Upprop: Fetmauppropet

Upprop: Bråttom med åtgärder mot fetmaepidemin!

https://fetmainitiativet.wordpress.com/

 

Fetma är på befolkningsnivå en av vår tids största hälsofaror. Ett växande antal svenskar drabbas av fetma och dess komplikationer, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har i Sverige ett unikt läge att förebygga den våg av typ 2-diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar som exempelvis USA drabbats av.

 

Vårt samhälle har utvecklats så att vi ständigt manas till ett ökat intag av allt mer kaloririka men näringsfattiga produkter, samtidigt som möjligheterna till spontan fysisk aktivitet blivit begränsade. Kroppsvikten är ett resultat av ett komplext samspel mellan biologiska och en lång rad sociala och psykologiska faktorer. Kraftfulla biologiska system i kombination med ett överkonsumtionssamhälle motarbetar kroppens förmåga att behålla en lägre vikt efter viktnedgång. Därför räcker det inte bara med människors vilja och motivation för att minska och behålla en lägre vikt. Det krävs också förändringar på samhällsnivå för att stävja fetmaepidemin.

 

Det är dags att agera nu! Vi uppmanar beslutsfattare på alla nivåer att ta krafttag mot fetmaepidemin, så att framtida generationer inte drabbas. Det krävs inte fler utredningar, det finns redan evidensbaserade åtgärder som på samhällsnivå som kan stävja fetmaepidemin. Nu är det upp till bevis för våra folkvalda att visa ett aktivt ledarskap. Vi har listat ett antal områden där det redan idag finns en god vetenskaplig grund för åtgärder på olika samhällsnivåer:

 

 

1. Näringsrik mat som främjar hälsa måste bli det enkla och naturliga valet: Inför en särskild skatt på läsk som ett första steg mot en mer omfattande sockerskatt, där inkomsterna kan finansiera hälsofrämjande insatser. Matjättarnas möjligheter att marknadsföra skadlig skräpmat bör kraftigt begränsas, inte minst reklam som är riktad mot barn och ungdomar.

 

2. Öka preventionen inom hälso- och sjukvården: Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för åtgärder mot fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor bland vuxna, men följsamheten till riktlinjerna är låg. Dessa preventiva åtgärder måste prioriteras mycket högre i sjukvården än vad som är fallet idag.

 

3. Bygg bort fysisk inaktivitet: Varje person i Sverige ska ha goda möjligheter att röra på sig dagligen, och alla ska känna sig trygga under lek och motionsutövning. Vi behöver därför en markant förbättrad infrastruktur för fysisk aktivitet i vardagen, som främjar rörelse framför stillasittande, t.ex. vad det gäller skolgårdar, parker och cykelbanor.

 

4. Alla barn ska stödjas i att etablera en livsstil som främjar hälsa: Förskolor och skolor bör servera våra barn näringsriktig mat, liksom minska barns exponering för skräpmat, t. ex i skolkafeteriorna. Alla barn skall ha möjlighet och uppmuntras till minst en halvtimmes daglig fysisk aktivitet i skolan.

 

5. Personer med fetma behöver ökad förståelse och stöd, inte ytterligare skuld- och skambeläggande: Hälso- och sjukvård liksom skola måste arbeta aktivt för att stävja den diskriminering som personer med fetma utsätts för.

 

 

Gå vidare till https://fetmainitiativet.wordpress.com/ för mer information och bakgrundsdokument till punkterna ovan.

 


 

Initiativtagare:

 

Helena Dreber, allmänläkare, doktorand

Anna Gunnerbeck, ST-läkare i pediatrik, doktorand

Erik Hemmingsson, docent, fetmaforskare

Lars Jerdén, allmnänläkare, med dr

 

Initiativtagare: Helena Dreber

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Susanna Almström Skolmatslyftet-En sockersmart skola
Vendelsö
2.Jacob Gudiol, Leg. fysioterapeut med M.S. i Sport Science
Helsingborg
3.Christina Berg, docent
Göteborg
4.Erik Hemmingssoon, docent, fetmaforskare
Stockholm
5.Jill Taube, psykiatriker
Stockholm
6.Barbro Forslin, folkhälsoplanerare
Ånge
7.Anna Gunnerbeck, ST-läkare, doktorand
Stockholm
8.Lars Jerdén, allmänläkare, med dr
Borlänge
9.Staffan Mårild, barnläkare, docent
Göteborg
10.Lars Weinehall, senior professor i allmänmedicin och epidemiolog
Umeå
11.Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
Sollefteå
12.Annika Daun Diabetessköterska
Örnsköldsvik
13.Helena Dreber, allmänläkare, doktorand
Stockholm
14.Torsten Olbers, docent, överläkare
Göteborg
15.Stephan Rössner, professor emeritus
Stockholm
16.Daniel Berglind, postdoc
Stockholm
17.Eva Randell med dr
Falun
18.Jill Taube
Stockholm
19.Charli Eriksson, professor emeritus
Örebro
20.Sven Wåhlin överläkare
Skokloster
21.Johanna Dahlkvist
Falun
22.Jessica Johansson, Lärare Hem-och konsumentkunskap
Segeltorp
23.Karin hälsopedagog
Stockholm
24.Birgitta Thörn grundare itrim
Stockholm
25.Jesper Tengblad, marknadschef Itrim
Stockholm
26.Anna Eliasson program- och utbildningschef Itrim
Stockholm
27.Anna Hjort, nutritionist
Stockholm
28.Kristina Boberg, Affärsutvecklare Itrim
Stockholm
29.Isabella Elvgrip, socionom
Örebro
30.Helena Vilén, leg dietist
Uppsala
31.Ludvig Magnusson
Göteborg
32.Mia Grönvik dietist
Uppsala
33.Veronika Dahlberg, Leg Dietist
Uppsala
34.Ulrika Berg, barnläkare, med dr
Stockholm
35.Paulina Nowicka, docent
Stockholm
36.Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare, med dr
Stockholm
37.Kari Johansson, med dr
Stockholm
38.Jarl Torgersson, överläkare, docent
Göteborg
39.Olof Stephanson, docent
Stockholm
40.Erik Ingelsson, professor
Stanford, US
41.Åsa Wetterqvist, allmänläkare
Uppsala
42.Mattias Malmberg, sjukgymnast
Örebro
43.Jan Karlsson, docent, forskningshandledare
Örebro
44.Ingrid Larsson, näringsfysiolog, med dr
Göteborg
45.Eva Arvidsson, docent, läkare
Stockholm
46.Kerstin Brismar, senior professor i diabetesforskning
Stockholm
47.Ingrid Dahlman, docent
Stockholm
48.Pernilla Danielsson Liljeqvist, barnsjuksköterska, med dr
Stockholm
49.Gabriele Eiben, med dr, forskare
Göteborg
50.Johan Faskunger, , fil dr och utredare, fysisk aktivitet & folkh
Stockholm
51.Heléne Bertéus Forslund, universitetslektor i klinisk nutrition,
Göteborg
52.Lena Kallings, med dr, lektor
Stockholm
53.Christel Larsson, professor i kostvetenskap
Göteborg
54.Elisabeth Storck Lindholm, med dr, mödrahälsovårdsöverläkare
Stockholm
55.Nils Lundin, barn- och ungdomsläkare, skolläkare
Helsingborg
56.Lauren Lissner, professor
Göteborg
57.Anders Raustorp, docent
Göteborg
58.Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsf
Stockholm
59.Johan Sundström, professor i epidemiologi
Uppsala
60.Agneta Sjöberg, professor i näringslära
Göteborg
61.Patrik Wennberg, distriktsläkare, adjungerad lektor
Umeå
62.Mikael Wirén, bitr professor i obesitaskirurgi
Linköping
63.Anders Thorell, överläkare, professor i kirurgi
Stockholm
64.Ingmar Näslund, docent, överläkare
Örebro
65.Stella Cizinsky, överläkare
Västerås
66.Anne Christenson, doktorand, sjukgymnast
Stockholm
67.Linda Arvidsson, leg psykolog
Örebro
68.Marije Galavazi, allmänläkare
Örebro
69.Marie Nybäck, nutritionist
Örebro
70.Gunilla Häll, leg dietist
Stockholm
71.Maria Lidman, leg. arbetsterapeut, kognitiv terapeut
Stockholm
72.Liisa Tolvanen, leg dietist
Stockholm
73.Lena Bill, sjuksköterska
Stockholm
74.Britt-Marie Larsson, hälsopedagog
Stockholm
75.Peter Barta, överläkare
Örebro
76.Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, överläkare
Uppsala
77.Carola Liljestrand, allmänläkare
Västerås
78.Anna Sanchez Meyerdierks, leg dietist
Örebro
79.Björn Strandell, chefläkare, allmänläkare
Örebro
80.Sofia Björkman, leg dietist
Göteborg
81.Maja Eriksson Östman, specialist i internmedicin
Örebro
82.Ingrid Lundqvist, barnsjuksköterska
Hallsberg
83.Kristina Majholm, primärvårdsdietist
Örebro
84.Ulrika Waernulf, primärvårdsdietist
Örebro
85.Ylva Trolle Lagerros, docent
Stockholm
86.Claude Marcus, professor
Stockholm
87.Martin Persson, barnläkare, med dr
Stockholm
88.Elin Ekblom Bak, med dr
Stockholm
89.Sven Klaesson, barnläkare, med dr
Södertälje
90.Ulf Risérus, docent
Uppsala
91.Lena Carlsson Ekander, professor
Göteborg
92.Elisabeth Roeck-Hansen, öl, rehabiliteringsmedicin
Stockholm
93.Ann-Marie Calander, reumatolog, med dr
Göteborg
94.Sara Sjölin, folkhälsovetare
Ljusne
95.Björn Eliasson, professor, överläkare
Göteborg
96.Margareta Emtner professor
Uppsala
97.Maria Hjorth
Falun
98.Eva Flygare Wallen, Med. Dr
Stockholm
99.Docent Margareta Norberg
Umeå
100.Hans Lingfors, allmänläkare, med dr
Jönköping
101.Jon Cachrimanidis ST medicin
Östersund
102.tf. folkhälsochef
Härnösand
103.Malin Bokstam, barnpedagog
Tyresö
104.Anna Karin Holmberg
Visby
105.Maria Nilsson
Borlänge
106.Louise Bennet, allmänläkare, docent
Malmö
107.Bengt Starrin, professor emeritus
Karlstad
108.Benno Krachler, överläkare, Beteendemedicin
Umeå
109.överläkare, med dr Ulf Hållmarker
Mora lsarett
110.Erik Bergström, prof emeritus
Umeå
111.Matz Larsson
Örebro
112.Lars Linnersten, distriktsläkare
Lund
113.Ingrid Eckerman, senior allmänläkare och folkhälsovetare
SKARPNÄCK
114.Katarina Åsberg Folkhälsovetare
Linköping
115.Anna Danielsson
Örebro
116.Carina Gustafsson, Hälsoutvecklare
Umeå
117.Kristina Edman, tandhygienist Med Dr
Falun
118.göran ericsson
umeå
119.Birgitta Bergman
Nyköping
120.EvaLena Helin
Alingsås
121.Ann-Charlotteskedebäck Trolin, Dietist
Nylöping
122.Maria Rahm, ssk
Eskilstuna
123.Göran Umefjord, allmänläkare
Härnösand
124.Maria Abrahamsson Spasevski Dietist
Göteborg
125.Ingela Lavin, diabetessjuksköterska
Umeå
126.Kerstin Henriksson
Stockholm
127.Staffan Ekedahl, allmänläkare
Jönköping
128.Åsa Berglund, övertandläkare
Falun
129.EwaCarin Sehlstedt Leg .dietist
Umeå
130.Johannes Edholm, leg.dietist
Umeå
131.Maria N Tell, ST läkare
Jönköping
132.Yvonne Pantzar, Forskningssköterska
Nässjö
133.Katinka Nordgaard KBT sköterska
Sollefteå
134.Agneta Lundstedt, socionom
Alingsås
135.Camilla Andersson, dietist
Örnsköldsvik
136.Åsa Nord, farmor & skribent
Rimbo
137.Bernt Lindahl, överläkare docent
Umeå
138.Susann Ask Dietist Folkhälsoutvecklare
Kronoberg
139.Malin Rasmussen, leg dietist
Göteborg
140.Åsa Bergman Bruhn, Avdelningschef Idrott och Medicin, Högskolan
Falun
141.Agnetha Johansson Distriktssköterska
Strängnäs
142.Andrea Mikkelsen, leg dietist, Med. dr.
Göteborg
143.Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska
Hässleholm
144.Paula Mossbäck Diabetessköterska
Arboga
145.Cecilia Edström
Umeå
146.Anna Ivarsson Hälosoplanerare
Norberg
147.Sigrid Hammarqvist, AT-läkare
Falun
148.Kristian Svenberg, distriktsläkare, MD
Göteborg
149.Pernilla Johansson Distriktssköterska
Malmköping
150.Jonny Gahnshag, kommunalråd
Falun
151.Dan Lindman, AT-läkare
Kalmar
152.Brita Forsling, leg. dietist
Göteborg
153.Göran Boëthius
Åsa
154.Anna Hilding. Distriktsläkare
Halmstad
155.Hannes Hagström, specialistläkare, Med Dr
Stockholm
156.Mikaela Willmer, leg dietist, med dr
Falun
157.Fredrik Correa, specialistläkare
Täby
158.Frank Olkkonen, Student
Solna
159.Annica Långvall, leg dietist
Örnsköldsvik
160.Minna Randell, kostvetare
Uppsala
161.Lena Insulander, diabetessköteska
Stockholm
162.katarina holmquist
täby
163.Nestor Lögdal, student, idrottsvetenskap
Östersund
164.Christer Forsell barnläkare
Jönköping/ Alingsås
165.Erik Melén, docent
Stockholm
166.Johnny Ludvigsson, senior professor
Linköping
167.Malin Brattström diabetessköterska
Järfälla
168.Louise Bowman,Läkare
Örebro
169.Lars-Arne Haldosen, docent
Rönninge
170.Åke Kihlberg, Allmänläkare
Örebro
171.Pär Häggendal distriktsläkare
Munkedal
172.Maja Lövstrand, allmänläkare
Örebro
173.Tor Lindberg, barnläkare,professor em.
Örnahusen
174.Mia Ånemyr Hälsoinpiratör / Författare
Enskede
175.Mona Soholat, psykiater
Örebro
176.dt, seniorläkare,specialist i psykiatri
Stockholm
177.Milton
Visby
178.Elise Milton Distriktsläkare
Visby
179.Helena Glad ST-läkare Allmänmedicin
Linköping
180.Per Dicander Hälsovägledare
Falun
181.Petter Ottevik ST-läkare onkologi
Jönköping
182.Viktor Danéli
Nynäshamn
183.Maria Carlheim-Müller
Trondheim
184.Anna Igerud ST-läkare
Linköping
185.Ola Borgquist, narkosläkare, med dr
Lund
186.Anna Carin Hagstig Leg dietist
Göteborg
187.Christina Högström barnpsykiater
Marieholm
188.Matilda Nordström
Stockholm
189.Gabriella Gudmunds
Falun
190.Maria Gabriels, sjukgymnast, läkarstuderande
Linköping
191.Max Olin, dietist, med stud
Göteborg
192.Daniel Cortobius, idrottsvetare
Sundbyberg
193.Lillemor Nyberg, allmänläkare, med dr
Karlskoga
194.Astrid Wetterström, kostvetare
Stockholm
195.Leo Stockfelt, St-läk/med dr
Göteborg
196.Tom Flood
Ulrika
197.Stina Fogel
Norrköping Åby
198.Britt-Marie Börjesgård
Jönköping
199.peter friberg, professor
Göteborg
200.Maria Stening Sjuksköterska Psykiatri, Vårdlärare
Kungsbacka
201.Siw och Thomas Dreber
Stockholm
202.Jakob Ström, docent och ST-läkare
Örebro
203.Sten Dreborg, Prof. emeritus
Uppsala o Lerum
204.Sara West, dietist
Göteborg
205.Stefan Nilsson, riksdagsledamot (MP)
Stockholm
206.Lisa Svensson, leg förskollärare
Jönköping
207.Dr Torsten Norberg
Stockholm
208.Julia Walvenius bitr verksamhetschef/ leg psykolog
Alingsås
209.Mona Lärstad ST-läkare
Göteborg
210.Tobias Rönngren, PT & massageterapeut
Östersund
211.Jane Nyman, allmänläkare
V:a Frölunda
212.Olof Arvidsson
Virserum
213.Nanna Mossberg Rylander, leg dietist
ASKIM
214.Margaretha Rasmusson dietist
Helsingborg
215.Malin Ellner ST-läkare
Botkyrka
216.Frida Thelin, Dietist
Stockholm
217.Caroline Forsberg dietist
Falun
218.Mathilda Sjaunja, leg. dietist
Gällivare
219.Per Håkansson, Skolläkare
Sundbyberg
220.johan sjöström, fysioterapeut
Göteborg
221.Ulrika Lavén Dietist
Gustavsberg
222.Sara Lindberg dietist
Stockholm
223.Jessica Westman barnläkare
Östersund
224.Carina Svärd Folkhälsostrateg
Karlskrona
225.monica bjelkeby jonsson
örnsköldsvik
226.Jimmy Celind, ST-läkare barnmedicin, doktorand
Göteborg
227.gerthi persson
Karlskrona
228.Karola Persson, dietist
Sundsvall
229.Malin Andersson, spec allmänmedicin
Jönköping
230.Corinna Kirsten Sjuksköterska
Jönköping
231.Jenny Andersson, distriktsläkare
Helsingborg
232.Cecilia Hellberg leg. dietist
Skellefteå
233.Ninni Engblom, kostvetare
Österåsens hälsohem
234.Ellenor Wändin Distriktssköterska
Örnsköldsvik
235.Caroline Hjorth, dietist
Falun
236.Tuula Långvall
Arnäsall
237.Inger Granér leg tandhyg
Falun
238.Morgan Nyberg, sjukhusfysiker
Sundsvall
239.Vidar Albinsson, folkhälsostrateg Hässleholms kommun
Hässleholm
240.Per-Albin Dahlström Folkhälsoplanerare
Sundsvall
241.Minna Hellman, Projektledare Mat & Hälsa
Stockholm
242.Håkan Pleijel, professor
Göteborg
243.Ulf Nordin chefläkare
Dalarna
244.Helen Sundberg, fysioterapeut
Göteborg
245.Jenni Cornelius, Folkhälsostudent
Enköping
246.Eva-Linnea Eriksson, folkhälsovetare
Luleå
247.Dan Svensson
Stockholm
248.ST-läkare ortopedi Karin Rilby
Göteborg
249.Christina Persson, folkhälsovetare, doktorand
Göteborg
250.Annette Holm leg sjukgymnast Region Skåne
Hörby
251.Christina Jälmeryd sjuksköterska
Mariannelund
252.Linn Wennberg, drogförebyggare
Göteborg
253.Lars Carlsson, allmänläkare
Ludvika
254.Kristina Lindvall (förste forskningsassistent, Epidemiolgi och G
Umeå
255.Kristina Larsson, dietist
Trosa
256.Gert Andersson, docent, överläkare
Lund
257.Malin Fredholm st-läkare allmänmedicin
Örebro
258.anna glantz
göteborg
259.Emelie Almroth (leg. Dietist)
Lögdeå
260.Emma Juslin, leg dietist
Uppsala
261.Anette Jansson Dietist
Sollentuna
262.Åsa Thurfjell, Spec i Allmänmedicin
Sollentuna
263.Katarina Landy ANIVA/Smärta
Uppsala
264.Ulla Örnberg
Nacka
265.Ingrid Almkvist Sjukgymnast
Umeå
266.malin fredriksson ST-läkare allmänmedicin
örnsköldsvik
267.Farnoush Tabaroj, specialist i handkirurgi
Stockholm
268.Kristina Narbro, leg sjuksköt, med dr
Göteborg
269.Linda Holmdahl vårdadministratör
Lerum
270.Linda Beckman, Phd folkhälsovetenskap
Karlstad
271.Jessica Dahl
Örebro
272.Lina Holmqvist (Specialist i Internmedicin)
Göteborg
273.Åsa Österlund sjukgymnast och KBT-terapeut
Göteborg
274.Karl Mårild, barnläkare
Denver (USA)
275.Charlotta Carlén
HOK
276.Irina Hallor
Nora
277.Anna Ugarph Morawski Spec Allm Med/doktorand
Lidingö
278.Mats Hogmark, allmänläkare, utbildare MI (motiverande samtal)
Falun
279.Jan Ehlin, familjeläkare
Själevad
280.Johanna Richter Diabetessjuksköterska
Vetlanda
281.Ingvor Andersson Verksamhetschef
Vetlanda
282.Julia Eliasson (Dietist)
Göteborg
283.Mimmi Adolfson Folkhälsosamordnare
Eda kommun
284.Jenny Sydhoff
Stockholms län
285.Evelina Hilmersson, utvecklingsledare
Fagersta
286.Jenny Frank
Kristianstad
287.Stefan Bergsten
ÄLTA
288.Malin Wiklund dietist fil.mag
Brommma
289.Kristin Sundström
Täby
290.Patrik Strömbom
Ulricehamn
291.Maria Andersson, reserådgivare
Avesta
292.Johanna Lisspers, dietist
Östersund
293.Susanne Johansson Förskollärare
Växjö
294.Caroline Kihlman (applikationsspecialist)
Kalmar
295.Anna Sidorson, ST-läkare
Hudiksvall
296.Liza
Stockholm
297.Laila Jakobsson, Lärare i idrott och Hälsa
Malmö
298.Sarah Kihlman
Kalmar
299.Marie Johansson
Stenungsund
300.Inga-Lill Rydén
Göteborg
301.Eva Mörk socionom
Göteborg
302.Karin Nilsson lärare
Vänersborg
303.Max Altez, sjuksköterska
Stockholm
304.Lisa Grönlund
Jönköping
305.Katharina Sandström, leg dietist
Sundsvall
306.Maria Ripl Sörensen Distriktsläkare
Mönsterås
307.Christel Hardö
Örkelljunga
308.Ylva Blomfjord, distriktssköterska
Falun
309.Lisa Lundberg leg. dietist
Falun
310.Maria Persson, specialistsjuksköterska, masterex i hälsofrämjand
Särna
311.Direktör Carl Haglind
Stockholm
312.Kristina Eriksson
Halmstad
313.Filip Lindkvist
Höllviken
314.Carin Eliasson, grafisk formgivare Itrim
Stockholm
315.Lina Östh
Uppsala
316.Anders Söderlund, Itrim
Stockholm
317.Marielle Johansson, hälsovetare
Trollhättan
318.Cecilia Onn, anläggningsingenjör
Tyresö
319.Kaisa Frank Snidare, hälsopedagog
Stockholm
320.Mattias Ylander, AT-läkare
Lidköping
321.Kristina Lundqvist, Överläkare
Ljungskile
322.Mats Eliasson, överlaäkre, professor i medicin
Luleå
323.Anna Hägg Leg. dietist
Stockholm
324.Birgitta Hamber
Saltsjöbaden
325.Linnea Thegel Fritidspedagog
Stockholm
326.Danielle lindberg, redovisningsekonom
Vallentuna
327.Frida Lindkvist
Höllviken
328.Maja uddenberg
Vällingby
329.Cecilia Vestgöte
Ydre
330.Jenny Karlsson, leg. dietist
Uppsala
331.Maria Edlund hälsopedagog
Skärholmen
332.Emily Sonestedt, docent i nutritionsepidemiologi
Malmö
333.Maria Klingvall leg sjuksköterska
Stockholm
334.Johanna Hellström, läkare
Stockholm
335.Carolin Carlsson
Nyköping
336.Niklas Sjölander , läkare
Nora
337.Madeleine Frånberg
Solna
338.Therese Strååth, Förrättningslantmätare
Växjö
339.Josefin Aldell Funktionsmedicinsk terapeut
Stockholm
340.Tin-Tin Jersild, VD/Trädgårdsmästare
Bromma
341.Mattias Röjås Barnläkare
Falun
342.Helen Forsell, ST-läkare
Stockholm
343.Ingemar Götestrand, Folkhälsostrateg
Lund
344.Sara Netteberg (diabetessjuksköterska)
Malmö
345.Madeleine Dahlvid, Distriktssköterska
Malmö
346.Agnes Arvidsson, leg. dietist
Nyköping
347.Jennie Carlsson, Leg. sjukgymnast
Malmö
348.Johan Keres Leg. Dietist
Nyköping
349.Paula Hedborg-Gustafsson, Diabetessköterska
Gnesta
350.Ninni Lundberg, leg. sjukgymnast
Malmö
351.Sven Oredsson, Enhetschef
Malmö
352.Marita Joona, arbetsterapeut
Landskrona
353.Monica Bergvall, Investerare
Stockholm
354.Catharina Gustavsson, fysioterapeut, med dr
Borlänge
355.Filippa Juul
Stockholm
356.Jenny Rossen nutritionist/doktorand
Stockholm
357.gunilla gustavsson
Skellefteå
358.Carl-Magnus Broden, gastroenterolog
Viken
359.Anna Bergman, dietist
Umeå
360.Ronnie Johansson
Göteborg
361.Alexander Jonasson Lärare i idrott och hälsa.
Stockholm
362.Catherine Rindstig, dietist
Mönsterås
363.Nikolas Malliotis, reumatolog
Stockholm
364.Arvid Sandahl
Linköping
365.Annkristin Rönnberg
Örebro
366.Carolin Sedig ST-läkare
Falun
367.Malin Sköld
Örebro
368.Henrik Bennetter
Täby
369.Remy Waardenburg, läkare
Stockholm
370.Maria Ahlinder Engren, gynekolog
Örebro
371.Carolina Nilsson, läkarstuderande
Örebro
372.Suzana Turkalj Pavlakovic, allmänläkare
Huddinge
373.Alma Dautovic (diabetes/distriktssköterska)
Vänersborg
374.Mikael Hedenheim
Stockholm
375.Annika Wallin
Mölndal
376.Stefan Carlsson, Programmerare
Tibro
377.Maria finnved
Mjölby
378.Mark Parsons
Tyresö
379.Linus, Personlig Assistent
Skara
380.Said Aspen
Stockholm
381.Simon Möllerberg
Svalöv
382.Mattias Jonsson
Göteborg
383.Mikaela Lithman, MSc Nutrition, folkhälsovetare
Stockholm
384.Jenny Vinglid Generalsekreterare Riksförbundet HOBS
Falsterbo
385.Per Torell, supporttekniker
Stockholm
386.Roger Karlsson
Mörrum
387.Andreas Adolfsson
Luleå
388.Staffan Sandling
Boden
389.Jens Sejnell, Personlig tränare
Norrköping
390.Nicklas Neuman, filosofie doktor i kostvetenskap
Uppsala
391.Olivia A
Örebro
392.Jonas Lundgren, projektledare it
Malmö
393.Patrik Lind, grundskolelärare
Linköping
394.Jonas Björklund Svensson, civ. ing., doktorand
Lund
395.Mattias Hjelm
Uppsala
396.Daniel Brandon Fysioterapeut
Sundbyberg
397.Robert Mellqvist
Göteborg
398.Inga Lindau
Stockholm
399.Joakim Ljungberg, butikschef
Älvängen
400.Håkan Sjunnesson
Trelleborg
401.Filip, personlig tränare
Oslo
402.Richard Almgren
Märsta
403.Joakim Olsson, IT-konsult
Svanesund
404.Karolina Dittrich
London
405.Anneli Tinnerholm
Stockholm
406.Ann Axelsson
Jönköping
407.John Svensson, sjukgymnast
Malmö
408.Johanna Eskilsson, Nutritionist
Stockholm
409.Daniel Fahlstedt, leg. Fysioterapeut
Ljusdal
410.Per Kjellsson
Saltsjö-Boo
411.Pär Sjöstrand Civilingenjör
Linköping
412.Alexander Sonerud Leg. Dietist
Danderyd
413.Katrin Cras- Segerbrant, sjukgymnast
Hörnefors
414.Adrian Valkeaoja, Leg. Sjukgymnast
Stockholm
415.Joacim Olander
Norrköping
416.Christine Lefe'vre
Kosta
417.Alexander Nielsen
Helsingborg
418.Hanspeter Borgman leg sjukgymnast
Höör
419.Alexander Haväng, CTO telekom
Tvååker
420.Peter Samelius
Svärtinge
421.Joakim Borg
Helsingborg
422.Charlie Lundberg
Umeå
423.Markus Felldin
Västerås
424.Maria Liljekvist
Örebro
425.Lina Eveby, folkhälsovetare
Fjärdhundra
426.Michael Nabb
Åkersberga
427.Helena Mischel
Järfälla
428.Magnus Gerdin. Leg. Fysioterapeut
Sundsvall
429.Mathias Hultén
Göteborg
430.Elin Suup
Luleå
431.Isak Barvesten, fysioterapeutstudent & PT
Lund
432.Jonas Lundkvist Fysioterapeut
BORÅS
433.Caroline Hansson
Gävle
434.Åsa Sandahl Dsk
Skillingaryd
435.Emil Björk
Linköping
436.Tor Kindahl
Göteborg
437.Filip Åkerblom
Växjö
438.Ing-Marie Pettersson,undersköterska
Hallstahamamr
439.Catharina Venge, mamma
Stockholm
440.Oskar Jacobson
Karlstad
441.Catharina
Nilsson
442.Anna Valborg. Leg. Fysioterapeut. Häsokoordinator
Ljusdal
443.Viktor Ahlqvist
Mölndal
444.Arne Johansson Sjukgymnast
Åsele
445.Johan Piculell
Ronneby
446.Cecilia
Linköping
447.Anna (fysioterapeut)
Stockholm
448.Johan Handlin
Skövde
449.Maria Ekblom, fysioterapeut
Uppsala
450.Johanna Eklund (Personlig Tränare)
Strängnäs
451.Mikael Wall, brandman
Kode
452.Lars Carlhammar
Lindome
453.Daniel Richter, träningsinstruktör
Stångby
454.Ingela Jansson
Svedala
455.Eufrat Deniz
Södertälje
456.Joakim Adzievski
Göteborg
457.Maria Sandgren, sjukgymnast
Stockholm
458.Patrick Wahlberg
Stockholm
459.Henrik Holmén
Göteborg
460.Tommy Engström, sjukgymnast
Stockholm
461.Johan Carlsson, näringsfysiolog
Uppsala
462.Melina
Stockholm
463.Anders Olsson, Människa
Hägersten
464.Sven-Martin Johnsson
Älmhult
465.Markus Levin
Växjö
466.Maria Möllerberg
Röstånga
467.Christoffer Lundström, Leg Fysioterapeut
Stockholm
468.Johan Ragnemalm
Uppsala
469.Maria Eriksson
Västerlanda
470.Christina Lidborg kemiingenjör
Borås
471.Torgny Nilsson
Varberg
472.Ulf Dreber
VÄRMDÖ
473.David Mogard
Stockholm
474.Jesper Stålheim
GÖTEBORG
475.Sara Johansson, fysioterapeut
Borås
476.Lasse Sabell
Halmstad
477.Johanna Helinder Fysioterapeut
Stockholm
478.ulf eriksson
kista
479.Andreas Adersjö
Hässleholm
480.Mattias Persson
Umea
481.Joel Bergqvist
Knivsta
482.Ramin Malek. läkarstudent
Söderhamn
483.Walter Levy
Unterägeri
484.Henrik Pamp
Alingsås
485.Omar Brännström, Biolog, Biomedicinskanalytiker
Malmö
486.Viktor Engman
Luleå
487.Hanna Lönegren, student
Göteborg
488.Pelle Johansson
Göteborg
489.Petter skoog, elkonsult
Luleå
490.Lars Holmberg, barnläkare, med dr
Falun
491.Kerstin Moberg
Värmdö
492.Niklas Ala-Mäkelä
Sundsvall
493.Linus Carlsson
Nybro
494.Niklas Persson
Stockholm
495.Fredrik Borg
Lund
496.Fredrik Clausen, Dr. Med. Vet.
Uppsala
497.Jan Nordanstål
Västerås
498.Fredrik Andersson
Göteborg
499.Sanna Hendriksson, gastronom
Kristianstad
500.Jonas Hjalmar Blom, psykolog
Ljungskile
501.Elin Malmberg Hård, leg Dietist
Malmö
502.Denis ilecic
Stockholm
503.Marcel Ballin
Umeå
504.Andreas Ågren, Idrottsfysiolog
Umeå
505.Angelica Helander leg fysioterapeut
Avesta
506.Nicklas Lindström
Stockholm
507.Måns Ansgariusson
lund
508.Hanna Strömberg, Fysioterapeut
Umeå
509.Viktor Ahlstrand, Handbollsspelare
Stockholm
510.Aleksandar Tomovic, Idrottslärare
Helsingborg
511.Tobias Marmheden, Fysioterapeut
Göteborg
512.Oscar Härneborn
Borås
513.Victoria
Skövde
514.Fredrik Flink Badminton tränare
Haninge
515.David Axelsson, BC, Systemvetenskap
Luleå
516.Elias Björnson
Göteborg
517.Martin Andersson, arbetsledare
Göteborg
518.Jonas Malmström, kurator
Falköping
519.Elias Björnson, PhD Student
Göteborg
520.Pernille Lundahl Scharff, personlig tränare
Malmö
521.Mari Wollmar Leg. Dietist
Göteborg
522.Mattias Hallberg, läkarkandidat
Hjorted
523.Robert Nilsson
Västerås
524.Kurt Eklund
Kumla
525.Tom Sörensen
Enköping
526.Blenda Agell
Lomma
527.Wilma Brogren
Örebro
528.Tobias Rasmusson, Byggnadsingenjör
Eslöv
529.Markus Karlsson
Stockholm
530.Sofie Possmark, doktorand
Uppsala
531.Ludvig Arkel, läkarstudent
Lund
532.Viktor Bendroth, sjuksköterska
Linköping
533.Fredrik Larsson
Huddinge
534.Jessica Svensson (ingenjör)
Trollhättan
535.Glenn Donnestenn, Civilekonom
Eskilstuna
536.Fredrik Säfström, byggnadsingenjör
Uppsala
537.Elisabeth (PT & snart kostrådgivare)
Stockholm
538.Matilda Flygt
Överum
539.Daniel wilhelmsson
Östansjö
540.Robin Sundqvist, psykologstudent
Umeå
541.Jonas Fredriksson
Umeå
542.Niklas Andersson, högskolestudent
Mölndal
543.Camilla Reinholdsson, student
Umeå
544.Christoffer Hoppe, student Nätverksteknik
VÄSTERÅS
545.Ali Komai, PhD
Göteborg
546.Jens Hedfors
Sollentuna
547.Marie Granås, Leg. Fysioterapeut
Mariestad
548.Christoffer Larsson
Lund
549.Mattias Andersson
Umeå
550.Tobias Karlsson Rubi
Landskrona
551.Ingrid Johansson
Oskarshamn
552.Marcus Sterner, kiropraktor
Östersund
553.Erik Rosengren, Leg. lärare
Göteborg
554.Martin Nilsson, socionom
Stockholm
555.Emelie Danielsson
Stockholm
556.Dennis Schön
Umeå
557.Anne Hellström
Kungälv
558.Kristofer Spång Gruppchef
Huddinge
559.Maria Wärn gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen
Hallsberg
560.Christoffer Thomeé
Mölndal
561.Kristin Lundqvist Diabetessköterska
Uddevalla
562.Christoffer Sandberg
Göteborg
563.Malin Eldh Nutritionist
Stockholm
564.Fredrik Wessman, Leg Fysioterapeut
Stockholm
565.Tommy Burman
Härryda
566.Hedvig Samuelsson
Kalmar
567.Anders Österlund
Västerås
568.Teresa Olefeldt, Leg dietist
Vejbystrand
569.Jimmy Lindblad
Arlöv
570.Carl-Magnus Träff, Student
Malmö
571.Paolina Andersson, Hälsocoach
Sundsvall
572.Viktoria , sjuksköterska
Ås
573.Victor Eryd, student
Göteborg
574.Elisabeth Hallström
Viksjö
575.Viktoria Jonsson, Leg sjuksköterska
Ås
576.Therése Lindén Leg Sjugymnast
Malmö
577.Mats Adamsson (Studerande)
västerås
578.Tuomas Pyhäjärvi VD
Stockholm
579.Anton Banemark, Lärare i Idrott och Hälsa och NO
Stockholm
580.Marie Blomqvist
Lerum
581.Stefan Skoog, doktorand
Göteborg
582.Emma Pantzar, Friskvårdskonsulent, Karolinska Universitetssjukhu
Stockholm
583.Maria Arnborg
Örebro
584.jonas westlin idrottsmedicinstudent
umeå
585.Theo Reingoldt, personlig tränare
Bodö
586.Magnus Lindh-Rengifo (fysioterapeut)
Malmö
587.Per Almgren, Leg.sjukgymnast
Umeå
588.Fredric Brink, Tränings- och kostnörd
Katrineholm
589.Carl Stefan Sjöberg
Strängnäs
590.Petri Kuronen, programmerare
Falköping
591.Martina Nilsson
Halmstad
592.Farshad Ashnai fysioterapeutstudent
Mölndal
593.Martin Lindqvist
Kävlinge
594.Harald Östlund, Civilingenjör
Stockholm
595.Joel Svensson
Karlskrona
596.Rikard Engman
Trelleborg
597.John Waldenstedt, fysioterapeutstudent
Mölnlycke
598.Donat Zulfaj, Lärare i Idrott & hälsa
Malmö
599.Christoffer Druvgården, f. d. Lärare
Jönköping
600.Alexander Hallsten
Järfälla
601.Amanda Wiberg biomedicinsk analytikerstudent
Göteborg
602.Anders Eldh, Psykolog
Stockholm
603.Astrid Grenmyr, leg fysioterapeut
Gävle
604.Patrik Hertzman
Sundsvall
605.Maria Albjär
Laholm
606.Amanda Bengtsson
Höganäs
607.Simon Petersson
Stockholm
608.Dan Mårtensson
Skummeslövsstrand
609.Lars Perneholm
Umeå
610.Ola Bengtsson, läkarstuderande
Lund
611.Emma Svanström
Göteborg
612.Marie Mårtensson
Skummeslövsstrand
613.Tobias Andersson, Officer
Karlskrona
614.Philip Allguren Engberg, leg fysioterapeut
Karlshamn
615.Peter Hansen
Hörby
616.Tim Isaksson
Bankeryd
617.Torbjörn Jönsson, Psykolog
Lund
618.Märta Lundberg
Brottby
619.Fredrik Grimstad, leg. Fysioterapeut
Göteborg
620.Linda Svärd
Landsbro
621.Susanne Andersson
Bålsta
622.Anders Hildingsson
Oskarshamn
623.Emil Fjellner
Malå
624.Frida
Malå
625.Siw Tikkanen-Aldén
Mönsterås
626.Karin Romdahl
Saltsjö-Boo
627.Maria Mollstedt
Falköping
628.Annika Bring Med Dr, Leg Fysioterapeut
Uppsala
629.Linnéa Persson, biologstudent
Halmstad
630.Peter Sevonius
Malmö
631.Claes Bengtsson
Borås
632.Edvin Pihlqvist
Malmö
633.Lilian (leg. Fysioterapeut)
Luleå
634.Sofia Nyman, hälsopedagog
Avesta
635.Jonny Tällström
ÖRNSKÖLDSVIK
636.Rikard Norrlén, Sjukgymnast
Smedjebacken
637.November Lindstrand
Linköping
638.Victor Stenford
Borås
639.Jesper Tapper
Umeå
640.Robert
Järfälla
641.Mats Håkansson
Göteborg
642.Elin Lonnfors
Upplands Väsby
643.Anneli distriktssköterska
Uppsala
644.Ida Söderström Hälsovetare
Stockholm
645.Björnar Oppegård. Brandman
Grycksbo
646.Mikael Fluur
Oxie
647.Sara Sollerman VD
Göteborg
648.Robin Karlsson
Vegby
649.Fredrik Nilsson, Fysioterapeut
Ronneby
650.Fredrik Kallis
Örebro
651.Annica Öhling, civilekonom
Stockholm
652.Fredrik Kallis Personlig Tränare
Örebro
653.Emil Skala
Linköping
654.Maria Johansson, hälsopedagog och folkhälsovetare
Stockholm
655.Freyr Einarsson
Göteborg
656.Stefan Nilsson
Linköping
657.Måns Göland
Ljungsbro
658.Jack
Piteå
659.Petter Andersson, marknadsförare
Malmö
660.Björn Hedenfalk Elektroingenjör
Östersund
661.Lisa Johansson
Stockholm
662.Jonas Jonsson
Bollnäs
663.Niklas ssk
Vimmerby
664.Andreas Ekfeldt
Jönköping
665.Conny Lidenborg, Personlig Tränare
Norrtälje
666.Elin Moqvist Beteendevetare
FARSTA
667.David Edeblom
Öjebyn
668.Jasmine Valsten
Malmö
669.Karolina Larsson livsstilsrådgivare
Trelleborg
670.Jens Johannisson, legitimerad styrketränare
Malmö
671.Julian de Groot, PT
Gränna
672.Håkan Larsson
Uppsala
673.Sofia Andersson
Jönköping
674.Emma Lundvall
Södra Sandby
675.Oscar Pap
Linköping
676.Linnéa kiland
Stockholm
677.Pontus Sundberg
Umeå
678.Robert Hansen
Smålandsstenar
679.Marielle Marklund
Umeå
680.Fabian Håkansson
Malung
681.Amela Ganibegovic
Stockholm
682.Helena Wallin
KRAMFORS
683.Christina Nilsson, Systemutvecklare
Uppsala
684.Henrik Vagerstam
Jönköping
685.Cecilia, förläggare
Stockholm
686.Magnus Bodin
Johanneshov
687.Christer Lund
Vallentuna
688.Alexander Öst
Tranås
689.Mattias Johansson, Fysioterapeut
Göteborg
690.Kristian Donner
Malmö
691.Emil Folkesson, avverkningsplanerare
Molkom
692.Henrik Larm, Arbetsterapeut
Växjö
693.Johanna Sundberg
Skellefteå
694.Johan Ingerman
Jönköping
695.John Lindblad
Göteborg
696.Nermin Hamzic PT
Stockholm
697.Sandra Åhlén, arkitekt
Uppsala
698.Isabelle Karlsson, förskollärare
Göteborg
699.Björn Carlsson, företagare
Kungsbacka
700.Maria Wilhelmsson
Basel, Schweiz
701.Tomas Blomberg
Linköping
702.Anja Askulv Student
Göteborg
703.Emilie Backlund
Stockholm
704.Gabriel Wilund
Örebro
705.Tobias Pettersson
Gnesta
706.Karin Lindgren leg sjg
ljungsbro
707.Anton Holmberg
Göteborg
708.Maria Rudolphi
Sveg
709.Mr Michael
Göteborg
710.Håkan Zehler
Leksand
711.Malin Lundskog, hälsokreatör
Göteborg
712.Marin Ringsten, Leg Fysioterapeut
Lund
713.Rudi Glasfors, system koordinator
Södertälje
714.Thomas de Ming
Järna
715.Ludvig Bilinski HR-specialist
borås
716.Martin Englund, Ingenjör
Uppsala
717.Jarno Pikkarainen (kontor)
Eskilstuna
718.Kirsi Rauma
Knivsta
719.Kirsi Rauma
Knivsta
720.Thomas Johansson
Göteborg
721.Andreas Lewitzki, Systemutvecklare
Glanshammar
722.Simon Jansson
Stockholm
723.Patric Petersson (civ ing)
Göteborg
724.Denice Seidel
Farsta
725.Sven Westergren, programmerare
Uppsala
726.Kung Marcus bengtsson
Malmö
727.Mikaela Persson, nutritionist
Lund
728.Viktoria Bern, lärare mot fritidshem.
Vännäsby
729.David Tengberg, kostekonom
Uddevalla
730.Maja Björkebäck, Hälsopedagog
Jönköping
731.Sofia Stridsman Fysioterapeut
Skellefteå
732.Johan Nyberg, Leg. Sjukgymnast
Jönköping
733.Martin Altemark
Uppsala
734.Johan Bäckman
Motala
735.Jacob Eriksson
Uppsala
736.Emma Dahlström
Nacka
737.Olof Hennig
Malmö
738.Roger Svensson
Täby
739.Richard Ohlsson (revisor)
Sundsvall
740.Daniel Ekberg
Helsingborg
741.Natahlie Jakobsson
Umeå
742.Oscar Lidén, leg. Fysioterapeut
Göteborg
743.Evelina Petersson, Ekonom
Kalmar
744.Anna Kullberg leg. Fysioterapeut
Kalmar
745.Elin Ingemarsson
Malmö
746.Aron Håkansson Civilingenjör
Lund
747.Rebecca Tronarp
Stockholm
748.Christoffer Broling
Halmstad
749.Lina Goliats Lärare mot Frtidshem
Stockholm
750.Sarah Viberg, student hälsovetenskapliga programmet Linnéunivers
Kalmar
751.Morgan Sahlström, Svetsare
Umeå
752.Filip Nilsson
Halmstad
753.Alexander Liljeblad (civilingenjör)
Mölndal
754.Annika Wintvik
Ullared
755.Adam 3Wedin, sjuksköterska
Luleå
756.Helén Eke, näringsfysiolog
Stockholm
757.Emma Wojnicki
Malmö
758.Anna Bogren
Kalmar
759.Gustav Ohlander
Uppsala
760.Mirko Mandić, MSc Sport Science
Stockholm
761.Anna Orwallius leg. fysioterapeut
Mölnlycke
762.Oscar Blomberg
Uppsala
763.Christel Lynch, Nutritionist
Nacka
764.Moa Bergsten, leg. sjukgymnast
Stockholm
765.Vincent Simmons, Fysioterapeut
Gislaved
766.Kim Bergeå
FALKÖPING
767.Alexander Hilding, hälsopedagog
Höganäs
768.Marie-Louise Ackalin/Kökschef
Handen
769.Emelie Eklund
Malmö
770.Mikael Lidström
Solna
771.Hannes Svensson
Stockholm
772.Henrik, student
Malmö
773.Helena Pettersson, kostvetare
Uppsala
774.Frida Lunde Distriktsläkare
Ransäter
775.Eva Håkansson
Jönköping
776.Jens Lindkvist, Grävmaskinist
Sundsvall
777.lena olsson pensionär
huddinge
778.Josephine Nicklasson (dietist)
Helsingborg
779.Tobias Björklund, Folkhögskolelärare
Gemla
780.Kristin Arvidsson
Kumla
781.Susanne Bernhardsson, Med Dr
Göteborg
782.Ulrika Nyhlén, Leg. Fysioterapeut
Mölndal
783.Andreas Fredriksson
Eskilstuna
784.Erika Thid, fysioterapeut
Borås
785.Petra Bos fritidspedagog
Solna
786.Markus Klaar
Nyköping
787.Sebastian Backman, civilingenjör
Umeå
788.Erik Torhall, PT och gymnasielärare i Idrott och Hälsa samt Psyl
Jönköping
789.Joel hälsopedagog
Stockholm
790.Helena Wåhlin förskollärare
Bankeryd
791.Anton Mattsson, Fysioterapeutstudent
Hägersten
792.Lars Fluur
Oxie
793.Christian Eriksson
Visby
794.Jonas Lundström, Civilingenjör
Nykvarn
795.Dennis Jeppsson
Malmö
796.Jessica Atterlöf Kost och Friskvårdspedagog
Onsala
797.Alexander Graas, Nationalekonom
Göteborg
798.Tomas Hoffmann, data-elektroingenjör
Hjärup
799.Mikael Kjellgren
Strängnäs
800.Malin
Brunflo
801.Erik Sifvert
Falun
802.Rame lajqi
Göteborg
803.Nicklas Mauritzson
Hässleholm
804.Viktor Svedin, konsult
Örebro
805.Johanna Pettersson, nutritioniststudent
Stockholm
806.Helen Klingstedt
Eskilstuna
807.Per-Eric Klingstedt
Eskilstuna
808.Nanna Mykén St-läkare
Göteborg
809.Mona Persson skolsköterska
Piteå
810.Kristoffer Falknäs
Skellefteå
811.Per Olofsson
Sandviken
812.Niklas Bohman, egenföretagare i träningsbranschen
Habo
813.Kristina Backskär
Fårbo
814.Susanne Dybeck
Stockholm
815.Jonatan Fridolfsson
Göteborg
816.Morgan Svensson
Mellerud
817.Emma Lundborg, fysioterapeut
Stockholm
818.Kenneth Matsson
Stockholm
819.Jennie Forssberg, hälsopedagog och kostvetare
Nyköping
820.Helen Ravfalk
Bålsta
821.Jan-Erik Widén
Luleå
822.Herr Ulf Gustafsson
Handen
823.Markus Hedlund
Uppsala
824.Sandra Hallin, Leg fysioterapeut
Malmö
825.Ann Skyttle(lärare och PT)
Uppsala
826.Magdalena Jacobson, hälsopedagog
LINKÖPING
827.Tomas Lindqvist, Fritidsmotionär
Aspås
828.Annelie Ytterberg
Vansbro
829.Dennis Ulfsmar PT
Stockholm
830.Johan Elvgrip, systemvetare
Örebro
831.Felicia Hälsopedagog
Stockholm
832.Henrik Tägtström
Lund
833.Martin Söderholm, Systemutvecklare
Malmö
834.Roberth Bjuvenmark Idrottslärare/hälsopedagog
Stockholm
835.Josefin Söderlund, kostvetare & hälsoutvecklare
Kungsbacka
836.Niklas Westblad, Master Idrottsvetenskap
Stockholm
837.Sanna Cabrera, Kallskänka
Stockholm
838.Erik Bohnsack, teknolog
Göteborg
839.Kent Stahl
Kärna
840.Cecilia Tingstedt
Växjö
841.Angelica Lundberg, mamma
Mullsjö
842.Docent Gunilla Bolinder
Stockholm
843.Kajsa Holmbom
Luleå
844.Johan Aspenlid, Kalkylingenjör
Höviksnäs
845.Ebba Carlsson, processledare hälsofrämjande sjukvård
Trollhättan
846.Zara Witt-Strömer, personaladministratör
Knivsta
847.Alexander Fridlund, fotbollstränare
Halmstad
848.Sara Gottschalk, adjunkt
Malmö
849.Anna-Frida Hellberg
Hedemora
850.Linnea Axelsson
Halmstad
851.Christian Eriksson
Åby/Norrköping
852.Arvid Andersson
Lund
853.Åsa LUNDBERH
Haninge
854.Sebastian Alman
Sundsvall
855.Bo Gustafsson
Eskilstuna
856.Suna Hantman Lithman, Pilot
Täby
857.Anna Strand Utbildningschef
Åkersberga
858.Aida Sakarnite
Handen
859.Per-Eric klingstedt
Eskilstuna
860.Max Nordmark Lärarstudent
Malmö
861.Viktor Sander
Göteborg
862.Gabriel Karlsson
Halmstad
863.Kristina Henriques
Göteborg
864.Johan
Klövsjö
865.Jimmy Nore
Haninge
866.Matd Richardsson
Vänersborg
867.Ankie mihlzen
Haninge
868.Agnetha Lundberg psykiatrisjuksköterska
Jönköping
869.Andreas Brandt
Jönköping
870.Ludvig Lenner, student SSK
Umeå
871.Viktor Söder
Stockholm
872.Annika
Fågelmara
873.Evelina Wilderth
Umeå
874.Mattias Petersson, leg. Fysioterapeut
Uppsala
875.Elin Eriksson
Söderhamn
876.Karin Weman Lektor
Halmstad
877.Viktor Sundin, idrottsvetare
Växjö
878.Anton Naprapatstudent
Stockholm
879.Erik Wallsten
Älvkarleby
880.Ylvaoden@hotmail.com Fryckstedt Barnsjuksköterska
Nynäshamn
881.Robert Rudmark
Nässjö
882.Annelie Andersson
Falun
883.Petronella A Egbe, barnsjuksköterska
Malmö
884.Kim Wester
Sundsvall
885.Mirja Brunberg, fysioterapeutstudent
Linköping
886.Maria Nordenstedt, Leg.fysioterapeut
Stockholm
887.Ole Nilsson Verksamhetschef
Kävlinge
888.Dick Wikman, it-konsult
Skövde
889.Mattias Törnqvist
Åtvidaberg
890.Erik Dunåker Personlig Assistent
Tranås
891.Stefan Blom Idrottslärare
Trollhättan
892.Josefin Hjelte
Östersund
893.Olof Larsson, Civilingenjör
Göteborg
894.Josephine Linghammar
Enebyberg
895.Camilla Rappe Haglöf
Sandviken
896.Mårten Dalhed
Söderhamn
897.Fredric Lagerström
Gävle
898.Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare
Karlstad
899.Marcus Linnér, Fysioterapeutstudent
Uppsala
900.Jannette-Dietist
Karlstad
901.Per-Anders Arvidsson, pappa
Solna
902.Markus Helgesson
Lund
903.Åsa Svensson
Jönköping
904.M Pettersson
Myggenäs
905.Patrik Svensk
Mölnlycke
906.Lina Åhlander
Värnamo
907.Inger Torpenberg Sjuksköterska
Stockholm
908.Christoffer Berner
Uppsala
909.Simon Kindvall, fysiker
Malmö
910.Dennis Fellenius
Stockholm
911.Bengt Dahlquist
Dalsjöfors
912.Karin Kauppi, dietist
Uppsala
913.Jennie
Nässjö
914.Henrik Palmborg
Skövde
915.Niclas Håkansson
Göteborg
916.Lena Ljungkrona-Falk, dietist
Mariestad
917.Emma Nyström, dietist
Arvika
918.Anna Brännholm danspedagog
Arvika
919.Magnus Tholerud, fysioterapeut
Norrköping
920.Lotta Cederth
Eskilstuna
921.Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, med dr
Lysekil
922.Eva Wolke dietist
Kalmar
923.Eva-Lena Persson, leg dietist
Karlstad
924.Hanna Nixon Dietist
Norrköping
925.Jenny Sundqvist, hälsovetare
Stockholm
926.Tim White
Varberg
927.Amanda Weimar, dietist
Linköping
928.Sara Renström (leg. psykolog)
Stockholm
929.Fru Veronica Stenström
Västerås
930.Kim Pedersen
Enskede
931.Minette Näslund, student
Örnsköldsvik
932.Dietist
Falun
933.Gerd Horal leg.Psysioterapeut
Göteborg
934.Emma Tapper
Sollentuna
935.Mattias Andersson
Stockholm
936.Amanda
Stockholm
937.Anders Arvidsson Gymägare
Lotorp
938.Emelie Hjelm (leg. arbetsterapeut)
Jönköping
939.Fredrik Andersson, Hälsopedagog
Södertälje
940.Rickard
Stockholm
941.Daniel Johansen
Uppsala
942.Elin Rosander Hedén
Uppsala
943.Niclas Aldorsson, Sjukgymnast
Oskarshamn
944.Sebastian von Stedingk
Sundbyberg
945.Max Söderberg, Leg. Sjukgymnast
Nybro
946.Ewa Danlycke Psykolog
Norrköping
947.Anna Enbom
Boden
948.Tomas Furé
Sollentuna
949.Robert Ahlquist Idrottslärare
Svedala
950.Daniel Cornelius
Boden
951.Jacob Winqvist, BSc Athletic Training
Stockholm
952.Henrik Nordlander
Stockholm
953.Carin Kallhed Arvidsson skolsköterska
Nässjö
954.Pär Segerbrant
Hörnefors
955.Mats Karlsson
Göteborg
956.Louise Ekström, kommunikationsansvarig
Stockholm
957.Oscar sjöberg
Skövde
958.Kalle läkare
Göteborg
959.Bim Åkers Leg Dietist
Bromma
960.Annette Malmgren
Sundsvall
961.Carl
Motala
962.Mattias Pettersson, sjukgymnast
Östersund
963.Mattias Alm
Göteborg
964.Linda Stachowiak leg.barnsjuksköterska
Vendelsö
965.Marie Bodingh, förskollärare
Åkersberga
966.Marianne Hunziker
Värmdö
967.Jonas Elmwall, doktorand
Göteborg
968.Timo Hursti, docent
Uppsala
969.Ale, lärarstudent
Malmö
970.Kristina Håkansson, leg psykolog
Göteborg
971.Jörgen Nilsson
Hörby
972.Helen Löhr
Stockholm
973.Olof
Västerås
974.Tobias Petersson, byggnadsarbetare
Uddevalla
975.Klas Rosander
Valbo
976.Viktoria Zetterstrand
Vendelsö
977.Johan Nylén Personlig Tränare
Stockholm
978.Anna Fomina
Mariestad
979.Malin Petersson, Medicinsk sekreterare
Trollhättan
980.Gabriela Astudill (Student vid GIH)
Täby
981.Annika Malmborg
Skärhamn
982.Pernilla Hedström
Hammarö
983.Mattias Svensson
Karlskrona
984.linus nynäs
finland
985.Hanna Kvint
Göteborg
986.Lynn Vindfeldt Hvid (sjuksköterska)
Bygdeå
987.Michèle Wilcox, sjuksköterska
Stockholm
988.Marie Flemming verksamhetschef
Malmö
989.Ewa Blomqvist Håkansson barnläkare
Sundbyberg
990.Edvin Vestin
Göteborg
991.Victoria Runsten
Stockholm
992.Tommy Olsson
Stockholm
993.Per Nordkvist, Enhetschef
Nacka
994.Rickard Almström
Vendelsö
995.Petra Nilsson
Vendelsö
996.Rosemary Uppgård, Hälso coach
Spånga
997.Theresia Franke
Skogås
998.Donald Tottras
Stockholm
999.Per mihlzen, ägare crossfit Södertörn
Haninge
1000.Tommy konradsdal
Vendelsö
1001.Per Johnsson, konsul
Nynäshamn
1002.Lyda Byfält
Uppsala
1003.Karl Andersson
Göteborg
1004.Susanna Almström
Vendelsö
1005.Elin klasson
Vendelsö
1006.Linda Vixner Med. Dr
Falun
1007.Madeleine Marucs
Tyresö
1008.Ingrid Kjellström, ingenjör
Lidingö
1009.Phoebe Mattsson, psykolog
Uppsala
1010.Maria Nordqvist, Leg. sjukgymnast
Ludvika
1011.Lars-Owe Wilsson, Barnläkare
Kristinehamn
1012.Linnéa Fallman (sjuksköterska)
Uppsala
1013.Anja Lodewijks, leg sjukgymnast
Ludvika
1014.Daniel Bjermo
Uppsala
1015.Veronica Sehlberg Näringsterapeut
Eskilstuna
1016.Marlene Lehmann, rehabassistent
Ludvika
1017.Boel Elvhammar leg dietist
Uppsala
1018.Joachim von Stedingk VD
Stockholm
1019.Annelie Damberg
Jönköping
1020.Kajsa Moberg, gastronom
Malmö
1021.Sofia Gustafsson, PhD, ST läk anestesi o intensivvård
Örnsköldsvik
1022.Tessan Fritidspedagog
Vendelsö
1023.Li Karlsson, ieg.fysioterapeut
Göteborg
1024.Karin Holm
Vendelsö
1025.Johanna Delvert, Leg Sjukgymnast, magister i Folkhälsovetenskap
Karlstad
1026.Ann-Sofi Jönsson
Varberg
1027.Kristina Berglund
Mol
1028.Carina Sandqvist Barnskötare
Tullinge
1029.Claudia wutkowska
ljungskile
1030.Marie Persson
Karlstad
1031.Melica Marklund
Västerhaninge
1032.Frida Berg leg. fysioterapeut
Uppsala
1033.Kalle westetgren
Sundbyberg
1034.Kalle Westergren
Sundbyberg
1035.Sabina konradsdal
Vendelsö
1036.Therese Strange förskollärare, livsstilskonsult och kostrådgivar
Nykvarn
1037.Mia
Haninge
1038.Josefine Fjällid Hälsopedagog
Huddinge
1039.Emelie Johansson , hälsopedagog
Haninge
1040.Karl Wirström
Stockholm
1041.Magnus Ägare
Stockholm
1042.Elinor Undersköterska
Skärblacka
1043.Riikka Piri Cafebiträde
Haninge
1044.Lelle Hallberg
Vendelsö
1045.Rehana Hallberg
Vendelsö
1046.Mia Westerberg Pedagog
Haninge
1047.Mia Westerberg
Haninge
1048.Linda Falkius
Malmö
1049.Mr Thomas Valtonen
Västerhaninge
1050.Anette Almström Kovacic, lärare
Sandviken
1051.Fredrik Söderlund
Tjällmo
1052.Mats Lindquist, sjuksköterska
Järfälla
1053.Therese Månsson/Näringsfysiologik
Kungsbacka
1054.Oscar Jonsson
Stockholm
1055.Anna Luther Hälsopedagog
Vallda
1056.Helena Bjermo Med dr
Uppsala
1057.Alexandra Strandberg kostvetarstudent
Stenungsund
1058.Jessica Jakobsson
Värmdö
1059.Michaela Eklund (Kostvetare)
Borås
1060.Nils Persson
Malmberget
1061.Louise Svensson
Linköping
1062.Johannes Wingren( ₩₩₩₩
Hägersten
1063.Liza Lundmark, sjuksköterskestudent
Kungsängen
1064.Aron Persson, M.Sc
Uppsala
1065.Raine Raassina
Österhaninge
1066.Ruth Nylander, sjuksköterska
Helsingborg
1067.Catarina Davis Undersköterska
Malmö
1068.Birgit Billquist
Spånga
1069.John Olin
Uppsala
1070.Carin Morin, programansvarig, Sida
Stockholm
1071.Niklaas van Bruggen, Marknadsstrateg
Stockholm
1072.Anders Lindh, Flygledare
Lund
1073.Fanny Sellberg, doktorand
Sollentuna
1074.Rune Almström - morfar
Haninge
1075.Britt Mihlzén
Skara
1076.Kristina Georgiev, barnläkare/skolläkare
Kristianstad
1077.Maria Papachristou
Stockholm
1078.Lina Lanestrand ledarutvecklare
Skogås
1079.L E Morin, översättare
Hägersten
1080.Johan Lindell
Kumla
1081.Ellen Rösand Boendestödjare
Jordbro
1082.Henrik Sahl
Uppsala
1083.Marie Olsson, sjukgymnast
Solna
1084.Andrea Friedl, Folkhälsonutritionist
Stockholm
1085.Ola Abrahamsson
Malmö
1086.Stina Ramne, leg dietist
Göteborg
1087.Eva-Stina Munther, dietist
Vilhelmina
1088.Henrik Lindh Hälsorådgivare
Malmö
1089.Monica Karlsdon
Kungälv
1090.Gabriella (Hälsocoach)
Västerås
1091.Åsa Aronson Legidos
Järfälla
1092.Sabine Johansson, Led. Fysioterspeut
Falkenberg
1093.Malin Larhammar Dietist
Uppsala
1094.Daniel Hagman Systemutvecklare
Borlänge
1095.Jenny Nord, Leg Sjukgymnast
Norrtälje
1096.Hanna Fries, läkare
Knivsta
1097.Patrick civ.ing.
Kiruna
1098.Göran Iraeus
Västerås
1099.Jan Wallin
Malmö
1100.Viktor Halldén
Helsingborg
1101.Gita Berg, leg. dietist, doktorand
Uppsala
1102.Kristina Sjöstrand distriktssköterska
Gränna
1103.Ellinor PT
Ytterby
1104.Kushtrim Prekadini
Landskrona
1105.Oskar Sandström
Umeå
1106.Dr Joakim Weber
Göteborg
1107.Kajsa Gunnerbeck
Stockholm
1108.Peder af Geijerstam, läkare
Norrköping
1109.Jonas Nilsson, civilingenjör
Linköping
1110.Clara Schou, ST-läkare psykiatri
Stockholm
1111.Magnus Håkansson, civilingenjör
Malmö
1112.Daniel Nicklasson
Helsingborg
1113.Mona Pettersson, undersköterska
Helsingborg
1114.Tommy Pettersson, smidesmekaniker
Helsingborg
1115.Göran Sjödin (lärare)
Umeå
1116.Clas Carlbom, tvåbarnsförälder
Malmö
1117.Johannes Byrling, underläkare, doktorand
Lund
1118.Roger Håkansson, Överviktig
Tumba
1119.Thomas Wagner
uppsala
1120.Aman Hezareh, Personlig tränare & kostrådgivare
Malmö
1121.Jane Nyman, distriktsläkare
Västra Frölunda
1122.Ola Svensson, docent, överläkare
Stockholm
1123.L Jansson
Bjärred
1124.Karin Uhlin Specialistläkare rehabiliteringsmedicin
Stockholm
1125.Hannes Andersson
Göteborg
1126.Kristin Evertsson, leg. sjukgymnast
Smedjebacken
1127.Lis,studerande
Luleå
1128.Ingrid Bogseth, dietist
Sollefteå
1129.Anette Svensson dietist
Örnsköldsvik
1130.Emma Albinsson
Göteborg
1131.Gustav Lundborg, leg. Sjukgymnast
Stockholm
1132.Carl Karlsson W, BA
Uppsala
1133.Karolina af Ekenstam, ST-läkare
Stockholm
1134.Lisa Palmlöf, läkare
Stockholm
1135.Malin
Stockholm

 

Uppropet startades
2016-12-27

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer

Pingback-länkar

Upprop mot fetma - Du bör verkligen skriva på!

Upprop mot fetma: din hjälp behövs! – Erik Hemmingsson

Vikten eller hälsan? – Farmor Nord


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper