Christina Drejak
Västra Frölunda
1606.Julia Olsson
Göteborg
1607.Margareta Hedlund
Göteborg / Köpstadsö
1608.Judith Strandberg
Vrångö
1609.Linnea Pira
Göteborg
1610.Gabriella Ohldin
Styrsö
1611.Ingegärd Ljungqvist områdeschef
Göteborg
1612.Camilla Fors
Göteborg
1613.Kim Karhu
Vrångö
1614.Sofia Andreasson
Styrsö
1615.Katarina Attervall
Göteborg
1616.Sture Lorentsson
Donsö
1617.Bert Carlund (företagare)
Donsö
1618.Olof Hansson
Donsö
1619.Roland Gunneflo
Göteborg/Vrångö
1620.Sten Gylden
Brännö
1621.Rickard johansson
Göteborg
1622.Ann-Sofie Berg
Fristad
1623.Lars Bergström
Umeå /Vrångö
1624.Veronika Karlsten, leg.psykolog
Umeå
1625.Torbjörn wedin hemmansägare
Donsö
1626.Gustaf Asplund
Styrsö
1627.Carin Asplund
Styrsö
1628.Rickard Karlsson
Styrsö
1629.lisbeth malmgren Smith
Styrsö
1630.Marie Johansson
V:a Frölunda
1631.Rogert Sundén
Brännö
1632.Linda Sundén
Brännö
1633.Robin Sundén
Brännö
1634.Pia Mertens Nyberg
Göteborg
1635.Pernilla Warberg, vd
Kössö
1636.Bengt Ahlbom
Köpstadsö
1637.Martin Ingenjör
Floda
1638.Martin Johansson
Floda
1639.Olivia Wiberg
Donsö
1640.Bert eliasson
Brännö
1641.Jenna Anderson
Asperö
1642.Mats Eriksson
Brännö
1643.kent carlund
Styrsö
1644.Eva Bergfjord
Brännö
1645.Sven Bergfjord
Brännö
1646.Ingemarie Eriksson
Brännö
1647.Elisabet Svärd,
Göteborg
1648.Ann-Christin Adolfsson
Styrsö
1649.Bo Davidsson, fotograf
Kungälv
1650.Bengt Adolfsson
Styrsö
1651.Martin Sahlin
Lerum
1652.Ulrika Anneling
Donsö
1653.Maria Staaf
Göteborg
1654.Eisten Carlund
Donsö
1655.David Henriksson
Asperö Delårsboende
1656.Karin Henriksson
Asperö delårsboende
1657.Christine lindenger
Göteborg
1658.Max Utbult
Göteborg
1659.Magnus johansson
Styrsö
1660.Johan Sahlin
Askim
1661.Jenny Sahlin
Askim
1662.Maria Carlund
Göteborg
1663.Anette Eliasson
Brännö
1664.Maria Bergquist lärare
Göteborg
1665.Jarl Andreasson
Köpstadsö
1666.Lars Nordström
Styrsö
1667.Cajsa Nordström
Styrsö
1668.Sara Nordström
Styrsö
1669.Lisa Nordström
Styrsö
1670.Kristofer Strömblad
Göteborg
1671.Andreas Bergqvist
Styrsö
1672.Kjell Björnberg
Göteborg och Vrångö
1673.David Bergqvist
Vrångö
1674.Johanna Björneke
Donsö
1675.Alexander Almqvist svensson
Billdal
1676.Malte milovanovic
Göteborg
1677.Louise
Göteborg
1678.Elve jansson
Donsö
1679.Juliette Utbult
Göteborg
1680.Roger Alfjärd
Brännö
1681.Karin Favali
Göteborg
1682.Anette Jansson
Donsö
1683.Thomas Wiberg
Donsö
1684.Carina Pagoldh
Brännö
1685.Evy Kruse
Styrsö
1686.Lise-Lotte Steen
Donsö
1687.Pia Ljungberg
Dalby
1688.Torgny Fhager
Donsö
1689.Peter Ljungqvist
Mölnlycke
1690.Lovisa Lindskog
GÖTEBORG
1691.Annika Lorensson
Västra Frölunda
1692.Gabriel kemeny
Göteborg
1693.Eva Andersson
Asperö
1694.Bengt amderssom
Lund
1695.Sigun Andersson
Lund
1696.Lennart Kennebring
Stråvalla
1697.Anita Sander
Styrsö
1698.Jan Sander
Styrsö
1699.Sebastian Göthman
Sjövik/Styrsö
1700.Emma Lorensson
Donsö
1701.Stefan Lundgren
Hindås
1702.Monica Lundgren
Hindås
1703.Åke Antonsson
Donsö
1704.Lillemor Antonsson
Donsö
1705.Christina Romeborn
Köpstadsö
1706.Faruk Jusufovic
Borås
1707.Meliha Jusufovic
Borås
1708.AnnaMaria Möller
Donsö
1709.Karolina Uppvall
Västra Frölunda
1710.Harry Carlstedt
Brännö
1711.Elsa Carlstedt
Brännö
1712.Sven Genemo
Donsö
1713.Lena Holmgren
Västra Frölunda
1714.Lotta Faleslätt
Kållered
1715.MADELEINE LAGERQVIST
LEKERYD
1716.Andreas Andersson
Frölunda
1717.Bo Nilsson
Lekeryd
1718.Lina Thorsén
Jönköping
1719.Kenny Lagerqvist
Jönköping
1720.Peter Thörnqvist
Västra Frölunda
1721.Stuart Filshie
Brännö
1722.Fru Ingrid Ivarsson
Lidköping
1723.Mariana Pevantus
Styrsö
1724.Elias Pevantus
Styrsö
1725.Pernilla Lundgren Ståhl
Göteborg
1726.Jenny Kjellberg
Västra Frölunda
1727.Anton Lagerqvist
Göteborg
1728.Johanna Wallin
Donsö
1729.Martina Fhager
Önnered
1730.Pernilla Lundgren Ståhl
Göteborg
1731.Gunnar Westerberg
Donsö
1732.Maria
Fiskebäck GBG
1733.Karin Johansson
Båstad
1734.Christopher Salomonsson Stridsberg
Nossebro
1735.Evelina Salomonsson Stridsberg
Göteborg
1736.Pia Petterssom
Styrsö
1737.Katrin Schaper
Torslanda
1738.Christina Ivarsson
Fotö
1739.Håkan Fransson
Källö-Knippla
1740.Charlotte Utbult
Öckerö
1741.Sandra Ivarsson
Dalsjöfors
1742.Tomas Brännerud
Alingsås
1743.Sandra Svensson
Öckerö
1744.Thomas Sörensson
Hönö
1745.Cecilia strid
Fiskebäck
1746.Roger Ivarsson
Kode
1747.Jonas elfving
Öckerö
1748.Maria Granath
Öckerö
1749.Glenn Ståhl fotbollscoach
GBG/Färöarna
1750.Charlott Sundvall
Öckerö
1751.Charlotte Hamberg
Hönö
1752.Anna Alfredsson
Hönö
1753.Donsö Marin AB
Donsö
1754.Birgitta Andersson
StyrsöCARR
1755.Sandra Hagman
Hönö
1756.Andreas Silver
Hönö
1757.Stina Lindström
Öckerö
1758.Sofia
Hönö
1759.Lena Särnblom
Hönö
1760.Rolf Andersson
Styrsö
1761.Ulla Falk
Öckerö
1762.Cecilia Magnusson
Hälsö
1763.Magnus Andersson Projektör
Donsö
1764.P-O Falk
Öckerö
1765.Robert Norrman
Göteborg
1766.Solvind Palmqvist
Hönö
1767.Magnus Zahr
Donsö
1768.Ellen Andreasson
Donsö
1769.Angelica A
Donsö
1770.Sven Grännsjö
Hälsö
1771.Åse slexandersson
Göteborg
1772.Emelie Johansson
Västra Frölunda
1773.Helena Englund Johansson
Donsö
1774.Magnus
Öckerö
1775.Lena
Fotö
1776.Axel Nilsson
Donsö
1777.Johanna Ånskog
Fiskebäck
1778.Filip Ekdahl, lärare
Öckerö
1779.Stina Carkund
göteborg
1780.Sara
Björkö
1781.Louise
Göteborg
1782.Henrik
Göteborg
1783.Daniel Backman
Donsö
1784.Nils Edin
Styrsö
1785.Yngve Pettersson
Styrsö
1786.Kerstin Pettersson
Styrsö
1787.Jonas Anderö
Styrsö
1788.Bryggbyggare Mathias Johannesson
Öckerö
1789.Åsa Edvardsson
Hönö
1790.Birgitta E
Göteborg
1791.Mattias Gustafsson
Donsö
1792.Paula Dyrevik
Önnered
1793.Ralf Kihl
Mölnlycke
1794.Charlotte Edin
Styrsö
1795.Martina Lindqvist (proj ledare)
Öckerö
1796.Heidi
Donsö
1797.Angelika
Donsö
1798.Samuel
Donsö
1799.Lars
Donsö
1800.Lina
Asperö
1801.Viktoria
Donsö
1802.Catrin
Dekalb/Köpstadsö
1803.Lisbeth lärare
Donsö
1804.Ewa
Styrsö
1805.Roger
Donsö
1806.Haraldsson, vd
Styrsö
1807.Jennifer
Donsö
1808.Therese Specialistssk
Donsö
1809.Annelie
Lyckhem
1810.Erik
Vrångö
1811.Anna-Carin
Donsö
1812.Erik
Göteborg
1813.Patricia
Köpstadsö
1814.Karin Wingård
Alingsås
1815.Caroline
Göteborg
1816.Magnus
Göteborg
1817.Annika
Styrsö
1818.Wilma
Styrsö
1819.Ola ssk
Donsö
1820.Clara
Styrsö

 

Uppropet startades 2018-01-01 och avslutades 2018-01-19 med 1820 underskrifter.

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper