Upprop: Fetmauppropet

Upprop: Bråttom med åtgärder mot fetmaepidemin!

https://fetmainitiativet.wordpress.com/

 

Fetma är på befolkningsnivå en av vår tids största hälsofaror. Ett växande antal svenskar drabbas av fetma och dess komplikationer, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har i Sverige ett unikt läge att förebygga den våg av typ 2-diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar som exempelvis USA drabbats av.

 

Vårt samhälle har utvecklats så att vi ständigt manas till ett ökat intag av allt mer kaloririka men näringsfattiga produkter, samtidigt som möjligheterna till spontan fysisk aktivitet blivit begränsade. Kroppsvikten är ett resultat av ett komplext samspel mellan biologiska och en lång rad sociala och psykologiska faktorer. Kraftfulla biologiska system i kombination med ett överkonsumtionssamhälle motarbetar kroppens förmåga att behålla en lägre vikt efter viktnedgång. Därför räcker det inte bara med människors vilja och motivation för att minska och behålla en lägre vikt. Det krävs också förändringar på samhällsnivå för att stävja fetmaepidemin.

 

Det är dags att agera nu! Vi uppmanar beslutsfattare på alla nivåer att ta krafttag mot fetmaepidemin, så att framtida generationer inte drabbas. Det krävs inte fler utredningar, det finns redan evidensbaserade åtgärder som på samhällsnivå som kan stävja fetmaepidemin. Nu är det upp till bevis för våra folkvalda att visa ett aktivt ledarskap. Vi har listat ett antal områden där det redan idag finns en god vetenskaplig grund för åtgärder på olika samhällsnivåer:

 

 

1. Näringsrik mat som främjar hälsa måste bli det enkla och naturliga valet: Inför en särskild skatt på läsk som ett första steg mot en mer omfattande sockerskatt, där inkomsterna kan finansiera hälsofrämjande insatser. Matjättarnas möjligheter att marknadsföra skadlig skräpmat bör kraftigt begränsas, inte minst reklam som är riktad mot barn och ungdomar.

 

2. Öka preventionen inom hälso- och sjukvården: Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för åtgärder mot fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor bland vuxna, men följsamheten till riktlinjerna är låg. Dessa preventiva åtgärder måste prioriteras mycket högre i sjukvården än vad som är fallet idag.

 

3. Bygg bort fysisk inaktivitet: Varje person i Sverige ska ha goda möjligheter att röra på sig dagligen, och alla ska känna sig trygga under lek och motionsutövning. Vi behöver därför en markant förbättrad infrastruktur för fysisk aktivitet i vardagen, som främjar rörelse framför stillasittande, t.ex. vad det gäller skolgårdar, parker och cykelbanor.

 

4. Alla barn ska stödjas i att etablera en livsstil som främjar hälsa: Förskolor och skolor bör servera våra barn näringsriktig mat, liksom minska barns exponering för skräpmat, t. ex i skolkafeteriorna. Alla barn skall ha möjlighet och uppmuntras till minst en halvtimmes daglig fysisk aktivitet i skolan.

 

5. Personer med fetma behöver ökad förståelse och stöd, inte ytterligare skuld- och skambeläggande: Hälso- och sjukvård liksom skola måste arbeta aktivt för att stävja den diskriminering som personer med fetma utsätts för.

 

 

Gå vidare till https://fetmainitiativet.wordpress.com/ för mer information och bakgrundsdokument till punkterna ovan.

 


 

Initiativtagare:

 

Helena Dreber, allmänläkare, doktorand

Anna Gunnerbeck, ST-läkare i pediatrik, doktorand

Erik Hemmingsson, docent, fetmaforskare

Lars Jerdén, allmnänläkare, med dr

 

Initiativtagare: Helena Dreber

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Stefan Lundvall
Jönköping
2.Susanna Almström Skolmatslyftet-En sockersmart skola
Vendelsö
3.Jacob Gudiol, Leg. fysioterapeut med M.S. i Sport Science
Helsingborg
4.Christina Berg, docent
Göteborg
5.Erik Hemmingssoon, docent, fetmaforskare
Stockholm
6.Lars Jerdén, allmänläkare, med dr
Borlänge
7.Torsten Olbers, docent, överläkare
Göteborg
8.Jill Taube, psykiatriker
Stockholm
9.Barbro Forslin, folkhälsoplanerare
Ånge
10.Anna Gunnerbeck, ST-läkare, doktorand
Stockholm
11.Staffan Mårild, barnläkare, docent
Göteborg
12.Lars Weinehall, senior professor i allmänmedicin och epidemiolog
Umeå
13.Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
Sollefteå
14.Annika Daun Diabetessköterska
Örnsköldsvik
15.Anna Laurenius, leg dietist, med dr
Göteborg
16.Joel Lundgren
Örebro
17.Helena Dreber, allmänläkare, doktorand
Stockholm
18.Stephan Rössner, professor emeritus
Stockholm
19.Mattias Malmberg, sjukgymnast
Örebro
20.Jan Karlsson, docent, forskningshandledare
Örebro
21.Daniel Berglind, postdoc
Stockholm
22.Eva Randell med dr
Falun
23.Jill Taube
Stockholm
24.Charli Eriksson, professor emeritus
Örebro
25.Jonny Gahnshag, kommunalråd
Falun
26.Sven Wåhlin överläkare
Skokloster
27.Johanna Dahlkvist
Falun
28.Jessica Johansson, Lärare Hem-och konsumentkunskap
Segeltorp
29.Karin hälsopedagog
Stockholm
30.Jesper Tengblad, marknadschef Itrim
Stockholm
31.Anna Hjort, nutritionist
Stockholm
32.Kristina Boberg, Affärsutvecklare Itrim
Stockholm
33.Isabella Elvgrip, socionom
Örebro
34.Helena Vilén, leg dietist
Uppsala
35.Ludvig Magnusson
Göteborg
36.Mia Grönvik dietist
Uppsala
37.Veronika Dahlberg, Leg Dietist
Uppsala
38.Susanne Rahm distriktssköterska
Stockholm
39.Maria Löfgren sjukgymnast
Södertälje
40.Camilla
Södertälje
41.Madelene Andersson, distriktsläkare
Örebro
42.Elin Gustavsson hälsocoach
Fjärås
43.Ulrika Berg, barnläkare, med dr
Stockholm
44.Paulina Nowicka, docent
Stockholm
45.Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare, med dr
Stockholm
46.Kari Johansson, med dr
Stockholm
47.Jarl Torgersson, överläkare, docent
Göteborg
48.Olof Stephanson, docent
Stockholm
49.Erik Ingelsson, professor
Stanford, US
50.Åsa Wetterqvist, allmänläkare
Uppsala
51.Ingrid Larsson, näringsfysiolog, med dr
Göteborg
52.Eva Arvidsson, docent, läkare
Stockholm
53.Kerstin Brismar, senior professor i diabetesforskning
Stockholm
54.Ingrid Dahlman, docent
Stockholm
55.Pernilla Danielsson Liljeqvist, barnsjuksköterska, med dr
Stockholm
56.Gabriele Eiben, med dr, forskare
Göteborg
57.Johan Faskunger, , fil dr och utredare, fysisk aktivitet & folkh
Stockholm
58.Heléne Bertéus Forslund, universitetslektor i klinisk nutrition,
Göteborg
59.Lena Kallings, med dr, lektor
Stockholm
60.Christel Larsson, professor i kostvetenskap
Göteborg
61.Elisabeth Storck Lindholm, med dr, mödrahälsovårdsöverläkare
Stockholm
62.Nils Lundin, barn- och ungdomsläkare, skolläkare
Helsingborg
63.Lauren Lissner, professor
Göteborg
64.Anders Raustorp, docent
Göteborg
65.Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsf
Stockholm
66.Johan Sundström, professor i epidemiologi
Uppsala
67.Agneta Sjöberg, professor i näringslära
Göteborg
68.Patrik Wennberg, distriktsläkare, adjungerad lektor
Umeå
69.Mikael Wirén, bitr professor i obesitaskirurgi
Linköping
70.Anders Thorell, överläkare, professor i kirurgi
Stockholm
71.Ingmar Näslund, docent, överläkare
Örebro
72.Stella Cizinsky, överläkare
Västerås
73.Anne Christenson, doktorand, sjukgymnast
Stockholm
74.Linda Arvidsson, leg psykolog
Örebro
75.Marije Galavazi, allmänläkare
Örebro
76.Marie Nybäck, nutritionist
Örebro
77.Gunilla Häll, leg dietist
Stockholm
78.Maria Lidman, leg. arbetsterapeut, kognitiv terapeut
Stockholm
79.Liisa Tolvanen, leg dietist
Stockholm
80.Lena Bill, sjuksköterska
Stockholm
81.Britt-Marie Larsson, hälsopedagog
Stockholm
82.Peter Barta, överläkare
Örebro
83.Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, överläkare
Uppsala
84.Carola Liljestrand, allmänläkare
Västerås
85.Anna Sanchez Meyerdierks, leg dietist
Örebro
86.Björn Strandell, chefläkare, allmänläkare
Örebro
87.Sofia Björkman, leg dietist
Göteborg
88.Maja Eriksson Östman, specialist i internmedicin
Örebro
89.Ingrid Lundqvist, barnsjuksköterska
Hallsberg
90.Kristina Majholm, primärvårdsdietist
Örebro
91.Ulrika Waernulf, primärvårdsdietist
Örebro
92.Ylva Trolle Lagerros, docent
Stockholm
93.Claude Marcus, professor
Stockholm
94.Martin Persson, barnläkare, med dr
Stockholm
95.Elin Ekblom Bak, med dr
Stockholm
96.Sven Klaesson, barnläkare, med dr
Södertälje
97.Ulf Risérus, docent
Uppsala
98.Lena Carlsson Ekander, professor
Göteborg
99.Elisabeth Roeck-Hansen, öl, rehabiliteringsmedicin
Stockholm
100.Ann-Marie Calander, reumatolog, med dr
Göteborg
101.Sara Sjölin, folkhälsovetare
Ljusne
102.Björn Eliasson, professor, överläkare
Göteborg
103.Margareta Emtner professor
Uppsala
104.Maria Hjorth
Falun
105.Eva Flygare Wallen, Med. Dr
Stockholm
106.Docent Margareta Norberg
Umeå
107.Hans Lingfors, allmänläkare, med dr
Jönköping
108.Jon Cachrimanidis ST medicin
Östersund
109.tf. folkhälsochef
Härnösand
110.Malin Bokstam, barnpedagog
Tyresö
111.Anna Karin Holmberg
Visby
112.Maria Nilsson
Borlänge
113.Louise Bennet, allmänläkare, docent
Malmö
114.Bengt Starrin, professor emeritus
Karlstad
115.Benno Krachler, överläkare, Beteendemedicin
Umeå
116.överläkare, med dr Ulf Hållmarker
Mora lsarett
117.Erik Bergström, prof emeritus
Umeå
118.Matz Larsson
Örebro
119.Lars Linnersten, distriktsläkare
Lund
120.Ingrid Eckerman, senior allmänläkare och folkhälsovetare
SKARPNÄCK
121.Katarina Åsberg Folkhälsovetare
Linköping
122.Anna Danielsson
Örebro
123.Carina Gustafsson, Hälsoutvecklare
Umeå
124.Kristina Edman, tandhygienist Med Dr
Falun
125.göran ericsson
umeå
126.Birgitta Bergman
Nyköping
127.EvaLena Helin
Alingsås
128.Ann-Charlotteskedebäck Trolin, Dietist
Nylöping
129.Maria Rahm, ssk
Eskilstuna
130.Göran Umefjord, allmänläkare
Härnösand
131.Maria Abrahamsson Spasevski Dietist
Göteborg
132.Ingela Lavin, diabetessjuksköterska
Umeå
133.Kerstin Henriksson
Stockholm
134.Staffan Ekedahl, allmänläkare
Jönköping
135.Åsa Berglund, övertandläkare
Falun
136.EwaCarin Sehlstedt Leg .dietist
Umeå
137.Johannes Edholm, leg.dietist
Umeå
138.Maria N Tell, ST läkare
Jönköping
139.Yvonne Pantzar, Forskningssköterska
Nässjö
140.Katinka Nordgaard KBT sköterska
Sollefteå
141.Agneta Lundstedt, socionom
Alingsås
142.Camilla Andersson, dietist
Örnsköldsvik
143.Åsa Nord, farmor & skribent
Rimbo
144.Bernt Lindahl, överläkare docent
Umeå
145.Susann Ask Dietist Folkhälsoutvecklare
Kronoberg
146.Malin Rasmussen, leg dietist
Göteborg
147.Åsa Bergman Bruhn, Avdelningschef Idrott och Medicin, Högskolan
Falun
148.Agnetha Johansson Distriktssköterska
Strängnäs
149.Andrea Mikkelsen, leg dietist, Med. dr.
Göteborg
150.Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska
Hässleholm
151.Paula Mossbäck Diabetessköterska
Arboga
152.Cecilia Edström
Umeå
153.Anna Ivarsson Hälosoplanerare
Norberg
154.Sigrid Hammarqvist, AT-läkare
Falun
155.Kristian Svenberg, distriktsläkare, MD
Göteborg
156.Pernilla Johansson Distriktssköterska
Malmköping
157.Dan Lindman, AT-läkare
Kalmar
158.Brita Forsling, leg. dietist
Göteborg
159.Göran Boëthius
Åsa
160.Anna Hilding. Distriktsläkare
Halmstad
161.Hannes Hagström, specialistläkare, Med Dr
Stockholm
162.Mikaela Willmer, leg dietist, med dr
Falun
163.Fredrik Correa, specialistläkare
Täby
164.Frank Olkkonen, Student
Solna
165.Annica Långvall, leg dietist
Örnsköldsvik
166.Minna Randell, kostvetare
Uppsala
167.Lena Insulander, diabetessköteska
Stockholm
168.katarina holmquist
täby
169.Nestor Lögdal, student, idrottsvetenskap
Östersund
170.Christer Forsell barnläkare
Jönköping/ Alingsås
171.Erik Melén, docent
Stockholm
172.Johnny Ludvigsson, senior professor
Linköping
173.Malin Brattström diabetessköterska
Järfälla
174.Louise Bowman,Läkare
Örebro
175.Lars-Arne Haldosen, docent
Rönninge
176.Åke Kihlberg, Allmänläkare
Örebro
177.Pär Häggendal distriktsläkare
Munkedal
178.Maja Lövstrand, allmänläkare
Örebro
179.Tor Lindberg, barnläkare,professor em.
Örnahusen
180.Mia Ånemyr Hälsoinpiratör / Författare
Enskede
181.Mona Soholat, psykiater
Örebro
182.dt, seniorläkare,specialist i psykiatri
Stockholm
183.Milton
Visby
184.Elise Milton Distriktsläkare
Visby
185.Helena Glad ST-läkare Allmänmedicin
Linköping
186.Per Dicander Hälsovägledare
Falun
187.Petter Ottevik ST-läkare onkologi
Jönköping
188.Viktor Danéli
Nynäshamn
189.Maria Carlheim-Müller
Trondheim
190.Anna Igerud ST-läkare
Linköping
191.Ola Borgquist, narkosläkare, med dr
Lund
192.Anna Carin Hagstig Leg dietist
Göteborg
193.Christina Högström barnpsykiater
Marieholm
194.Matilda Nordström
Stockholm
195.Gabriella Gudmunds
Falun
196.Maria Gabriels, sjukgymnast, läkarstuderande
Linköping
197.Max Olin, dietist, med stud
Göteborg
198.Daniel Cortobius, idrottsvetare
Sundbyberg
199.Lillemor Nyberg, allmänläkare, med dr
Karlskoga
200.Astrid Wetterström, kostvetare
Stockholm
201.Leo Stockfelt, St-läk/med dr
Göteborg
202.Tom Flood
Ulrika
203.Stina Fogel
Norrköping Åby
204.Britt-Marie Börjesgård
Jönköping
205.peter friberg, professor
Göteborg
206.Maria Stening Sjuksköterska Psykiatri, Vårdlärare
Kungsbacka
207.Siw och Thomas Dreber
Stockholm
208.Jakob Ström, docent och ST-läkare
Örebro
209.Sten Dreborg, Prof. emeritus
Uppsala o Lerum
210.Sara West, dietist
Göteborg
211.Stefan Nilsson, riksdagsledamot (MP)
Stockholm
212.Lisa Svensson, leg förskollärare
Jönköping
213.Dr Torsten Norberg
Stockholm
214.Julia Walvenius bitr verksamhetschef/ leg psykolog
Alingsås
215.Mona Lärstad ST-läkare
Göteborg
216.Tobias Rönngren, PT & massageterapeut
Östersund
217.Jane Nyman, allmänläkare
V:a Frölunda
218.Olof Arvidsson
Virserum
219.Nanna Mossberg Rylander, leg dietist
ASKIM
220.Margaretha Rasmusson dietist
Helsingborg
221.Malin Ellner ST-läkare
Botkyrka
222.Frida Thelin, Dietist
Stockholm
223.Caroline Forsberg dietist
Falun
224.Mathilda Sjaunja, leg. dietist
Gällivare
225.Per Håkansson, Skolläkare
Sundbyberg
226.johan sjöström, fysioterapeut
Göteborg
227.Ulrika Lavén Dietist
Gustavsberg
228.Sara Lindberg dietist
Stockholm
229.Jessica Westman barnläkare
Östersund
230.Carina Svärd Folkhälsostrateg
Karlskrona
231.monica bjelkeby jonsson
örnsköldsvik
232.Jimmy Celind, ST-läkare barnmedicin, doktorand
Göteborg
233.gerthi persson
Karlskrona
234.Karola Persson, dietist
Sundsvall
235.Malin Andersson, spec allmänmedicin
Jönköping
236.Corinna Kirsten Sjuksköterska
Jönköping
237.Jenny Andersson, distriktsläkare
Helsingborg
238.Cecilia Hellberg leg. dietist
Skellefteå
239.Ninni Engblom, kostvetare
Österåsens hälsohem
240.Ellenor Wändin Distriktssköterska
Örnsköldsvik
241.Caroline Hjorth, dietist
Falun
242.Tuula Långvall
Arnäsall
243.Inger Granér leg tandhyg
Falun
244.Morgan Nyberg, sjukhusfysiker
Sundsvall
245.Vidar Albinsson, folkhälsostrateg Hässleholms kommun
Hässleholm
246.Per-Albin Dahlström Folkhälsoplanerare
Sundsvall
247.Minna Hellman, Projektledare Mat & Hälsa
Stockholm
248.Håkan Pleijel, professor
Göteborg
249.Ulf Nordin chefläkare
Dalarna
250.Helen Sundberg, fysioterapeut
Göteborg
251.Jenni Cornelius, Folkhälsostudent
Enköping
252.Eva-Linnea Eriksson, folkhälsovetare
Luleå
253.Dan Svensson
Stockholm
254.ST-läkare ortopedi Karin Rilby
Göteborg
255.Christina Persson, folkhälsovetare, doktorand
Göteborg
256.Annette Holm leg sjukgymnast Region Skåne
Hörby
257.Christina Jälmeryd sjuksköterska
Mariannelund
258.Linn Wennberg, drogförebyggare
Göteborg
259.Lars Carlsson, allmänläkare
Ludvika
260.Kristina Lindvall (förste forskningsassistent, Epidemiolgi och G
Umeå
261.Kristina Larsson, dietist
Trosa
262.Gert Andersson, docent, överläkare
Lund
263.Malin Fredholm st-läkare allmänmedicin
Örebro
264.anna glantz
göteborg
265.Emelie Almroth (leg. Dietist)
Lögdeå
266.Emma Juslin, leg dietist
Uppsala
267.Anette Jansson Dietist
Sollentuna
268.Åsa Thurfjell, Spec i Allmänmedicin
Sollentuna
269.Katarina Landy ANIVA/Smärta
Uppsala
270.Ulla Örnberg
Nacka
271.Ingrid Almkvist Sjukgymnast
Umeå
272.malin fredriksson ST-läkare allmänmedicin
örnsköldsvik
273.Farnoush Tabaroj, specialist i handkirurgi
Stockholm
274.Kristina Narbro, leg sjuksköt, med dr
Göteborg
275.Linda Holmdahl vårdadministratör
Lerum
276.Linda Beckman, Phd folkhälsovetenskap
Karlstad
277.Jessica Dahl
Örebro
278.Lina Holmqvist (Specialist i Internmedicin)
Göteborg
279.Åsa Österlund sjukgymnast och KBT-terapeut
Göteborg
280.Karl Mårild, barnläkare
Denver (USA)
281.Charlotta Carlén
HOK
282.Irina Hallor
Nora
283.Anna Ugarph Morawski Spec Allm Med/doktorand
Lidingö
284.Mats Hogmark, allmänläkare, utbildare MI (motiverande samtal)
Falun
285.Jan Ehlin, familjeläkare
Själevad
286.Johanna Richter Diabetessjuksköterska
Vetlanda
287.Ingvor Andersson Verksamhetschef
Vetlanda
288.Julia Eliasson (Dietist)
Göteborg
289.Mimmi Adolfson Folkhälsosamordnare
Eda kommun
290.Jenny Sydhoff
Stockholms län
291.Evelina Hilmersson, utvecklingsledare
Fagersta
292.Jenny Frank
Kristianstad
293.Stefan Bergsten
ÄLTA
294.Malin Wiklund dietist fil.mag
Brommma
295.Kristin Sundström
Täby
296.Patrik Strömbom
Ulricehamn
297.Maria Andersson, reserådgivare
Avesta
298.Johanna Lisspers, dietist
Östersund
299.Susanne Johansson Förskollärare
Växjö
300.Caroline Kihlman (applikationsspecialist)
Kalmar
301.Anna Sidorson, ST-läkare
Hudiksvall
302.Liza
Stockholm
303.Laila Jakobsson, Lärare i idrott och Hälsa
Malmö
304.Sarah Kihlman
Kalmar
305.Marie Johansson
Stenungsund
306.Inga-Lill Rydén
Göteborg
307.Eva Mörk socionom
Göteborg
308.Karin Nilsson lärare
Vänersborg
309.Max Altez, sjuksköterska
Stockholm
310.Lisa Grönlund
Jönköping
311.Katharina Sandström, leg dietist
Sundsvall
312.Maria Ripl Sörensen Distriktsläkare
Mönsterås
313.Christel Hardö
Örkelljunga
314.Ylva Blomfjord, distriktssköterska
Falun
315.Lisa Lundberg leg. dietist
Falun
316.Maria Persson, specialistsjuksköterska, masterex i hälsofrämjand
Särna
317.Birgitta Thörn grundare itrim
Stockholm
318.Direktör Carl Haglind
Stockholm
319.Kristina Eriksson
Halmstad
320.Anna Eliasson program- och utbildningschef Itrim
Stockholm
321.Filip Lindkvist
Höllviken
322.Carin Eliasson, grafisk formgivare Itrim
Stockholm
323.Lina Östh
Uppsala
324.Anders Söderlund, Itrim
Stockholm
325.Marielle Johansson, hälsovetare
Trollhättan
326.Cecilia Onn, anläggningsingenjör
Tyresö
327.Kaisa Frank Snidare, hälsopedagog
Stockholm
328.Mattias Ylander, AT-läkare
Lidköping
329.Kristina Lundqvist, Överläkare
Ljungskile
330.Mats Eliasson, överlaäkre, professor i medicin
Luleå
331.Anna Hägg Leg. dietist
Stockholm
332.Birgitta Hamber
Saltsjöbaden
333.Linnea Thegel Fritidspedagog
Stockholm
334.Danielle lindberg, redovisningsekonom
Vallentuna
335.Frida Lindkvist
Höllviken
336.Maja uddenberg
Vällingby
337.Cecilia Vestgöte
Ydre
338.Jenny Karlsson, leg. dietist
Uppsala
339.Maria Edlund hälsopedagog
Skärholmen
340.Emily Sonestedt, docent i nutritionsepidemiologi
Malmö
341.Maria Klingvall leg sjuksköterska
Stockholm
342.Johanna Hellström, läkare
Stockholm
343.Carolin Carlsson
Nyköping
344.Niklas Sjölander , läkare
Nora
345.Madeleine Frånberg
Solna
346.Therese Strååth, Förrättningslantmätare
Växjö
347.Josefin Aldell Funktionsmedicinsk terapeut
Stockholm
348.Tin-Tin Jersild, VD/Trädgårdsmästare
Bromma
349.Mattias Röjås Barnläkare
Falun
350.Helen Forsell, ST-läkare
Stockholm
351.Ingemar Götestrand, Folkhälsostrateg
Lund
352.Sara Netteberg (diabetessjuksköterska)
Malmö
353.Madeleine Dahlvid, Distriktssköterska
Malmö
354.Agnes Arvidsson, leg. dietist
Nyköping
355.Jennie Carlsson, Leg. sjukgymnast
Malmö
356.Johan Keres Leg. Dietist
Nyköping
357.Paula Hedborg-Gustafsson, Diabetessköterska
Gnesta
358.Ninni Lundberg, leg. sjukgymnast
Malmö
359.Sven Oredsson, Enhetschef
Malmö
360.Marita Joona, arbetsterapeut
Landskrona
361.Monica Bergvall, Investerare
Stockholm
362.Catharina Gustavsson, fysioterapeut, med dr
Borlänge
363.Filippa Juul
Stockholm
364.Jenny Rossen nutritionist/doktorand
Stockholm
365.gunilla gustavsson
Skellefteå
366.Carl-Magnus Broden, gastroenterolog
Viken
367.Anna Bergman, dietist
Umeå
368.Ronnie Johansson
Göteborg
369.Alexander Jonasson Lärare i idrott och hälsa.
Stockholm
370.Catherine Rindstig, dietist
Mönsterås
371.Nikolas Malliotis, reumatolog
Stockholm
372.Arvid Sandahl
Linköping
373.Annkristin Rönnberg
Örebro
374.Carolin Sedig ST-läkare
Falun
375.Malin Sköld
Örebro
376.Henrik Bennetter
Täby
377.Remy Waardenburg, läkare
Stockholm
378.Maria Ahlinder Engren, gynekolog
Örebro
379.Carolina Nilsson, läkarstuderande
Örebro
380.Suzana Turkalj Pavlakovic, allmänläkare
Huddinge
381.Alma Dautovic (diabetes/distriktssköterska)
Vänersborg
382.Mikael Hedenheim
Stockholm
383.Annika Wallin
Mölndal
384.Stefan Carlsson, Programmerare
Tibro
385.Maria finnved
Mjölby
386.Mark Parsons
Tyresö
387.Linus, Personlig Assistent
Skara
388.Said Aspen
Stockholm
389.Simon Möllerberg
Svalöv
390.Mattias Jonsson
Göteborg
391.Mikaela Lithman, MSc Nutrition, folkhälsovetare
Stockholm
392.Jenny Vinglid Generalsekreterare Riksförbundet HOBS
Falsterbo
393.Per Torell, supporttekniker
Stockholm
394.Roger Karlsson
Mörrum
395.Andreas Adolfsson
Luleå
396.Staffan Sandling
Boden
397.Jens Sejnell, Personlig tränare
Norrköping
398.Nicklas Neuman, filosofie doktor i kostvetenskap
Uppsala
399.Olivia A
Örebro
400.Jonas Lundgren, projektledare it
Malmö
401.Patrik Lind, grundskolelärare
Linköping
402.Jonas Björklund Svensson, civ. ing., doktorand
Lund
403.Mattias Hjelm
Uppsala
404.Daniel Brandon Fysioterapeut
Sundbyberg
405.Robert Mellqvist
Göteborg
406.Inga Lindau
Stockholm
407.Joakim Ljungberg, butikschef
Älvängen
408.Håkan Sjunnesson
Trelleborg
409.Filip, personlig tränare
Oslo
410.Richard Almgren
Märsta
411.Joakim Olsson, IT-konsult
Svanesund
412.Karolina Dittrich
London
413.Anneli Tinnerholm
Stockholm
414.Ann Axelsson
Jönköping
415.John Svensson, sjukgymnast
Malmö
416.Johanna Eskilsson, Nutritionist
Stockholm
417.Daniel Fahlstedt, leg. Fysioterapeut
Ljusdal
418.Per Kjellsson
Saltsjö-Boo
419.Pär Sjöstrand Civilingenjör
Linköping
420.Alexander Sonerud Leg. Dietist
Danderyd
421.Katrin Cras- Segerbrant, sjukgymnast
Hörnefors
422.Adrian Valkeaoja, Leg. Sjukgymnast
Stockholm
423.Joacim Olander
Norrköping
424.Christine Lefe'vre
Kosta
425.Alexander Nielsen
Helsingborg
426.Hanspeter Borgman leg sjukgymnast
Höör
427.Alexander Haväng, CTO telekom
Tvååker
428.Peter Samelius
Svärtinge
429.Joakim Borg
Helsingborg
430.Charlie Lundberg
Umeå
431.Markus Felldin
Västerås
432.Maria Liljekvist
Örebro
433.Lina Eveby, folkhälsovetare
Fjärdhundra
434.Michael Nabb
Åkersberga
435.Helena Mischel
Järfälla
436.Magnus Gerdin. Leg. Fysioterapeut
Sundsvall
437.Mathias Hultén
Göteborg
438.Elin Suup
Luleå
439.Isak Barvesten, fysioterapeutstudent & PT
Lund
440.Jonas Lundkvist Fysioterapeut
BORÅS
441.Caroline Hansson
Gävle
442.Åsa Sandahl Dsk
Skillingaryd
443.Emil Björk
Linköping
444.Tor Kindahl
Göteborg
445.Filip Åkerblom
Växjö
446.Ing-Marie Pettersson,undersköterska
Hallstahamamr
447.Catharina Venge, mamma
Stockholm
448.Oskar Jacobson
Karlstad
449.Catharina
Nilsson
450.Anna Valborg. Leg. Fysioterapeut. Häsokoordinator
Ljusdal
451.Viktor Ahlqvist
Mölndal
452.Arne Johansson Sjukgymnast
Åsele
453.Johan Piculell
Ronneby
454.Cecilia
Linköping
455.Anna (fysioterapeut)
Stockholm
456.Johan Handlin
Skövde
457.Maria Ekblom, fysioterapeut
Uppsala
458.Johanna Eklund (Personlig Tränare)
Strängnäs
459.Mikael Wall, brandman
Kode
460.Lars Carlhammar
Lindome
461.Daniel Richter, träningsinstruktör
Stångby
462.Ingela Jansson
Svedala
463.Eufrat Deniz
Södertälje
464.Joakim Adzievski
Göteborg
465.Maria Sandgren, sjukgymnast
Stockholm
466.Patrick Wahlberg
Stockholm
467.Henrik Holmén
Göteborg
468.Tommy Engström, sjukgymnast
Stockholm
469.Johan Carlsson, näringsfysiolog
Uppsala
470.Melina
Stockholm
471.Anders Olsson, Människa
Hägersten
472.Sven-Martin Johnsson
Älmhult
473.Markus Levin
Växjö
474.Maria Möllerberg
Röstånga
475.Christoffer Lundström, Leg Fysioterapeut
Stockholm
476.Johan Ragnemalm
Uppsala
477.Maria Eriksson
Västerlanda
478.Christina Lidborg kemiingenjör
Borås
479.Torgny Nilsson
Varberg
480.Ulf Dreber
VÄRMDÖ
481.David Mogard
Stockholm
482.Jesper Stålheim
GÖTEBORG
483.Sara Johansson, fysioterapeut
Borås
484.Lasse Sabell
Halmstad
485.Johanna Helinder Fysioterapeut
Stockholm
486.ulf eriksson
kista
487.Andreas Adersjö
Hässleholm
488.Mattias Persson
Umea
489.Joel Bergqvist
Knivsta
490.Ramin Malek. läkarstudent
Söderhamn
491.Walter Levy
Unterägeri
492.Henrik Pamp
Alingsås
493.Omar Brännström, Biolog, Biomedicinskanalytiker
Malmö
494.Viktor Engman
Luleå
495.Hanna Lönegren, student
Göteborg
496.Pelle Johansson
Göteborg
497.Petter skoog, elkonsult
Luleå
498.Lars Holmberg, barnläkare, med dr
Falun
499.Kerstin Moberg
Värmdö
500.Niklas Ala-Mäkelä
Sundsvall
501.Linus Carlsson
Nybro
502.Niklas Persson
Stockholm
503.Fredrik Borg
Lund
504.Fredrik Clausen, Dr. Med. Vet.
Uppsala
505.Jan Nordanstål
Västerås
506.Fredrik Andersson
Göteborg
507.Sanna Hendriksson, gastronom
Kristianstad
508.Jonas Hjalmar Blom, psykolog
Ljungskile
509.Elin Malmberg Hård, leg Dietist
Malmö
510.Denis ilecic
Stockholm
511.Marcel Ballin
Umeå
512.Andreas Ågren, Idrottsfysiolog
Umeå
513.Angelica Helander leg fysioterapeut
Avesta
514.Nicklas Lindström
Stockholm
515.Måns Ansgariusson
lund
516.Hanna Strömberg, Fysioterapeut
Umeå
517.Viktor Ahlstrand, Handbollsspelare
Stockholm
518.Aleksandar Tomovic, Idrottslärare
Helsingborg
519.Tobias Marmheden, Fysioterapeut
Göteborg
520.Oscar Härneborn
Borås
521.Victoria
Skövde
522.Fredrik Flink Badminton tränare
Haninge
523.David Axelsson, BC, Systemvetenskap
Luleå
524.Elias Björnson
Göteborg
525.Martin Andersson, arbetsledare
Göteborg
526.Jonas Malmström, kurator
Falköping
527.Elias Björnson, PhD Student
Göteborg
528.Pernille Lundahl Scharff, personlig tränare
Malmö
529.Mari Wollmar Leg. Dietist
Göteborg
530.Mattias Hallberg, läkarkandidat
Hjorted
531.Robert Nilsson
Västerås
532.Kurt Eklund
Kumla
533.Tom Sörensen
Enköping
534.Blenda Agell
Lomma
535.Wilma Brogren
Örebro
536.Tobias Rasmusson, Byggnadsingenjör
Eslöv
537.Markus Karlsson
Stockholm
538.Sofie Possmark, doktorand
Uppsala
539.Ludvig Arkel, läkarstudent
Lund
540.Viktor Bendroth, sjuksköterska
Linköping
541.Fredrik Larsson
Huddinge
542.Jessica Svensson (ingenjör)
Trollhättan
543.Glenn Donnestenn, Civilekonom
Eskilstuna
544.Fredrik Säfström, byggnadsingenjör
Uppsala
545.Elisabeth (PT & snart kostrådgivare)
Stockholm
546.Matilda Flygt
Överum
547.Daniel wilhelmsson
Östansjö
548.Robin Sundqvist, psykologstudent
Umeå
549.Jonas Fredriksson
Umeå
550.Niklas Andersson, högskolestudent
Mölndal
551.Camilla Reinholdsson, student
Umeå
552.Christoffer Hoppe, student Nätverksteknik
VÄSTERÅS
553.Ali Komai, PhD
Göteborg
554.Jens Hedfors
Sollentuna
555.Marie Granås, Leg. Fysioterapeut
Mariestad
556.Christoffer Larsson
Lund
557.Mattias Andersson
Umeå
558.Tobias Karlsson Rubi
Landskrona
559.Ingrid Johansson
Oskarshamn
560.Marcus Sterner, kiropraktor
Östersund
561.Erik Rosengren, Leg. lärare
Göteborg
562.Martin Nilsson, socionom
Stockholm
563.Emelie Danielsson
Stockholm
564.Dennis Schön
Umeå
565.Anne Hellström
Kungälv
566.Kristofer Spång Gruppchef
Huddinge
567.Maria Wärn gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen
Hallsberg
568.Christoffer Thomeé
Mölndal
569.Kristin Lundqvist Diabetessköterska
Uddevalla
570.Christoffer Sandberg
Göteborg
571.Malin Eldh Nutritionist
Stockholm
572.Fredrik Wessman, Leg Fysioterapeut
Stockholm
573.Tommy Burman
Härryda
574.Hedvig Samuelsson
Kalmar
575.Anders Österlund
Västerås
576.Teresa Olefeldt, Leg dietist
Vejbystrand
577.Jimmy Lindblad
Arlöv
578.Carl-Magnus Träff, Student
Malmö
579.Paolina Andersson, Hälsocoach
Sundsvall
580.Viktoria , sjuksköterska
Ås
581.Victor Eryd, student
Göteborg
582.Elisabeth Hallström
Viksjö
583.Viktoria Jonsson, Leg sjuksköterska
Ås
584.Therése Lindén Leg Sjugymnast
Malmö
585.Mats Adamsson (Studerande)
västerås
586.Tuomas Pyhäjärvi VD
Stockholm
587.Anton Banemark, Lärare i Idrott och Hälsa och NO
Stockholm
588.Marie Blomqvist
Lerum
589.Stefan Skoog, doktorand
Göteborg
590.Emma Pantzar, Friskvårdskonsulent, Karolinska Universitetssjukhu
Stockholm
591.Maria Arnborg
Örebro
592.jonas westlin idrottsmedicinstudent
umeå
593.Theo Reingoldt, personlig tränare
Bodö
594.Magnus Lindh-Rengifo (fysioterapeut)
Malmö
595.Per Almgren, Leg.sjukgymnast
Umeå
596.Fredric Brink, Tränings- och kostnörd
Katrineholm
597.Carl Stefan Sjöberg
Strängnäs
598.Petri Kuronen, programmerare
Falköping
599.Martina Nilsson
Halmstad
600.Farshad Ashnai fysioterapeutstudent
Mölndal
601.Martin Lindqvist
Kävlinge
602.Harald Östlund, Civilingenjör
Stockholm
603.Joel Svensson
Karlskrona
604.Rikard Engman
Trelleborg
605.John Waldenstedt, fysioterapeutstudent
Mölnlycke
606.Donat Zulfaj, Lärare i Idrott & hälsa
Malmö
607.Christoffer Druvgården, f. d. Lärare
Jönköping
608.Alexander Hallsten
Järfälla
609.Amanda Wiberg biomedicinsk analytikerstudent
Göteborg
610.Anders Eldh, Psykolog
Stockholm
611.Astrid Grenmyr, leg fysioterapeut
Gävle
612.Patrik Hertzman
Sundsvall
613.Maria Albjär
Laholm
614.Amanda Bengtsson
Höganäs
615.Simon Petersson
Stockholm
616.Dan Mårtensson
Skummeslövsstrand
617.Lars Perneholm
Umeå
618.Ola Bengtsson, läkarstuderande
Lund
619.Emma Svanström
Göteborg
620.Marie Mårtensson
Skummeslövsstrand
621.Tobias Andersson, Officer
Karlskrona
622.Philip Allguren Engberg, leg fysioterapeut
Karlshamn
623.Peter Hansen
Hörby
624.Tim Isaksson
Bankeryd
625.Torbjörn Jönsson, Psykolog
Lund
626.Märta Lundberg
Brottby
627.Fredrik Grimstad, leg. Fysioterapeut
Göteborg
628.Linda Svärd
Landsbro
629.Susanne Andersson
Bålsta
630.Anders Hildingsson
Oskarshamn
631.Emil Fjellner
Malå
632.Frida
Malå
633.Siw Tikkanen-Aldén
Mönsterås
634.Karin Romdahl
Saltsjö-Boo
635.Maria Mollstedt
Falköping
636.Annika Bring Med Dr, Leg Fysioterapeut
Uppsala
637.Linnéa Persson, biologstudent
Halmstad
638.Peter Sevonius
Malmö
639.Claes Bengtsson
Borås
640.Edvin Pihlqvist
Malmö
641.Lilian (leg. Fysioterapeut)
Luleå
642.Sofia Nyman, hälsopedagog
Avesta
643.Jonny Tällström
ÖRNSKÖLDSVIK
644.Rikard Norrlén, Sjukgymnast
Smedjebacken
645.November Lindstrand
Linköping
646.Victor Stenford
Borås
647.Jesper Tapper
Umeå
648.Robert
Järfälla
649.Mats Håkansson
Göteborg
650.Elin Lonnfors
Upplands Väsby
651.Anneli distriktssköterska
Uppsala
652.Ida Söderström Hälsovetare
Stockholm
653.Björnar Oppegård. Brandman
Grycksbo
654.Mikael Fluur
Oxie
655.Sara Sollerman VD
Göteborg
656.Robin Karlsson
Vegby
657.Fredrik Nilsson, Fysioterapeut
Ronneby
658.Fredrik Kallis
Örebro
659.Annica Öhling, civilekonom
Stockholm
660.Fredrik Kallis Personlig Tränare
Örebro
661.Emil Skala
Linköping
662.Maria Johansson, hälsopedagog och folkhälsovetare
Stockholm
663.Freyr Einarsson
Göteborg
664.Stefan Nilsson
Linköping
665.Måns Göland
Ljungsbro
666.Jack
Piteå
667.Petter Andersson, marknadsförare
Malmö
668.Björn Hedenfalk Elektroingenjör
Östersund
669.Lisa Johansson
Stockholm
670.Jonas Jonsson
Bollnäs
671.Niklas ssk
Vimmerby
672.Andreas Ekfeldt
Jönköping
673.Conny Lidenborg, Personlig Tränare
Norrtälje
674.Elin Moqvist Beteendevetare
FARSTA
675.David Edeblom
Öjebyn
676.Jasmine Valsten
Malmö
677.Karolina Larsson livsstilsrådgivare
Trelleborg
678.Jens Johannisson, legitimerad styrketränare
Malmö
679.Julian de Groot, PT
Gränna
680.Håkan Larsson
Uppsala
681.Sofia Andersson
Jönköping
682.Emma Lundvall
Södra Sandby
683.Oscar Pap
Linköping
684.Linnéa kiland
Stockholm
685.Pontus Sundberg
Umeå
686.Robert Hansen
Smålandsstenar
687.Marielle Marklund
Umeå
688.Fabian Håkansson
Malung
689.Amela Ganibegovic
Stockholm
690.Helena Wallin
KRAMFORS
691.Christina Nilsson, Systemutvecklare
Uppsala
692.Henrik Vagerstam
Jönköping
693.Cecilia, förläggare
Stockholm
694.Magnus Bodin
Johanneshov
695.Christer Lund
Vallentuna
696.Alexander Öst
Tranås
697.Mattias Johansson, Fysioterapeut
Göteborg
698.Kristian Donner
Malmö
699.Emil Folkesson, avverkningsplanerare
Molkom
700.Henrik Larm, Arbetsterapeut
Växjö
701.Johanna Sundberg
Skellefteå
702.Johan Ingerman
Jönköping
703.John Lindblad
Göteborg
704.Nermin Hamzic PT
Stockholm
705.Sandra Åhlén, arkitekt
Uppsala
706.Isabelle Karlsson, förskollärare
Göteborg
707.Björn Carlsson, företagare
Kungsbacka
708.Maria Wilhelmsson
Basel, Schweiz
709.Tomas Blomberg
Linköping
710.Anja Askulv Student
Göteborg
711.Emilie Backlund
Stockholm
712.Gabriel Wilund
Örebro
713.Tobias Pettersson
Gnesta
714.Karin Lindgren leg sjg
ljungsbro
715.Anton Holmberg
Göteborg
716.Maria Rudolphi
Sveg
717.Mr Michael
Göteborg
718.Håkan Zehler
Leksand
719.Malin Lundskog, hälsokreatör
Göteborg
720.Marin Ringsten, Leg Fysioterapeut
Lund
721.Rudi Glasfors, system koordinator
Södertälje
722.Thomas de Ming
Järna
723.Ludvig Bilinski HR-specialist
borås
724.Martin Englund, Ingenjör
Uppsala
725.Jarno Pikkarainen (kontor)
Eskilstuna
726.Kirsi Rauma
Knivsta
727.Kirsi Rauma
Knivsta
728.Thomas Johansson
Göteborg
729.Andreas Lewitzki, Systemutvecklare
Glanshammar
730.Simon Jansson
Stockholm
731.Patric Petersson (civ ing)
Göteborg
732.Denice Seidel
Farsta
733.Sven Westergren, programmerare
Uppsala
734.Kung Marcus bengtsson
Malmö
735.Mikaela Persson, nutritionist
Lund
736.Viktoria Bern, lärare mot fritidshem.
Vännäsby
737.David Tengberg, kostekonom
Uddevalla
738.Maja Björkebäck, Hälsopedagog
Jönköping
739.Sofia Stridsman Fysioterapeut
Skellefteå
740.Johan Nyberg, Leg. Sjukgymnast
Jönköping
741.Martin Altemark
Uppsala
742.Johan Bäckman
Motala
743.Jacob Eriksson
Uppsala
744.Emma Dahlström
Nacka
745.Olof Hennig
Malmö
746.Roger Svensson
Täby
747.Richard Ohlsson (revisor)
Sundsvall
748.Daniel Ekberg
Helsingborg
749.Natahlie Jakobsson
Umeå
750.Oscar Lidén, leg. Fysioterapeut
Göteborg
751.Evelina Petersson, Ekonom
Kalmar
752.Anna Kullberg leg. Fysioterapeut
Kalmar
753.Elin Ingemarsson
Malmö
754.Aron Håkansson Civilingenjör
Lund
755.Rebecca Tronarp
Stockholm
756.Christoffer Broling
Halmstad
757.Lina Goliats Lärare mot Frtidshem
Stockholm
758.Sarah Viberg, student hälsovetenskapliga programmet Linnéunivers
Kalmar
759.Morgan Sahlström, Svetsare
Umeå
760.Filip Nilsson
Halmstad
761.Alexander Liljeblad (civilingenjör)
Mölndal
762.Annika Wintvik
Ullared
763.Adam 3Wedin, sjuksköterska
Luleå
764.Helén Eke, näringsfysiolog
Stockholm
765.Emma Wojnicki
Malmö
766.Anna Bogren
Kalmar
767.Gustav Ohlander
Uppsala
768.Mirko Mandić, MSc Sport Science
Stockholm
769.Anna Orwallius leg. fysioterapeut
Mölnlycke
770.Oscar Blomberg
Uppsala
771.Christel Lynch, Nutritionist
Nacka
772.Moa Bergsten, leg. sjukgymnast
Stockholm
773.Vincent Simmons, Fysioterapeut
Gislaved
774.Kim Bergeå
FALKÖPING
775.Alexander Hilding, hälsopedagog
Höganäs
776.Marie-Louise Ackalin/Kökschef
Handen
777.Emelie Eklund
Malmö
778.Mikael Lidström
Solna
779.Hannes Svensson
Stockholm
780.Henrik, student
Malmö
781.Helena Pettersson, kostvetare
Uppsala
782.Frida Lunde Distriktsläkare
Ransäter
783.Eva Håkansson
Jönköping
784.Jens Lindkvist, Grävmaskinist
Sundsvall
785.lena olsson pensionär
huddinge
786.Josephine Nicklasson (dietist)
Helsingborg
787.Tobias Björklund, Folkhögskolelärare
Gemla
788.Kristin Arvidsson
Kumla
789.Susanne Bernhardsson, Med Dr
Göteborg
790.Ulrika Nyhlén, Leg. Fysioterapeut
Mölndal
791.Andreas Fredriksson
Eskilstuna
792.Erika Thid, fysioterapeut
Borås
793.Petra Bos fritidspedagog
Solna
794.Markus Klaar
Nyköping
795.Sebastian Backman, civilingenjör
Umeå
796.Erik Torhall, PT och gymnasielärare i Idrott och Hälsa samt Psyl
Jönköping
797.Joel hälsopedagog
Stockholm
798.Helena Wåhlin förskollärare
Bankeryd
799.Anton Mattsson, Fysioterapeutstudent
Hägersten
800.Lars Fluur
Oxie
801.Christian Eriksson
Visby
802.Jonas Lundström, Civilingenjör
Nykvarn
803.Dennis Jeppsson
Malmö
804.Jessica Atterlöf Kost och Friskvårdspedagog
Onsala
805.Alexander Graas, Nationalekonom
Göteborg
806.Tomas Hoffmann, data-elektroingenjör
Hjärup
807.Mikael Kjellgren
Strängnäs
808.Malin
Brunflo
809.Erik Sifvert
Falun
810.Rame lajqi
Göteborg
811.Nicklas Mauritzson
Hässleholm
812.Viktor Svedin, konsult
Örebro
813.Johanna Pettersson, nutritioniststudent
Stockholm
814.Helen Klingstedt
Eskilstuna
815.Per-Eric Klingstedt
Eskilstuna
816.Nanna Mykén St-läkare
Göteborg
817.Mona Persson skolsköterska
Piteå
818.Kristoffer Falknäs
Skellefteå
819.Per Olofsson
Sandviken
820.Niklas Bohman, egenföretagare i träningsbranschen
Habo
821.Kristina Backskär
Fårbo
822.Susanne Dybeck
Stockholm
823.Jonatan Fridolfsson
Göteborg
824.Morgan Svensson
Mellerud
825.Emma Lundborg, fysioterapeut
Stockholm
826.Kenneth Matsson
Stockholm
827.Jennie Forssberg, hälsopedagog och kostvetare
Nyköping
828.Helen Ravfalk
Bålsta
829.Jan-Erik Widén
Luleå
830.Herr Ulf Gustafsson
Handen
831.Markus Hedlund
Uppsala
832.Sandra Hallin, Leg fysioterapeut
Malmö
833.Ann Skyttle(lärare och PT)
Uppsala
834.Magdalena Jacobson, hälsopedagog
LINKÖPING
835.Tomas Lindqvist, Fritidsmotionär
Aspås
836.Annelie Ytterberg
Vansbro
837.Dennis Ulfsmar PT
Stockholm
838.Johan Elvgrip, systemvetare
Örebro
839.Felicia Hälsopedagog
Stockholm
840.Henrik Tägtström
Lund
841.Martin Söderholm, Systemutvecklare
Malmö
842.Roberth Bjuvenmark Idrottslärare/hälsopedagog
Stockholm
843.Josefin Söderlund, kostvetare & hälsoutvecklare
Kungsbacka
844.Niklas Westblad, Master Idrottsvetenskap
Stockholm
845.Sanna Cabrera, Kallskänka
Stockholm
846.Erik Bohnsack, teknolog
Göteborg
847.Kent Stahl
Kärna
848.Cecilia Tingstedt
Växjö
849.Angelica Lundberg, mamma
Mullsjö
850.Docent Gunilla Bolinder
Stockholm
851.Kajsa Holmbom
Luleå
852.Johan Aspenlid, Kalkylingenjör
Höviksnäs
853.Ebba Carlsson, processledare hälsofrämjande sjukvård
Trollhättan
854.Zara Witt-Strömer, personaladministratör
Knivsta
855.Alexander Fridlund, fotbollstränare
Halmstad
856.Sara Gottschalk, adjunkt
Malmö
857.Anna-Frida Hellberg
Hedemora
858.Linnea Axelsson
Halmstad
859.Christian Eriksson
Åby/Norrköping
860.Arvid Andersson
Lund
861.Åsa LUNDBERH
Haninge
862.Sebastian Alman
Sundsvall
863.Bo Gustafsson
Eskilstuna
864.Suna Hantman Lithman, Pilot
Täby
865.Anna Strand Utbildningschef
Åkersberga
866.Aida Sakarnite
Handen
867.Per-Eric klingstedt
Eskilstuna
868.Max Nordmark Lärarstudent
Malmö
869.Viktor Sander
Göteborg
870.Gabriel Karlsson
Halmstad
871.Kristina Henriques
Göteborg
872.Johan
Klövsjö
873.Jimmy Nore
Haninge
874.Matd Richardsson
Vänersborg
875.Ankie mihlzen
Haninge
876.Agnetha Lundberg psykiatrisjuksköterska
Jönköping
877.Andreas Brandt
Jönköping
878.Ludvig Lenner, student SSK
Umeå
879.Viktor Söder
Stockholm
880.Annika
Fågelmara
881.Evelina Wilderth
Umeå
882.Mattias Petersson, leg. Fysioterapeut
Uppsala
883.Elin Eriksson
Söderhamn
884.Karin Weman Lektor
Halmstad
885.Viktor Sundin, idrottsvetare
Växjö
886.Anton Naprapatstudent
Stockholm
887.Erik Wallsten
Älvkarleby
888.Ylvaoden@hotmail.com Fryckstedt Barnsjuksköterska
Nynäshamn
889.Robert Rudmark
Nässjö
890.Annelie Andersson
Falun
891.Petronella A Egbe, barnsjuksköterska
Malmö
892.Kim Wester
Sundsvall
893.Mirja Brunberg, fysioterapeutstudent
Linköping
894.Maria Nordenstedt, Leg.fysioterapeut
Stockholm
895.Ole Nilsson Verksamhetschef
Kävlinge
896.Dick Wikman, it-konsult
Skövde
897.Mattias Törnqvist
Åtvidaberg
898.Erik Dunåker Personlig Assistent
Tranås
899.Stefan Blom Idrottslärare
Trollhättan
900.Josefin Hjelte
Östersund
901.Olof Larsson, Civilingenjör
Göteborg
902.Josephine Linghammar
Enebyberg
903.Camilla Rappe Haglöf
Sandviken
904.Mårten Dalhed
Söderhamn
905.Fredric Lagerström
Gävle
906.Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare
Karlstad
907.Marcus Linnér, Fysioterapeutstudent
Uppsala
908.Jannette-Dietist
Karlstad
909.Per-Anders Arvidsson, pappa
Solna
910.Markus Helgesson
Lund
911.Åsa Svensson
Jönköping
912.M Pettersson
Myggenäs
913.Patrik Svensk
Mölnlycke
914.Lina Åhlander
Värnamo
915.Inger Torpenberg Sjuksköterska
Stockholm
916.Christoffer Berner
Uppsala
917.Simon Kindvall, fysiker
Malmö
918.Dennis Fellenius
Stockholm
919.Bengt Dahlquist
Dalsjöfors
920.Karin Kauppi, dietist
Uppsala
921.Jennie
Nässjö
922.Henrik Palmborg
Skövde
923.Niclas Håkansson
Göteborg
924.Lena Ljungkrona-Falk, dietist
Mariestad
925.Emma Nyström, dietist
Arvika
926.Anna Brännholm danspedagog
Arvika
927.Magnus Tholerud, fysioterapeut
Norrköping
928.Lotta Cederth
Eskilstuna
929.Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, med dr
Lysekil
930.Eva Wolke dietist
Kalmar
931.Eva-Lena Persson, leg dietist
Karlstad
932.Hanna Nixon Dietist
Norrköping
933.Jenny Sundqvist, hälsovetare
Stockholm
934.Tim White
Varberg
935.Amanda Weimar, dietist
Linköping
936.Sara Renström (leg. psykolog)
Stockholm
937.Fru Veronica Stenström
Västerås
938.Kim Pedersen
Enskede
939.Minette Näslund, student
Örnsköldsvik
940.Dietist
Falun
941.Gerd Horal leg.Psysioterapeut
Göteborg
942.Emma Tapper
Sollentuna
943.Mattias Andersson
Stockholm
944.Amanda
Stockholm
945.Anders Arvidsson Gymägare
Lotorp
946.Emelie Hjelm (leg. arbetsterapeut)
Jönköping
947.Fredrik Andersson, Hälsopedagog
Södertälje
948.Rickard
Stockholm
949.Daniel Johansen
Uppsala
950.Elin Rosander Hedén
Uppsala
951.Niclas Aldorsson, Sjukgymnast
Oskarshamn
952.Sebastian von Stedingk
Sundbyberg
953.Max Söderberg, Leg. Sjukgymnast
Nybro
954.Ewa Danlycke Psykolog
Norrköping
955.Anna Enbom
Boden
956.Tomas Furé
Sollentuna
957.Robert Ahlquist Idrottslärare
Svedala
958.Daniel Cornelius
Boden
959.Jacob Winqvist, BSc Athletic Training
Stockholm
960.Henrik Nordlander
Stockholm
961.Carin Kallhed Arvidsson skolsköterska
Nässjö
962.Pär Segerbrant
Hörnefors
963.Mats Karlsson
Göteborg
964.Louise Ekström, kommunikationsansvarig
Stockholm
965.Oscar sjöberg
Skövde
966.Kalle läkare
Göteborg
967.Bim Åkers Leg Dietist
Bromma
968.Annette Malmgren
Sundsvall
969.Carl
Motala
970.Mattias Pettersson, sjukgymnast
Östersund
971.Mattias Alm
Göteborg
972.Linda Stachowiak leg.barnsjuksköterska
Vendelsö
973.Marie Bodingh, förskollärare
Åkersberga
974.Marianne Hunziker
Värmdö
975.Jonas Elmwall, doktorand
Göteborg
976.Timo Hursti, docent
Uppsala
977.Ale, lärarstudent
Malmö
978.Kristina Håkansson, leg psykolog
Göteborg
979.Jörgen Nilsson
Hörby
980.Helen Löhr
Stockholm
981.Olof
Västerås
982.Tobias Petersson, byggnadsarbetare
Uddevalla
983.Klas Rosander
Valbo
984.Viktoria Zetterstrand
Vendelsö
985.Johan Nylén Personlig Tränare
Stockholm
986.Anna Fomina
Mariestad
987.Malin Petersson, Medicinsk sekreterare
Trollhättan
988.Gabriela Astudill (Student vid GIH)
Täby
989.Annika Malmborg
Skärhamn
990.Pernilla Hedström
Hammarö
991.Mattias Svensson
Karlskrona
992.linus nynäs
finland
993.Hanna Kvint
Göteborg
994.Lynn Vindfeldt Hvid (sjuksköterska)
Bygdeå
995.Michèle Wilcox, sjuksköterska
Stockholm
996.Marie Flemming verksamhetschef
Malmö
997.Ewa Blomqvist Håkansson barnläkare
Sundbyberg
998.Edvin Vestin
Göteborg
999.Victoria Runsten
Stockholm
1000.Tommy Olsson
Stockholm
1001.Per Nordkvist, Enhetschef
Nacka
1002.Rickard Almström
Vendelsö
1003.Petra Nilsson
Vendelsö
1004.Rosemary Uppgård, Hälso coach
Spånga
1005.Theresia Franke
Skogås
1006.Donald Tottras
Stockholm
1007.Per mihlzen, ägare crossfit Södertörn
Haninge
1008.Tommy konradsdal
Vendelsö
1009.Per Johnsson, konsul
Nynäshamn
1010.Lyda Byfält
Uppsala
1011.Karl Andersson
Göteborg
1012.Susanna Almström
Vendelsö
1013.Elin klasson
Vendelsö
1014.Linda Vixner Med. Dr
Falun
1015.Madeleine Marucs
Tyresö
1016.Ingrid Kjellström, ingenjör
Lidingö
1017.Phoebe Mattsson, psykolog
Uppsala
1018.Maria Nordqvist, Leg. sjukgymnast
Ludvika
1019.Lars-Owe Wilsson, Barnläkare
Kristinehamn
1020.Linnéa Fallman (sjuksköterska)
Uppsala
1021.Anja Lodewijks, leg sjukgymnast
Ludvika
1022.Daniel Bjermo
Uppsala
1023.Veronica Sehlberg Näringsterapeut
Eskilstuna
1024.Marlene Lehmann, rehabassistent
Ludvika
1025.Boel Elvhammar leg dietist
Uppsala
1026.Joachim von Stedingk VD
Stockholm
1027.Annelie Damberg
Jönköping
1028.Kajsa Moberg, gastronom
Malmö
1029.Sofia Gustafsson, PhD, ST läk anestesi o intensivvård
Örnsköldsvik
1030.Tessan Fritidspedagog
Vendelsö
1031.Li Karlsson, ieg.fysioterapeut
Göteborg
1032.Karin Holm
Vendelsö
1033.Johanna Delvert, Leg Sjukgymnast, magister i Folkhälsovetenskap
Karlstad
1034.Ann-Sofi Jönsson
Varberg
1035.Kristina Berglund
Mol
1036.Carina Sandqvist Barnskötare
Tullinge
1037.Claudia wutkowska
ljungskile
1038.Marie Persson
Karlstad
1039.Melica Marklund
Västerhaninge
1040.Frida Berg leg. fysioterapeut
Uppsala
1041.Kalle westetgren
Sundbyberg
1042.Kalle Westergren
Sundbyberg
1043.Sabina konradsdal
Vendelsö
1044.Therese Strange förskollärare, livsstilskonsult och kostrådgivar
Nykvarn
1045.Mia
Haninge
1046.Josefine Fjällid Hälsopedagog
Huddinge
1047.Emelie Johansson , hälsopedagog
Haninge
1048.Karl Wirström
Stockholm
1049.Magnus Ägare
Stockholm
1050.Elinor Undersköterska
Skärblacka
1051.Riikka Piri Cafebiträde
Haninge
1052.Lelle Hallberg
Vendelsö
1053.Rehana Hallberg
Vendelsö
1054.Mia Westerberg Pedagog
Haninge
1055.Mia Westerberg
Haninge
1056.Linda Falkius
Malmö
1057.Mr Thomas Valtonen
Västerhaninge
1058.Anette Almström Kovacic, lärare
Sandviken
1059.Fredrik Söderlund
Tjällmo
1060.Mats Lindquist, sjuksköterska
Järfälla
1061.Therese Månsson/Näringsfysiologik
Kungsbacka
1062.Oscar Jonsson
Stockholm
1063.Anna Luther Hälsopedagog
Vallda
1064.Helena Bjermo Med dr
Uppsala
1065.Alexandra Strandberg kostvetarstudent
Stenungsund
1066.Jessica Jakobsson
Värmdö
1067.Michaela Eklund (Kostvetare)
Borås
1068.Nils Persson
Malmberget
1069.Louise Svensson
Linköping
1070.Johannes Wingren( ₩₩₩₩
Hägersten
1071.Liza Lundmark, sjuksköterskestudent
Kungsängen
1072.Aron Persson, M.Sc
Uppsala
1073.Raine Raassina
Österhaninge
1074.Ruth Nylander, sjuksköterska
Helsingborg
1075.Catarina Davis Undersköterska
Malmö
1076.Birgit Billquist
Spånga
1077.John Olin
Uppsala
1078.Carin Morin, programansvarig, Sida
Stockholm
1079.Niklaas van Bruggen, Marknadsstrateg
Stockholm
1080.Anders Lindh, Flygledare
Lund
1081.Fanny Sellberg, doktorand
Sollentuna
1082.Rune Almström - morfar
Haninge
1083.Britt Mihlzén
Skara
1084.Kristina Georgiev, barnläkare/skolläkare
Kristianstad
1085.Maria Papachristou
Stockholm
1086.Lina Lanestrand ledarutvecklare
Skogås
1087.L E Morin, översättare
Hägersten
1088.Johan Lindell
Kumla
1089.Ellen Rösand Boendestödjare
Jordbro
1090.Henrik Sahl
Uppsala
1091.Marie Olsson, sjukgymnast
Solna
1092.Andrea Friedl, Folkhälsonutritionist
Stockholm
1093.Ola Abrahamsson
Malmö
1094.Stina Ramne, leg dietist
Göteborg
1095.Eva-Stina Munther, dietist
Vilhelmina
1096.Henrik Lindh Hälsorådgivare
Malmö
1097.Monica Karlsdon
Kungälv
1098.Gabriella (Hälsocoach)
Västerås
1099.Åsa Aronson Legidos
Järfälla
1100.Sabine Johansson, Led. Fysioterspeut
Falkenberg
1101.Malin Larhammar Dietist
Uppsala
1102.Daniel Hagman Systemutvecklare
Borlänge
1103.Jenny Nord, Leg Sjukgymnast
Norrtälje
1104.Hanna Fries, läkare
Knivsta
1105.Patrick civ.ing.
Kiruna
1106.Göran Iraeus
Västerås
1107.Jan Wallin
Malmö
1108.Viktor Halldén
Helsingborg
1109.Gita Berg, leg. dietist, doktorand
Uppsala
1110.Kristina Sjöstrand distriktssköterska
Gränna
1111.Ellinor PT
Ytterby
1112.Kushtrim Prekadini
Landskrona
1113.Oskar Sandström
Umeå
1114.Dr Joakim Weber
Göteborg
1115.Kajsa Gunnerbeck
Stockholm
1116.Peder af Geijerstam, läkare
Norrköping
1117.Jonas Nilsson, civilingenjör
Linköping
1118.Clara Schou, ST-läkare psykiatri
Stockholm
1119.Magnus Håkansson, civilingenjör
Malmö
1120.Daniel Nicklasson
Helsingborg
1121.Mona Pettersson, undersköterska
Helsingborg
1122.Tommy Pettersson, smidesmekaniker
Helsingborg
1123.Göran Sjödin (lärare)
Umeå
1124.Clas Carlbom, tvåbarnsförälder
Malmö
1125.Johannes Byrling, underläkare, doktorand
Lund
1126.Roger Håkansson, Överviktig
Tumba
1127.Thomas Wagner
uppsala
1128.Aman Hezareh, Personlig tränare & kostrådgivare
Malmö
1129.Jane Nyman, distriktsläkare
Västra Frölunda
1130.Ola Svensson, docent, överläkare
Stockholm
1131.L Jansson
Bjärred
1132.Karin Uhlin Specialistläkare rehabiliteringsmedicin
Stockholm
1133.Hannes Andersson
Göteborg
1134.Kristin Evertsson, leg. sjukgymnast
Smedjebacken
1135.Lis,studerande
Luleå
1136.Ingrid Bogseth, dietist
Sollefteå
1137.Anette Svensson dietist
Örnsköldsvik
1138.Emma Albinsson
Göteborg
1139.Gustav Lundborg, leg. Sjukgymnast
Stockholm
1140.Carl Karlsson W, BA
Uppsala
1141.Karolina af Ekenstam, ST-läkare
Stockholm
1142.Lisa Palmlöf, läkare
Stockholm
1143.Evalill Grönberg leg dietist
Söderköping
1144.Johan Franzén
Upplands Väsby
1145.Mikael Jälefors, Konsult
Åkersberga
1146.Kicki Söderström Centerchef Itrim
Uppsala
1147.Ida Hölke, skolsköterska
Norberg
1148.Henrik Stenberg, Hälsoutvecklare
Sävedalen
1149.Niklas Hultén
Uppsla
1150.Johanna Gustafsson leg. Sjukgymnast
Kiruna
1151.Karolina
Uppsala
1152.Terje Hellron
Norrköping
1153.Sebastian
Karlstad
1154.Jan Måreby
Kinda
1155.Martin Edelius
Göteborg
1156.Tobias Lundberg
Umeå
1157.Gerda Adelgren, distriktssköterska
Stockholm
1158.Simon Renström, VD For Life Academy
Umeå
1159.Pia Hallgren Verksamhetschef Hälsomottagningen Järva
Stockholm
1160.Therese Katthöfer, leg. fys.ter.
Farsta
1161.Iris Ciba (barnläkare, doktorand)
Uppsala
1162.Jenny Pettersson
Stockholm/Hägersten
1163.Emanuela Pedrocco, VD
Stockholm
1164.Louise Arlehov, Egenföretagare
Sollentuna
1165.Carl-Henrik Gustafsson
Göteborg
1166.Carolina
Lund
1167.Åsa Lundgren
Örebro
1168.Nanna Schumacher Qwerin, distriktsläkare
Stockholm
1169.Thomas Josin
Strömsnäsbruk
1170.Emmy Bergström
Stockholm
1171.Torbjörn Trångteg, kostrådgivare, personlig tränare
Älta
1172.Mattias Widar
Timmele
1173.Vanessa Klint
Sollentuna
1174.Jacob
Trollhättan
1175.Leif Hasselström
Motala
1176.Jonas Karlberg
Umeå
1177.Mattias klint
Sollentuna
1178.Olle Ericsson
Björnlunda
1179.Mattias Lindman, Familjeläkare, HC City
Gävle
1180.Niklas Packendorff
Stockholm
1181.Carl Philip
Luxemburg
1182.Ellen Lundkvist, Gymnasielärare i idrott och hälsa/Läkarstuderan
Umeå
1183.Ellen Lundkvist, Gymnasielärare i idrott och hälsa/Läkarstuderan
Umeå
1184.Filip Gunnarsson
Göteborg
1185.Lana - en person med fetma
Malmö
1186.Peter Thörnell (leg. sjukgymnast)
Örebro
1187.Carolina Josefsson, Civ.ing.
Stockholm
1188.Anna Hagel Andersson
Uppsala
1189.Mikael Jonsson
Örebro
1190.Theresia Viska
Solna
1191.Annika Bergqvist
MATFORS
1192.Moa karlsson musiker
Malmö
1193.Fredrik Lann, sjukgymnast
Örebro
1194.Kerstin Hellberg distriktssköterska
Örebro
1195.Helen Emmoth (Leg. Sjuksköterska)
Örebor
1196.Stellan Johansson, Civ Ing
Göteborg
1197.Max Winerdal MDPhd
Stockholm
1198.Pontus Bengtsson, Läkarstudent
Umeå
1199.Anna Roeck Hansen
Stockholm
1200.Linus Bårström, Systemutvecklare
Malmö
1201.Ida Aghamn, ST-läkare pediatrik
Stockholm
1202.Teresa
Ockelbo
1203.Margareta Svärd, sjuksköterska
Gävle
1204.Pia andersson kurator
Malmö
1205.Lisa Runeqvist skolsköterska
SKILLINGARYD
1206.Helena Lind, Projektledare
TÄBY
1207.Anna Hemph, narkosläkare
STOCKHOLM
1208.Christina Egnell
Stockholm
1209.Martin Birkeldh
Tyresö
1210.Thure Rådmark läkare
Vänersborg
1211.Thomas Torstensson, Leg sjukgymnast, Med Dr
Sundsvall
1212.christina Svensk; sjuksköterska
Hudiksvall
1213.Linda Dahlin sjukgymnast
Linköping
1214.Kennet Jaråker Friskvårdskonsult
Stockholm
1215.Owe Berthling
Mörbylånga
1216.Elisabet Tornberg, hushållslärare
Fristad
1217.Karin Karlsson kostekonom, pensionär
Örebro
1218.Martin Adriansson, Civilingenjör
Mölndal
1219.Christofer Herlin, kiropraktor
Malmö
1220.Sara Pettersson
ÖREBRO
1221.Anna Lindkvist
Stockholm
1222.Mikael Nordström
Stockholm
1223.marie ernfors
järfälla
1224.Elisabeth Davidsson
Löddeköpinge
1225.Elisabeth Di Francesco leg barnsjuksköterska, distriktsköterska
Stockholm
1226.Monica Egegren Persson (Fysioterapeut )
Sundsvall
1227.Marina Berglund Distriktssköterska
Töreboda
1228.Tomm Nilsson Kock
Örkelljunga
1229.Agneta Lundin
Solna
1230.Agneta Lundin
Dietist, Solna
1231.Jessica Forsgard
LINGHEM
1232.Ulf Mårtensson
Borås
1233.Adam Gummesson läkarstudent
Lund
1234.Christel Wallin (leg. sjukgymnast)
Örebro
1235.Kajsa Ericsson
Huddinge
1236.Helena Mayer
Järfälla
1237.Ruben Fougberg, IT-samordnare
Svanesund
1238.Anders Albjörn, Msc
Östervåla
1239.Johanna Blum, dietist
Helsingborg
1240.Charlotte Johnson, Barnsköterska
Helsingborg
1241.Zynab Mahmoud, ST-läkare
Helsingborg
1242.Jonathan Flod
Göteborg
1243.Karin, arbetslös, diabetiker typ-2
Farsta/stockholm
1244.Jenny Aurell ssk
Bandhagen
1245.Karin Rydén, lärare
Karlskrona
1246.Mats Leijman Överläkare
Helsingborg
1247.Viktoria Magnusson
Storå
1248.Carina Semb
Göteborg
1249.Sofia Högström
Hudiksvall
1250.Josefine Södling
Göteborg
1251.Marcus Lagerström Leg. Psykolog
Göteborg
1252.Elin Adolfsson
Grimsås
1253.Alexander Uddén
Bromma
1254.Erik Ytterberg
Nyköping
1255.Aishah Tallmark, student på ämneslärarprogrammet
Uppsala
1256.Anna Miiros Wrangensten, företagssköterska
Stockholm
1257.Mats Erksén
Hässelby
1258.Stig Nohrlander, Civilingenjör, Major.
Täby
1259.Annelie Castengren Sjuksköterska / KBT-terapeut
Landskrona
1260.Sandra Linden
Halmstad
1261.Fredrik Lindström
Karlskrona
1262.Elisabeth Olsson, fysioterapeut
Stockholm
1263.Elisabeth Randow
Linköping
1264.Felix Lindeberg
Plymouth, NH
1265.Harald Meyer vårdbiträde
Luleå
1266.Charlotta Fält
Stockholm
1267.Lydia Lidé, Leg. Sjukgymnast
Hjo
1268.Anna Hänninger
Stockholm
1269.Susanna Strååt
Kungsör
1270.Gustav Notander
Täby
1271.Magnus Borg
Örebro
1272.Viktor Fransson
Stockholm
1273.Kari Koivunen/ sjukskriven
Ösmo
1274.Dr Christina Lindgren
Helsingborg
1275.Lars-Olle Larsson
Stockholm
1276.Marie Dahlman, diabetessjuksköterska
Växjö
1277.Fru Anne-Mari Nilsson-Sträng
46832 Vargön
1278.Siw Tikkanen-Aldén, leg sjukgymnast
Mönsterås
1279.Tanja Ekelund
Malmö
1280.Pattarin Pintusopon
Malmö
1281.Karin Brandberg
Falun
1282.Axel Wannerskog
Göteborg
1283.Christine Persson Osowski, biträdande universitetslektor, leg. d
Uppsala
1284.jonatan brannstrom
fagersta
1285.Henrik Jacobsson M.S CSE
Landvetter
1286.Sandra Larsson, CNC-operatör
Luleå
1287.Martin Lönnar
Falun
1288.Maria Klefbom
Malmö
1289.Lisa Dahlström
Heby
1290.Per G
Göteborg
1291.Dan Emilsson, biträdande rektor
Falkenberg
1292.Lena Gripeteg, leg dietist, med dr
Göteborg
1293.Lisa
Jönköping
1294.Lisa Frostfeldt, Sjuksköterska
Jönköping
1295.Anton Jarnheimer, AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
1296.Arnhild Wetzler
Korsberga
1297.Karl Vestberg Leg. Kulörtekniker
Stockholm
1298.Linnéa Nyblom, dietist
Linköping
1299.Annika Brinkberg Lapidus, läkare
Stockholm
1300.Lotta Charleville, konstnär
Tärnsjö
1301.Carolin Helt Int Lic PT
jönköping
1302.Martina Axelsson Sundling
Vetlanda
1303.Ninni Wendel Administratör
värnamo
1304.Yvonne Karlsson
Värnamo
1305.Mikaela Thorssell, Laboratorieassistent
Söderhamn
1306.Eva Svensson
Nässjö
1307.Stina Leijonhufvud
Huddinge
1308.Caroline Mansell
Trelleborg
1309.Maria Fridholm
Örebro
1310.Åsa Tiare Carlsson, Idrottslärare
Nässjö
1311.Emmie Söderström
HÄGERSTEN
1312.Emmie Söderström, Nutritionist
HÄGERSTEN
1313.Anna-Kerstin Fälth
Träslövsläge
1314.Hanna Röjdberg
Åby
1315.Elina Rehn PT kostrådgivare
Vrigstad
1316.Ingrid Skovgaard lärare/journalist
Halmstad
1317.Emma Karlsson
Stockholm
1318.Annica Johanzon, leg fysioterapeut
Danderyd
1319.Karin Ericsson
Vellinge
1320.Petra Nilsson
Vetlanda
1321.Therese Gustafsson, Sjuksköterska
Bandhagen
1322.Mikael Sjölund
Falun
1323.Pontus Axelsson
Vänersborg
1324.Agneta lewander, Distriktssköterska
Stockholm
1325.Markus Stenemo MS molecular biology, PhD student epidemiology
Uppsala
1326.Johannes Jacks läkare
Stockholm
1327.Elise Jacobsson Läkarstuderande
Lund
1328.Hans Törnblom, docent
Göteborg
1329.Christian Werner Läkare
Göteborg
1330.Ulrika Carlén-Barrette
Örebro
1331.Ewa Jasinska, företagsläkare
Örebro
1332.Sabina Swahn
Uppsala
1333.Camilla Sandin Bergh, allmänläkare, ST-studierektor , ungdomsmed
Göteborg
1334.Helene Lindqvist
Stockholm
1335.Malin Lagerberg, Specialist i allmänmedicin
Göteborg
1336.Leg Dietist Anette Örn Liberg
Borlänge
1337.Maja Myrén, chef Primärvårdsrehab Falun
Falun
1338.Åsa Palmaeus Edlund
Landvetter
1339.Oskar Lindkvist
Lund
1340.Gunbritt Hemmingsson
Danderyd
1341.Pål Wetterbrandt, HR-specialist
Jönköping
1342.Sara Persson
Malmö
1343.Ellinor Schüllerqvist, ST-läkare
Västervik
1344.Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare
Falun
1345.Mattias Frenne, PhD
Uppsala
1346.Herman Forslund
Stockholm
1347.Johan Löfsjögård, läkare
Täby
1348.Hildur Gunnarsdottir, med dr, lektor
Göteborg
1349.Jan-olof svärd. ÖL. Kirurgi
Eksjö
1350.Marie Nilsson Skolsköterska
Stockholm
1351.Jonas Viklund
Norrköping
1352.Emma Elvinsson, sjuksköterska
Norrköping
1353.niklas
vallentuna
1354.Mats Haglund, fil kand
Täby
1355.My Schüldt, privatpraktiserande person
Stockholm
1356.Lars-Erik Holmgren, Distriktsläkare
Grisslehamn
1357.Emily Hansson
Malmö
1358.Joakim Gävert
Stockholm
1359.Christina Rudsvik (Beteendevetare)
Kivik
1360.Karin Ingels
Falun
1361.Johan hjalmarsson
Falun
1362.Zeljka Ozanic
Norrköping
1363.Bodil Thornell, Biomedicinsk analytiker, näringsterapeut
Norrköping
1364.Julia Sidblad, hälsocoach, PT
Vendelsö
1365.Sara Deckner, sjukgymnast
Stockholm
1366.Tina Bucher, Hälsocoach
Stockholm
1367.Catarina Melander
Saltsjö-boo
1368.Veronica Rossi
Stockholmm
1369.Christina Clauss
Skogås
1370.Martin Anderlind, medgrundare Itrim
Stockholm
1371.Jessica westlin
Bollnäs
1372.Linda Nyberg
Östersund
1373.Anders Rinaldo, centerchef Itrim Sveavägen
Stockholm
1374.Marini näslund
Östersund
1375.Åsa Hornhammar, Francishetagare Itrim Södermalm
Stockholm
1376.Maria Tillander, massageterapeut
Östersund
1377.Helen Rådström
Frösön
1378.Naofal Ouazzani, IT-chef, Itrim
Stockholm
1379.Lena Enström, kontorsansvarig
Stockholm
1380.catarina holmlund
Västetås
1381.Jessica Holm
Västerås
1382.Annika Larsson Lexelius ( Centerchef Itrim Solna
Stockholm
1383.Mikaela Eleryd
Upplands Väsby
1384.Jonna Green PT, hälsocoach
Malmö
1385.Karin Grenert, Hälsocoach
Järfälla
1386.Hannah Dohsé Personlig tränare och kostvetare
Älvängen
1387.Carolin Carlsson Centerchef Itrim
Nyköping
1388.Linda Stenders
Bro
1389.Linda Stenders - hälsocoach
Bro
1390.Cecila Olsson
Uppsala
1391.Terese Roupé, Itrim Täby
Täby
1392.Caroline Möllerman lärare
Täby
1393.Daniel Vaigur
Tyresö
1394.Pierre Rehnlund, Bankdirektör
Kärna
1395.Lisa Bischoff, Hälsopedagog
Stockholm
1396.Elin Hedberg, Hälsocoach
Stockholm
1397.Ulrika Håård
Göteborg
1398.Birgitta Wrase pensionär
Täby
1399.Lina Eklind Itrim Haninge
Haninge
1400.Richard Eklind VD
Stockholm
1401.Maria Adolfsson
Stockholm
1402.Christine Pihl
Västerhaninge
1403.Martina Jurell Hälsocoach Itrim
Stockholm
1404.Andreas Rosenqvist
Haninge
1405.Ida Kettley
Huddinge
1406.Sten Sylvan
Ludvika
1407.Mattias Konradsson
Göteborg
1408.Henric Netz Personlig Tränare
Vendelsö
1409.Julia Krakanovskaya
Borlänge
1410.Annika Huunanmaa, Hälsocoach
Solna
1411.Tobias Johansson
Lund
1412.Siri Sjölund
Stockholm
1413.Mikaela Johansson
Bromma
1414.Joel Granberg, dietist
Solna
1415.Margareta Svensson-Hjorth
Munkedal
1416.Åsa Berggren
Linköping
1417.Gunilla Gisslevik Ekonom
Göteborg
1418.Maud Christensen, Allmänläkare
Kalmar
1419.Stina Granberg, hälsocoach
Solna
1420.Marcus Eskilsson, Tandläkare
Malmö
1421.Affe Gustafsson, diplomerad massör och Qigong instruktör
Norra Åsum
1422.Agneta Sjöqvist, lärare
Helsingborg
1423.Sandra Eklund
Vänersborg
1424.Carina Gustafsson
Handen
1425.Cecilia Tingstedt
Växjö
1426.Josefine Fjällid Hälsopedagog
Huddinge
1427.Patrik Strömbom
Ulricehamn
1428.Lotta
Sundbyberg
1429.Gunlög Jönsson
Handen
1430.Åsa Bergman, utbildare
Årsta
1431.Pedro Jeria
Göteborg
1432.Nina Andersson
Väddö
1433.Anna-Lena Forsman
Arjeplog
1434.Christer Strandberg
Jordbro
1435.Martin Fornegård. Pappa.
Göteborg
1436.Lina A. Fast (måltidskonsult)
Mölnda
1437.Lena Jansson VD
Stockholm
1438.Elinor Lilja undersköterska
Skärblacka Norrköping
1439.Johan Frölich
Stureby
1440.Marcus Robertsson
Älvsjö
1441.Jeanette Dernebo Pedagog
Umeå
1442.Maria Simonsson
Lindome
1443.Jonas Hamrén, Leg Fysioterapeut
Östersund
1444.Peter Berndtsson
Göteborg
1445.Mats Ohlson, civ.ing.
Västervik
1446.Lotta Olsson
Bålsta
1447.Matti Lundberg
Piteå
1448.Magnus Hellström
Rimbo
1449.Christina G. Fredriksson, lokförare
Falköping
1450.Andreas Rydström, Leg. Dietist
Uppsala
1451.Agneta Andersson
Järfälla
1452.D
D
1453.Katarina Gustafson folkhälsoplanerare
Katrineholm
1454.Matts Engvall specialist i allmänmedicin
Boden
1455.Carina Olsson, Leg sjuksköterska
Falun
1456.Klas Ekström, Med dr
Stockholm
1457.Elina Norin
Gustavsberg
1458.Linus , Ingenjör
Falun
1459.Malin
Stockholm

 

Uppropet startades
2016-12-27

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer

Pingback-länkar

Debatt i P1 Morgon om läskskatt med livsmedelsindustrin och Gabriel Wikström – Erik Hemmingsson

Så var chatten om fetma » KATHING

Så var chatten om fetma » KATHING

Upprop mot fetma - Du bör verkligen skriva på!

Upprop mot fetma: din hjälp behövs! – Erik Hemmingsson

Vikten eller hälsan? – Farmor Nord


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper