Upprop: Malmö åt alla

Malmö åt alla

Utvecklingen i Malmö har lett till en allt större fattigdom, ojämlikhet mellan grupper och sociala orättvisor. Vi som undertecknat detta upprop ser med ökad oro på denna utveckling.

För att skapa en sammanhållen stad som är till för alla krävs akuta åtgärder. Det handlar om att bygga ett samhälle där alla behövs, eller för att använda Kommissionen för ett socialt hållbart Malmös ord: ”Med siktet inställt på att varenda människa som föds här eller flyttat hit ska ha förutsättningar att kunna utvecklas, känna framtidstro och nå sin fulla potential”.

I kommissionens rapport finns det ytterligare två centrala rekommendationer som vi gärna vill påminna om. För det första, att Malmö stad etablerar en social investeringspolitik som kan utjämna skillnader i levnadsvillkor och göra samhällssystem mer jämlika. För det andra, att Malmö arbetar för att förändra samhällsprocesser genom att uppmuntra kunskapsallianser och genom att skapa en demokratisering av (kommunal) styrning i varje led och i olika forum. 

Det görs mycket i staden både av kommunen och frivilliga krafter men det räcker inte. Tvärtom verkar det som att ännu fler människor drabbas av social utsatthet. Det behövs åtgärder på alla fronter, vilket också kommissionen föreslog, men det krävs också en tydligare demokratiseringsprocess och ett erkännande av nya gruppers rättigheter. Det krävs en gemensam kraftsamling från det civila samhället för att ställa krav både på den kommunala ledningen och på den nationella regeringen.

Våra krav på kommunal nivå är följande:

-        Att den kommunala organisationen ska motsvara Malmös befolkning. Frågan om representation i den kommunala byråkratin är viktigt.

-        Att kommunen organiseras på ett sätt som uppmuntrar medborgarnas deltagande och det civila samhället på lokal nivå.

-        Att kommunen tillsammans med de människor som bor i de mest utsatta bostadsområdena inleder en diskussion och dialog om vilka de mest akuta åtgärderna är och om vad som behövs prioriteras och genomföras. 

-        Att kommunen ordnar en hållbar försörjning till de ungdomar som har behov av en sysselsättning.

-        Att i högre utsträckning använda principen om proportionell universalism, alltså med mer resurser till de mest behövande, vilket även står i Malmökommissionens rapport, framför allt för barnen i socioekonomisk utsatta områdena.

På nationell nivå kräver vi dessutom följande:

-        Det behövs en nationell investeringspolitik som skapar utbildningsplatser, jobb inom bostadssektorn, vård och omsorg, förskolan och i skolan som kan finansieras med överskotten som finns i statskassan.

-        Amnesti till ensamkommande flyktingbarn.

-        Att på regeringsinitiativ starta en nationell diskussion som utgår från att skapa en ny samhällsvision utifrån ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv. Utveckla ordentliga utvecklingsprogram tillsammans med de boende i utsatta bostadsområdena. Erkänna medborgarnas kunskap, kompetenser och erfarenheter.

-        Efterleva de grundläggande mänskliga rättigheter och de rättigheter som redan finns formulerade i ”minoritetspolitiken”, som inkluderar alla minoriteter i en nationell gemenskap.

Nätverket Ett enat Malmö består av representanter från Malmö Högskola (Institutionen för socialt arbete), Rädda Barnen, Helamalmö, Hassela, ABF, AFR, Globala Folkhögskolan, Ensamkommandes förbund. 

Vi uppmanar nu Dig att skriva under detta upprop och sprida det i dina nätverk. Malmö stad genomför en omorganisation den 1/5, vi har för avsikt att skicka alla underskrifter till kommunstyrelsen innan detta datum. 

/Ett enat Malmö

Våren 2017

Initiativtagare: Nicolas Lunabba

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Aina Gagliardo, socialantropolog
Malmö
2.Anna Moestam
Malmö
3.Sandra Lindqvist, Socionom
Malmö
4.Tarkan Helamalmö
Malmö
5.Mikael Johansson
Malmö
6.Herr Taher Azizi
Malmö
7.Gustavo Nazar Medborgare
Lund
8.Robin Pihl
Malmö
9.Lisette Karbin, socionom
Malmö
10.Marcos Dri
Malmö
11.Mario
Malmö
12.Nicolas Lunabba
Malmö
13.Karla Romero
Malmö
14.Sia Brorsson
Malmö
15.Henrik Olsson Sekrud
Malmö
16.Abbas Ahmadi
Malmö
17.Alex Stenroos
Malmö
18.Iman Ahmad
Malmö
19.Monica Larsson
Malmö
20.Maria Nordblad Stålgard
Malmö
21.Jonas Stålgard
Malmö
22.Sofie Persson
Malmö
23.Ellinor Mehari
Malmö
24.Hanne Sandberg
Malmö
25.Argjenda Miftari
Malmö
26.Eva Björkslätten
Malmö
27.Suzan Hatampour
Malmö
28.Paula Bustos Castro
Malmö
29.Hilda Gustafsson
Malmö
30.Ana Marega
Malmö
31.Maja Sager
Malmö
32.Lisa Petri
Malmö
33.Josefin Persson
Malmö
34.Nesat Spahiu
Malmö
35.Lars G Larsson
Malmö
36.Johan Olsson
Malmö
37.Sabina Jögine
Malmö
38.Kerstin Sandell docent
Malmö
39.Anna Fröjd
Malmö
40.Maxime Hydara
Hägersten
41.Martin Frick
Malmö
42.Anna Dorisdotter
Malmö
43.Cattis Ahlgren
Malmö
44.Santiago Troche
Malmö
45.Žana Dončić
Malmö
46.Kerstin Larsson
Lund/Malmö
47.Antonia
Malmö
48.Felicia Scholander
malmö
49.Adam Blomgren
Malmö
50.Ylva Habel, lektor
Stockholm
51.Alison Mendez Vargas
Malmö
52.Jamila Azizi
Malmö
53.Peter Mattsson
Malmö
54.Burcu Sahin
Stockholm
55.Lydia Kidane
Malmö
56.Irina Schmitt
Malmö
57.Max Koch
Malmö
58.sophie sermage
malmö
59.Lilo Jensen
Malmö
60.Elina Ennab
Malmö
61.Åke Norborg
Kristianstad
62.Ida Edström, Rekryterare
Malmö
63.Johanna Saunders
Malmö
64.Helena cedrins
Malmö
65.Felicia Bromée, studie- och yrkesvägledare
Malmö
66.Sara Olsson
Malmö
67.Sara Holm, Sjuksköterska
Malmö
68.Agneta Sawo
Malmö
69.Gabriella Jakobsson
Malmö
70.Louise Löfqvist
Malmö
71.Ana Catalan
Malmö
72.Rachel Seow Sosa
Malmö
73.Marco Vega
Malmö
74.Alexander Nazar
Järfälla
75.David vinquist
Malmö
76.Jessica löfvendahl
Malmö
77.Sven
Tranås
78.Nera
Malmö
79.Lina Cagerus Barucija psykolog
Malmö
80.Sheena Fatahi
Malmö
81.Anna Valsamidis, behandlingspedagog
Malmö
82.Johanna Gustavson Jimenez
Malmö
83.Annemari Salomonsson
Malmö
84.Veronika zagar
Malmö
85.marcus mokoena
göteborg
86.Mikael Svennerbrandt Verksamhetsutvecklare
Malmö
87.Mohammed Taha
Malmö
88.Gabriella Haramaty Specialpedagog
Malmö
89.Hanna Granér
Malmö
90.Annika Withycombe
Malmö
91.Pleurat Baqaj
Malmö
92.Ilyas Hassan
Malmö
93.Enrique Perez
Malmö
94.Tania Naranjo Golborne- konsertpianist
Malmö
95.Luis Campos, lärare
Växjö
96.Maya Wiehe
Malmö
97.Cecillia Golborne-Lärare
Stockholm
98.Anita Dodig, socionom
Malmö
99.Jacob Andersson, bibliotekarie
Malmö
100.Harald Gegner
Malmö
101.Fanny Johansson
Malmö
102.Biträdande rektor Karin Stubbergaard
Lund
103.Annica S. Ericsson, Pensionär
Malmö
104.Carlos Cortes Folketshuschef
Malmö
105.Ruben Marin
Malmö
106.Lina Gustafsson
Malmö
107.Joel Veborg
Malmö
108.Marcus Nilsson, kommunikatör
Malmö
109.Katarina Svensson
Malmö
110.Sofie Olovsson
Malmö
111.Lena Isabel Perez Catalan
Malmö

 

Uppropet startades
2017-04-09

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper