Upprop: Malmö åt alla

Malmö åt alla

Utvecklingen i Malmö har lett till en allt större fattigdom, ojämlikhet mellan grupper och sociala orättvisor. Vi som undertecknat detta upprop ser med ökad oro på denna utveckling.

För att skapa en sammanhållen stad som är till för alla krävs akuta åtgärder. Det handlar om att bygga ett samhälle där alla behövs, eller för att använda Kommissionen för ett socialt hållbart Malmös ord: ”Med siktet inställt på att varenda människa som föds här eller flyttat hit ska ha förutsättningar att kunna utvecklas, känna framtidstro och nå sin fulla potential”.

I kommissionens rapport finns det ytterligare två centrala rekommendationer som vi gärna vill påminna om. För det första, att Malmö stad etablerar en social investeringspolitik som kan utjämna skillnader i levnadsvillkor och göra samhällssystem mer jämlika. För det andra, att Malmö arbetar för att förändra samhällsprocesser genom att uppmuntra kunskapsallianser och genom att skapa en demokratisering av (kommunal) styrning i varje led och i olika forum. 

Det görs mycket i staden både av kommunen och frivilliga krafter men det räcker inte. Tvärtom verkar det som att ännu fler människor drabbas av social utsatthet. Det behövs åtgärder på alla fronter, vilket också kommissionen föreslog, men det krävs också en tydligare demokratiseringsprocess och ett erkännande av nya gruppers rättigheter. Det krävs en gemensam kraftsamling från det civila samhället för att ställa krav både på den kommunala ledningen och på den nationella regeringen.

Våra krav på kommunal nivå är följande:

-        Att den kommunala organisationen ska motsvara Malmös befolkning. Frågan om representation i den kommunala byråkratin är viktigt.

-        Att kommunen organiseras på ett sätt som uppmuntrar medborgarnas deltagande och det civila samhället på lokal nivå.

-        Att kommunen tillsammans med de människor som bor i de mest utsatta bostadsområdena inleder en diskussion och dialog om vilka de mest akuta åtgärderna är och om vad som behövs prioriteras och genomföras. 

-        Att kommunen ordnar en hållbar försörjning till de ungdomar som har behov av en sysselsättning.

-        Att i högre utsträckning använda principen om proportionell universalism, alltså med mer resurser till de mest behövande, vilket även står i Malmökommissionens rapport, framför allt för barnen i socioekonomisk utsatta områdena.

På nationell nivå kräver vi dessutom följande:

-        Det behövs en nationell investeringspolitik som skapar utbildningsplatser, jobb inom bostadssektorn, vård och omsorg, förskolan och i skolan som kan finansieras med överskotten som finns i statskassan.

-        Amnesti till ensamkommande flyktingbarn.

-        Att på regeringsinitiativ starta en nationell diskussion som utgår från att skapa en ny samhällsvision utifrån ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv. Utveckla ordentliga utvecklingsprogram tillsammans med de boende i utsatta bostadsområdena. Erkänna medborgarnas kunskap, kompetenser och erfarenheter.

-        Efterleva de grundläggande mänskliga rättigheter och de rättigheter som redan finns formulerade i ”minoritetspolitiken”, som inkluderar alla minoriteter i en nationell gemenskap.

Nätverket Ett enat Malmö består av representanter från Malmö Högskola (Institutionen för socialt arbete), Rädda Barnen, Helamalmö, Hassela, ABF, AFR, Globala Folkhögskolan, Ensamkommandes förbund. 

Vi uppmanar nu Dig att skriva under detta upprop och sprida det i dina nätverk. Malmö stad genomför en omorganisation den 1/5, vi har för avsikt att skicka alla underskrifter till kommunstyrelsen innan detta datum. 

/Ett enat Malmö

Våren 2017

Initiativtagare: Nicolas Lunabba

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Henrik Svensson
Lund
2.Aina Gagliardo, socialantropolog
Malmö
3.Anna Moestam
Malmö
4.Sandra Lindqvist, Socionom
Malmö
5.Tarkan Helamalmö
Malmö
6.Mikael Johansson
Malmö
7.Herr Taher Azizi
Malmö
8.Gustavo Nazar Medborgare
Lund
9.Robin Pihl
Malmö
10.Lisette Karbin, socionom
Malmö
11.Marcos Dri
Malmö
12.Mario
Malmö
13.Nicolas Lunabba
Malmö
14.Karla Romero
Malmö
15.Sia Brorsson
Malmö
16.Henrik Olsson Sekrud
Malmö
17.Abbas Ahmadi
Malmö
18.Alex Stenroos
Malmö
19.Iman Ahmad
Malmö
20.Monica Larsson
Malmö
21.Maria Nordblad Stålgard
Malmö
22.Jonas Stålgard
Malmö
23.Sofie Persson
Malmö
24.Ellinor Mehari
Malmö
25.Hanne Sandberg
Malmö
26.Argjenda Miftari
Malmö
27.Eva Björkslätten
Malmö
28.Suzan Hatampour
Malmö
29.Paula Bustos Castro
Malmö
30.Hilda Gustafsson
Malmö
31.Ana Marega
Malmö
32.Maja Sager
Malmö
33.Lisa Petri
Malmö
34.Josefin Persson
Malmö
35.Nesat Spahiu
Malmö
36.Lars G Larsson
Malmö
37.Johan Olsson
Malmö
38.Sabina Jögine
Malmö
39.Kerstin Sandell docent
Malmö
40.Anna Fröjd
Malmö
41.Maxime Hydara
Hägersten
42.Martin Frick
Malmö
43.Anna Dorisdotter
Malmö
44.Cattis Ahlgren
Malmö
45.Santiago Troche
Malmö
46.Žana Dončić
Malmö
47.Kerstin Larsson
Lund/Malmö
48.Antonia
Malmö
49.Felicia Scholander
malmö
50.Adam Blomgren
Malmö
51.Ylva Habel, lektor
Stockholm
52.Alison Mendez Vargas
Malmö
53.Jamila Azizi
Malmö
54.Peter Mattsson
Malmö
55.Burcu Sahin
Stockholm
56.Lydia Kidane
Malmö
57.Irina Schmitt
Malmö
58.Max Koch
Malmö
59.sophie sermage
malmö
60.Lilo Jensen
Malmö
61.Elina Ennab
Malmö
62.Åke Norborg
Kristianstad
63.Ida Edström, Rekryterare
Malmö
64.Johanna Saunders
Malmö
65.Helena cedrins
Malmö
66.Felicia Bromée, studie- och yrkesvägledare
Malmö
67.Sara Olsson
Malmö
68.Sara Holm, Sjuksköterska
Malmö
69.Agneta Sawo
Malmö
70.Gabriella Jakobsson
Malmö
71.Louise Löfqvist
Malmö
72.Ana Catalan
Malmö
73.Rachel Seow Sosa
Malmö
74.Marco Vega
Malmö
75.Alexander Nazar
Järfälla
76.David vinquist
Malmö
77.Jessica löfvendahl
Malmö
78.Sven
Tranås
79.Nera
Malmö
80.Lina Cagerus Barucija psykolog
Malmö
81.Sheena Fatahi
Malmö
82.Anna Valsamidis, behandlingspedagog
Malmö
83.Johanna Gustavson Jimenez
Malmö
84.Annemari Salomonsson
Malmö
85.Veronika zagar
Malmö
86.marcus mokoena
göteborg
87.Mikael Svennerbrandt Verksamhetsutvecklare
Malmö
88.Mohammed Taha
Malmö
89.Gabriella Haramaty Specialpedagog
Malmö
90.Hanna Granér
Malmö
91.Annika Withycombe
Malmö
92.Pleurat Baqaj
Malmö
93.Ilyas Hassan
Malmö
94.Enrique Perez
Malmö
95.Tania Naranjo Golborne- konsertpianist
Malmö
96.Luis Campos, lärare
Växjö
97.Maya Wiehe
Malmö
98.Cecillia Golborne-Lärare
Stockholm
99.Anita Dodig, socionom
Malmö
100.Jacob Andersson, bibliotekarie
Malmö
101.Harald Gegner
Malmö
102.Fanny Johansson
Malmö
103.Biträdande rektor Karin Stubbergaard
Lund
104.Annica S. Ericsson, Pensionär
Malmö
105.Carlos Cortes Folketshuschef
Malmö
106.Ruben Marin
Malmö
107.Lina Gustafsson
Malmö
108.Joel Veborg
Malmö
109.Marcus Nilsson, kommunikatör
Malmö
110.Katarina Svensson
Malmö
111.Sofie Olovsson
Malmö
112.Lena Isabel Perez Catalan
Malmö
113.Jonas Alwall (universitetslektor)
Malmö
114.Giovanna Otero Agoni
Malmö
115.Cecilia Persson, författare och historiker
Lund
116.Jdkido dkkd
Kdkbebe
117.Ulrika Lindstrand
Malmö
118.Fredrik Björk
Malmö
119.Elena Gutiérrez
Malmö
120.Sigrun Sigurdsson Verksamhetscef Arbete och Entreprenörskap Frys
Malmö
121.Rukiya Ismail
Malmö

 

Uppropet startades
2017-04-09

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper