Upprop: Låt barnen gå kvar på Dearnan saemieskuvle / sameskolan i Tärnaby

Låt barnen gå kvar på Dearnan saemieskuvle / sameskolan i Tärnaby!

--------------------------------------------------------------------
Skriv under vår namninsamling till stöd för att sameskolan Dearnan saemieskuvle och Naestie aarhskuvle i Tärnaby ska finnas kvar! Hjälp oss sprida insamlingen. Namninsamlingen kommer att överlämnas till Sameskolstyrelsens nämnd, Sameskolchefen, Sametinget (styrelse, språknämnd, kansli), politiker, Sveriges regering, departement, Europarådet m.fl. med kravet att Dearnan saemieskuvle och Naestie aarhskuvle – den enda sameskolan på sydsamiskt område ska få finnas kvar! Genom att skriva på kan du aktivt visa ditt stöd för barnen, föräldrarna, lärarna och personalen vid Dearnan saemieskuvle och Naestie aarhskuvle.
--------------------------------------------------------------------

Sameskolstyrelsens nämnd har 24/2-17 gett tf skolchef Annechatrin Brandén i uppdrag att kontakta Storumans kommun för att hitta ”alternativa lösningar hur man kan bedriva Sameskolan i Tärnabys verksamheter vidare och i vilka former”. Efter frågor från oss föräldrar har vi av skolchef Brandén fått veta att hyreskontraktet för sameskolan kommer sägas upp nästa år!

För oss föräldrar innebär detta stor ilska och oro. Har nämnden tänkt lägga ner Dearnan saemieskuvle / sameskolan i Tärnaby och Naestie förskola och låta barnen flytta till den kommunala skolan och förskolan med någon form av ”integrerad” undervisning, och skylla på dyra lokaler? Det är i så fall helt förkastligt.

På sameskolan är det samiska norm; språket, tankesättet, kulturen, och både ute och inne är anpassad efter sameskolans verksamhet. Skolan är helt ovärderlig i den svenska omgivningen. På den kommunala skolan kan det aldrig bli så. Barnen, vårt samhälle, språket och hela det sydsamiska området skulle lida en enorm förlust om sameskolan försvann. 

Föräldrar har tillskrivit Sameskolstyrelsens nämnd och skolchef för svar men nämndens ordförande Börje Allas har inte bemödat sig att svara. Sameskolchefen har inte heller kommunicerat sitt uppdrag till oss föräldrar, trots att de vet vi har en mycket engagerad föräldra- och lärargrupp på skolan. Vi har tidigare lämnat flera konstruktiva förslag som vi inte fått respons på.

Trots brist på engagemang från Sameskolstyrelsen (SamS), har skolan idag i en situation som är väldigt ljus, jämfört för drygt ett år sedan då sydsamiskaläraren försvann. Idag är vi enormt glada över att ha vänt utvecklingen och ha en ung, lokal, engagerad sydsamiskalärare och fler barn som kommit till skolan och förskolan! Personalen är fantastisk och barnen stortrivs. Vi har stora förhoppningar och barnen och lärarna har fått arbetsro. Men efter nämndens senaste beslut måste vi tydligt säga ifrån! SamS har ansvar för hela Sápmi och sameskolan i Tärnaby är den enda sameskolan på sydsamiskt område. Vi kommer inte att finna oss i att våra barn ska behöva lämna skolan! 

Denna följetong med SamS nämnd i spetsen, deras brist på engagemang och tydlighet, innebär stor oro och press på oss familjer och naturligtvis även på barnen och personalen. Vi undrar vad SamS nämnd har för planer för de samiska barnen i Tärnaby.

Våra barn har rättigheter och som föräldrar måste vi säga ifrån! Samisk språkmiljö på sydsamiskt område måste med alla medel få finnas kvar. Den är oersättlig och avgörande för språkrevitalisering, särskilt i ett område där det samiska språket lidit oerhörda förluster. Något måste ju dessutom vara oerhört fel om samer själva planerar lägga ned samiska institutioner i Saepmie. Vi behöver ju snarare fler samiska institutioner och mer resurser till att kunna arbeta med den avgörande språkrevitaliseringen hos små barn.

Vi kräver att alla ansvariga ställer krav på regering och riksdag om fler resurser så att sameskolan i Tärnaby - den enda sameskolan söder om Jokkmokk, och enda sameskolan på sydsamiskt område - kan säkras för våra barns framtid. Vi startar nu en namninsamlings- och stödkampanj för att fler ska lyssna och agera för barnen på sameskolan i Tärna. Skriv på du med! 

/Föräldrar till barn på Dearnan Saemieskuvle och Naestie förskola i Tärnaby!

Så här skriver en förtvivlad förälder:

"Jag vill inte höra på nåt mera uppifrånperspektiv från sameskolstyrelsens håll. Att räkna på kostnad per elev och lägga ner den dyraste skolan känns inte som ett relevant tankesätt när det gäller sydsamiskt språk och kultur. Bara lönsamma språk ska ha kvar sina institutioner, eller? Har sameskolstyrelsen tänkt sig att man ska applicera marknadsekonomitänk på samisk språklig och kulturell revitalisering? Montera inte ner det lilla vi har! Slåss för vår framtid! Se till att utveckla skolan och utvidga verksamheterna i lokalerna! Som förälder förväntar jag mig att sameskolstyrelsen och sameskolan som institution kämpar och slåss och driver sånt här vidare uppåt i maktens hierarkier så att även ministrar andra viktigpettrar får klart för sig att det är dags att ge tillbaka lite till Saepmie. Några kronor ur kaffekassan på Rosenbad räddar Dearnan Saemieskuvle och Naestie Aarhskuvle (om det nu inte skulle gå att låta bli att strö barnens pengar på till- och avsättningar av SamS egna höjdare). Några kronor till så kanske det kan bli fason på samiska elevers och lärares situation i flera delar av Saepmie. Skolan är f.ö. inte "dyr i drift på grund av lågt elevantal", möjligen är den dyr i drift för att fastighetsbolaget har tänkt sko sig på vår bekostnad, men för att vara en väldigt viktig plats för våra barn där det samiska får vara norm och där barnen får känna samhörighet, trygghet och stolthet, och som institution för samisk, sydsamisk kultur, språk och framtid är den väldigt väldigt billig!"

Kontaktpersoner föräldragruppen:

Anders Östergren Njajta
E-post:
anders.ostergren@gmail.com
Tel: 070-598 40 09

Sara Svonni
E-post:
sara.svonni@gmail.com
Tel: 070-622 20 14

Initiativtagare: Marie Persson Njajta

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Marie Persson Njajta
Dearna
2.Anders Östergren Njajta
Dearna
3.Sara Svonni
Tärnaby
4.Maria Winka
Tärnaby
5.Catharina Ingvarsson
Sandås
6.Hanna Sofie Utsi
Jokkmokk
7.Leena Huss
Uppsala
8.Tove Skutnabb-Kangas, fil.dr.
Lund
9.Torkel Stångberg
Dearna, Vallienjuona
10.Karin KvarfordtNiia
Stockholm
11.Krihke Nordling
Grythyttan
12.Per-Martin Israelsson
Dearna, Bearkoenvuemie
13.Odd willenfeldt
Dearna
14.Johan Sandberg McGuinne (förstelärare i samiska, Lycksele Kommu
Lïkssjuo/Liksjoe (Lycksele)
15.EllaMarja Lindh
Likssjuo
16.Therese larsson
Klimpfjäll
17.Andreas Stångberg
Guovdageaidnu/Dearna
18.Camilla winka
Tärnaby
19.Patrick winka
Tärnaby
20.Nadine Kaddik
Kiruna
21.Irene Winka
Tärnaby
22.Helena Snäckvik
Tärnaby
23.Stellan Invarsson
Sandås
24.Ann-Sofi Fjällström
Björkbacken ,Tärnaby
25.Åza Nejne
Klimhpe
26.Fia Kaddik
Jokkmokk
27.Emelina Östergren
Dearna
28.Paul Eriksson
Tärnaby
29.Ida nejne Olofsson
Lycksele
30.Sagka Stångberg
Tärnaby
31.Oscar Sedholm
Ubmeje/Umeå
32.Veronika Håkansson
Sördal
33.Eleonora Gustafsson
Långsjöby Storuman
34.Anneli Anundsson
Dearna
35.Göran Anundsson
Oltokken
36.Jannica Björling Winka
Dearna
37.Anita Östhagen
Tärnaby
38.Tone staffansson
Östersund
39.Sophia Winka
Visby
40.Maria Tellström
Tärnaby
41.Tomas Colbengtson
Dearna, Bearkoenvuemie
42.Maria Sjaunja Persson
Dearna
43.Gitsy Lannér
Tärnaby
44.IngerAnna Eira-Andersson
Sorsele
45.Måd östberg
Tärnaby
46.Anders Axelsson
Ström
47.Jimmie Lannér
Tärnaby
48.Anna Karlsson
Göteborg
49.Moa Krestesen Konstintendent
Umeå/ Björkvattsdalen, Tärnaby
50.Lars-Erik Fjellström
Stockholm
51.Anni Linn Fjellström
Tärnaby
52.Magnus Hammargren Tvättbiträde
västerås
53.Oskar Njajta Östergren
Mittibäcken
54.Carola Fjällström
Östersund
55.Ingegerd Vannar
Dearna
56.Anders Persson
Dearna
57.Magnus Svonni
Rensjön
58.Anna Brunned
Tärnaby
59.Monica L Edmondson
Dearna
60.Marita Stinnerbom
Faahtjere
61.Karen Lovise Siri
Guovdageaidnu
62.Eva Stina Andersson
Bleikvassli
63.NikAnnika Märak
Stockholm
64.Christina Åhren
Backe
65.Estelle Björkman
Tärnaby
66.Helen Johansson
Fräkenvik, Tärnaby
67.Lars-Nila Lasko
Arjeplog
68.Åsa Össbo
Gäjka Dikanäs
69.Minna Israelsson
Tärnaby
70.Sara Mariana Åström
Jokkmokk
71.Axel-Olov Stångberg
Storsand Tärnaby
72.Bengt Andersson
Tärnaby
73.Helena Dådring
Ljungbyhed
74.Sabina olsson, fritidsledare
Farsta
75.Sofi marberg
Tärnaby
76.Elisabet Israelsson
Vallenäs, Tärnaby
77.Dan Enoksson
Luleå
78.Jan-Olov Winka
Dearna
79.Gunni Fjellström
Storuman
80.Annelie Bergfors
Umeå
81.Daniel Johansson
Luspie
82.Dario Ristic
StockholmLibia
83.Lennart Holmgren
Hangvar
84.Christine Arnfjell
Umeå
85.Olve Utne
Tustna, Norge
86.Roger Olofsson
Umeå
87.Mari-Louise Boman
Vindeln
88.Pia Hagfors
Ramnäs
89.Magnus Lindberg
Vilhelmina
90.Leif Albinson
Vittinge
91.Veronica Lindmark
Värmdö
92.Pär carlsson
Umeå
93.Ingrid Engarås
stockholm
94.Dorrit Kärkkäinen (skoladministratör på friskola)
Umeå
95.Hulda Sandelin, konstnär, fotograf och föreläsare
Lycksele
96.Christina Tellström Olaisen
Tärnaby
97.Margareta Bornegård
Nora
98.Kerstin Isberg småbrukare
Nårtha
99.Pensionär Gun-Marie Israelsson
Sorsele
100.Catrin Nordling
Uppsala
101.Pär-Jon Huuva
Kiruna
102.Laila Johansson
Härnösand
103.Taimi Helander
Stockholm
104.Broder Kenneth Lind
Göteborg
105.Charlotta Rensfeldt
Stockholm
106.Hanna Markström
Jokkmokk
107.Christofer Sjödin
Umeå
108.Vanja Bergström
Boden
109.Ulla Swedell
Uppsala
110.Joel Hultdin
Umeå
111.Jenny Niia
Solna
112.Mari Forsberg
sollentuna
113.Mervi Erkheikki
Umeå
114.Erica Lundström
Stockholm
115.Jonas Gruvaeus
Stockholm
116.Elisabeth Due
Stockholm
117.Johan Stångberg
Luleå/Aarborte
118.Elin Linder
Luleå/Storuman
119.Alexandra Linder
Luleå/Storuman
120.Jenny Eriksson
Hoting
121.Karolina Rönnberg, förskollärare
Stockholm
122.Merja Heed
Göteborg
123.malin sjulsson
Idbäcken
124.Malin Wallén
Umeå
125.Dennis Barvsten
Stockholm
126.Tage Stenmark
Vindeln
127.Anita Eriksson
Vännäs
128.Nicklas Jansson
Gävle
129.Pia Sandström
Umeå
130.Ann-Charlotte Johansson, samtalsterapeut
Umeå
131.Sandra h
Hoting
132.Eva-Karin Andersson
Umeå
133.Stefan Lindholm
Gladhammar Västervik
134.Sami Azzat
Umeå
135.Lars Stenbom
Umeå
136.Briana Carrion
Umeå
137.inger israelsson
Blattnicksele
138.Susanna Fjällström
Stockholm
139.Marianne vänbjörk
Gällivare
140.Markus Huss
Stockholm
141.Annika Daun
Landskrona
142.Fredrik Hope
Hyen
143.Lilian Mikaelsson
Älvsbyn
144.Sara
Runhällen
145.Mimmi Grönberg
Stockholm
146.Nicolina Persson
Umeå
147.Ejvår Falck, int. koordinator
Umeå
148.Pia Björstrand
Södertälje
149.Patricia Sydlén
Vännäs
150.Lennart Holmgren
Hangvar
151.Markus Nyström
Uppsala
152.Kjell Persson
Sunne
153.Magnus Sjögren
Luleå
154.Sandra Lannér
Umeå
155.Ingela Engman
Umeå
156.Dennis Svensson om
Väröbacka
157.maria brandt
stocholm
158.Johan Bråting
Umeå
159.Ingrid Stiernström
Östersund
160.Fotograf Inge Sandberg
Gällivare
161.Ingrid Sjaunja-Sandberg
Gällivare
162.Marion Janson
Sandviken
163.Hans Lindberg
Gärsnäs
164.Uwe Ellies
Würzburg
165.Jan Löfhaugen
Rätan
166.LenaForsell pensioneradLärare
Fjärås
167.Lovisa Landström
Storuman
168.Erik Wickenberg
Göteborg
169.Maria Sandstig, Bildkonstnär
Stockholm
170.Ulrika Larsson Konstnär
Stockholm
171.Susanne Adlercreutz
Stjärnhov
172.Margareta Jonsson, lärare
Frankrikevallen, Offerdal
173.Gun och Carl Forslund
Umeå
174.Monika Isaksson
Bromma
175.Johan Trewe
Backe
176.Åsa Adolfsson
Umeå
177.Ulrika Bergfors
Umeå
178.Ingrid Sjaunja-Sandberg
gällivare
179.Florence Persson
Malmö
180.Helena Isaksson
Umeå
181.Marianne Ronnhed Johansson
Moovseaajege Dearna
182.B-G. Burmen
Tärnaby
183.Vega Bengtsson
Sorsele
184.Tove Liliequist
Umeå
185.Jean-Claude Marclay, báhppa
Lycksele
186.May-Britt Öhman
Stuehkie
187.Anders Clevestad
Teckomatorp
188.Carina Liljedahl
Ljungdalen
189.Kerstin Åkerfeldt
Västerås
190.David Ronge
Åre/Orust
191.Akar Holmgren, diakon
Ramvik
192.Torgny Hedström, fil.mag. i samiska
SKELLEFTEÅ
193.Miia Nyman
Umeå
194.Ola Persson
Burträsk
195.Jenny Berg
Umeå
196.Margaretha Johansson
Matsdal
197.Tommy Johansson
Matsdal
198.Jörgen Söderberg
Västerås
199.Siw Wennerberg
Örnsköldsvik
200.Linda Karlsson
Västerås
201.Jennie Wadman
Umeå
202.Helen kviby
Oxelösund
203.Ulrika Ludvigsson
Malmö
204.L O Hellman
Hörby
205.Katrin Larsson
Umeå
206.Mattias Haglund
Sjöbo
207.Marion Janson
81135 Sandviken
208.Marmouch Sonja
Lycksele
209.Turid Sverdrup , Spec.Hjlp
F.d Tärnaby -> Kolvereid, Norge
210.Johanna Strand
Oslo
211.Vanja Torkelsson
Rengsjö
212.Maria Fjellström Sandberg
Gällivare
213.Johan Sandberg
Gällivare
214.Marcus Israelsson
Norrköping
215.Therese Fjellström
Nödinge
216.Ruth Kraft
Tärnaby
217.Jan-Erik Lingebrant
Umeå
218.MAGDALENA ÖSTERGREN
TÄRNABY
219.inger israelsson
blattnicksele
220.Kristina Modée
Vällingby
221.Anita Johansson
Umeå
222.Gun-Marie Israelsson
Sorsele
223.Gunilla Cederholm
Malmö
224.Irja M. Kappfjell
Utskarpen, Norge
225.Nadja Rodin
Norrtälje
226.Kjell-Åke Lundström
Stensele
227.Laila Wilks
Funäsdalen
228.Marianne Persson
Vinklumpen
229.Alexandra Omma
Åmsele
230.Erika Örnfjäll
Tärnaby
231.Sonja Holmedal
Stockholm
232.Henrik Berglund
Hemavan

 

Uppropet startades
2017-05-20

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper