Upprop: Fetmauppropet

Upprop: Bråttom med åtgärder mot fetmaepidemin!

https://fetmainitiativet.wordpress.com/

 

Fetma är på befolkningsnivå en av vår tids största hälsofaror. Ett växande antal svenskar drabbas av fetma och dess komplikationer, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har i Sverige ett unikt läge att förebygga den våg av typ 2-diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar som exempelvis USA drabbats av.

 

Vårt samhälle har utvecklats så att vi ständigt manas till ett ökat intag av allt mer kaloririka men näringsfattiga produkter, samtidigt som möjligheterna till spontan fysisk aktivitet blivit begränsade. Kroppsvikten är ett resultat av ett komplext samspel mellan biologiska och en lång rad sociala och psykologiska faktorer. Kraftfulla biologiska system i kombination med ett överkonsumtionssamhälle motarbetar kroppens förmåga att behålla en lägre vikt efter viktnedgång. Därför räcker det inte bara med människors vilja och motivation för att minska och behålla en lägre vikt. Det krävs också förändringar på samhällsnivå för att stävja fetmaepidemin.

 

Det är dags att agera nu! Vi uppmanar beslutsfattare på alla nivåer att ta krafttag mot fetmaepidemin, så att framtida generationer inte drabbas. Det krävs inte fler utredningar, det finns redan evidensbaserade åtgärder som på samhällsnivå som kan stävja fetmaepidemin. Nu är det upp till bevis för våra folkvalda att visa ett aktivt ledarskap. Vi har listat ett antal områden där det redan idag finns en god vetenskaplig grund för åtgärder på olika samhällsnivåer:

 

 

1. Näringsrik mat som främjar hälsa måste bli det enkla och naturliga valet: Inför en särskild skatt på läsk som ett första steg mot en mer omfattande sockerskatt, där inkomsterna kan finansiera hälsofrämjande insatser. Matjättarnas möjligheter att marknadsföra skadlig skräpmat bör kraftigt begränsas, inte minst reklam som är riktad mot barn och ungdomar.

 

2. Öka preventionen inom hälso- och sjukvården: Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för åtgärder mot fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor bland vuxna, men följsamheten till riktlinjerna är låg. Dessa preventiva åtgärder måste prioriteras mycket högre i sjukvården än vad som är fallet idag.

 

3. Bygg bort fysisk inaktivitet: Varje person i Sverige ska ha goda möjligheter att röra på sig dagligen, och alla ska känna sig trygga under lek och motionsutövning. Vi behöver därför en markant förbättrad infrastruktur för fysisk aktivitet i vardagen, som främjar rörelse framför stillasittande, t.ex. vad det gäller skolgårdar, parker och cykelbanor.

 

4. Alla barn ska stödjas i att etablera en livsstil som främjar hälsa: Förskolor och skolor bör servera våra barn näringsriktig mat, liksom minska barns exponering för skräpmat, t. ex i skolkafeteriorna. Alla barn skall ha möjlighet och uppmuntras till minst en halvtimmes daglig fysisk aktivitet i skolan.

 

5. Personer med fetma behöver ökad förståelse och stöd, inte ytterligare skuld- och skambeläggande: Hälso- och sjukvård liksom skola måste arbeta aktivt för att stävja den diskriminering som personer med fetma utsätts för.

 

 

Gå vidare till https://fetmainitiativet.wordpress.com/ för mer information och bakgrundsdokument till punkterna ovan.

 


 

Initiativtagare:

 

Helena Dreber, allmänläkare, doktorand

Anna Gunnerbeck, ST-läkare i pediatrik, doktorand

Erik Hemmingsson, docent, fetmaforskare

Lars Jerdén, allmnänläkare, med dr

 

Initiativtagare: Helena Dreber

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Susanna Almström Skolmatslyftet-En sockersmart skola
Vendelsö
2.Jacob Gudiol, Leg. fysioterapeut med M.S. i Sport Science
Helsingborg
3.Stefan Lundvall
Jönköping
4.Christina Berg, docent
Göteborg
5.Erik Hemmingssoon, docent, fetmaforskare
Stockholm
6.Jill Taube, psykiatriker
Stockholm
7.Barbro Forslin, folkhälsoplanerare
Ånge
8.Anna Gunnerbeck, ST-läkare, doktorand
Stockholm
9.Lars Jerdén, allmänläkare, med dr
Borlänge
10.Staffan Mårild, barnläkare, docent
Göteborg
11.Torsten Olbers, docent, överläkare
Göteborg
12.Lars Weinehall, senior professor i allmänmedicin och epidemiolog
Umeå
13.Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
Sollefteå
14.Annika Daun Diabetessköterska
Örnsköldsvik
15.Helena Dreber, allmänläkare, doktorand
Stockholm
16.Stephan Rössner, professor emeritus
Stockholm
17.Mattias Malmberg, sjukgymnast
Örebro
18.Jan Karlsson, docent, forskningshandledare
Örebro
19.Daniel Berglind, postdoc
Stockholm
20.Eva Randell med dr
Falun
21.Jill Taube
Stockholm
22.Charli Eriksson, professor emeritus
Örebro
23.Sven Wåhlin överläkare
Skokloster
24.Johanna Dahlkvist
Falun
25.Jessica Johansson, Lärare Hem-och konsumentkunskap
Segeltorp
26.Karin hälsopedagog
Stockholm
27.Jesper Tengblad, marknadschef Itrim
Stockholm
28.Anna Hjort, nutritionist
Stockholm
29.Kristina Boberg, Affärsutvecklare Itrim
Stockholm
30.Isabella Elvgrip, socionom
Örebro
31.Helena Vilén, leg dietist
Uppsala
32.Ludvig Magnusson
Göteborg
33.Mia Grönvik dietist
Uppsala
34.Veronika Dahlberg, Leg Dietist
Uppsala
35.Susanne Rahm distriktssköterska
Stockholm
36.Maria Löfgren sjukgymnast
Södertälje
37.Camilla
Södertälje
38.Anna Laurenius, leg dietist, med dr
Göteborg
39.Madelene Andersson, distriktsläkare
Örebro
40.Ulrika Berg, barnläkare, med dr
Stockholm
41.Paulina Nowicka, docent
Stockholm
42.Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare, med dr
Stockholm
43.Kari Johansson, med dr
Stockholm
44.Jarl Torgersson, överläkare, docent
Göteborg
45.Olof Stephanson, docent
Stockholm
46.Erik Ingelsson, professor
Stanford, US
47.Åsa Wetterqvist, allmänläkare
Uppsala
48.Ingrid Larsson, näringsfysiolog, med dr
Göteborg
49.Eva Arvidsson, docent, läkare
Stockholm
50.Kerstin Brismar, senior professor i diabetesforskning
Stockholm
51.Ingrid Dahlman, docent
Stockholm
52.Pernilla Danielsson Liljeqvist, barnsjuksköterska, med dr
Stockholm
53.Gabriele Eiben, med dr, forskare
Göteborg
54.Johan Faskunger, , fil dr och utredare, fysisk aktivitet & folkh
Stockholm
55.Heléne Bertéus Forslund, universitetslektor i klinisk nutrition,
Göteborg
56.Lena Kallings, med dr, lektor
Stockholm
57.Christel Larsson, professor i kostvetenskap
Göteborg
58.Elisabeth Storck Lindholm, med dr, mödrahälsovårdsöverläkare
Stockholm
59.Nils Lundin, barn- och ungdomsläkare, skolläkare
Helsingborg
60.Lauren Lissner, professor
Göteborg
61.Anders Raustorp, docent
Göteborg
62.Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsf
Stockholm
63.Johan Sundström, professor i epidemiologi
Uppsala
64.Agneta Sjöberg, professor i näringslära
Göteborg
65.Patrik Wennberg, distriktsläkare, adjungerad lektor
Umeå
66.Mikael Wirén, bitr professor i obesitaskirurgi
Linköping
67.Anders Thorell, överläkare, professor i kirurgi
Stockholm
68.Ingmar Näslund, docent, överläkare
Örebro
69.Stella Cizinsky, överläkare
Västerås
70.Anne Christenson, doktorand, sjukgymnast
Stockholm
71.Linda Arvidsson, leg psykolog
Örebro
72.Marije Galavazi, allmänläkare
Örebro
73.Marie Nybäck, nutritionist
Örebro
74.Gunilla Häll, leg dietist
Stockholm
75.Maria Lidman, leg. arbetsterapeut, kognitiv terapeut
Stockholm
76.Liisa Tolvanen, leg dietist
Stockholm
77.Lena Bill, sjuksköterska
Stockholm
78.Britt-Marie Larsson, hälsopedagog
Stockholm
79.Peter Barta, överläkare
Örebro
80.Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, överläkare
Uppsala
81.Carola Liljestrand, allmänläkare
Västerås
82.Anna Sanchez Meyerdierks, leg dietist
Örebro
83.Björn Strandell, chefläkare, allmänläkare
Örebro
84.Sofia Björkman, leg dietist
Göteborg
85.Maja Eriksson Östman, specialist i internmedicin
Örebro
86.Ingrid Lundqvist, barnsjuksköterska
Hallsberg
87.Kristina Majholm, primärvårdsdietist
Örebro
88.Ulrika Waernulf, primärvårdsdietist
Örebro
89.Ylva Trolle Lagerros, docent
Stockholm
90.Claude Marcus, professor
Stockholm
91.Martin Persson, barnläkare, med dr
Stockholm
92.Elin Ekblom Bak, med dr
Stockholm
93.Sven Klaesson, barnläkare, med dr
Södertälje
94.Ulf Risérus, docent
Uppsala
95.Lena Carlsson Ekander, professor
Göteborg
96.Elisabeth Roeck-Hansen, öl, rehabiliteringsmedicin
Stockholm
97.Ann-Marie Calander, reumatolog, med dr
Göteborg
98.Sara Sjölin, folkhälsovetare
Ljusne
99.Björn Eliasson, professor, överläkare
Göteborg
100.Margareta Emtner professor
Uppsala
101.Maria Hjorth
Falun
102.Eva Flygare Wallen, Med. Dr
Stockholm
103.Docent Margareta Norberg
Umeå
104.Hans Lingfors, allmänläkare, med dr
Jönköping
105.Jon Cachrimanidis ST medicin
Östersund
106.tf. folkhälsochef
Härnösand
107.Malin Bokstam, barnpedagog
Tyresö
108.Anna Karin Holmberg
Visby
109.Maria Nilsson
Borlänge
110.Louise Bennet, allmänläkare, docent
Malmö
111.Bengt Starrin, professor emeritus
Karlstad
112.Benno Krachler, överläkare, Beteendemedicin
Umeå
113.överläkare, med dr Ulf Hållmarker
Mora lsarett
114.Erik Bergström, prof emeritus
Umeå
115.Matz Larsson
Örebro
116.Lars Linnersten, distriktsläkare
Lund
117.Ingrid Eckerman, senior allmänläkare och folkhälsovetare
SKARPNÄCK
118.Katarina Åsberg Folkhälsovetare
Linköping
119.Anna Danielsson
Örebro
120.Carina Gustafsson, Hälsoutvecklare
Umeå
121.Kristina Edman, tandhygienist Med Dr
Falun
122.göran ericsson
umeå
123.Birgitta Bergman
Nyköping
124.EvaLena Helin
Alingsås
125.Ann-Charlotteskedebäck Trolin, Dietist
Nylöping
126.Maria Rahm, ssk
Eskilstuna
127.Göran Umefjord, allmänläkare
Härnösand
128.Maria Abrahamsson Spasevski Dietist
Göteborg
129.Ingela Lavin, diabetessjuksköterska
Umeå
130.Kerstin Henriksson
Stockholm
131.Staffan Ekedahl, allmänläkare
Jönköping
132.Åsa Berglund, övertandläkare
Falun
133.EwaCarin Sehlstedt Leg .dietist
Umeå
134.Johannes Edholm, leg.dietist
Umeå
135.Maria N Tell, ST läkare
Jönköping
136.Yvonne Pantzar, Forskningssköterska
Nässjö
137.Katinka Nordgaard KBT sköterska
Sollefteå
138.Agneta Lundstedt, socionom
Alingsås
139.Camilla Andersson, dietist
Örnsköldsvik
140.Åsa Nord, farmor & skribent
Rimbo
141.Bernt Lindahl, överläkare docent
Umeå
142.Susann Ask Dietist Folkhälsoutvecklare
Kronoberg
143.Malin Rasmussen, leg dietist
Göteborg
144.Åsa Bergman Bruhn, Avdelningschef Idrott och Medicin, Högskolan
Falun
145.Agnetha Johansson Distriktssköterska
Strängnäs
146.Andrea Mikkelsen, leg dietist, Med. dr.
Göteborg
147.Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska
Hässleholm
148.Paula Mossbäck Diabetessköterska
Arboga
149.Cecilia Edström
Umeå
150.Anna Ivarsson Hälosoplanerare
Norberg
151.Sigrid Hammarqvist, AT-läkare
Falun
152.Kristian Svenberg, distriktsläkare, MD
Göteborg
153.Pernilla Johansson Distriktssköterska
Malmköping
154.Jonny Gahnshag, kommunalråd
Falun
155.Dan Lindman, AT-läkare
Kalmar
156.Brita Forsling, leg. dietist
Göteborg
157.Göran Boëthius
Åsa
158.Anna Hilding. Distriktsläkare
Halmstad
159.Hannes Hagström, specialistläkare, Med Dr
Stockholm
160.Mikaela Willmer, leg dietist, med dr
Falun
161.Fredrik Correa, specialistläkare
Täby
162.Frank Olkkonen, Student
Solna
163.Annica Långvall, leg dietist
Örnsköldsvik
164.Minna Randell, kostvetare
Uppsala
165.Lena Insulander, diabetessköteska
Stockholm
166.katarina holmquist
täby
167.Nestor Lögdal, student, idrottsvetenskap
Östersund
168.Christer Forsell barnläkare
Jönköping/ Alingsås
169.Erik Melén, docent
Stockholm
170.Johnny Ludvigsson, senior professor
Linköping
171.Malin Brattström diabetessköterska
Järfälla
172.Louise Bowman,Läkare
Örebro
173.Lars-Arne Haldosen, docent
Rönninge
174.Åke Kihlberg, Allmänläkare
Örebro
175.Pär Häggendal distriktsläkare
Munkedal
176.Maja Lövstrand, allmänläkare
Örebro
177.Tor Lindberg, barnläkare,professor em.
Örnahusen
178.Mia Ånemyr Hälsoinpiratör / Författare
Enskede
179.Mona Soholat, psykiater
Örebro
180.dt, seniorläkare,specialist i psykiatri
Stockholm
181.Milton
Visby
182.Elise Milton Distriktsläkare
Visby
183.Helena Glad ST-läkare Allmänmedicin
Linköping
184.Per Dicander Hälsovägledare
Falun
185.Petter Ottevik ST-läkare onkologi
Jönköping
186.Viktor Danéli
Nynäshamn
187.Maria Carlheim-Müller
Trondheim
188.Anna Igerud ST-läkare
Linköping
189.Ola Borgquist, narkosläkare, med dr
Lund
190.Anna Carin Hagstig Leg dietist
Göteborg
191.Christina Högström barnpsykiater
Marieholm
192.Matilda Nordström
Stockholm
193.Gabriella Gudmunds
Falun
194.Maria Gabriels, sjukgymnast, läkarstuderande
Linköping
195.Max Olin, dietist, med stud
Göteborg
196.Daniel Cortobius, idrottsvetare
Sundbyberg
197.Lillemor Nyberg, allmänläkare, med dr
Karlskoga
198.Astrid Wetterström, kostvetare
Stockholm
199.Leo Stockfelt, St-läk/med dr
Göteborg
200.Tom Flood
Ulrika
201.Stina Fogel
Norrköping Åby
202.Britt-Marie Börjesgård
Jönköping
203.peter friberg, professor
Göteborg
204.Maria Stening Sjuksköterska Psykiatri, Vårdlärare
Kungsbacka
205.Siw och Thomas Dreber
Stockholm
206.Jakob Ström, docent och ST-läkare
Örebro
207.Sten Dreborg, Prof. emeritus
Uppsala o Lerum
208.Sara West, dietist
Göteborg
209.Stefan Nilsson, riksdagsledamot (MP)
Stockholm
210.Lisa Svensson, leg förskollärare
Jönköping
211.Dr Torsten Norberg
Stockholm
212.Julia Walvenius bitr verksamhetschef/ leg psykolog
Alingsås
213.Mona Lärstad ST-läkare
Göteborg
214.Tobias Rönngren, PT & massageterapeut
Östersund
215.Jane Nyman, allmänläkare
V:a Frölunda
216.Olof Arvidsson
Virserum
217.Nanna Mossberg Rylander, leg dietist
ASKIM
218.Margaretha Rasmusson dietist
Helsingborg
219.Malin Ellner ST-läkare
Botkyrka
220.Frida Thelin, Dietist
Stockholm
221.Caroline Forsberg dietist
Falun
222.Mathilda Sjaunja, leg. dietist
Gällivare
223.Per Håkansson, Skolläkare
Sundbyberg
224.johan sjöström, fysioterapeut
Göteborg
225.Ulrika Lavén Dietist
Gustavsberg
226.Sara Lindberg dietist
Stockholm
227.Jessica Westman barnläkare
Östersund
228.Carina Svärd Folkhälsostrateg
Karlskrona
229.monica bjelkeby jonsson
örnsköldsvik
230.Jimmy Celind, ST-läkare barnmedicin, doktorand
Göteborg
231.gerthi persson
Karlskrona
232.Karola Persson, dietist
Sundsvall
233.Malin Andersson, spec allmänmedicin
Jönköping
234.Corinna Kirsten Sjuksköterska
Jönköping
235.Jenny Andersson, distriktsläkare
Helsingborg
236.Cecilia Hellberg leg. dietist
Skellefteå
237.Ninni Engblom, kostvetare
Österåsens hälsohem
238.Ellenor Wändin Distriktssköterska
Örnsköldsvik
239.Caroline Hjorth, dietist
Falun
240.Tuula Långvall
Arnäsall
241.Inger Granér leg tandhyg
Falun
242.Morgan Nyberg, sjukhusfysiker
Sundsvall
243.Vidar Albinsson, folkhälsostrateg Hässleholms kommun
Hässleholm
244.Per-Albin Dahlström Folkhälsoplanerare
Sundsvall
245.Minna Hellman, Projektledare Mat & Hälsa
Stockholm
246.Håkan Pleijel, professor
Göteborg
247.Ulf Nordin chefläkare
Dalarna
248.Helen Sundberg, fysioterapeut
Göteborg
249.Jenni Cornelius, Folkhälsostudent
Enköping
250.Eva-Linnea Eriksson, folkhälsovetare
Luleå
251.Dan Svensson
Stockholm
252.ST-läkare ortopedi Karin Rilby
Göteborg
253.Christina Persson, folkhälsovetare, doktorand
Göteborg
254.Annette Holm leg sjukgymnast Region Skåne
Hörby
255.Christina Jälmeryd sjuksköterska
Mariannelund
256.Linn Wennberg, drogförebyggare
Göteborg
257.Lars Carlsson, allmänläkare
Ludvika
258.Kristina Lindvall (förste forskningsassistent, Epidemiolgi och G
Umeå
259.Kristina Larsson, dietist
Trosa
260.Gert Andersson, docent, överläkare
Lund
261.Malin Fredholm st-läkare allmänmedicin
Örebro
262.anna glantz
göteborg
263.Emelie Almroth (leg. Dietist)
Lögdeå
264.Emma Juslin, leg dietist
Uppsala
265.Anette Jansson Dietist
Sollentuna
266.Åsa Thurfjell, Spec i Allmänmedicin
Sollentuna
267.Katarina Landy ANIVA/Smärta
Uppsala
268.Ulla Örnberg
Nacka
269.Ingrid Almkvist Sjukgymnast
Umeå
270.malin fredriksson ST-läkare allmänmedicin
örnsköldsvik
271.Farnoush Tabaroj, specialist i handkirurgi
Stockholm
272.Kristina Narbro, leg sjuksköt, med dr
Göteborg
273.Linda Holmdahl vårdadministratör
Lerum
274.Linda Beckman, Phd folkhälsovetenskap
Karlstad
275.Jessica Dahl
Örebro
276.Lina Holmqvist (Specialist i Internmedicin)
Göteborg
277.Åsa Österlund sjukgymnast och KBT-terapeut
Göteborg
278.Karl Mårild, barnläkare
Denver (USA)
279.Charlotta Carlén
HOK
280.Irina Hallor
Nora
281.Anna Ugarph Morawski Spec Allm Med/doktorand
Lidingö
282.Mats Hogmark, allmänläkare, utbildare MI (motiverande samtal)
Falun
283.Jan Ehlin, familjeläkare
Själevad
284.Johanna Richter Diabetessjuksköterska
Vetlanda
285.Ingvor Andersson Verksamhetschef
Vetlanda
286.Julia Eliasson (Dietist)
Göteborg
287.Mimmi Adolfson Folkhälsosamordnare
Eda kommun
288.Jenny Sydhoff
Stockholms län
289.Evelina Hilmersson, utvecklingsledare
Fagersta
290.Jenny Frank
Kristianstad
291.Stefan Bergsten
ÄLTA
292.Malin Wiklund dietist fil.mag
Brommma
293.Kristin Sundström
Täby
294.Patrik Strömbom
Ulricehamn
295.Maria Andersson, reserådgivare
Avesta
296.Johanna Lisspers, dietist
Östersund
297.Susanne Johansson Förskollärare
Växjö
298.Caroline Kihlman (applikationsspecialist)
Kalmar
299.Anna Sidorson, ST-läkare
Hudiksvall
300.Liza
Stockholm
301.Laila Jakobsson, Lärare i idrott och Hälsa
Malmö
302.Sarah Kihlman
Kalmar
303.Marie Johansson
Stenungsund
304.Inga-Lill Rydén
Göteborg
305.Eva Mörk socionom
Göteborg
306.Karin Nilsson lärare
Vänersborg
307.Max Altez, sjuksköterska
Stockholm
308.Lisa Grönlund
Jönköping
309.Katharina Sandström, leg dietist
Sundsvall
310.Maria Ripl Sörensen Distriktsläkare
Mönsterås
311.Christel Hardö
Örkelljunga
312.Ylva Blomfjord, distriktssköterska
Falun
313.Lisa Lundberg leg. dietist
Falun
314.Maria Persson, specialistsjuksköterska, masterex i hälsofrämjand
Särna
315.Birgitta Thörn grundare itrim
Stockholm
316.Direktör Carl Haglind
Stockholm
317.Kristina Eriksson
Halmstad
318.Anna Eliasson program- och utbildningschef Itrim
Stockholm
319.Filip Lindkvist
Höllviken
320.Carin Eliasson, grafisk formgivare Itrim
Stockholm
321.Lina Östh
Uppsala
322.Anders Söderlund, Itrim
Stockholm
323.Marielle Johansson, hälsovetare
Trollhättan
324.Cecilia Onn, anläggningsingenjör
Tyresö
325.Kaisa Frank Snidare, hälsopedagog
Stockholm
326.Mattias Ylander, AT-läkare
Lidköping
327.Kristina Lundqvist, Överläkare
Ljungskile
328.Mats Eliasson, överlaäkre, professor i medicin
Luleå
329.Anna Hägg Leg. dietist
Stockholm
330.Birgitta Hamber
Saltsjöbaden
331.Linnea Thegel Fritidspedagog
Stockholm
332.Danielle lindberg, redovisningsekonom
Vallentuna
333.Frida Lindkvist
Höllviken
334.Maja uddenberg
Vällingby
335.Cecilia Vestgöte
Ydre
336.Jenny Karlsson, leg. dietist
Uppsala
337.Maria Edlund hälsopedagog
Skärholmen
338.Emily Sonestedt, docent i nutritionsepidemiologi
Malmö
339.Maria Klingvall leg sjuksköterska
Stockholm
340.Johanna Hellström, läkare
Stockholm
341.Carolin Carlsson
Nyköping
342.Niklas Sjölander , läkare
Nora
343.Madeleine Frånberg
Solna
344.Therese Strååth, Förrättningslantmätare
Växjö
345.Josefin Aldell Funktionsmedicinsk terapeut
Stockholm
346.Tin-Tin Jersild, VD/Trädgårdsmästare
Bromma
347.Mattias Röjås Barnläkare
Falun
348.Helen Forsell, ST-läkare
Stockholm
349.Ingemar Götestrand, Folkhälsostrateg
Lund
350.Sara Netteberg (diabetessjuksköterska)
Malmö
351.Madeleine Dahlvid, Distriktssköterska
Malmö
352.Agnes Arvidsson, leg. dietist
Nyköping
353.Jennie Carlsson, Leg. sjukgymnast
Malmö
354.Johan Keres Leg. Dietist
Nyköping
355.Paula Hedborg-Gustafsson, Diabetessköterska
Gnesta
356.Ninni Lundberg, leg. sjukgymnast
Malmö
357.Sven Oredsson, Enhetschef
Malmö
358.Marita Joona, arbetsterapeut
Landskrona
359.Monica Bergvall, Investerare
Stockholm
360.Catharina Gustavsson, fysioterapeut, med dr
Borlänge
361.Filippa Juul
Stockholm
362.Jenny Rossen nutritionist/doktorand
Stockholm
363.gunilla gustavsson
Skellefteå
364.Carl-Magnus Broden, gastroenterolog
Viken
365.Anna Bergman, dietist
Umeå
366.Ronnie Johansson
Göteborg
367.Alexander Jonasson Lärare i idrott och hälsa.
Stockholm
368.Catherine Rindstig, dietist
Mönsterås
369.Nikolas Malliotis, reumatolog
Stockholm
370.Arvid Sandahl
Linköping
371.Annkristin Rönnberg
Örebro
372.Carolin Sedig ST-läkare
Falun
373.Malin Sköld
Örebro
374.Henrik Bennetter
Täby
375.Remy Waardenburg, läkare
Stockholm
376.Maria Ahlinder Engren, gynekolog
Örebro
377.Carolina Nilsson, läkarstuderande
Örebro
378.Suzana Turkalj Pavlakovic, allmänläkare
Huddinge
379.Alma Dautovic (diabetes/distriktssköterska)
Vänersborg
380.Mikael Hedenheim
Stockholm
381.Annika Wallin
Mölndal
382.Stefan Carlsson, Programmerare
Tibro
383.Maria finnved
Mjölby
384.Mark Parsons
Tyresö
385.Linus, Personlig Assistent
Skara
386.Said Aspen
Stockholm
387.Simon Möllerberg
Svalöv
388.Mattias Jonsson
Göteborg
389.Mikaela Lithman, MSc Nutrition, folkhälsovetare
Stockholm
390.Jenny Vinglid Generalsekreterare Riksförbundet HOBS
Falsterbo
391.Per Torell, supporttekniker
Stockholm
392.Roger Karlsson
Mörrum
393.Andreas Adolfsson
Luleå
394.Staffan Sandling
Boden
395.Jens Sejnell, Personlig tränare
Norrköping
396.Nicklas Neuman, filosofie doktor i kostvetenskap
Uppsala
397.Olivia A
Örebro
398.Jonas Lundgren, projektledare it
Malmö
399.Patrik Lind, grundskolelärare
Linköping
400.Jonas Björklund Svensson, civ. ing., doktorand
Lund
401.Mattias Hjelm
Uppsala
402.Daniel Brandon Fysioterapeut
Sundbyberg
403.Robert Mellqvist
Göteborg
404.Inga Lindau
Stockholm
405.Joakim Ljungberg, butikschef
Älvängen
406.Håkan Sjunnesson
Trelleborg
407.Filip, personlig tränare
Oslo
408.Richard Almgren
Märsta
409.Joakim Olsson, IT-konsult
Svanesund
410.Karolina Dittrich
London
411.Anneli Tinnerholm
Stockholm
412.Ann Axelsson
Jönköping
413.John Svensson, sjukgymnast
Malmö
414.Johanna Eskilsson, Nutritionist
Stockholm
415.Daniel Fahlstedt, leg. Fysioterapeut
Ljusdal
416.Per Kjellsson
Saltsjö-Boo
417.Pär Sjöstrand Civilingenjör
Linköping
418.Alexander Sonerud Leg. Dietist
Danderyd
419.Katrin Cras- Segerbrant, sjukgymnast
Hörnefors
420.Adrian Valkeaoja, Leg. Sjukgymnast
Stockholm
421.Joacim Olander
Norrköping
422.Christine Lefe'vre
Kosta
423.Alexander Nielsen
Helsingborg
424.Hanspeter Borgman leg sjukgymnast
Höör
425.Alexander Haväng, CTO telekom
Tvååker
426.Peter Samelius
Svärtinge
427.Joakim Borg
Helsingborg
428.Charlie Lundberg
Umeå
429.Markus Felldin
Västerås
430.Maria Liljekvist
Örebro
431.Lina Eveby, folkhälsovetare
Fjärdhundra
432.Michael Nabb
Åkersberga
433.Helena Mischel
Järfälla
434.Magnus Gerdin. Leg. Fysioterapeut
Sundsvall
435.Mathias Hultén
Göteborg
436.Elin Suup
Luleå
437.Isak Barvesten, fysioterapeutstudent & PT
Lund
438.Jonas Lundkvist Fysioterapeut
BORÅS
439.Caroline Hansson
Gävle
440.Åsa Sandahl Dsk
Skillingaryd
441.Emil Björk
Linköping
442.Tor Kindahl
Göteborg
443.Filip Åkerblom
Växjö
444.Ing-Marie Pettersson,undersköterska
Hallstahamamr
445.Catharina Venge, mamma
Stockholm
446.Oskar Jacobson
Karlstad
447.Catharina
Nilsson
448.Anna Valborg. Leg. Fysioterapeut. Häsokoordinator
Ljusdal
449.Viktor Ahlqvist
Mölndal
450.Arne Johansson Sjukgymnast
Åsele
451.Johan Piculell
Ronneby
452.Cecilia
Linköping
453.Anna (fysioterapeut)
Stockholm
454.Johan Handlin
Skövde
455.Maria Ekblom, fysioterapeut
Uppsala
456.Johanna Eklund (Personlig Tränare)
Strängnäs
457.Mikael Wall, brandman
Kode
458.Lars Carlhammar
Lindome
459.Daniel Richter, träningsinstruktör
Stångby
460.Ingela Jansson
Svedala
461.Eufrat Deniz
Södertälje
462.Joakim Adzievski
Göteborg
463.Maria Sandgren, sjukgymnast
Stockholm
464.Patrick Wahlberg
Stockholm
465.Henrik Holmén
Göteborg
466.Tommy Engström, sjukgymnast
Stockholm
467.Johan Carlsson, näringsfysiolog
Uppsala
468.Melina
Stockholm
469.Anders Olsson, Människa
Hägersten
470.Sven-Martin Johnsson
Älmhult
471.Markus Levin
Växjö
472.Maria Möllerberg
Röstånga
473.Christoffer Lundström, Leg Fysioterapeut
Stockholm
474.Johan Ragnemalm
Uppsala
475.Maria Eriksson
Västerlanda
476.Christina Lidborg kemiingenjör
Borås
477.Torgny Nilsson
Varberg
478.Ulf Dreber
VÄRMDÖ
479.David Mogard
Stockholm
480.Jesper Stålheim
GÖTEBORG
481.Sara Johansson, fysioterapeut
Borås
482.Lasse Sabell
Halmstad
483.Johanna Helinder Fysioterapeut
Stockholm
484.ulf eriksson
kista
485.Andreas Adersjö
Hässleholm
486.Mattias Persson
Umea
487.Joel Bergqvist
Knivsta
488.Ramin Malek. läkarstudent
Söderhamn
489.Walter Levy
Unterägeri
490.Henrik Pamp
Alingsås
491.Omar Brännström, Biolog, Biomedicinskanalytiker
Malmö
492.Viktor Engman
Luleå
493.Hanna Lönegren, student
Göteborg
494.Pelle Johansson
Göteborg
495.Petter skoog, elkonsult
Luleå
496.Lars Holmberg, barnläkare, med dr
Falun
497.Kerstin Moberg
Värmdö
498.Niklas Ala-Mäkelä
Sundsvall
499.Linus Carlsson
Nybro
500.Niklas Persson
Stockholm
501.Fredrik Borg
Lund
502.Fredrik Clausen, Dr. Med. Vet.
Uppsala
503.Jan Nordanstål
Västerås
504.Fredrik Andersson
Göteborg
505.Sanna Hendriksson, gastronom
Kristianstad
506.Jonas Hjalmar Blom, psykolog
Ljungskile
507.Elin Malmberg Hård, leg Dietist
Malmö
508.Denis ilecic
Stockholm
509.Marcel Ballin
Umeå
510.Andreas Ågren, Idrottsfysiolog
Umeå
511.Angelica Helander leg fysioterapeut
Avesta
512.Nicklas Lindström
Stockholm
513.Måns Ansgariusson
lund
514.Hanna Strömberg, Fysioterapeut
Umeå
515.Viktor Ahlstrand, Handbollsspelare
Stockholm
516.Aleksandar Tomovic, Idrottslärare
Helsingborg
517.Tobias Marmheden, Fysioterapeut
Göteborg
518.Oscar Härneborn
Borås
519.Victoria
Skövde
520.Fredrik Flink Badminton tränare
Haninge
521.David Axelsson, BC, Systemvetenskap
Luleå
522.Elias Björnson
Göteborg
523.Martin Andersson, arbetsledare
Göteborg
524.Jonas Malmström, kurator
Falköping
525.Elias Björnson, PhD Student
Göteborg
526.Pernille Lundahl Scharff, personlig tränare
Malmö
527.Mari Wollmar Leg. Dietist
Göteborg
528.Mattias Hallberg, läkarkandidat
Hjorted
529.Robert Nilsson
Västerås
530.Kurt Eklund
Kumla
531.Tom Sörensen
Enköping
532.Blenda Agell
Lomma
533.Wilma Brogren
Örebro
534.Tobias Rasmusson, Byggnadsingenjör
Eslöv
535.Markus Karlsson
Stockholm
536.Sofie Possmark, doktorand
Uppsala
537.Ludvig Arkel, läkarstudent
Lund
538.Viktor Bendroth, sjuksköterska
Linköping
539.Fredrik Larsson
Huddinge
540.Jessica Svensson (ingenjör)
Trollhättan
541.Glenn Donnestenn, Civilekonom
Eskilstuna
542.Fredrik Säfström, byggnadsingenjör
Uppsala
543.Elisabeth (PT & snart kostrådgivare)
Stockholm
544.Matilda Flygt
Överum
545.Daniel wilhelmsson
Östansjö
546.Robin Sundqvist, psykologstudent
Umeå
547.Jonas Fredriksson
Umeå
548.Niklas Andersson, högskolestudent
Mölndal
549.Camilla Reinholdsson, student
Umeå
550.Christoffer Hoppe, student Nätverksteknik
VÄSTERÅS
551.Ali Komai, PhD
Göteborg
552.Jens Hedfors
Sollentuna
553.Marie Granås, Leg. Fysioterapeut
Mariestad
554.Christoffer Larsson
Lund
555.Mattias Andersson
Umeå
556.Tobias Karlsson Rubi
Landskrona
557.Ingrid Johansson
Oskarshamn
558.Marcus Sterner, kiropraktor
Östersund
559.Erik Rosengren, Leg. lärare
Göteborg
560.Martin Nilsson, socionom
Stockholm
561.Emelie Danielsson
Stockholm
562.Dennis Schön
Umeå
563.Anne Hellström
Kungälv
564.Kristofer Spång Gruppchef
Huddinge
565.Maria Wärn gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen
Hallsberg
566.Christoffer Thomeé
Mölndal
567.Kristin Lundqvist Diabetessköterska
Uddevalla
568.Christoffer Sandberg
Göteborg
569.Malin Eldh Nutritionist
Stockholm
570.Fredrik Wessman, Leg Fysioterapeut
Stockholm
571.Tommy Burman
Härryda
572.Hedvig Samuelsson
Kalmar
573.Anders Österlund
Västerås
574.Teresa Olefeldt, Leg dietist
Vejbystrand
575.Jimmy Lindblad
Arlöv
576.Carl-Magnus Träff, Student
Malmö
577.Paolina Andersson, Hälsocoach
Sundsvall
578.Viktoria , sjuksköterska
Ås
579.Victor Eryd, student
Göteborg
580.Elisabeth Hallström
Viksjö
581.Viktoria Jonsson, Leg sjuksköterska
Ås
582.Therése Lindén Leg Sjugymnast
Malmö
583.Mats Adamsson (Studerande)
västerås
584.Tuomas Pyhäjärvi VD
Stockholm
585.Anton Banemark, Lärare i Idrott och Hälsa och NO
Stockholm
586.Marie Blomqvist
Lerum
587.Stefan Skoog, doktorand
Göteborg
588.Emma Pantzar, Friskvårdskonsulent, Karolinska Universitetssjukhu
Stockholm
589.Maria Arnborg
Örebro
590.jonas westlin idrottsmedicinstudent
umeå
591.Theo Reingoldt, personlig tränare
Bodö
592.Magnus Lindh-Rengifo (fysioterapeut)
Malmö
593.Per Almgren, Leg.sjukgymnast
Umeå
594.Fredric Brink, Tränings- och kostnörd
Katrineholm
595.Carl Stefan Sjöberg
Strängnäs
596.Petri Kuronen, programmerare
Falköping
597.Martina Nilsson
Halmstad
598.Farshad Ashnai fysioterapeutstudent
Mölndal
599.Martin Lindqvist
Kävlinge
600.Harald Östlund, Civilingenjör
Stockholm
601.Joel Svensson
Karlskrona
602.Rikard Engman
Trelleborg
603.John Waldenstedt, fysioterapeutstudent
Mölnlycke
604.Donat Zulfaj, Lärare i Idrott & hälsa
Malmö
605.Christoffer Druvgården, f. d. Lärare
Jönköping
606.Alexander Hallsten
Järfälla
607.Amanda Wiberg biomedicinsk analytikerstudent
Göteborg
608.Anders Eldh, Psykolog
Stockholm
609.Astrid Grenmyr, leg fysioterapeut
Gävle
610.Patrik Hertzman
Sundsvall
611.Maria Albjär
Laholm
612.Amanda Bengtsson
Höganäs
613.Simon Petersson
Stockholm
614.Dan Mårtensson
Skummeslövsstrand
615.Lars Perneholm
Umeå
616.Ola Bengtsson, läkarstuderande
Lund
617.Emma Svanström
Göteborg
618.Marie Mårtensson
Skummeslövsstrand
619.Tobias Andersson, Officer
Karlskrona
620.Philip Allguren Engberg, leg fysioterapeut
Karlshamn
621.Peter Hansen
Hörby
622.Tim Isaksson
Bankeryd
623.Torbjörn Jönsson, Psykolog
Lund
624.Märta Lundberg
Brottby
625.Fredrik Grimstad, leg. Fysioterapeut
Göteborg
626.Linda Svärd
Landsbro
627.Susanne Andersson
Bålsta
628.Anders Hildingsson
Oskarshamn
629.Emil Fjellner
Malå
630.Frida
Malå
631.Siw Tikkanen-Aldén
Mönsterås
632.Karin Romdahl
Saltsjö-Boo
633.Maria Mollstedt
Falköping
634.Annika Bring Med Dr, Leg Fysioterapeut
Uppsala
635.Linnéa Persson, biologstudent
Halmstad
636.Peter Sevonius
Malmö
637.Claes Bengtsson
Borås
638.Edvin Pihlqvist
Malmö
639.Lilian (leg. Fysioterapeut)
Luleå
640.Sofia Nyman, hälsopedagog
Avesta
641.Jonny Tällström
ÖRNSKÖLDSVIK
642.Rikard Norrlén, Sjukgymnast
Smedjebacken
643.November Lindstrand
Linköping
644.Victor Stenford
Borås
645.Jesper Tapper
Umeå
646.Robert
Järfälla
647.Mats Håkansson
Göteborg
648.Elin Lonnfors
Upplands Väsby
649.Anneli distriktssköterska
Uppsala
650.Ida Söderström Hälsovetare
Stockholm
651.Björnar Oppegård. Brandman
Grycksbo
652.Mikael Fluur
Oxie
653.Sara Sollerman VD
Göteborg
654.Robin Karlsson
Vegby
655.Fredrik Nilsson, Fysioterapeut
Ronneby
656.Fredrik Kallis
Örebro
657.Annica Öhling, civilekonom
Stockholm
658.Fredrik Kallis Personlig Tränare
Örebro
659.Emil Skala
Linköping
660.Maria Johansson, hälsopedagog och folkhälsovetare
Stockholm
661.Freyr Einarsson
Göteborg
662.Stefan Nilsson
Linköping
663.Måns Göland
Ljungsbro
664.Jack
Piteå
665.Petter Andersson, marknadsförare
Malmö
666.Björn Hedenfalk Elektroingenjör
Östersund
667.Lisa Johansson
Stockholm
668.Jonas Jonsson
Bollnäs
669.Niklas ssk
Vimmerby
670.Andreas Ekfeldt
Jönköping
671.Conny Lidenborg, Personlig Tränare
Norrtälje
672.Elin Moqvist Beteendevetare
FARSTA
673.David Edeblom
Öjebyn
674.Jasmine Valsten
Malmö
675.Karolina Larsson livsstilsrådgivare
Trelleborg
676.Jens Johannisson, legitimerad styrketränare
Malmö
677.Julian de Groot, PT
Gränna
678.Håkan Larsson
Uppsala
679.Sofia Andersson
Jönköping
680.Emma Lundvall
Södra Sandby
681.Oscar Pap
Linköping
682.Linnéa kiland
Stockholm
683.Pontus Sundberg
Umeå
684.Robert Hansen
Smålandsstenar
685.Marielle Marklund
Umeå
686.Fabian Håkansson
Malung
687.Amela Ganibegovic
Stockholm
688.Helena Wallin
KRAMFORS
689.Christina Nilsson, Systemutvecklare
Uppsala
690.Henrik Vagerstam
Jönköping
691.Cecilia, förläggare
Stockholm
692.Magnus Bodin
Johanneshov
693.Christer Lund
Vallentuna
694.Alexander Öst
Tranås
695.Mattias Johansson, Fysioterapeut
Göteborg
696.Kristian Donner
Malmö
697.Emil Folkesson, avverkningsplanerare
Molkom
698.Henrik Larm, Arbetsterapeut
Växjö
699.Johanna Sundberg
Skellefteå
700.Johan Ingerman
Jönköping
701.John Lindblad
Göteborg
702.Nermin Hamzic PT
Stockholm
703.Sandra Åhlén, arkitekt
Uppsala
704.Isabelle Karlsson, förskollärare
Göteborg
705.Björn Carlsson, företagare
Kungsbacka
706.Maria Wilhelmsson
Basel, Schweiz
707.Tomas Blomberg
Linköping
708.Anja Askulv Student
Göteborg
709.Emilie Backlund
Stockholm
710.Gabriel Wilund
Örebro
711.Tobias Pettersson
Gnesta
712.Karin Lindgren leg sjg
ljungsbro
713.Anton Holmberg
Göteborg
714.Maria Rudolphi
Sveg
715.Mr Michael
Göteborg
716.Håkan Zehler
Leksand
717.Malin Lundskog, hälsokreatör
Göteborg
718.Marin Ringsten, Leg Fysioterapeut
Lund
719.Rudi Glasfors, system koordinator
Södertälje
720.Thomas de Ming
Järna
721.Ludvig Bilinski HR-specialist
borås
722.Martin Englund, Ingenjör
Uppsala
723.Jarno Pikkarainen (kontor)
Eskilstuna
724.Kirsi Rauma
Knivsta
725.Kirsi Rauma
Knivsta
726.Thomas Johansson
Göteborg
727.Andreas Lewitzki, Systemutvecklare
Glanshammar
728.Simon Jansson
Stockholm
729.Patric Petersson (civ ing)
Göteborg
730.Denice Seidel
Farsta
731.Sven Westergren, programmerare
Uppsala
732.Kung Marcus bengtsson
Malmö
733.Mikaela Persson, nutritionist
Lund
734.Viktoria Bern, lärare mot fritidshem.
Vännäsby
735.David Tengberg, kostekonom
Uddevalla
736.Maja Björkebäck, Hälsopedagog
Jönköping
737.Sofia Stridsman Fysioterapeut
Skellefteå
738.Johan Nyberg, Leg. Sjukgymnast
Jönköping
739.Martin Altemark
Uppsala
740.Johan Bäckman
Motala
741.Jacob Eriksson
Uppsala
742.Emma Dahlström
Nacka
743.Olof Hennig
Malmö
744.Roger Svensson
Täby
745.Richard Ohlsson (revisor)
Sundsvall
746.Daniel Ekberg
Helsingborg
747.Natahlie Jakobsson
Umeå
748.Oscar Lidén, leg. Fysioterapeut
Göteborg
749.Evelina Petersson, Ekonom
Kalmar
750.Anna Kullberg leg. Fysioterapeut
Kalmar
751.Elin Ingemarsson
Malmö
752.Aron Håkansson Civilingenjör
Lund
753.Rebecca Tronarp
Stockholm
754.Christoffer Broling
Halmstad
755.Lina Goliats Lärare mot Frtidshem
Stockholm
756.Sarah Viberg, student hälsovetenskapliga programmet Linnéunivers
Kalmar
757.Morgan Sahlström, Svetsare
Umeå
758.Filip Nilsson
Halmstad
759.Alexander Liljeblad (civilingenjör)
Mölndal
760.Annika Wintvik
Ullared
761.Adam 3Wedin, sjuksköterska
Luleå
762.Helén Eke, näringsfysiolog
Stockholm
763.Emma Wojnicki
Malmö
764.Anna Bogren
Kalmar
765.Gustav Ohlander
Uppsala
766.Mirko Mandić, MSc Sport Science
Stockholm
767.Anna Orwallius leg. fysioterapeut
Mölnlycke
768.Oscar Blomberg
Uppsala
769.Christel Lynch, Nutritionist
Nacka
770.Moa Bergsten, leg. sjukgymnast
Stockholm
771.Vincent Simmons, Fysioterapeut
Gislaved
772.Kim Bergeå
FALKÖPING
773.Alexander Hilding, hälsopedagog
Höganäs
774.Marie-Louise Ackalin/Kökschef
Handen
775.Emelie Eklund
Malmö
776.Mikael Lidström
Solna
777.Hannes Svensson
Stockholm
778.Henrik, student
Malmö
779.Helena Pettersson, kostvetare
Uppsala
780.Frida Lunde Distriktsläkare
Ransäter
781.Eva Håkansson
Jönköping
782.Jens Lindkvist, Grävmaskinist
Sundsvall
783.lena olsson pensionär
huddinge
784.Josephine Nicklasson (dietist)
Helsingborg
785.Tobias Björklund, Folkhögskolelärare
Gemla
786.Kristin Arvidsson
Kumla
787.Susanne Bernhardsson, Med Dr
Göteborg
788.Ulrika Nyhlén, Leg. Fysioterapeut
Mölndal
789.Andreas Fredriksson
Eskilstuna
790.Erika Thid, fysioterapeut
Borås
791.Petra Bos fritidspedagog
Solna
792.Markus Klaar
Nyköping
793.Sebastian Backman, civilingenjör
Umeå
794.Erik Torhall, PT och gymnasielärare i Idrott och Hälsa samt Psyl
Jönköping
795.Joel hälsopedagog
Stockholm
796.Helena Wåhlin förskollärare
Bankeryd
797.Anton Mattsson, Fysioterapeutstudent
Hägersten
798.Lars Fluur
Oxie
799.Christian Eriksson
Visby
800.Jonas Lundström, Civilingenjör
Nykvarn
801.Dennis Jeppsson
Malmö
802.Jessica Atterlöf Kost och Friskvårdspedagog
Onsala
803.Alexander Graas, Nationalekonom
Göteborg
804.Tomas Hoffmann, data-elektroingenjör
Hjärup
805.Mikael Kjellgren
Strängnäs
806.Malin
Brunflo
807.Erik Sifvert
Falun
808.Rame lajqi
Göteborg
809.Nicklas Mauritzson
Hässleholm
810.Viktor Svedin, konsult
Örebro
811.Johanna Pettersson, nutritioniststudent
Stockholm
812.Helen Klingstedt
Eskilstuna
813.Per-Eric Klingstedt
Eskilstuna
814.Nanna Mykén St-läkare
Göteborg
815.Mona Persson skolsköterska
Piteå
816.Kristoffer Falknäs
Skellefteå
817.Per Olofsson
Sandviken
818.Niklas Bohman, egenföretagare i träningsbranschen
Habo
819.Kristina Backskär
Fårbo
820.Susanne Dybeck
Stockholm
821.Jonatan Fridolfsson
Göteborg
822.Morgan Svensson
Mellerud
823.Emma Lundborg, fysioterapeut
Stockholm
824.Kenneth Matsson
Stockholm
825.Jennie Forssberg, hälsopedagog och kostvetare
Nyköping
826.Helen Ravfalk
Bålsta
827.Jan-Erik Widén
Luleå
828.Herr Ulf Gustafsson
Handen
829.Markus Hedlund
Uppsala
830.Sandra Hallin, Leg fysioterapeut
Malmö
831.Ann Skyttle(lärare och PT)
Uppsala
832.Magdalena Jacobson, hälsopedagog
LINKÖPING
833.Tomas Lindqvist, Fritidsmotionär
Aspås
834.Annelie Ytterberg
Vansbro
835.Dennis Ulfsmar PT
Stockholm
836.Johan Elvgrip, systemvetare
Örebro
837.Felicia Hälsopedagog
Stockholm
838.Henrik Tägtström
Lund
839.Martin Söderholm, Systemutvecklare
Malmö
840.Roberth Bjuvenmark Idrottslärare/hälsopedagog
Stockholm
841.Josefin Söderlund, kostvetare & hälsoutvecklare
Kungsbacka
842.Niklas Westblad, Master Idrottsvetenskap
Stockholm
843.Sanna Cabrera, Kallskänka
Stockholm
844.Erik Bohnsack, teknolog
Göteborg
845.Kent Stahl
Kärna
846.Cecilia Tingstedt
Växjö
847.Angelica Lundberg, mamma
Mullsjö
848.Docent Gunilla Bolinder
Stockholm
849.Kajsa Holmbom
Luleå
850.Johan Aspenlid, Kalkylingenjör
Höviksnäs
851.Ebba Carlsson, processledare hälsofrämjande sjukvård
Trollhättan
852.Zara Witt-Strömer, personaladministratör
Knivsta
853.Alexander Fridlund, fotbollstränare
Halmstad
854.Sara Gottschalk, adjunkt
Malmö
855.Anna-Frida Hellberg
Hedemora
856.Linnea Axelsson
Halmstad
857.Christian Eriksson
Åby/Norrköping
858.Arvid Andersson
Lund
859.Åsa LUNDBERH
Haninge
860.Sebastian Alman
Sundsvall
861.Bo Gustafsson
Eskilstuna
862.Suna Hantman Lithman, Pilot
Täby
863.Anna Strand Utbildningschef
Åkersberga
864.Aida Sakarnite
Handen
865.Per-Eric klingstedt
Eskilstuna
866.Max Nordmark Lärarstudent
Malmö
867.Viktor Sander
Göteborg
868.Gabriel Karlsson
Halmstad
869.Kristina Henriques
Göteborg
870.Johan
Klövsjö
871.Jimmy Nore
Haninge
872.Matd Richardsson
Vänersborg
873.Ankie mihlzen
Haninge
874.Agnetha Lundberg psykiatrisjuksköterska
Jönköping
875.Andreas Brandt
Jönköping
876.Ludvig Lenner, student SSK
Umeå
877.Viktor Söder
Stockholm
878.Annika
Fågelmara
879.Evelina Wilderth
Umeå
880.Mattias Petersson, leg. Fysioterapeut
Uppsala
881.Elin Eriksson
Söderhamn
882.Karin Weman Lektor
Halmstad
883.Viktor Sundin, idrottsvetare
Växjö
884.Anton Naprapatstudent
Stockholm
885.Erik Wallsten
Älvkarleby
886.Ylvaoden@hotmail.com Fryckstedt Barnsjuksköterska
Nynäshamn
887.Robert Rudmark
Nässjö
888.Annelie Andersson
Falun
889.Petronella A Egbe, barnsjuksköterska
Malmö
890.Kim Wester
Sundsvall
891.Mirja Brunberg, fysioterapeutstudent
Linköping
892.Maria Nordenstedt, Leg.fysioterapeut
Stockholm
893.Ole Nilsson Verksamhetschef
Kävlinge
894.Dick Wikman, it-konsult
Skövde
895.Mattias Törnqvist
Åtvidaberg
896.Erik Dunåker Personlig Assistent
Tranås
897.Stefan Blom Idrottslärare
Trollhättan
898.Josefin Hjelte
Östersund
899.Olof Larsson, Civilingenjör
Göteborg
900.Josephine Linghammar
Enebyberg
901.Camilla Rappe Haglöf
Sandviken
902.Mårten Dalhed
Söderhamn
903.Fredric Lagerström
Gävle
904.Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare
Karlstad
905.Marcus Linnér, Fysioterapeutstudent
Uppsala
906.Jannette-Dietist
Karlstad
907.Per-Anders Arvidsson, pappa
Solna
908.Markus Helgesson
Lund
909.Åsa Svensson
Jönköping
910.M Pettersson
Myggenäs
911.Patrik Svensk
Mölnlycke
912.Lina Åhlander
Värnamo
913.Inger Torpenberg Sjuksköterska
Stockholm
914.Christoffer Berner
Uppsala
915.Simon Kindvall, fysiker
Malmö
916.Dennis Fellenius
Stockholm
917.Bengt Dahlquist
Dalsjöfors
918.Karin Kauppi, dietist
Uppsala
919.Jennie
Nässjö
920.Henrik Palmborg
Skövde
921.Niclas Håkansson
Göteborg
922.Lena Ljungkrona-Falk, dietist
Mariestad
923.Emma Nyström, dietist
Arvika
924.Anna Brännholm danspedagog
Arvika
925.Magnus Tholerud, fysioterapeut
Norrköping
926.Lotta Cederth
Eskilstuna
927.Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, med dr
Lysekil
928.Eva Wolke dietist
Kalmar
929.Eva-Lena Persson, leg dietist
Karlstad
930.Hanna Nixon Dietist
Norrköping
931.Jenny Sundqvist, hälsovetare
Stockholm
932.Tim White
Varberg
933.Amanda Weimar, dietist
Linköping
934.Sara Renström (leg. psykolog)
Stockholm
935.Fru Veronica Stenström
Västerås
936.Kim Pedersen
Enskede
937.Minette Näslund, student
Örnsköldsvik
938.Dietist
Falun
939.Gerd Horal leg.Psysioterapeut
Göteborg
940.Emma Tapper
Sollentuna
941.Mattias Andersson
Stockholm
942.Amanda
Stockholm
943.Anders Arvidsson Gymägare
Lotorp
944.Emelie Hjelm (leg. arbetsterapeut)
Jönköping
945.Fredrik Andersson, Hälsopedagog
Södertälje
946.Rickard
Stockholm
947.Daniel Johansen
Uppsala
948.Elin Rosander Hedén
Uppsala
949.Niclas Aldorsson, Sjukgymnast
Oskarshamn
950.Sebastian von Stedingk
Sundbyberg
951.Max Söderberg, Leg. Sjukgymnast
Nybro
952.Ewa Danlycke Psykolog
Norrköping
953.Anna Enbom
Boden
954.Tomas Furé
Sollentuna
955.Robert Ahlquist Idrottslärare
Svedala
956.Daniel Cornelius
Boden
957.Jacob Winqvist, BSc Athletic Training
Stockholm
958.Henrik Nordlander
Stockholm
959.Carin Kallhed Arvidsson skolsköterska
Nässjö
960.Pär Segerbrant
Hörnefors
961.Mats Karlsson
Göteborg
962.Louise Ekström, kommunikationsansvarig
Stockholm
963.Oscar sjöberg
Skövde
964.Kalle läkare
Göteborg
965.Bim Åkers Leg Dietist
Bromma
966.Annette Malmgren
Sundsvall
967.Carl
Motala
968.Mattias Pettersson, sjukgymnast
Östersund
969.Mattias Alm
Göteborg
970.Linda Stachowiak leg.barnsjuksköterska
Vendelsö
971.Marie Bodingh, förskollärare
Åkersberga
972.Marianne Hunziker
Värmdö
973.Jonas Elmwall, doktorand
Göteborg
974.Timo Hursti, docent
Uppsala
975.Ale, lärarstudent
Malmö
976.Kristina Håkansson, leg psykolog
Göteborg
977.Jörgen Nilsson
Hörby
978.Helen Löhr
Stockholm
979.Olof
Västerås
980.Tobias Petersson, byggnadsarbetare
Uddevalla
981.Klas Rosander
Valbo
982.Viktoria Zetterstrand
Vendelsö
983.Johan Nylén Personlig Tränare
Stockholm
984.Anna Fomina
Mariestad
985.Malin Petersson, Medicinsk sekreterare
Trollhättan
986.Gabriela Astudill (Student vid GIH)
Täby
987.Annika Malmborg
Skärhamn
988.Pernilla Hedström
Hammarö
989.Mattias Svensson
Karlskrona
990.linus nynäs
finland
991.Hanna Kvint
Göteborg
992.Lynn Vindfeldt Hvid (sjuksköterska)
Bygdeå
993.Michèle Wilcox, sjuksköterska
Stockholm
994.Marie Flemming verksamhetschef
Malmö
995.Ewa Blomqvist Håkansson barnläkare
Sundbyberg
996.Edvin Vestin
Göteborg
997.Victoria Runsten
Stockholm
998.Tommy Olsson
Stockholm
999.Per Nordkvist, Enhetschef
Nacka
1000.Rickard Almström
Vendelsö
1001.Petra Nilsson
Vendelsö
1002.Rosemary Uppgård, Hälso coach
Spånga
1003.Theresia Franke
Skogås
1004.Donald Tottras
Stockholm
1005.Per mihlzen, ägare crossfit Södertörn
Haninge
1006.Tommy konradsdal
Vendelsö
1007.Per Johnsson, konsul
Nynäshamn
1008.Lyda Byfält
Uppsala
1009.Karl Andersson
Göteborg
1010.Susanna Almström
Vendelsö
1011.Elin klasson
Vendelsö
1012.Linda Vixner Med. Dr
Falun
1013.Madeleine Marucs
Tyresö
1014.Ingrid Kjellström, ingenjör
Lidingö
1015.Phoebe Mattsson, psykolog
Uppsala
1016.Maria Nordqvist, Leg. sjukgymnast
Ludvika
1017.Lars-Owe Wilsson, Barnläkare
Kristinehamn
1018.Linnéa Fallman (sjuksköterska)
Uppsala
1019.Anja Lodewijks, leg sjukgymnast
Ludvika
1020.Daniel Bjermo
Uppsala
1021.Veronica Sehlberg Näringsterapeut
Eskilstuna
1022.Marlene Lehmann, rehabassistent
Ludvika
1023.Boel Elvhammar leg dietist
Uppsala
1024.Joachim von Stedingk VD
Stockholm
1025.Annelie Damberg
Jönköping
1026.Kajsa Moberg, gastronom
Malmö
1027.Sofia Gustafsson, PhD, ST läk anestesi o intensivvård
Örnsköldsvik
1028.Tessan Fritidspedagog
Vendelsö
1029.Li Karlsson, ieg.fysioterapeut
Göteborg
1030.Karin Holm
Vendelsö
1031.Johanna Delvert, Leg Sjukgymnast, magister i Folkhälsovetenskap
Karlstad
1032.Ann-Sofi Jönsson
Varberg
1033.Kristina Berglund
Mol
1034.Carina Sandqvist Barnskötare
Tullinge
1035.Claudia wutkowska
ljungskile
1036.Marie Persson
Karlstad
1037.Melica Marklund
Västerhaninge
1038.Frida Berg leg. fysioterapeut
Uppsala
1039.Kalle westetgren
Sundbyberg
1040.Kalle Westergren
Sundbyberg
1041.Sabina konradsdal
Vendelsö
1042.Therese Strange förskollärare, livsstilskonsult och kostrådgivar
Nykvarn
1043.Mia
Haninge
1044.Josefine Fjällid Hälsopedagog
Huddinge
1045.Emelie Johansson , hälsopedagog
Haninge
1046.Karl Wirström
Stockholm
1047.Magnus Ägare
Stockholm
1048.Elinor Undersköterska
Skärblacka
1049.Riikka Piri Cafebiträde
Haninge
1050.Lelle Hallberg
Vendelsö
1051.Rehana Hallberg
Vendelsö
1052.Mia Westerberg Pedagog
Haninge
1053.Mia Westerberg
Haninge
1054.Linda Falkius
Malmö
1055.Mr Thomas Valtonen
Västerhaninge
1056.Anette Almström Kovacic, lärare
Sandviken
1057.Fredrik Söderlund
Tjällmo
1058.Mats Lindquist, sjuksköterska
Järfälla
1059.Therese Månsson/Näringsfysiologik
Kungsbacka
1060.Oscar Jonsson
Stockholm
1061.Anna Luther Hälsopedagog
Vallda
1062.Helena Bjermo Med dr
Uppsala
1063.Alexandra Strandberg kostvetarstudent
Stenungsund
1064.Jessica Jakobsson
Värmdö
1065.Michaela Eklund (Kostvetare)
Borås
1066.Nils Persson
Malmberget
1067.Louise Svensson
Linköping
1068.Johannes Wingren( ₩₩₩₩
Hägersten
1069.Liza Lundmark, sjuksköterskestudent
Kungsängen
1070.Aron Persson, M.Sc
Uppsala
1071.Raine Raassina
Österhaninge
1072.Ruth Nylander, sjuksköterska
Helsingborg
1073.Catarina Davis Undersköterska
Malmö
1074.Birgit Billquist
Spånga
1075.John Olin
Uppsala
1076.Carin Morin, programansvarig, Sida
Stockholm
1077.Niklaas van Bruggen, Marknadsstrateg
Stockholm
1078.Anders Lindh, Flygledare
Lund
1079.Fanny Sellberg, doktorand
Sollentuna
1080.Rune Almström - morfar
Haninge
1081.Britt Mihlzén
Skara
1082.Kristina Georgiev, barnläkare/skolläkare
Kristianstad
1083.Maria Papachristou
Stockholm
1084.Lina Lanestrand ledarutvecklare
Skogås
1085.L E Morin, översättare
Hägersten
1086.Johan Lindell
Kumla
1087.Ellen Rösand Boendestödjare
Jordbro
1088.Henrik Sahl
Uppsala
1089.Marie Olsson, sjukgymnast
Solna
1090.Andrea Friedl, Folkhälsonutritionist
Stockholm
1091.Ola Abrahamsson
Malmö
1092.Stina Ramne, leg dietist
Göteborg
1093.Eva-Stina Munther, dietist
Vilhelmina
1094.Henrik Lindh Hälsorådgivare
Malmö
1095.Monica Karlsdon
Kungälv
1096.Gabriella (Hälsocoach)
Västerås
1097.Åsa Aronson Legidos
Järfälla
1098.Sabine Johansson, Led. Fysioterspeut
Falkenberg
1099.Malin Larhammar Dietist
Uppsala
1100.Daniel Hagman Systemutvecklare
Borlänge
1101.Jenny Nord, Leg Sjukgymnast
Norrtälje
1102.Hanna Fries, läkare
Knivsta
1103.Patrick civ.ing.
Kiruna
1104.Göran Iraeus
Västerås
1105.Jan Wallin
Malmö
1106.Viktor Halldén
Helsingborg
1107.Gita Berg, leg. dietist, doktorand
Uppsala
1108.Kristina Sjöstrand distriktssköterska
Gränna
1109.Ellinor PT
Ytterby
1110.Kushtrim Prekadini
Landskrona
1111.Oskar Sandström
Umeå
1112.Dr Joakim Weber
Göteborg
1113.Kajsa Gunnerbeck
Stockholm
1114.Peder af Geijerstam, läkare
Norrköping
1115.Jonas Nilsson, civilingenjör
Linköping
1116.Clara Schou, ST-läkare psykiatri
Stockholm
1117.Magnus Håkansson, civilingenjör
Malmö
1118.Daniel Nicklasson
Helsingborg
1119.Mona Pettersson, undersköterska
Helsingborg
1120.Tommy Pettersson, smidesmekaniker
Helsingborg
1121.Göran Sjödin (lärare)
Umeå
1122.Clas Carlbom, tvåbarnsförälder
Malmö
1123.Johannes Byrling, underläkare, doktorand
Lund
1124.Roger Håkansson, Överviktig
Tumba
1125.Thomas Wagner
uppsala
1126.Aman Hezareh, Personlig tränare & kostrådgivare
Malmö
1127.Jane Nyman, distriktsläkare
Västra Frölunda
1128.Ola Svensson, docent, överläkare
Stockholm
1129.L Jansson
Bjärred
1130.Karin Uhlin Specialistläkare rehabiliteringsmedicin
Stockholm
1131.Hannes Andersson
Göteborg
1132.Kristin Evertsson, leg. sjukgymnast
Smedjebacken
1133.Lis,studerande
Luleå
1134.Ingrid Bogseth, dietist
Sollefteå
1135.Anette Svensson dietist
Örnsköldsvik
1136.Emma Albinsson
Göteborg
1137.Gustav Lundborg, leg. Sjukgymnast
Stockholm
1138.Carl Karlsson W, BA
Uppsala
1139.Karolina af Ekenstam, ST-läkare
Stockholm
1140.Lisa Palmlöf, läkare
Stockholm
1141.Evalill Grönberg leg dietist
Söderköping
1142.Johan Franzén
Upplands Väsby
1143.Mikael Jälefors, Konsult
Åkersberga
1144.Kicki Söderström Centerchef Itrim
Uppsala
1145.Ida Hölke, skolsköterska
Norberg
1146.Henrik Stenberg, Hälsoutvecklare
Sävedalen
1147.Niklas Hultén
Uppsla
1148.Johanna Gustafsson leg. Sjukgymnast
Kiruna
1149.Karolina
Uppsala
1150.Terje Hellron
Norrköping
1151.Sebastian
Karlstad
1152.Jan Måreby
Kinda
1153.Martin Edelius
Göteborg
1154.Tobias Lundberg
Umeå
1155.Gerda Adelgren, distriktssköterska
Stockholm
1156.Simon Renström, VD For Life Academy
Umeå
1157.Pia Hallgren Verksamhetschef Hälsomottagningen Järva
Stockholm
1158.Therese Katthöfer, leg. fys.ter.
Farsta
1159.Iris Ciba (barnläkare, doktorand)
Uppsala
1160.Jenny Pettersson
Stockholm/Hägersten
1161.Emanuela Pedrocco, VD
Stockholm
1162.Louise Arlehov, Egenföretagare
Sollentuna
1163.Carl-Henrik Gustafsson
Göteborg
1164.Carolina
Lund
1165.Åsa Lundgren
Örebro
1166.Nanna Schumacher Qwerin, distriktsläkare
Stockholm
1167.Thomas Josin
Strömsnäsbruk
1168.Emmy Bergström
Stockholm
1169.Torbjörn Trångteg, kostrådgivare, personlig tränare
Älta
1170.Mattias Widar
Timmele
1171.Vanessa Klint
Sollentuna
1172.Jacob
Trollhättan
1173.Leif Hasselström
Motala
1174.Jonas Karlberg
Umeå
1175.Mattias klint
Sollentuna
1176.Olle Ericsson
Björnlunda
1177.Mattias Lindman, Familjeläkare, HC City
Gävle
1178.Niklas Packendorff
Stockholm
1179.Carl Philip
Luxemburg
1180.Ellen Lundkvist, Gymnasielärare i idrott och hälsa/Läkarstuderan
Umeå
1181.Ellen Lundkvist, Gymnasielärare i idrott och hälsa/Läkarstuderan
Umeå
1182.Filip Gunnarsson
Göteborg
1183.Lana - en person med fetma
Malmö
1184.Peter Thörnell (leg. sjukgymnast)
Örebro
1185.Carolina Josefsson, Civ.ing.
Stockholm
1186.Anna Hagel Andersson
Uppsala
1187.Mikael Jonsson
Örebro
1188.Theresia Viska
Solna
1189.Annika Bergqvist
MATFORS
1190.Moa karlsson musiker
Malmö
1191.Fredrik Lann, sjukgymnast
Örebro
1192.Kerstin Hellberg distriktssköterska
Örebro
1193.Helen Emmoth (Leg. Sjuksköterska)
Örebor
1194.Stellan Johansson, Civ Ing
Göteborg
1195.Max Winerdal MDPhd
Stockholm
1196.Pontus Bengtsson, Läkarstudent
Umeå
1197.Anna Roeck Hansen
Stockholm
1198.Linus Bårström, Systemutvecklare
Malmö
1199.Ida Aghamn, ST-läkare pediatrik
Stockholm
1200.Teresa
Ockelbo
1201.Margareta Svärd, sjuksköterska
Gävle
1202.Pia andersson kurator
Malmö
1203.Lisa Runeqvist skolsköterska
SKILLINGARYD
1204.Helena Lind, Projektledare
TÄBY
1205.Anna Hemph, narkosläkare
STOCKHOLM
1206.Christina Egnell
Stockholm
1207.Martin Birkeldh
Tyresö
1208.Thure Rådmark läkare
Vänersborg
1209.Thomas Torstensson, Leg sjukgymnast, Med Dr
Sundsvall
1210.christina Svensk; sjuksköterska
Hudiksvall
1211.Linda Dahlin sjukgymnast
Linköping
1212.Kennet Jaråker Friskvårdskonsult
Stockholm
1213.Owe Berthling
Mörbylånga
1214.Elisabet Tornberg, hushållslärare
Fristad
1215.Karin Karlsson kostekonom, pensionär
Örebro
1216.Martin Adriansson, Civilingenjör
Mölndal
1217.Christofer Herlin, kiropraktor
Malmö
1218.Sara Pettersson
ÖREBRO
1219.Anna Lindkvist
Stockholm
1220.Mikael Nordström
Stockholm
1221.marie ernfors
järfälla
1222.Elisabeth Davidsson
Löddeköpinge
1223.Elisabeth Di Francesco leg barnsjuksköterska, distriktsköterska
Stockholm
1224.Monica Egegren Persson (Fysioterapeut )
Sundsvall
1225.Marina Berglund Distriktssköterska
Töreboda
1226.Tomm Nilsson Kock
Örkelljunga
1227.Agneta Lundin
Solna
1228.Agneta Lundin
Dietist, Solna
1229.Jessica Forsgard
LINGHEM
1230.Ulf Mårtensson
Borås
1231.Adam Gummesson läkarstudent
Lund
1232.Christel Wallin (leg. sjukgymnast)
Örebro
1233.Kajsa Ericsson
Huddinge
1234.Helena Mayer
Järfälla
1235.Ruben Fougberg, IT-samordnare
Svanesund
1236.Anders Albjörn, Msc
Östervåla
1237.Johanna Blum, dietist
Helsingborg
1238.Charlotte Johnson, Barnsköterska
Helsingborg
1239.Zynab Mahmoud, ST-läkare
Helsingborg
1240.Jonathan Flod
Göteborg
1241.Karin, arbetslös, diabetiker typ-2
Farsta/stockholm
1242.Jenny Aurell ssk
Bandhagen
1243.Karin Rydén, lärare
Karlskrona
1244.Mats Leijman Överläkare
Helsingborg
1245.Viktoria Magnusson
Storå
1246.Carina Semb
Göteborg
1247.Sofia Högström
Hudiksvall
1248.Josefine Södling
Göteborg
1249.Marcus Lagerström Leg. Psykolog
Göteborg
1250.Elin Adolfsson
Grimsås
1251.Alexander Uddén
Bromma
1252.Erik Ytterberg
Nyköping
1253.Aishah Tallmark, student på ämneslärarprogrammet
Uppsala
1254.Anna Miiros Wrangensten, företagssköterska
Stockholm
1255.Mats Erksén
Hässelby
1256.Stig Nohrlander, Civilingenjör, Major.
Täby
1257.Annelie Castengren Sjuksköterska / KBT-terapeut
Landskrona
1258.Sandra Linden
Halmstad
1259.Fredrik Lindström
Karlskrona
1260.Elisabeth Olsson, fysioterapeut
Stockholm
1261.Elisabeth Randow
Linköping
1262.Felix Lindeberg
Plymouth, NH
1263.Harald Meyer vårdbiträde
Luleå
1264.Charlotta Fält
Stockholm
1265.Lydia Lidé, Leg. Sjukgymnast
Hjo
1266.Anna Hänninger
Stockholm
1267.Susanna Strååt
Kungsör
1268.Gustav Notander
Täby
1269.Magnus Borg
Örebro
1270.Viktor Fransson
Stockholm
1271.Kari Koivunen/ sjukskriven
Ösmo
1272.Dr Christina Lindgren
Helsingborg
1273.Lars-Olle Larsson
Stockholm
1274.Marie Dahlman, diabetessjuksköterska
Växjö
1275.Fru Anne-Mari Nilsson-Sträng
46832 Vargön
1276.Siw Tikkanen-Aldén, leg sjukgymnast
Mönsterås
1277.Tanja Ekelund
Malmö
1278.Pattarin Pintusopon
Malmö
1279.Karin Brandberg
Falun
1280.Axel Wannerskog
Göteborg
1281.Christine Persson Osowski, biträdande universitetslektor, leg. d
Uppsala
1282.jonatan brannstrom
fagersta
1283.Henrik Jacobsson M.S CSE
Landvetter
1284.Sandra Larsson, CNC-operatör
Luleå
1285.Martin Lönnar
Falun
1286.Maria Klefbom
Malmö
1287.Lisa Dahlström
Heby
1288.Per G
Göteborg
1289.Dan Emilsson, biträdande rektor
Falkenberg
1290.Lena Gripeteg, leg dietist, med dr
Göteborg
1291.Lisa
Jönköping
1292.Lisa Frostfeldt, Sjuksköterska
Jönköping
1293.Anton Jarnheimer, AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
1294.Arnhild Wetzler
Korsberga
1295.Karl Vestberg Leg. Kulörtekniker
Stockholm
1296.Linnéa Nyblom, dietist
Linköping
1297.Annika Brinkberg Lapidus, läkare
Stockholm
1298.Lotta Charleville, konstnär
Tärnsjö
1299.Carolin Helt Int Lic PT
jönköping
1300.Martina Axelsson Sundling
Vetlanda
1301.Ninni Wendel Administratör
värnamo
1302.Yvonne Karlsson
Värnamo
1303.Mikaela Thorssell, Laboratorieassistent
Söderhamn
1304.Eva Svensson
Nässjö
1305.Stina Leijonhufvud
Huddinge
1306.Caroline Mansell
Trelleborg
1307.Maria Fridholm
Örebro
1308.Åsa Tiare Carlsson, Idrottslärare
Nässjö
1309.Emmie Söderström
HÄGERSTEN
1310.Emmie Söderström, Nutritionist
HÄGERSTEN
1311.Anna-Kerstin Fälth
Träslövsläge
1312.Hanna Röjdberg
Åby
1313.Elina Rehn PT kostrådgivare
Vrigstad
1314.Ingrid Skovgaard lärare/journalist
Halmstad
1315.Emma Karlsson
Stockholm
1316.Annica Johanzon, leg fysioterapeut
Danderyd
1317.Karin Ericsson
Vellinge
1318.Petra Nilsson
Vetlanda
1319.Therese Gustafsson, Sjuksköterska
Bandhagen
1320.Mikael Sjölund
Falun
1321.Pontus Axelsson
Vänersborg
1322.Agneta lewander, Distriktssköterska
Stockholm
1323.Markus Stenemo MS molecular biology, PhD student epidemiology
Uppsala
1324.Johannes Jacks läkare
Stockholm
1325.Elise Jacobsson Läkarstuderande
Lund
1326.Hans Törnblom, docent
Göteborg
1327.Christian Werner Läkare
Göteborg
1328.Ulrika Carlén-Barrette
Örebro
1329.Ewa Jasinska, företagsläkare
Örebro
1330.Sabina Swahn
Uppsala
1331.Camilla Sandin Bergh, allmänläkare, ST-studierektor , ungdomsmed
Göteborg
1332.Helene Lindqvist
Stockholm
1333.Malin Lagerberg, Specialist i allmänmedicin
Göteborg
1334.Malin
Stockholm

 

Uppropet startades
2016-12-27

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer

Pingback-länkar

Så var chatten om fetma » KATHING

Så var chatten om fetma » KATHING

Upprop mot fetma - Du bör verkligen skriva på!

Upprop mot fetma: din hjälp behövs! – Erik Hemmingsson

Vikten eller hälsan? – Farmor Nord


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper