Upprop: Fetmauppropet

Upprop: Bråttom med åtgärder mot fetmaepidemin!

https://fetmainitiativet.wordpress.com/

 

Fetma är på befolkningsnivå en av vår tids största hälsofaror. Ett växande antal svenskar drabbas av fetma och dess komplikationer, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har i Sverige ett unikt läge att förebygga den våg av typ 2-diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar som exempelvis USA drabbats av.

 

Vårt samhälle har utvecklats så att vi ständigt manas till ett ökat intag av allt mer kaloririka men näringsfattiga produkter, samtidigt som möjligheterna till spontan fysisk aktivitet blivit begränsade. Kroppsvikten är ett resultat av ett komplext samspel mellan biologiska och en lång rad sociala och psykologiska faktorer. Kraftfulla biologiska system i kombination med ett överkonsumtionssamhälle motarbetar kroppens förmåga att behålla en lägre vikt efter viktnedgång. Därför räcker det inte bara med människors vilja och motivation för att minska och behålla en lägre vikt. Det krävs också förändringar på samhällsnivå för att stävja fetmaepidemin.

 

Det är dags att agera nu! Vi uppmanar beslutsfattare på alla nivåer att ta krafttag mot fetmaepidemin, så att framtida generationer inte drabbas. Det krävs inte fler utredningar, det finns redan evidensbaserade åtgärder som på samhällsnivå som kan stävja fetmaepidemin. Nu är det upp till bevis för våra folkvalda att visa ett aktivt ledarskap. Vi har listat ett antal områden där det redan idag finns en god vetenskaplig grund för åtgärder på olika samhällsnivåer:

 

 

1. Näringsrik mat som främjar hälsa måste bli det enkla och naturliga valet: Inför en särskild skatt på läsk som ett första steg mot en mer omfattande sockerskatt, där inkomsterna kan finansiera hälsofrämjande insatser. Matjättarnas möjligheter att marknadsföra skadlig skräpmat bör kraftigt begränsas, inte minst reklam som är riktad mot barn och ungdomar.

 

2. Öka preventionen inom hälso- och sjukvården: Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för åtgärder mot fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor bland vuxna, men följsamheten till riktlinjerna är låg. Dessa preventiva åtgärder måste prioriteras mycket högre i sjukvården än vad som är fallet idag.

 

3. Bygg bort fysisk inaktivitet: Varje person i Sverige ska ha goda möjligheter att röra på sig dagligen, och alla ska känna sig trygga under lek och motionsutövning. Vi behöver därför en markant förbättrad infrastruktur för fysisk aktivitet i vardagen, som främjar rörelse framför stillasittande, t.ex. vad det gäller skolgårdar, parker och cykelbanor.

 

4. Alla barn ska stödjas i att etablera en livsstil som främjar hälsa: Förskolor och skolor bör servera våra barn näringsriktig mat, liksom minska barns exponering för skräpmat, t. ex i skolkafeteriorna. Alla barn skall ha möjlighet och uppmuntras till minst en halvtimmes daglig fysisk aktivitet i skolan.

 

5. Personer med fetma behöver ökad förståelse och stöd, inte ytterligare skuld- och skambeläggande: Hälso- och sjukvård liksom skola måste arbeta aktivt för att stävja den diskriminering som personer med fetma utsätts för.

 

 

Gå vidare till https://fetmainitiativet.wordpress.com/ för mer information och bakgrundsdokument till punkterna ovan.

 


 

Initiativtagare:

 

Helena Dreber, allmänläkare, doktorand

Anna Gunnerbeck, ST-läkare i pediatrik, doktorand

Erik Hemmingsson, docent, fetmaforskare

Lars Jerdén, allmnänläkare, med dr

 

Initiativtagare: Helena Dreber

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Susanna Almström Skolmatslyftet-En sockersmart skola
Vendelsö
2.Jacob Gudiol, Leg. fysioterapeut med M.S. i Sport Science
Helsingborg
3.Christina Berg, docent
Göteborg
4.Stefan Lundvall
Jönköping
5.Erik Hemmingssoon, docent, fetmaforskare
Stockholm
6.Jill Taube, psykiatriker
Stockholm
7.Barbro Forslin, folkhälsoplanerare
Ånge
8.Anna Gunnerbeck, ST-läkare, doktorand
Stockholm
9.Lars Jerdén, allmänläkare, med dr
Borlänge
10.Staffan Mårild, barnläkare, docent
Göteborg
11.Torsten Olbers, docent, överläkare
Göteborg
12.Lars Weinehall, senior professor i allmänmedicin och epidemiolog
Umeå
13.Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
Sollefteå
14.Annika Daun Diabetessköterska
Örnsköldsvik
15.Helena Dreber, allmänläkare, doktorand
Stockholm
16.Stephan Rössner, professor emeritus
Stockholm
17.Mattias Malmberg, sjukgymnast
Örebro
18.Jan Karlsson, docent, forskningshandledare
Örebro
19.Daniel Berglind, postdoc
Stockholm
20.Eva Randell med dr
Falun
21.Jill Taube
Stockholm
22.Charli Eriksson, professor emeritus
Örebro
23.Sven Wåhlin överläkare
Skokloster
24.Johanna Dahlkvist
Falun
25.Jessica Johansson, Lärare Hem-och konsumentkunskap
Segeltorp
26.Karin hälsopedagog
Stockholm
27.Jesper Tengblad, marknadschef Itrim
Stockholm
28.Anna Hjort, nutritionist
Stockholm
29.Kristina Boberg, Affärsutvecklare Itrim
Stockholm
30.Isabella Elvgrip, socionom
Örebro
31.Helena Vilén, leg dietist
Uppsala
32.Ludvig Magnusson
Göteborg
33.Mia Grönvik dietist
Uppsala
34.Veronika Dahlberg, Leg Dietist
Uppsala
35.Susanne Rahm distriktssköterska
Stockholm
36.Maria Löfgren sjukgymnast
Södertälje
37.Camilla
Södertälje
38.Anna Laurenius, leg dietist, med dr
Göteborg
39.Ulrika Berg, barnläkare, med dr
Stockholm
40.Paulina Nowicka, docent
Stockholm
41.Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare, med dr
Stockholm
42.Kari Johansson, med dr
Stockholm
43.Jarl Torgersson, överläkare, docent
Göteborg
44.Olof Stephanson, docent
Stockholm
45.Erik Ingelsson, professor
Stanford, US
46.Åsa Wetterqvist, allmänläkare
Uppsala
47.Ingrid Larsson, näringsfysiolog, med dr
Göteborg
48.Eva Arvidsson, docent, läkare
Stockholm
49.Kerstin Brismar, senior professor i diabetesforskning
Stockholm
50.Ingrid Dahlman, docent
Stockholm
51.Pernilla Danielsson Liljeqvist, barnsjuksköterska, med dr
Stockholm
52.Gabriele Eiben, med dr, forskare
Göteborg
53.Johan Faskunger, , fil dr och utredare, fysisk aktivitet & folkh
Stockholm
54.Heléne Bertéus Forslund, universitetslektor i klinisk nutrition,
Göteborg
55.Lena Kallings, med dr, lektor
Stockholm
56.Christel Larsson, professor i kostvetenskap
Göteborg
57.Elisabeth Storck Lindholm, med dr, mödrahälsovårdsöverläkare
Stockholm
58.Nils Lundin, barn- och ungdomsläkare, skolläkare
Helsingborg
59.Lauren Lissner, professor
Göteborg
60.Anders Raustorp, docent
Göteborg
61.Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsf
Stockholm
62.Johan Sundström, professor i epidemiologi
Uppsala
63.Agneta Sjöberg, professor i näringslära
Göteborg
64.Patrik Wennberg, distriktsläkare, adjungerad lektor
Umeå
65.Mikael Wirén, bitr professor i obesitaskirurgi
Linköping
66.Anders Thorell, överläkare, professor i kirurgi
Stockholm
67.Ingmar Näslund, docent, överläkare
Örebro
68.Stella Cizinsky, överläkare
Västerås
69.Anne Christenson, doktorand, sjukgymnast
Stockholm
70.Linda Arvidsson, leg psykolog
Örebro
71.Marije Galavazi, allmänläkare
Örebro
72.Marie Nybäck, nutritionist
Örebro
73.Gunilla Häll, leg dietist
Stockholm
74.Maria Lidman, leg. arbetsterapeut, kognitiv terapeut
Stockholm
75.Liisa Tolvanen, leg dietist
Stockholm
76.Lena Bill, sjuksköterska
Stockholm
77.Britt-Marie Larsson, hälsopedagog
Stockholm
78.Peter Barta, överläkare
Örebro
79.Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, överläkare
Uppsala
80.Carola Liljestrand, allmänläkare
Västerås
81.Anna Sanchez Meyerdierks, leg dietist
Örebro
82.Björn Strandell, chefläkare, allmänläkare
Örebro
83.Sofia Björkman, leg dietist
Göteborg
84.Maja Eriksson Östman, specialist i internmedicin
Örebro
85.Ingrid Lundqvist, barnsjuksköterska
Hallsberg
86.Kristina Majholm, primärvårdsdietist
Örebro
87.Ulrika Waernulf, primärvårdsdietist
Örebro
88.Ylva Trolle Lagerros, docent
Stockholm
89.Claude Marcus, professor
Stockholm
90.Martin Persson, barnläkare, med dr
Stockholm
91.Elin Ekblom Bak, med dr
Stockholm
92.Sven Klaesson, barnläkare, med dr
Södertälje
93.Ulf Risérus, docent
Uppsala
94.Lena Carlsson Ekander, professor
Göteborg
95.Elisabeth Roeck-Hansen, öl, rehabiliteringsmedicin
Stockholm
96.Ann-Marie Calander, reumatolog, med dr
Göteborg
97.Sara Sjölin, folkhälsovetare
Ljusne
98.Björn Eliasson, professor, överläkare
Göteborg
99.Margareta Emtner professor
Uppsala
100.Maria Hjorth
Falun
101.Eva Flygare Wallen, Med. Dr
Stockholm
102.Docent Margareta Norberg
Umeå
103.Hans Lingfors, allmänläkare, med dr
Jönköping
104.Jon Cachrimanidis ST medicin
Östersund
105.tf. folkhälsochef
Härnösand
106.Malin Bokstam, barnpedagog
Tyresö
107.Anna Karin Holmberg
Visby
108.Maria Nilsson
Borlänge
109.Louise Bennet, allmänläkare, docent
Malmö
110.Bengt Starrin, professor emeritus
Karlstad
111.Benno Krachler, överläkare, Beteendemedicin
Umeå
112.överläkare, med dr Ulf Hållmarker
Mora lsarett
113.Erik Bergström, prof emeritus
Umeå
114.Matz Larsson
Örebro
115.Lars Linnersten, distriktsläkare
Lund
116.Ingrid Eckerman, senior allmänläkare och folkhälsovetare
SKARPNÄCK
117.Katarina Åsberg Folkhälsovetare
Linköping
118.Anna Danielsson
Örebro
119.Carina Gustafsson, Hälsoutvecklare
Umeå
120.Kristina Edman, tandhygienist Med Dr
Falun
121.göran ericsson
umeå
122.Birgitta Bergman
Nyköping
123.EvaLena Helin
Alingsås
124.Ann-Charlotteskedebäck Trolin, Dietist
Nylöping
125.Maria Rahm, ssk
Eskilstuna
126.Göran Umefjord, allmänläkare
Härnösand
127.Maria Abrahamsson Spasevski Dietist
Göteborg
128.Ingela Lavin, diabetessjuksköterska
Umeå
129.Kerstin Henriksson
Stockholm
130.Staffan Ekedahl, allmänläkare
Jönköping
131.Åsa Berglund, övertandläkare
Falun
132.EwaCarin Sehlstedt Leg .dietist
Umeå
133.Johannes Edholm, leg.dietist
Umeå
134.Maria N Tell, ST läkare
Jönköping
135.Yvonne Pantzar, Forskningssköterska
Nässjö
136.Katinka Nordgaard KBT sköterska
Sollefteå
137.Agneta Lundstedt, socionom
Alingsås
138.Camilla Andersson, dietist
Örnsköldsvik
139.Åsa Nord, farmor & skribent
Rimbo
140.Bernt Lindahl, överläkare docent
Umeå
141.Susann Ask Dietist Folkhälsoutvecklare
Kronoberg
142.Malin Rasmussen, leg dietist
Göteborg
143.Åsa Bergman Bruhn, Avdelningschef Idrott och Medicin, Högskolan
Falun
144.Agnetha Johansson Distriktssköterska
Strängnäs
145.Andrea Mikkelsen, leg dietist, Med. dr.
Göteborg
146.Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska
Hässleholm
147.Paula Mossbäck Diabetessköterska
Arboga
148.Cecilia Edström
Umeå
149.Anna Ivarsson Hälosoplanerare
Norberg
150.Sigrid Hammarqvist, AT-läkare
Falun
151.Kristian Svenberg, distriktsläkare, MD
Göteborg
152.Pernilla Johansson Distriktssköterska
Malmköping
153.Jonny Gahnshag, kommunalråd
Falun
154.Dan Lindman, AT-läkare
Kalmar
155.Brita Forsling, leg. dietist
Göteborg
156.Göran Boëthius
Åsa
157.Anna Hilding. Distriktsläkare
Halmstad
158.Hannes Hagström, specialistläkare, Med Dr
Stockholm
159.Mikaela Willmer, leg dietist, med dr
Falun
160.Fredrik Correa, specialistläkare
Täby
161.Frank Olkkonen, Student
Solna
162.Annica Långvall, leg dietist
Örnsköldsvik
163.Minna Randell, kostvetare
Uppsala
164.Lena Insulander, diabetessköteska
Stockholm
165.katarina holmquist
täby
166.Nestor Lögdal, student, idrottsvetenskap
Östersund
167.Christer Forsell barnläkare
Jönköping/ Alingsås
168.Erik Melén, docent
Stockholm
169.Johnny Ludvigsson, senior professor
Linköping
170.Malin Brattström diabetessköterska
Järfälla
171.Louise Bowman,Läkare
Örebro
172.Lars-Arne Haldosen, docent
Rönninge
173.Åke Kihlberg, Allmänläkare
Örebro
174.Pär Häggendal distriktsläkare
Munkedal
175.Maja Lövstrand, allmänläkare
Örebro
176.Tor Lindberg, barnläkare,professor em.
Örnahusen
177.Mia Ånemyr Hälsoinpiratör / Författare
Enskede
178.Mona Soholat, psykiater
Örebro
179.dt, seniorläkare,specialist i psykiatri
Stockholm
180.Milton
Visby
181.Elise Milton Distriktsläkare
Visby
182.Helena Glad ST-läkare Allmänmedicin
Linköping
183.Per Dicander Hälsovägledare
Falun
184.Petter Ottevik ST-läkare onkologi
Jönköping
185.Viktor Danéli
Nynäshamn
186.Maria Carlheim-Müller
Trondheim
187.Anna Igerud ST-läkare
Linköping
188.Ola Borgquist, narkosläkare, med dr
Lund
189.Anna Carin Hagstig Leg dietist
Göteborg
190.Christina Högström barnpsykiater
Marieholm
191.Matilda Nordström
Stockholm
192.Gabriella Gudmunds
Falun
193.Maria Gabriels, sjukgymnast, läkarstuderande
Linköping
194.Max Olin, dietist, med stud
Göteborg
195.Daniel Cortobius, idrottsvetare
Sundbyberg
196.Lillemor Nyberg, allmänläkare, med dr
Karlskoga
197.Astrid Wetterström, kostvetare
Stockholm
198.Leo Stockfelt, St-läk/med dr
Göteborg
199.Tom Flood
Ulrika
200.Stina Fogel
Norrköping Åby
201.Britt-Marie Börjesgård
Jönköping
202.peter friberg, professor
Göteborg
203.Maria Stening Sjuksköterska Psykiatri, Vårdlärare
Kungsbacka
204.Siw och Thomas Dreber
Stockholm
205.Jakob Ström, docent och ST-läkare
Örebro
206.Sten Dreborg, Prof. emeritus
Uppsala o Lerum
207.Sara West, dietist
Göteborg
208.Stefan Nilsson, riksdagsledamot (MP)
Stockholm
209.Lisa Svensson, leg förskollärare
Jönköping
210.Dr Torsten Norberg
Stockholm
211.Julia Walvenius bitr verksamhetschef/ leg psykolog
Alingsås
212.Mona Lärstad ST-läkare
Göteborg
213.Tobias Rönngren, PT & massageterapeut
Östersund
214.Jane Nyman, allmänläkare
V:a Frölunda
215.Olof Arvidsson
Virserum
216.Nanna Mossberg Rylander, leg dietist
ASKIM
217.Margaretha Rasmusson dietist
Helsingborg
218.Malin Ellner ST-läkare
Botkyrka
219.Frida Thelin, Dietist
Stockholm
220.Caroline Forsberg dietist
Falun
221.Mathilda Sjaunja, leg. dietist
Gällivare
222.Per Håkansson, Skolläkare
Sundbyberg
223.johan sjöström, fysioterapeut
Göteborg
224.Ulrika Lavén Dietist
Gustavsberg
225.Sara Lindberg dietist
Stockholm
226.Jessica Westman barnläkare
Östersund
227.Carina Svärd Folkhälsostrateg
Karlskrona
228.monica bjelkeby jonsson
örnsköldsvik
229.Jimmy Celind, ST-läkare barnmedicin, doktorand
Göteborg
230.gerthi persson
Karlskrona
231.Karola Persson, dietist
Sundsvall
232.Malin Andersson, spec allmänmedicin
Jönköping
233.Corinna Kirsten Sjuksköterska
Jönköping
234.Jenny Andersson, distriktsläkare
Helsingborg
235.Cecilia Hellberg leg. dietist
Skellefteå
236.Ninni Engblom, kostvetare
Österåsens hälsohem
237.Ellenor Wändin Distriktssköterska
Örnsköldsvik
238.Caroline Hjorth, dietist
Falun
239.Tuula Långvall
Arnäsall
240.Inger Granér leg tandhyg
Falun
241.Morgan Nyberg, sjukhusfysiker
Sundsvall
242.Vidar Albinsson, folkhälsostrateg Hässleholms kommun
Hässleholm
243.Per-Albin Dahlström Folkhälsoplanerare
Sundsvall
244.Minna Hellman, Projektledare Mat & Hälsa
Stockholm
245.Håkan Pleijel, professor
Göteborg
246.Ulf Nordin chefläkare
Dalarna
247.Helen Sundberg, fysioterapeut
Göteborg
248.Jenni Cornelius, Folkhälsostudent
Enköping
249.Eva-Linnea Eriksson, folkhälsovetare
Luleå
250.Dan Svensson
Stockholm
251.ST-läkare ortopedi Karin Rilby
Göteborg
252.Christina Persson, folkhälsovetare, doktorand
Göteborg
253.Annette Holm leg sjukgymnast Region Skåne
Hörby
254.Christina Jälmeryd sjuksköterska
Mariannelund
255.Linn Wennberg, drogförebyggare
Göteborg
256.Lars Carlsson, allmänläkare
Ludvika
257.Kristina Lindvall (förste forskningsassistent, Epidemiolgi och G
Umeå
258.Kristina Larsson, dietist
Trosa
259.Gert Andersson, docent, överläkare
Lund
260.Malin Fredholm st-läkare allmänmedicin
Örebro
261.anna glantz
göteborg
262.Emelie Almroth (leg. Dietist)
Lögdeå
263.Emma Juslin, leg dietist
Uppsala
264.Anette Jansson Dietist
Sollentuna
265.Åsa Thurfjell, Spec i Allmänmedicin
Sollentuna
266.Katarina Landy ANIVA/Smärta
Uppsala
267.Ulla Örnberg
Nacka
268.Ingrid Almkvist Sjukgymnast
Umeå
269.malin fredriksson ST-läkare allmänmedicin
örnsköldsvik
270.Farnoush Tabaroj, specialist i handkirurgi
Stockholm
271.Kristina Narbro, leg sjuksköt, med dr
Göteborg
272.Linda Holmdahl vårdadministratör
Lerum
273.Linda Beckman, Phd folkhälsovetenskap
Karlstad
274.Jessica Dahl
Örebro
275.Lina Holmqvist (Specialist i Internmedicin)
Göteborg
276.Åsa Österlund sjukgymnast och KBT-terapeut
Göteborg
277.Karl Mårild, barnläkare
Denver (USA)
278.Charlotta Carlén
HOK
279.Irina Hallor
Nora
280.Anna Ugarph Morawski Spec Allm Med/doktorand
Lidingö
281.Mats Hogmark, allmänläkare, utbildare MI (motiverande samtal)
Falun
282.Jan Ehlin, familjeläkare
Själevad
283.Johanna Richter Diabetessjuksköterska
Vetlanda
284.Ingvor Andersson Verksamhetschef
Vetlanda
285.Julia Eliasson (Dietist)
Göteborg
286.Mimmi Adolfson Folkhälsosamordnare
Eda kommun
287.Jenny Sydhoff
Stockholms län
288.Evelina Hilmersson, utvecklingsledare
Fagersta
289.Jenny Frank
Kristianstad
290.Stefan Bergsten
ÄLTA
291.Malin Wiklund dietist fil.mag
Brommma
292.Kristin Sundström
Täby
293.Patrik Strömbom
Ulricehamn
294.Maria Andersson, reserådgivare
Avesta
295.Johanna Lisspers, dietist
Östersund
296.Susanne Johansson Förskollärare
Växjö
297.Caroline Kihlman (applikationsspecialist)
Kalmar
298.Anna Sidorson, ST-läkare
Hudiksvall
299.Liza
Stockholm
300.Laila Jakobsson, Lärare i idrott och Hälsa
Malmö
301.Sarah Kihlman
Kalmar
302.Marie Johansson
Stenungsund
303.Inga-Lill Rydén
Göteborg
304.Eva Mörk socionom
Göteborg
305.Karin Nilsson lärare
Vänersborg
306.Max Altez, sjuksköterska
Stockholm
307.Lisa Grönlund
Jönköping
308.Katharina Sandström, leg dietist
Sundsvall
309.Maria Ripl Sörensen Distriktsläkare
Mönsterås
310.Christel Hardö
Örkelljunga
311.Ylva Blomfjord, distriktssköterska
Falun
312.Lisa Lundberg leg. dietist
Falun
313.Maria Persson, specialistsjuksköterska, masterex i hälsofrämjand
Särna
314.Birgitta Thörn grundare itrim
Stockholm
315.Direktör Carl Haglind
Stockholm
316.Kristina Eriksson
Halmstad
317.Anna Eliasson program- och utbildningschef Itrim
Stockholm
318.Filip Lindkvist
Höllviken
319.Carin Eliasson, grafisk formgivare Itrim
Stockholm
320.Lina Östh
Uppsala
321.Anders Söderlund, Itrim
Stockholm
322.Marielle Johansson, hälsovetare
Trollhättan
323.Cecilia Onn, anläggningsingenjör
Tyresö
324.Kaisa Frank Snidare, hälsopedagog
Stockholm
325.Mattias Ylander, AT-läkare
Lidköping
326.Kristina Lundqvist, Överläkare
Ljungskile
327.Mats Eliasson, överlaäkre, professor i medicin
Luleå
328.Anna Hägg Leg. dietist
Stockholm
329.Birgitta Hamber
Saltsjöbaden
330.Linnea Thegel Fritidspedagog
Stockholm
331.Danielle lindberg, redovisningsekonom
Vallentuna
332.Frida Lindkvist
Höllviken
333.Maja uddenberg
Vällingby
334.Cecilia Vestgöte
Ydre
335.Jenny Karlsson, leg. dietist
Uppsala
336.Maria Edlund hälsopedagog
Skärholmen
337.Emily Sonestedt, docent i nutritionsepidemiologi
Malmö
338.Maria Klingvall leg sjuksköterska
Stockholm
339.Johanna Hellström, läkare
Stockholm
340.Carolin Carlsson
Nyköping
341.Niklas Sjölander , läkare
Nora
342.Madeleine Frånberg
Solna
343.Therese Strååth, Förrättningslantmätare
Växjö
344.Josefin Aldell Funktionsmedicinsk terapeut
Stockholm
345.Tin-Tin Jersild, VD/Trädgårdsmästare
Bromma
346.Mattias Röjås Barnläkare
Falun
347.Helen Forsell, ST-läkare
Stockholm
348.Ingemar Götestrand, Folkhälsostrateg
Lund
349.Sara Netteberg (diabetessjuksköterska)
Malmö
350.Madeleine Dahlvid, Distriktssköterska
Malmö
351.Agnes Arvidsson, leg. dietist
Nyköping
352.Jennie Carlsson, Leg. sjukgymnast
Malmö
353.Johan Keres Leg. Dietist
Nyköping
354.Paula Hedborg-Gustafsson, Diabetessköterska
Gnesta
355.Ninni Lundberg, leg. sjukgymnast
Malmö
356.Sven Oredsson, Enhetschef
Malmö
357.Marita Joona, arbetsterapeut
Landskrona
358.Monica Bergvall, Investerare
Stockholm
359.Catharina Gustavsson, fysioterapeut, med dr
Borlänge
360.Filippa Juul
Stockholm
361.Jenny Rossen nutritionist/doktorand
Stockholm
362.gunilla gustavsson
Skellefteå
363.Carl-Magnus Broden, gastroenterolog
Viken
364.Anna Bergman, dietist
Umeå
365.Ronnie Johansson
Göteborg
366.Alexander Jonasson Lärare i idrott och hälsa.
Stockholm
367.Catherine Rindstig, dietist
Mönsterås
368.Nikolas Malliotis, reumatolog
Stockholm
369.Arvid Sandahl
Linköping
370.Annkristin Rönnberg
Örebro
371.Carolin Sedig ST-läkare
Falun
372.Malin Sköld
Örebro
373.Henrik Bennetter
Täby
374.Remy Waardenburg, läkare
Stockholm
375.Maria Ahlinder Engren, gynekolog
Örebro
376.Carolina Nilsson, läkarstuderande
Örebro
377.Suzana Turkalj Pavlakovic, allmänläkare
Huddinge
378.Alma Dautovic (diabetes/distriktssköterska)
Vänersborg
379.Mikael Hedenheim
Stockholm
380.Annika Wallin
Mölndal
381.Stefan Carlsson, Programmerare
Tibro
382.Maria finnved
Mjölby
383.Mark Parsons
Tyresö
384.Linus, Personlig Assistent
Skara
385.Said Aspen
Stockholm
386.Simon Möllerberg
Svalöv
387.Mattias Jonsson
Göteborg
388.Mikaela Lithman, MSc Nutrition, folkhälsovetare
Stockholm
389.Jenny Vinglid Generalsekreterare Riksförbundet HOBS
Falsterbo
390.Per Torell, supporttekniker
Stockholm
391.Roger Karlsson
Mörrum
392.Andreas Adolfsson
Luleå
393.Staffan Sandling
Boden
394.Jens Sejnell, Personlig tränare
Norrköping
395.Nicklas Neuman, filosofie doktor i kostvetenskap
Uppsala
396.Olivia A
Örebro
397.Jonas Lundgren, projektledare it
Malmö
398.Patrik Lind, grundskolelärare
Linköping
399.Jonas Björklund Svensson, civ. ing., doktorand
Lund
400.Mattias Hjelm
Uppsala
401.Daniel Brandon Fysioterapeut
Sundbyberg
402.Robert Mellqvist
Göteborg
403.Inga Lindau
Stockholm
404.Joakim Ljungberg, butikschef
Älvängen
405.Håkan Sjunnesson
Trelleborg
406.Filip, personlig tränare
Oslo
407.Richard Almgren
Märsta
408.Joakim Olsson, IT-konsult
Svanesund
409.Karolina Dittrich
London
410.Anneli Tinnerholm
Stockholm
411.Ann Axelsson
Jönköping
412.John Svensson, sjukgymnast
Malmö
413.Johanna Eskilsson, Nutritionist
Stockholm
414.Daniel Fahlstedt, leg. Fysioterapeut
Ljusdal
415.Per Kjellsson
Saltsjö-Boo
416.Pär Sjöstrand Civilingenjör
Linköping
417.Alexander Sonerud Leg. Dietist
Danderyd
418.Katrin Cras- Segerbrant, sjukgymnast
Hörnefors
419.Adrian Valkeaoja, Leg. Sjukgymnast
Stockholm
420.Joacim Olander
Norrköping
421.Christine Lefe'vre
Kosta
422.Alexander Nielsen
Helsingborg
423.Hanspeter Borgman leg sjukgymnast
Höör
424.Alexander Haväng, CTO telekom
Tvååker
425.Peter Samelius
Svärtinge
426.Joakim Borg
Helsingborg
427.Charlie Lundberg
Umeå
428.Markus Felldin
Västerås
429.Maria Liljekvist
Örebro
430.Lina Eveby, folkhälsovetare
Fjärdhundra
431.Michael Nabb
Åkersberga
432.Helena Mischel
Järfälla
433.Magnus Gerdin. Leg. Fysioterapeut
Sundsvall
434.Mathias Hultén
Göteborg
435.Elin Suup
Luleå
436.Isak Barvesten, fysioterapeutstudent & PT
Lund
437.Jonas Lundkvist Fysioterapeut
BORÅS
438.Caroline Hansson
Gävle
439.Åsa Sandahl Dsk
Skillingaryd
440.Emil Björk
Linköping
441.Tor Kindahl
Göteborg
442.Filip Åkerblom
Växjö
443.Ing-Marie Pettersson,undersköterska
Hallstahamamr
444.Catharina Venge, mamma
Stockholm
445.Oskar Jacobson
Karlstad
446.Catharina
Nilsson
447.Anna Valborg. Leg. Fysioterapeut. Häsokoordinator
Ljusdal
448.Viktor Ahlqvist
Mölndal
449.Arne Johansson Sjukgymnast
Åsele
450.Johan Piculell
Ronneby
451.Cecilia
Linköping
452.Anna (fysioterapeut)
Stockholm
453.Johan Handlin
Skövde
454.Maria Ekblom, fysioterapeut
Uppsala
455.Johanna Eklund (Personlig Tränare)
Strängnäs
456.Mikael Wall, brandman
Kode
457.Lars Carlhammar
Lindome
458.Daniel Richter, träningsinstruktör
Stångby
459.Ingela Jansson
Svedala
460.Eufrat Deniz
Södertälje
461.Joakim Adzievski
Göteborg
462.Maria Sandgren, sjukgymnast
Stockholm
463.Patrick Wahlberg
Stockholm
464.Henrik Holmén
Göteborg
465.Tommy Engström, sjukgymnast
Stockholm
466.Johan Carlsson, näringsfysiolog
Uppsala
467.Melina
Stockholm
468.Anders Olsson, Människa
Hägersten
469.Sven-Martin Johnsson
Älmhult
470.Markus Levin
Växjö
471.Maria Möllerberg
Röstånga
472.Christoffer Lundström, Leg Fysioterapeut
Stockholm
473.Johan Ragnemalm
Uppsala
474.Maria Eriksson
Västerlanda
475.Christina Lidborg kemiingenjör
Borås
476.Torgny Nilsson
Varberg
477.Ulf Dreber
VÄRMDÖ
478.David Mogard
Stockholm
479.Jesper Stålheim
GÖTEBORG
480.Sara Johansson, fysioterapeut
Borås
481.Lasse Sabell
Halmstad
482.Johanna Helinder Fysioterapeut
Stockholm
483.ulf eriksson
kista
484.Andreas Adersjö
Hässleholm
485.Mattias Persson
Umea
486.Joel Bergqvist
Knivsta
487.Ramin Malek. läkarstudent
Söderhamn
488.Walter Levy
Unterägeri
489.Henrik Pamp
Alingsås
490.Omar Brännström, Biolog, Biomedicinskanalytiker
Malmö
491.Viktor Engman
Luleå
492.Hanna Lönegren, student
Göteborg
493.Pelle Johansson
Göteborg
494.Petter skoog, elkonsult
Luleå
495.Lars Holmberg, barnläkare, med dr
Falun
496.Kerstin Moberg
Värmdö
497.Niklas Ala-Mäkelä
Sundsvall
498.Linus Carlsson
Nybro
499.Niklas Persson
Stockholm
500.Fredrik Borg
Lund
501.Fredrik Clausen, Dr. Med. Vet.
Uppsala
502.Jan Nordanstål
Västerås
503.Fredrik Andersson
Göteborg
504.Sanna Hendriksson, gastronom
Kristianstad
505.Jonas Hjalmar Blom, psykolog
Ljungskile
506.Elin Malmberg Hård, leg Dietist
Malmö
507.Denis ilecic
Stockholm
508.Marcel Ballin
Umeå
509.Andreas Ågren, Idrottsfysiolog
Umeå
510.Angelica Helander leg fysioterapeut
Avesta
511.Nicklas Lindström
Stockholm
512.Måns Ansgariusson
lund
513.Hanna Strömberg, Fysioterapeut
Umeå
514.Viktor Ahlstrand, Handbollsspelare
Stockholm
515.Aleksandar Tomovic, Idrottslärare
Helsingborg
516.Tobias Marmheden, Fysioterapeut
Göteborg
517.Oscar Härneborn
Borås
518.Victoria
Skövde
519.Fredrik Flink Badminton tränare
Haninge
520.David Axelsson, BC, Systemvetenskap
Luleå
521.Elias Björnson
Göteborg
522.Martin Andersson, arbetsledare
Göteborg
523.Jonas Malmström, kurator
Falköping
524.Elias Björnson, PhD Student
Göteborg
525.Pernille Lundahl Scharff, personlig tränare
Malmö
526.Mari Wollmar Leg. Dietist
Göteborg
527.Mattias Hallberg, läkarkandidat
Hjorted
528.Robert Nilsson
Västerås
529.Kurt Eklund
Kumla
530.Tom Sörensen
Enköping
531.Blenda Agell
Lomma
532.Wilma Brogren
Örebro
533.Tobias Rasmusson, Byggnadsingenjör
Eslöv
534.Markus Karlsson
Stockholm
535.Sofie Possmark, doktorand
Uppsala
536.Ludvig Arkel, läkarstudent
Lund
537.Viktor Bendroth, sjuksköterska
Linköping
538.Fredrik Larsson
Huddinge
539.Jessica Svensson (ingenjör)
Trollhättan
540.Glenn Donnestenn, Civilekonom
Eskilstuna
541.Fredrik Säfström, byggnadsingenjör
Uppsala
542.Elisabeth (PT & snart kostrådgivare)
Stockholm
543.Matilda Flygt
Överum
544.Daniel wilhelmsson
Östansjö
545.Robin Sundqvist, psykologstudent
Umeå
546.Jonas Fredriksson
Umeå
547.Niklas Andersson, högskolestudent
Mölndal
548.Camilla Reinholdsson, student
Umeå
549.Christoffer Hoppe, student Nätverksteknik
VÄSTERÅS
550.Ali Komai, PhD
Göteborg
551.Jens Hedfors
Sollentuna
552.Marie Granås, Leg. Fysioterapeut
Mariestad
553.Christoffer Larsson
Lund
554.Mattias Andersson
Umeå
555.Tobias Karlsson Rubi
Landskrona
556.Ingrid Johansson
Oskarshamn
557.Marcus Sterner, kiropraktor
Östersund
558.Erik Rosengren, Leg. lärare
Göteborg
559.Martin Nilsson, socionom
Stockholm
560.Emelie Danielsson
Stockholm
561.Dennis Schön
Umeå
562.Anne Hellström
Kungälv
563.Kristofer Spång Gruppchef
Huddinge
564.Maria Wärn gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen
Hallsberg
565.Christoffer Thomeé
Mölndal
566.Kristin Lundqvist Diabetessköterska
Uddevalla
567.Christoffer Sandberg
Göteborg
568.Malin Eldh Nutritionist
Stockholm
569.Fredrik Wessman, Leg Fysioterapeut
Stockholm
570.Tommy Burman
Härryda
571.Hedvig Samuelsson
Kalmar
572.Anders Österlund
Västerås
573.Teresa Olefeldt, Leg dietist
Vejbystrand
574.Jimmy Lindblad
Arlöv
575.Carl-Magnus Träff, Student
Malmö
576.Paolina Andersson, Hälsocoach
Sundsvall
577.Viktoria , sjuksköterska
Ås
578.Victor Eryd, student
Göteborg
579.Elisabeth Hallström
Viksjö
580.Viktoria Jonsson, Leg sjuksköterska
Ås
581.Therése Lindén Leg Sjugymnast
Malmö
582.Mats Adamsson (Studerande)
västerås
583.Tuomas Pyhäjärvi VD
Stockholm
584.Anton Banemark, Lärare i Idrott och Hälsa och NO
Stockholm
585.Marie Blomqvist
Lerum
586.Stefan Skoog, doktorand
Göteborg
587.Emma Pantzar, Friskvårdskonsulent, Karolinska Universitetssjukhu
Stockholm
588.Maria Arnborg
Örebro
589.jonas westlin idrottsmedicinstudent
umeå
590.Theo Reingoldt, personlig tränare
Bodö
591.Magnus Lindh-Rengifo (fysioterapeut)
Malmö
592.Per Almgren, Leg.sjukgymnast
Umeå
593.Fredric Brink, Tränings- och kostnörd
Katrineholm
594.Carl Stefan Sjöberg
Strängnäs
595.Petri Kuronen, programmerare
Falköping
596.Martina Nilsson
Halmstad
597.Farshad Ashnai fysioterapeutstudent
Mölndal
598.Martin Lindqvist
Kävlinge
599.Harald Östlund, Civilingenjör
Stockholm
600.Joel Svensson
Karlskrona
601.Rikard Engman
Trelleborg
602.John Waldenstedt, fysioterapeutstudent
Mölnlycke
603.Donat Zulfaj, Lärare i Idrott & hälsa
Malmö
604.Christoffer Druvgården, f. d. Lärare
Jönköping
605.Alexander Hallsten
Järfälla
606.Amanda Wiberg biomedicinsk analytikerstudent
Göteborg
607.Anders Eldh, Psykolog
Stockholm
608.Astrid Grenmyr, leg fysioterapeut
Gävle
609.Patrik Hertzman
Sundsvall
610.Maria Albjär
Laholm
611.Amanda Bengtsson
Höganäs
612.Simon Petersson
Stockholm
613.Dan Mårtensson
Skummeslövsstrand
614.Lars Perneholm
Umeå
615.Ola Bengtsson, läkarstuderande
Lund
616.Emma Svanström
Göteborg
617.Marie Mårtensson
Skummeslövsstrand
618.Tobias Andersson, Officer
Karlskrona
619.Philip Allguren Engberg, leg fysioterapeut
Karlshamn
620.Peter Hansen
Hörby
621.Tim Isaksson
Bankeryd
622.Torbjörn Jönsson, Psykolog
Lund
623.Märta Lundberg
Brottby
624.Fredrik Grimstad, leg. Fysioterapeut
Göteborg
625.Linda Svärd
Landsbro
626.Susanne Andersson
Bålsta
627.Anders Hildingsson
Oskarshamn
628.Emil Fjellner
Malå
629.Frida
Malå
630.Siw Tikkanen-Aldén
Mönsterås
631.Karin Romdahl
Saltsjö-Boo
632.Maria Mollstedt
Falköping
633.Annika Bring Med Dr, Leg Fysioterapeut
Uppsala
634.Linnéa Persson, biologstudent
Halmstad
635.Peter Sevonius
Malmö
636.Claes Bengtsson
Borås
637.Edvin Pihlqvist
Malmö
638.Lilian (leg. Fysioterapeut)
Luleå
639.Sofia Nyman, hälsopedagog
Avesta
640.Jonny Tällström
ÖRNSKÖLDSVIK
641.Rikard Norrlén, Sjukgymnast
Smedjebacken
642.November Lindstrand
Linköping
643.Victor Stenford
Borås
644.Jesper Tapper
Umeå
645.Robert
Järfälla
646.Mats Håkansson
Göteborg
647.Elin Lonnfors
Upplands Väsby
648.Anneli distriktssköterska
Uppsala
649.Ida Söderström Hälsovetare
Stockholm
650.Björnar Oppegård. Brandman
Grycksbo
651.Mikael Fluur
Oxie
652.Sara Sollerman VD
Göteborg
653.Robin Karlsson
Vegby
654.Fredrik Nilsson, Fysioterapeut
Ronneby
655.Fredrik Kallis
Örebro
656.Annica Öhling, civilekonom
Stockholm
657.Fredrik Kallis Personlig Tränare
Örebro
658.Emil Skala
Linköping
659.Maria Johansson, hälsopedagog och folkhälsovetare
Stockholm
660.Freyr Einarsson
Göteborg
661.Stefan Nilsson
Linköping
662.Måns Göland
Ljungsbro
663.Jack
Piteå
664.Petter Andersson, marknadsförare
Malmö
665.Björn Hedenfalk Elektroingenjör
Östersund
666.Lisa Johansson
Stockholm
667.Jonas Jonsson
Bollnäs
668.Niklas ssk
Vimmerby
669.Andreas Ekfeldt
Jönköping
670.Conny Lidenborg, Personlig Tränare
Norrtälje
671.Elin Moqvist Beteendevetare
FARSTA
672.David Edeblom
Öjebyn
673.Jasmine Valsten
Malmö
674.Karolina Larsson livsstilsrådgivare
Trelleborg
675.Jens Johannisson, legitimerad styrketränare
Malmö
676.Julian de Groot, PT
Gränna
677.Håkan Larsson
Uppsala
678.Sofia Andersson
Jönköping
679.Emma Lundvall
Södra Sandby
680.Oscar Pap
Linköping
681.Linnéa kiland
Stockholm
682.Pontus Sundberg
Umeå
683.Robert Hansen
Smålandsstenar
684.Marielle Marklund
Umeå
685.Fabian Håkansson
Malung
686.Amela Ganibegovic
Stockholm
687.Helena Wallin
KRAMFORS
688.Christina Nilsson, Systemutvecklare
Uppsala
689.Henrik Vagerstam
Jönköping
690.Cecilia, förläggare
Stockholm
691.Magnus Bodin
Johanneshov
692.Christer Lund
Vallentuna
693.Alexander Öst
Tranås
694.Mattias Johansson, Fysioterapeut
Göteborg
695.Kristian Donner
Malmö
696.Emil Folkesson, avverkningsplanerare
Molkom
697.Henrik Larm, Arbetsterapeut
Växjö
698.Johanna Sundberg
Skellefteå
699.Johan Ingerman
Jönköping
700.John Lindblad
Göteborg
701.Nermin Hamzic PT
Stockholm
702.Sandra Åhlén, arkitekt
Uppsala
703.Isabelle Karlsson, förskollärare
Göteborg
704.Björn Carlsson, företagare
Kungsbacka
705.Maria Wilhelmsson
Basel, Schweiz
706.Tomas Blomberg
Linköping
707.Anja Askulv Student
Göteborg
708.Emilie Backlund
Stockholm
709.Gabriel Wilund
Örebro
710.Tobias Pettersson
Gnesta
711.Karin Lindgren leg sjg
ljungsbro
712.Anton Holmberg
Göteborg
713.Maria Rudolphi
Sveg
714.Mr Michael
Göteborg
715.Håkan Zehler
Leksand
716.Malin Lundskog, hälsokreatör
Göteborg
717.Marin Ringsten, Leg Fysioterapeut
Lund
718.Rudi Glasfors, system koordinator
Södertälje
719.Thomas de Ming
Järna
720.Ludvig Bilinski HR-specialist
borås
721.Martin Englund, Ingenjör
Uppsala
722.Jarno Pikkarainen (kontor)
Eskilstuna
723.Kirsi Rauma
Knivsta
724.Kirsi Rauma
Knivsta
725.Thomas Johansson
Göteborg
726.Andreas Lewitzki, Systemutvecklare
Glanshammar
727.Simon Jansson
Stockholm
728.Patric Petersson (civ ing)
Göteborg
729.Denice Seidel
Farsta
730.Sven Westergren, programmerare
Uppsala
731.Kung Marcus bengtsson
Malmö
732.Mikaela Persson, nutritionist
Lund
733.Viktoria Bern, lärare mot fritidshem.
Vännäsby
734.David Tengberg, kostekonom
Uddevalla
735.Maja Björkebäck, Hälsopedagog
Jönköping
736.Sofia Stridsman Fysioterapeut
Skellefteå
737.Johan Nyberg, Leg. Sjukgymnast
Jönköping
738.Martin Altemark
Uppsala
739.Johan Bäckman
Motala
740.Jacob Eriksson
Uppsala
741.Emma Dahlström
Nacka
742.Olof Hennig
Malmö
743.Roger Svensson
Täby
744.Richard Ohlsson (revisor)
Sundsvall
745.Daniel Ekberg
Helsingborg
746.Natahlie Jakobsson
Umeå
747.Oscar Lidén, leg. Fysioterapeut
Göteborg
748.Evelina Petersson, Ekonom
Kalmar
749.Anna Kullberg leg. Fysioterapeut
Kalmar
750.Elin Ingemarsson
Malmö
751.Aron Håkansson Civilingenjör
Lund
752.Rebecca Tronarp
Stockholm
753.Christoffer Broling
Halmstad
754.Lina Goliats Lärare mot Frtidshem
Stockholm
755.Sarah Viberg, student hälsovetenskapliga programmet Linnéunivers
Kalmar
756.Morgan Sahlström, Svetsare
Umeå
757.Filip Nilsson
Halmstad
758.Alexander Liljeblad (civilingenjör)
Mölndal
759.Annika Wintvik
Ullared
760.Adam 3Wedin, sjuksköterska
Luleå
761.Helén Eke, näringsfysiolog
Stockholm
762.Emma Wojnicki
Malmö
763.Anna Bogren
Kalmar
764.Gustav Ohlander
Uppsala
765.Mirko Mandić, MSc Sport Science
Stockholm
766.Anna Orwallius leg. fysioterapeut
Mölnlycke
767.Oscar Blomberg
Uppsala
768.Christel Lynch, Nutritionist
Nacka
769.Moa Bergsten, leg. sjukgymnast
Stockholm
770.Vincent Simmons, Fysioterapeut
Gislaved
771.Kim Bergeå
FALKÖPING
772.Alexander Hilding, hälsopedagog
Höganäs
773.Marie-Louise Ackalin/Kökschef
Handen
774.Emelie Eklund
Malmö
775.Mikael Lidström
Solna
776.Hannes Svensson
Stockholm
777.Henrik, student
Malmö
778.Helena Pettersson, kostvetare
Uppsala
779.Frida Lunde Distriktsläkare
Ransäter
780.Eva Håkansson
Jönköping
781.Jens Lindkvist, Grävmaskinist
Sundsvall
782.lena olsson pensionär
huddinge
783.Josephine Nicklasson (dietist)
Helsingborg
784.Tobias Björklund, Folkhögskolelärare
Gemla
785.Kristin Arvidsson
Kumla
786.Susanne Bernhardsson, Med Dr
Göteborg
787.Ulrika Nyhlén, Leg. Fysioterapeut
Mölndal
788.Andreas Fredriksson
Eskilstuna
789.Erika Thid, fysioterapeut
Borås
790.Petra Bos fritidspedagog
Solna
791.Markus Klaar
Nyköping
792.Sebastian Backman, civilingenjör
Umeå
793.Erik Torhall, PT och gymnasielärare i Idrott och Hälsa samt Psyl
Jönköping
794.Joel hälsopedagog
Stockholm
795.Helena Wåhlin förskollärare
Bankeryd
796.Anton Mattsson, Fysioterapeutstudent
Hägersten
797.Lars Fluur
Oxie
798.Christian Eriksson
Visby
799.Jonas Lundström, Civilingenjör
Nykvarn
800.Dennis Jeppsson
Malmö
801.Jessica Atterlöf Kost och Friskvårdspedagog
Onsala
802.Alexander Graas, Nationalekonom
Göteborg
803.Tomas Hoffmann, data-elektroingenjör
Hjärup
804.Mikael Kjellgren
Strängnäs
805.Malin
Brunflo
806.Erik Sifvert
Falun
807.Rame lajqi
Göteborg
808.Nicklas Mauritzson
Hässleholm
809.Viktor Svedin, konsult
Örebro
810.Johanna Pettersson, nutritioniststudent
Stockholm
811.Helen Klingstedt
Eskilstuna
812.Per-Eric Klingstedt
Eskilstuna
813.Nanna Mykén St-läkare
Göteborg
814.Mona Persson skolsköterska
Piteå
815.Kristoffer Falknäs
Skellefteå
816.Per Olofsson
Sandviken
817.Niklas Bohman, egenföretagare i träningsbranschen
Habo
818.Kristina Backskär
Fårbo
819.Susanne Dybeck
Stockholm
820.Jonatan Fridolfsson
Göteborg
821.Morgan Svensson
Mellerud
822.Emma Lundborg, fysioterapeut
Stockholm
823.Kenneth Matsson
Stockholm
824.Jennie Forssberg, hälsopedagog och kostvetare
Nyköping
825.Helen Ravfalk
Bålsta
826.Jan-Erik Widén
Luleå
827.Herr Ulf Gustafsson
Handen
828.Markus Hedlund
Uppsala
829.Sandra Hallin, Leg fysioterapeut
Malmö
830.Ann Skyttle(lärare och PT)
Uppsala
831.Magdalena Jacobson, hälsopedagog
LINKÖPING
832.Tomas Lindqvist, Fritidsmotionär
Aspås
833.Annelie Ytterberg
Vansbro
834.Dennis Ulfsmar PT
Stockholm
835.Johan Elvgrip, systemvetare
Örebro
836.Felicia Hälsopedagog
Stockholm
837.Henrik Tägtström
Lund
838.Martin Söderholm, Systemutvecklare
Malmö
839.Roberth Bjuvenmark Idrottslärare/hälsopedagog
Stockholm
840.Josefin Söderlund, kostvetare & hälsoutvecklare
Kungsbacka
841.Niklas Westblad, Master Idrottsvetenskap
Stockholm
842.Sanna Cabrera, Kallskänka
Stockholm
843.Erik Bohnsack, teknolog
Göteborg
844.Kent Stahl
Kärna
845.Cecilia Tingstedt
Växjö
846.Angelica Lundberg, mamma
Mullsjö
847.Docent Gunilla Bolinder
Stockholm
848.Kajsa Holmbom
Luleå
849.Johan Aspenlid, Kalkylingenjör
Höviksnäs
850.Ebba Carlsson, processledare hälsofrämjande sjukvård
Trollhättan
851.Zara Witt-Strömer, personaladministratör
Knivsta
852.Alexander Fridlund, fotbollstränare
Halmstad
853.Sara Gottschalk, adjunkt
Malmö
854.Anna-Frida Hellberg
Hedemora
855.Linnea Axelsson
Halmstad
856.Christian Eriksson
Åby/Norrköping
857.Arvid Andersson
Lund
858.Åsa LUNDBERH
Haninge
859.Sebastian Alman
Sundsvall
860.Bo Gustafsson
Eskilstuna
861.Suna Hantman Lithman, Pilot
Täby
862.Anna Strand Utbildningschef
Åkersberga
863.Aida Sakarnite
Handen
864.Per-Eric klingstedt
Eskilstuna
865.Max Nordmark Lärarstudent
Malmö
866.Viktor Sander
Göteborg
867.Gabriel Karlsson
Halmstad
868.Kristina Henriques
Göteborg
869.Johan
Klövsjö
870.Jimmy Nore
Haninge
871.Matd Richardsson
Vänersborg
872.Ankie mihlzen
Haninge
873.Agnetha Lundberg psykiatrisjuksköterska
Jönköping
874.Andreas Brandt
Jönköping
875.Ludvig Lenner, student SSK
Umeå
876.Viktor Söder
Stockholm
877.Annika
Fågelmara
878.Evelina Wilderth
Umeå
879.Mattias Petersson, leg. Fysioterapeut
Uppsala
880.Elin Eriksson
Söderhamn
881.Karin Weman Lektor
Halmstad
882.Viktor Sundin, idrottsvetare
Växjö
883.Anton Naprapatstudent
Stockholm
884.Erik Wallsten
Älvkarleby
885.Ylvaoden@hotmail.com Fryckstedt Barnsjuksköterska
Nynäshamn
886.Robert Rudmark
Nässjö
887.Annelie Andersson
Falun
888.Petronella A Egbe, barnsjuksköterska
Malmö
889.Kim Wester
Sundsvall
890.Mirja Brunberg, fysioterapeutstudent
Linköping
891.Maria Nordenstedt, Leg.fysioterapeut
Stockholm
892.Ole Nilsson Verksamhetschef
Kävlinge
893.Dick Wikman, it-konsult
Skövde
894.Mattias Törnqvist
Åtvidaberg
895.Erik Dunåker Personlig Assistent
Tranås
896.Stefan Blom Idrottslärare
Trollhättan
897.Josefin Hjelte
Östersund
898.Olof Larsson, Civilingenjör
Göteborg
899.Josephine Linghammar
Enebyberg
900.Camilla Rappe Haglöf
Sandviken
901.Mårten Dalhed
Söderhamn
902.Fredric Lagerström
Gävle
903.Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare
Karlstad
904.Marcus Linnér, Fysioterapeutstudent
Uppsala
905.Jannette-Dietist
Karlstad
906.Per-Anders Arvidsson, pappa
Solna
907.Markus Helgesson
Lund
908.Åsa Svensson
Jönköping
909.M Pettersson
Myggenäs
910.Patrik Svensk
Mölnlycke
911.Lina Åhlander
Värnamo
912.Inger Torpenberg Sjuksköterska
Stockholm
913.Christoffer Berner
Uppsala
914.Simon Kindvall, fysiker
Malmö
915.Dennis Fellenius
Stockholm
916.Bengt Dahlquist
Dalsjöfors
917.Karin Kauppi, dietist
Uppsala
918.Jennie
Nässjö
919.Henrik Palmborg
Skövde
920.Niclas Håkansson
Göteborg
921.Lena Ljungkrona-Falk, dietist
Mariestad
922.Emma Nyström, dietist
Arvika
923.Anna Brännholm danspedagog
Arvika
924.Magnus Tholerud, fysioterapeut
Norrköping
925.Lotta Cederth
Eskilstuna
926.Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, med dr
Lysekil
927.Eva Wolke dietist
Kalmar
928.Eva-Lena Persson, leg dietist
Karlstad
929.Hanna Nixon Dietist
Norrköping
930.Jenny Sundqvist, hälsovetare
Stockholm
931.Tim White
Varberg
932.Amanda Weimar, dietist
Linköping
933.Sara Renström (leg. psykolog)
Stockholm
934.Fru Veronica Stenström
Västerås
935.Kim Pedersen
Enskede
936.Minette Näslund, student
Örnsköldsvik
937.Dietist
Falun
938.Gerd Horal leg.Psysioterapeut
Göteborg
939.Emma Tapper
Sollentuna
940.Mattias Andersson
Stockholm
941.Amanda
Stockholm
942.Anders Arvidsson Gymägare
Lotorp
943.Emelie Hjelm (leg. arbetsterapeut)
Jönköping
944.Fredrik Andersson, Hälsopedagog
Södertälje
945.Rickard
Stockholm
946.Daniel Johansen
Uppsala
947.Elin Rosander Hedén
Uppsala
948.Niclas Aldorsson, Sjukgymnast
Oskarshamn
949.Sebastian von Stedingk
Sundbyberg
950.Max Söderberg, Leg. Sjukgymnast
Nybro
951.Ewa Danlycke Psykolog
Norrköping
952.Anna Enbom
Boden
953.Tomas Furé
Sollentuna
954.Robert Ahlquist Idrottslärare
Svedala
955.Daniel Cornelius
Boden
956.Jacob Winqvist, BSc Athletic Training
Stockholm
957.Henrik Nordlander
Stockholm
958.Carin Kallhed Arvidsson skolsköterska
Nässjö
959.Pär Segerbrant
Hörnefors
960.Mats Karlsson
Göteborg
961.Louise Ekström, kommunikationsansvarig
Stockholm
962.Oscar sjöberg
Skövde
963.Kalle läkare
Göteborg
964.Bim Åkers Leg Dietist
Bromma
965.Annette Malmgren
Sundsvall
966.Carl
Motala
967.Mattias Pettersson, sjukgymnast
Östersund
968.Mattias Alm
Göteborg
969.Linda Stachowiak leg.barnsjuksköterska
Vendelsö
970.Marie Bodingh, förskollärare
Åkersberga
971.Marianne Hunziker
Värmdö
972.Jonas Elmwall, doktorand
Göteborg
973.Timo Hursti, docent
Uppsala
974.Ale, lärarstudent
Malmö
975.Kristina Håkansson, leg psykolog
Göteborg
976.Jörgen Nilsson
Hörby
977.Helen Löhr
Stockholm
978.Olof
Västerås
979.Tobias Petersson, byggnadsarbetare
Uddevalla
980.Klas Rosander
Valbo
981.Viktoria Zetterstrand
Vendelsö
982.Johan Nylén Personlig Tränare
Stockholm
983.Anna Fomina
Mariestad
984.Malin Petersson, Medicinsk sekreterare
Trollhättan
985.Gabriela Astudill (Student vid GIH)
Täby
986.Annika Malmborg
Skärhamn
987.Pernilla Hedström
Hammarö
988.Mattias Svensson
Karlskrona
989.linus nynäs
finland
990.Hanna Kvint
Göteborg
991.Lynn Vindfeldt Hvid (sjuksköterska)
Bygdeå
992.Michèle Wilcox, sjuksköterska
Stockholm
993.Marie Flemming verksamhetschef
Malmö
994.Ewa Blomqvist Håkansson barnläkare
Sundbyberg
995.Edvin Vestin
Göteborg
996.Victoria Runsten
Stockholm
997.Tommy Olsson
Stockholm
998.Per Nordkvist, Enhetschef
Nacka
999.Rickard Almström
Vendelsö
1000.Petra Nilsson
Vendelsö
1001.Rosemary Uppgård, Hälso coach
Spånga
1002.Theresia Franke
Skogås
1003.Donald Tottras
Stockholm
1004.Per mihlzen, ägare crossfit Södertörn
Haninge
1005.Tommy konradsdal
Vendelsö
1006.Per Johnsson, konsul
Nynäshamn
1007.Lyda Byfält
Uppsala
1008.Karl Andersson
Göteborg
1009.Susanna Almström
Vendelsö
1010.Elin klasson
Vendelsö
1011.Linda Vixner Med. Dr
Falun
1012.Madeleine Marucs
Tyresö
1013.Ingrid Kjellström, ingenjör
Lidingö
1014.Phoebe Mattsson, psykolog
Uppsala
1015.Maria Nordqvist, Leg. sjukgymnast
Ludvika
1016.Lars-Owe Wilsson, Barnläkare
Kristinehamn
1017.Linnéa Fallman (sjuksköterska)
Uppsala
1018.Anja Lodewijks, leg sjukgymnast
Ludvika
1019.Daniel Bjermo
Uppsala
1020.Veronica Sehlberg Näringsterapeut
Eskilstuna
1021.Marlene Lehmann, rehabassistent
Ludvika
1022.Boel Elvhammar leg dietist
Uppsala
1023.Joachim von Stedingk VD
Stockholm
1024.Annelie Damberg
Jönköping
1025.Kajsa Moberg, gastronom
Malmö
1026.Sofia Gustafsson, PhD, ST läk anestesi o intensivvård
Örnsköldsvik
1027.Tessan Fritidspedagog
Vendelsö
1028.Li Karlsson, ieg.fysioterapeut
Göteborg
1029.Karin Holm
Vendelsö
1030.Johanna Delvert, Leg Sjukgymnast, magister i Folkhälsovetenskap
Karlstad
1031.Ann-Sofi Jönsson
Varberg
1032.Kristina Berglund
Mol
1033.Carina Sandqvist Barnskötare
Tullinge
1034.Claudia wutkowska
ljungskile
1035.Marie Persson
Karlstad
1036.Melica Marklund
Västerhaninge
1037.Frida Berg leg. fysioterapeut
Uppsala
1038.Kalle westetgren
Sundbyberg
1039.Kalle Westergren
Sundbyberg
1040.Sabina konradsdal
Vendelsö
1041.Therese Strange förskollärare, livsstilskonsult och kostrådgivar
Nykvarn
1042.Mia
Haninge
1043.Josefine Fjällid Hälsopedagog
Huddinge
1044.Emelie Johansson , hälsopedagog
Haninge
1045.Karl Wirström
Stockholm
1046.Magnus Ägare
Stockholm
1047.Elinor Undersköterska
Skärblacka
1048.Riikka Piri Cafebiträde
Haninge
1049.Lelle Hallberg
Vendelsö
1050.Rehana Hallberg
Vendelsö
1051.Mia Westerberg Pedagog
Haninge
1052.Mia Westerberg
Haninge
1053.Linda Falkius
Malmö
1054.Mr Thomas Valtonen
Västerhaninge
1055.Anette Almström Kovacic, lärare
Sandviken
1056.Fredrik Söderlund
Tjällmo
1057.Mats Lindquist, sjuksköterska
Järfälla
1058.Therese Månsson/Näringsfysiologik
Kungsbacka
1059.Oscar Jonsson
Stockholm
1060.Anna Luther Hälsopedagog
Vallda
1061.Helena Bjermo Med dr
Uppsala
1062.Alexandra Strandberg kostvetarstudent
Stenungsund
1063.Jessica Jakobsson
Värmdö
1064.Michaela Eklund (Kostvetare)
Borås
1065.Nils Persson
Malmberget
1066.Louise Svensson
Linköping
1067.Johannes Wingren( ₩₩₩₩
Hägersten
1068.Liza Lundmark, sjuksköterskestudent
Kungsängen
1069.Aron Persson, M.Sc
Uppsala
1070.Raine Raassina
Österhaninge
1071.Ruth Nylander, sjuksköterska
Helsingborg
1072.Catarina Davis Undersköterska
Malmö
1073.Birgit Billquist
Spånga
1074.John Olin
Uppsala
1075.Carin Morin, programansvarig, Sida
Stockholm
1076.Niklaas van Bruggen, Marknadsstrateg
Stockholm
1077.Anders Lindh, Flygledare
Lund
1078.Fanny Sellberg, doktorand
Sollentuna
1079.Rune Almström - morfar
Haninge
1080.Britt Mihlzén
Skara
1081.Kristina Georgiev, barnläkare/skolläkare
Kristianstad
1082.Maria Papachristou
Stockholm
1083.Lina Lanestrand ledarutvecklare
Skogås
1084.L E Morin, översättare
Hägersten
1085.Johan Lindell
Kumla
1086.Ellen Rösand Boendestödjare
Jordbro
1087.Henrik Sahl
Uppsala
1088.Marie Olsson, sjukgymnast
Solna
1089.Andrea Friedl, Folkhälsonutritionist
Stockholm
1090.Ola Abrahamsson
Malmö
1091.Stina Ramne, leg dietist
Göteborg
1092.Eva-Stina Munther, dietist
Vilhelmina
1093.Henrik Lindh Hälsorådgivare
Malmö
1094.Monica Karlsdon
Kungälv
1095.Gabriella (Hälsocoach)
Västerås
1096.Åsa Aronson Legidos
Järfälla
1097.Sabine Johansson, Led. Fysioterspeut
Falkenberg
1098.Malin Larhammar Dietist
Uppsala
1099.Daniel Hagman Systemutvecklare
Borlänge
1100.Jenny Nord, Leg Sjukgymnast
Norrtälje
1101.Hanna Fries, läkare
Knivsta
1102.Patrick civ.ing.
Kiruna
1103.Göran Iraeus
Västerås
1104.Jan Wallin
Malmö
1105.Viktor Halldén
Helsingborg
1106.Gita Berg, leg. dietist, doktorand
Uppsala
1107.Kristina Sjöstrand distriktssköterska
Gränna
1108.Ellinor PT
Ytterby
1109.Kushtrim Prekadini
Landskrona
1110.Oskar Sandström
Umeå
1111.Dr Joakim Weber
Göteborg
1112.Kajsa Gunnerbeck
Stockholm
1113.Peder af Geijerstam, läkare
Norrköping
1114.Jonas Nilsson, civilingenjör
Linköping
1115.Clara Schou, ST-läkare psykiatri
Stockholm
1116.Magnus Håkansson, civilingenjör
Malmö
1117.Daniel Nicklasson
Helsingborg
1118.Mona Pettersson, undersköterska
Helsingborg
1119.Tommy Pettersson, smidesmekaniker
Helsingborg
1120.Göran Sjödin (lärare)
Umeå
1121.Clas Carlbom, tvåbarnsförälder
Malmö
1122.Johannes Byrling, underläkare, doktorand
Lund
1123.Roger Håkansson, Överviktig
Tumba
1124.Thomas Wagner
uppsala
1125.Aman Hezareh, Personlig tränare & kostrådgivare
Malmö
1126.Jane Nyman, distriktsläkare
Västra Frölunda
1127.Ola Svensson, docent, överläkare
Stockholm
1128.L Jansson
Bjärred
1129.Karin Uhlin Specialistläkare rehabiliteringsmedicin
Stockholm
1130.Hannes Andersson
Göteborg
1131.Kristin Evertsson, leg. sjukgymnast
Smedjebacken
1132.Lis,studerande
Luleå
1133.Ingrid Bogseth, dietist
Sollefteå
1134.Anette Svensson dietist
Örnsköldsvik
1135.Emma Albinsson
Göteborg
1136.Gustav Lundborg, leg. Sjukgymnast
Stockholm
1137.Carl Karlsson W, BA
Uppsala
1138.Karolina af Ekenstam, ST-läkare
Stockholm
1139.Lisa Palmlöf, läkare
Stockholm
1140.Evalill Grönberg leg dietist
Söderköping
1141.Johan Franzén
Upplands Väsby
1142.Mikael Jälefors, Konsult
Åkersberga
1143.Kicki Söderström Centerchef Itrim
Uppsala
1144.Ida Hölke, skolsköterska
Norberg
1145.Henrik Stenberg, Hälsoutvecklare
Sävedalen
1146.Niklas Hultén
Uppsla
1147.Johanna Gustafsson leg. Sjukgymnast
Kiruna
1148.Karolina
Uppsala
1149.Terje Hellron
Norrköping
1150.Sebastian
Karlstad
1151.Jan Måreby
Kinda
1152.Martin Edelius
Göteborg
1153.Tobias Lundberg
Umeå
1154.Gerda Adelgren, distriktssköterska
Stockholm
1155.Simon Renström, VD For Life Academy
Umeå
1156.Pia Hallgren Verksamhetschef Hälsomottagningen Järva
Stockholm
1157.Therese Katthöfer, leg. fys.ter.
Farsta
1158.Iris Ciba (barnläkare, doktorand)
Uppsala
1159.Jenny Pettersson
Stockholm/Hägersten
1160.Emanuela Pedrocco, VD
Stockholm
1161.Louise Arlehov, Egenföretagare
Sollentuna
1162.Carl-Henrik Gustafsson
Göteborg
1163.Carolina
Lund
1164.Åsa Lundgren
Örebro
1165.Nanna Schumacher Qwerin, distriktsläkare
Stockholm
1166.Thomas Josin
Strömsnäsbruk
1167.Emmy Bergström
Stockholm
1168.Torbjörn Trångteg, kostrådgivare, personlig tränare
Älta
1169.Mattias Widar
Timmele
1170.Vanessa Klint
Sollentuna
1171.Jacob
Trollhättan
1172.Leif Hasselström
Motala
1173.Jonas Karlberg
Umeå
1174.Mattias klint
Sollentuna
1175.Olle Ericsson
Björnlunda
1176.Mattias Lindman, Familjeläkare, HC City
Gävle
1177.Niklas Packendorff
Stockholm
1178.Carl Philip
Luxemburg
1179.Ellen Lundkvist, Gymnasielärare i idrott och hälsa/Läkarstuderan
Umeå
1180.Ellen Lundkvist, Gymnasielärare i idrott och hälsa/Läkarstuderan
Umeå
1181.Filip Gunnarsson
Göteborg
1182.Lana - en person med fetma
Malmö
1183.Peter Thörnell (leg. sjukgymnast)
Örebro
1184.Carolina Josefsson, Civ.ing.
Stockholm
1185.Anna Hagel Andersson
Uppsala
1186.Mikael Jonsson
Örebro
1187.Theresia Viska
Solna
1188.Annika Bergqvist
MATFORS
1189.Moa karlsson musiker
Malmö
1190.Fredrik Lann, sjukgymnast
Örebro
1191.Kerstin Hellberg distriktssköterska
Örebro
1192.Helen Emmoth (Leg. Sjuksköterska)
Örebor
1193.Stellan Johansson, Civ Ing
Göteborg
1194.Max Winerdal MDPhd
Stockholm
1195.Pontus Bengtsson, Läkarstudent
Umeå
1196.Anna Roeck Hansen
Stockholm
1197.Linus Bårström, Systemutvecklare
Malmö
1198.Ida Aghamn, ST-läkare pediatrik
Stockholm
1199.Teresa
Ockelbo
1200.Margareta Svärd, sjuksköterska
Gävle
1201.Pia andersson kurator
Malmö
1202.Lisa Runeqvist skolsköterska
SKILLINGARYD
1203.Helena Lind, Projektledare
TÄBY
1204.Anna Hemph, narkosläkare
STOCKHOLM
1205.Christina Egnell
Stockholm
1206.Martin Birkeldh
Tyresö
1207.Thure Rådmark läkare
Vänersborg
1208.Thomas Torstensson, Leg sjukgymnast, Med Dr
Sundsvall
1209.christina Svensk; sjuksköterska
Hudiksvall
1210.Linda Dahlin sjukgymnast
Linköping
1211.Kennet Jaråker Friskvårdskonsult
Stockholm
1212.Owe Berthling
Mörbylånga
1213.Elisabet Tornberg, hushållslärare
Fristad
1214.Karin Karlsson kostekonom, pensionär
Örebro
1215.Martin Adriansson, Civilingenjör
Mölndal
1216.Christofer Herlin, kiropraktor
Malmö
1217.Sara Pettersson
ÖREBRO
1218.Anna Lindkvist
Stockholm
1219.Mikael Nordström
Stockholm
1220.marie ernfors
järfälla
1221.Elisabeth Davidsson
Löddeköpinge
1222.Elisabeth Di Francesco leg barnsjuksköterska, distriktsköterska
Stockholm
1223.Monica Egegren Persson (Fysioterapeut )
Sundsvall
1224.Marina Berglund Distriktssköterska
Töreboda
1225.Tomm Nilsson Kock
Örkelljunga
1226.Agneta Lundin
Solna
1227.Agneta Lundin
Dietist, Solna
1228.Jessica Forsgard
LINGHEM
1229.Ulf Mårtensson
Borås
1230.Adam Gummesson läkarstudent
Lund
1231.Christel Wallin (leg. sjukgymnast)
Örebro
1232.Kajsa Ericsson
Huddinge
1233.Helena Mayer
Järfälla
1234.Ruben Fougberg, IT-samordnare
Svanesund
1235.Anders Albjörn, Msc
Östervåla
1236.Johanna Blum, dietist
Helsingborg
1237.Charlotte Johnson, Barnsköterska
Helsingborg
1238.Zynab Mahmoud, ST-läkare
Helsingborg
1239.Jonathan Flod
Göteborg
1240.Karin, arbetslös, diabetiker typ-2
Farsta/stockholm
1241.Jenny Aurell ssk
Bandhagen
1242.Karin Rydén, lärare
Karlskrona
1243.Mats Leijman Överläkare
Helsingborg
1244.Viktoria Magnusson
Storå
1245.Carina Semb
Göteborg
1246.Sofia Högström
Hudiksvall
1247.Josefine Södling
Göteborg
1248.Marcus Lagerström Leg. Psykolog
Göteborg
1249.Elin Adolfsson
Grimsås
1250.Alexander Uddén
Bromma
1251.Erik Ytterberg
Nyköping
1252.Aishah Tallmark, student på ämneslärarprogrammet
Uppsala
1253.Anna Miiros Wrangensten, företagssköterska
Stockholm
1254.Mats Erksén
Hässelby
1255.Stig Nohrlander, Civilingenjör, Major.
Täby
1256.Annelie Castengren Sjuksköterska / KBT-terapeut
Landskrona
1257.Sandra Linden
Halmstad
1258.Fredrik Lindström
Karlskrona
1259.Elisabeth Olsson, fysioterapeut
Stockholm
1260.Elisabeth Randow
Linköping
1261.Felix Lindeberg
Plymouth, NH
1262.Harald Meyer vårdbiträde
Luleå
1263.Charlotta Fält
Stockholm
1264.Lydia Lidé, Leg. Sjukgymnast
Hjo
1265.Anna Hänninger
Stockholm
1266.Susanna Strååt
Kungsör
1267.Gustav Notander
Täby
1268.Magnus Borg
Örebro
1269.Viktor Fransson
Stockholm
1270.Kari Koivunen/ sjukskriven
Ösmo
1271.Dr Christina Lindgren
Helsingborg
1272.Lars-Olle Larsson
Stockholm
1273.Marie Dahlman, diabetessjuksköterska
Växjö
1274.Fru Anne-Mari Nilsson-Sträng
46832 Vargön
1275.Siw Tikkanen-Aldén, leg sjukgymnast
Mönsterås
1276.Tanja Ekelund
Malmö
1277.Pattarin Pintusopon
Malmö
1278.Karin Brandberg
Falun
1279.Axel Wannerskog
Göteborg
1280.Christine Persson Osowski, biträdande universitetslektor, leg. d
Uppsala
1281.jonatan brannstrom
fagersta
1282.Henrik Jacobsson M.S CSE
Landvetter
1283.Sandra Larsson, CNC-operatör
Luleå
1284.Martin Lönnar
Falun
1285.Maria Klefbom
Malmö
1286.Lisa Dahlström
Heby
1287.Per G
Göteborg
1288.Dan Emilsson, biträdande rektor
Falkenberg
1289.Lena Gripeteg, leg dietist, med dr
Göteborg
1290.Lisa
Jönköping
1291.Lisa Frostfeldt, Sjuksköterska
Jönköping
1292.Anton Jarnheimer, AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
1293.Arnhild Wetzler
Korsberga
1294.Karl Vestberg Leg. Kulörtekniker
Stockholm
1295.Linnéa Nyblom, dietist
Linköping
1296.Annika Brinkberg Lapidus, läkare
Stockholm
1297.Lotta Charleville, konstnär
Tärnsjö
1298.Carolin Helt Int Lic PT
jönköping
1299.Martina Axelsson Sundling
Vetlanda
1300.Ninni Wendel Administratör
värnamo
1301.Yvonne Karlsson
Värnamo
1302.Mikaela Thorssell, Laboratorieassistent
Söderhamn
1303.Eva Svensson
Nässjö
1304.Stina Leijonhufvud
Huddinge
1305.Caroline Mansell
Trelleborg
1306.Maria Fridholm
Örebro
1307.Åsa Tiare Carlsson, Idrottslärare
Nässjö
1308.Malin
Stockholm

 

Uppropet startades
2016-12-27

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer

Pingback-länkar

Så var chatten om fetma » KATHING

Så var chatten om fetma » KATHING

Upprop mot fetma - Du bör verkligen skriva på!

Upprop mot fetma: din hjälp behövs! – Erik Hemmingsson

Vikten eller hälsan? – Farmor Nord


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper