Upprop: Migrationsverket bryter mot barnkonventionen!

UPPROP! Migrationsverket bryter mot barnkonventionen! 

I detta ögonblick begår Sverige ett allvarligt brott mot FN:s konvention för barnets rättigheter, och mot svensk lagstiftning. Två småpojkar, två och fyra år, ska skiljas från fadern och utvisas tillsammans med modern. Båda barnen är födda i Sverige och har ingen anknytning till något annat land. Barnen talar svenska och har viktiga relationer med andra förskolebarn och förskolepersonal, de har heller inget medborgarskap i något av föräldrarnas respektive hemland. Föräldrarna kom från olika länder för sju respektive åtta år sedan och träffades i Sverige 2005. Båda föräldrarna var psykiskt och fysiskt friska vid ankomsten till Sverige. Modern har haft tillfälligt uppehållstillstånd och fadern har haft erbjudande om fast arbete.

 

Migrationsverket har beslutat att det ej föreligger hinder för att verkställa utvisning av modern tillsammans med de två barnen. Detta trots att såväl barnen som modern har allvarliga psykiska symptom och att modern vid två tillfällen varit föremål för sluten psykiatrisk vård, nu senast i januari 2011, i drygt 5 veckor. Barnen har också varit tvångsomhändertagna (enligt LVU) på grund av båda föräldrarna i januari 2010 samtidigt var i mycket dåligt psykiskt skick.

 

Barnen har sedan hösten 2010 haft en intensiv kontakt med BUP på grund av att de har en rad allvarliga stressymptom till följd av traumatiska upplevelser. Man har bedömt att de är i behov av fortsatt intensiv barnpsykiatrisk behandling, under flera års tid. Familjen har också haft familjepedagogiskt stöd av socialtjänsten sedan 2008.

 

Modern lider av posttraumatisk stressyndrom och depression med självmordsrisk. Modern kan inte på ett uthålligt och kontinuerligt sätt tillgodose och svara på barnens behov på grund av sin psykiska ohälsa. Fadern, som är av annan nationalitet än modern, har inte av Migrationsverket givits alternativet att utvisas tillsammans med sin familj trots att han också är vårdnadshavare för barnen.

 

Socialtjänsten har bedömt att barnen är i behov av båda sina föräldrar. På grund av föräldrarnas psykiska svårigheter behöver de ta ett gemensamt ansvar för barnen och stötta varandra för att inte barnen ska lida allvarlig brist på omsorg.

 

Migrationsverket menar att hänsyn till barnens bästa har tagits vid bedömningen av ärendet. Vi ser allvarliga brister i detta beslut, både p g a att man härigenom splittrar familjen samt att man utvisar två sköra småbarn tillsammans med en psykiskt sjuk mor. I och med utvisningen utsätts barnen för omedelbar livsfara.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi att:

 

1)    Barnen får uppehållstillstånd av humanitära skäl och att båda deras föräldrar får stanna i Sverige för att ta hand om barnen. 

 

2)    Ansvariga politiker ser över Migrationsverkets sätt att arbeta med små barns asylprocess så att den tar hänsyn till små barns särart och specifika skydds- och omsorgsbehov.

 

3)   Migrationsverket visar hur det här beslutet har fattats med hänsyn till barnens bästa. Enligt barnkonventionen måste en beslutsfattande myndighet kunna visa hur man har tagit hänsyn till barnets bästa i alla de beslut som rör barn

 

 

Christine Bertlin Leg Psykolog (christine.bertlin@gmail.com)

Initiativtagare: Christine Bertlin

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Maura Tavares, lärare
Hässelby
2.Lars H Gustafsson, barnläkare
Lund
3.Christine Bertlin, psykolog
Stockholm
4.Henry Ascher, docent, barnläkare
Göteborg
5.Pia Risholm Mothander Docent leg psykolog
stockholm
6.Inger Edelfeldt, författare
Stockholm
7.Professor Gunilla Preisler
Stockholm
8.elisabeth Ohlson Wallin Fotograf
Stockholm
9.Göran Eriksson, VD
Stockholm
10.Christer Olsfelt, överläkare BUP
Göteborg
11.Tor Lindberg. barnläkare,professor em.
Örnahusen
12.Björn norell barnpsykolog
Uppsala
13.Gunny Bogren, trebarnsmamma och mormor
Hallsberg
14.Ulla Forsbeck Olsson leg psykolog
Stockholm
15.Dick Westlund leg psykolog
Tumba
16.Jacqueline Cederström
Stockholm
17.Gunilla Casserstedt Lundgren, beteendevetare
Södertälje
18.Hanna Olofsson, leg. psykolog
Säter
19.Maria Andark
Södertälje
20.Elin Tamm, leg psykolog
Stockholm
21.Leo Pierini, ordf. CUF i Uppsala län
Uppsala
22.Eva-Lena Hjalmarsson, Kurator
Stockholm
23.Susanna Terling ST-läkare BUP
Stockholm
24.Anna Tötterman, överläkare
Örsundsbro
25.Malin Rehn, leg. psykolog, Prima Barn och Ungdomspsykiatri
Stockholm
26.Hanna Lange ST-läkare BUP
Stockholm
27.Elle Ivansson, lärare
Nacka
28.Lisa Enqvist, socionom/leg.psykoterapeut
lysekil
29.Jenny Högström, litteraturredaktör och översättare
Helsingborg
30.Mats Redhammar, Barnpsykolog
Göteborg
31.farah yesayan
Stockholm
32.Malin Thomaeus, rektor
Ekerö
33.Kajsa Bergwall
Linköping
34.Maro Papadopoulou Nisser, Leg. psykolog
Enskede
35.Ann Wedin, socionom
Kungsängen
36.Pia Forsberg, Näringslivschef
Huddinge
37.Ylva Holst psykolog
Stockholm
38.Thomas Lundberg, barnläkare
Kramfors
39.Ann Lindstrand barnhälsovårdsläkare
Stockholm
40.Jenny Aschenbrenner, journalist
Hägersten
41.inga johansson, pastor SMK
stockholm
42.kajsa bergsten
stockholm
43.Katarina Wessman
Stockholm
44.Anita Grünewald
Åkersberga
45.Ray Grönlund, människa
Landskrona
46.Sofia Olausson, barnläkare
Göteborg
47.Sofia Zackrisson, barnrättsexpert
Stockholm
48.Ulrika Åden barnläkare, docent
Stockholm
49.sara oikari, leg psykolog
stockholm
50.Lisa Wahlström
Stockholm
51.Simon Ljungh, psykologkandidat
gävle
52.Stina Berge, ordförande för nätverket Yennenga Progress
Tullinge
53.Hanna Zuring
Solna
54.Brittis Edman
Stockholm
55.Ewa Edvardsson
Västerås
56.Anja Ljungh
Järvsö
57.Irmgard Obwexer psykolog
Stockholm
58.Helena Ringnér
Göteborg
59.Maria Orling Civ.Ek
Åkersberga
60.Cecilia Flygt Högberg, student
Stockholm
61.Mattias Orling
Åkersberga
62.Henrik Ask pens allmänläkare
Järvsö
63.Anna Palm Cousins, civ ing.
Åkersberga
64.Sofia Almbrandt
Stockholm
65.Owe Blidelius, konsult
Mantorp
66.Sara Ask
Stockholm
67.Katariina Pettersson
Järna
68.Andrea Axén, psykolog
Stockholm
69.Helena Eliason, grundskollärare
Stockholm
70.Erica Berlin Arbetshandledare
Uppsala
71.Erika Johansson, psykolog
Stockholm
72.Emma Fransson, leg psykolog och doktorand
Stockholm
73.Patricia Lorenzoni, idéhistoriker
Göteborg
74.maria bergman läkare
bromma
75.Malin Endrédi, leg.psykolog
Täby
76.Annika Åkerlind Huldt (Fru & Psykolog)
Värmdö
77.Helli Malers
Örebro
78.Yvonne Falk, psykolog
Tumba
79.Johan Bergsmark, Barnskötare
Uppsala
80.Kersti Björkqvist, skolsköterska
Göteborg
81.Torjörn Sundblad
Stockholm
82.Birgitta Lorentzi
Stockholm
83.Lars Gårdfeldt, Teol.Dr
Göteborg
84.Susanne Nilsson , lärare
Bromma
85.Aida Ghardagian
Malmö
86.Fredrik Falk
Tumba
87.Judith Teszáry familjehemskonsult
Stockholm
88.Bodil Schiller, barnläkare
Stockholm
89.Eva Lexell Törnblom, förskollärare
Nacka
90.Lisa Forsberg, ST-läkare i barnmedicin
Årsta
91.Klara Johannesson
Göteborg
92.Erik Andersson
Umeå
93.Lena Lagerlöf
Örebro
94.Alessandra Vendettuoli
Stockholm
95.Jurek Holzer
Stockholm
96.Pia Hellertz, Fil.dr. Socionom
Örebro
97.Thomas Brune, barnläkare
Stockholm
98.Ronnie Nilsson, leg. psykolog
Göteborg
99.Fil.dr., Leg. psykolog Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., leg. p
Stockholm
100.Susi Burton, psykolog
Göteborg
101.Lisa Härdelin Lenerius Leg Läkare
Stockholm
102.Anita Johansson leg psykolog
Göteborg
103.Hilkka Bertlin, mormor, farmor
Farsta
104.Emma Fransson, psykolog, Med Dr
Stockholm
105.Haydar Hussein, Psykologkandidat
Uppsala
106.Noelia Ivars Rico, barnskötare
Sthlm
107.Helene Bivrin
Huddinge
108.Silja Andersson Familjebehandlare
Eskilstuna
109.Stefan Björk, psykolog och doktorand i psykologi
Röbäck
110.Karin Ringqvist, Leg. Psykolog
Stockholm
111.Nicolina Helgesson, barnskötare
Göteborg
112.Antonia Nordström, barnrättskämpe
Stockholm
113.Liisa Johansson,familjebehandlare
Stockholm
114.Gunilla Zaccheus, familjebehandlare
Stockholm
115.Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog
Lomma
116.Anna Sofia Hög, biblioteks- & informationsvetare
Sjömarken
117.Sigrid Klaar, läkare
Uppsala
118.christina haglund
stockholm
119.Helena Lundberg
Järfälla
120.Mia Randestad leg. psykolog
Stockholm
121.Karin Ask
Järvsö
122.Anneli Örtqvist
Stockholm
123.Eva Elofsson, psykolog
Nacka
124.Maja molin leg.ssk
Ekerö
125.Eva Karlsson Förskollärare
Tullinge
126.Jenny Ragnerstam Lärare
Göteborg
127.Anna Fenander, psykologstuderande
Stockholm
128.Ida Björs
Farsta
129.Kerstin Fredlund
Järbo
130.Maria Retsinis
Stocholm
131.Ola Förlin psykologstudent
Sundbyberg
132.Stina Berge ordförande Yennenga Progress
Tullinge
133.Helena Lind
Göteborg
134.Hasse Eriksson
Säter
135.Erwan Lemonnier
Stockholm
136.Birgitta Palm, jurist
Åkersberga
137.Marcel Moritz, Utvecklingsledare
Sköndal
138.AnnCatrine Lundgren
Yxlö
139.Helen Ohlsson, webbproducent
Stockholm
140.helena nyman
björkhagen
141.Erica Berlin
Uppsala
142.Cecilia Hage, pedagog
Solna
143.magnus Engberg
Lidköping
144.Johanna Nyström Rauch
Göteborg
145.Lotta Kj
Uppsala
146.Ludvig Kimby
Stockholm
147.Roland Paulsen, Sociolog
Stockholm
148.Tove Risberg lärare
Tyresö
149.Rose-Marie Umenius, lärare
Vattholma
150.Kristina Nitsch
Norrtälje
151.Jenny Jägerfeld, psykolog och författare
Hägersten
152.Charlotta Lockwall, etnolog
Sköldinge
153.Matti Dahl, leg psykolog
Stockholm
154.Lotta Lindley
Huddinge
155.Barbro Gard Wihlen
Ösmo
156.Mattias Rosendahl, verksamhetsledare
Uppsala
157.Linda Rämö
Stockholm
158.marie Gustafsson doktorand
stockholm
159.Ingela Ruijter Leg Psykolog
Stockholm
160.Jannica Stålnacke, Leg psykolog
Sollentuna
161.Lilianne Eninger, Docent i psykologi
Stockholm
162.Eva gunnarsson, leg psykolog
Hedemora
163.Majlis Winberg Salomonsson, leg.psykolog
Stockholm
164.Emma Corkhill
Göteborg
165.Karin De Farfalla, tolk
Ljusne
166.Jon Wingård, VD
Uppsala
167.Bo Segerstedt
Umeå
168.Marie Andersson
Göteborg
169.Agneta Edvall Systemutvecklare
Stockholm
170.Bo Hedlund
Karlstad
171.Anne Bachmann
Stockholm
172.Sofia Tamm, skribent
Uppsala
173.Charlotte Ulfsparre, leg. psykolog
Stockholm
174.Ola Törjas
Stockholm
175.Maria Eriksson, verksamhetskonsult
Skellefteå
176.Gudrun Ryman
Stockholm
177.Kalle Karlsson
Göteborg
178.Agnes Ekelöw, Systemutvecklare
Hägersten
179.Teddy Nordgren
Viksjö
180.agneta jansson
ekerö
181.Josephine
Uppsala
182.Maria Selbing
11245 Stockholm
183.Bodil Dahlman
Hammarby
184.Josephine eriksson
Uppsala
185.Cecilia Kennberg
Sollentuna
186.Julia Bentling
Stockholm
187.Inga-Lisa Sangregorio
Täby
188.Ulla Hemberg
Stockholm
189.Jan Ohlin
Stockholm
190.Emilio Franzon
Stockholm
191.Gunilla Priebe, forskare
Sollentuna
192.Merja Axelsson
Åkersberga
193.Jenny Rundby, studen
Stockholm
194.Anders Hjorth
Kinna
195.Torsten Elfhag
Stockholm
196.Lotta Edman
Huddinge
197.carine cassia
göteborg
198.Gun Andersson, administatör
Stockholm
199.Anders olzon
Stockholm
200.Maria Johansen, idéhistoriker
Göteborg
201.Julia Nordblad, doktorand
Göteborg
202.Peter Forsberg (lärare)
Jordbro, Haninge
203.Cecilia Kaijser, socionom
Bromma
204.Barbro Gerdén
Uppsala
205.Helena de Verdier
Saltsjö-boo
206.Karin Kock, leg sjuksköterska
Göteborg
207.August Nilsson, projektledare och pedagog
Malmö
208.tandläkare shahrzad sadeghi
stockholm
209.Frida Stranne doktorand
Halmstad
210.per nyström
farila
211.Fredrik Panzio, medieutvecklare/mediepedagog
Halmstad
212.Teresa Krantz
Stockholm, Hägersten
213.sandra parra
malmö
214.Gun Eriksson
Stockholm
215.Lars Forsgren, VD
Sollentuna
216.Patrik Elisson
Halmstad
217.Bonnie Hertsgård
halmstad
218.mia
hongkong
219.Margareta Pettersson
tockholm
220.Kerstin Eklöf
Stockholm
221.Stephen Sahlin
Vallda
222.Hanna Sevandersson, Servitris
Halmstad
223.Anders Lindström, Lektor
Umeå
224.Maria Serenius läkare
Stockholm
225.Åsa Wohlin
Stockholm
226.Ingrid Tagesson
Linköping
227.Britta Ring
Stockholm
228.Åsa Audulv, doktorand
Sundsvall
229.Charlotta Cras, student
Uppsala
230.Carin Holmberg
Stockholm
231.Pia Emanuelsson, lärare
Göteborg
232.Alva Uddenberg
Stockholm
233.Elisabeth Abiri
Göteborg
234.Therese Svensson, lärare
Göteborg
235.Fr Catharina Österberg
Karlskrona
236.Magnus Österblad, Systemutvecklare
Vårby
237.Sven Lidbeck
Täby
238.Karin Fredholm
Göteborg
239.Barbro Mörk
Tranås
240.Emma Cederberg
Göteborg
241.Elin Åman
Göteborg
242.Sara Abiri, student
göteborg
243.Melina Söelund
Malmö
244.Samuel Rhedin
Norrbyn
245.Daniel Åström leg Psykolog
Växjö
246.Mikela Lundahl, forskare
Göteborg
247.Dick Urban Vestbro, professor
Stockholm
248.Johanna Wickman
Björklinge
249.Eva Andersson
GÖTEBORG
250.Annika Andersson
Västra Frölunda
251.Karin Liljegren, psykologstuderande
Göteborg
252.Linus Emanuelsson
göteborg
253.maria jacobson
göteborg
254.Katarina Gustafson
Uppsala
255.Kerstin Zeuge
Stockholm
256.Helén Enqvist
Helsingborg
257.Cecilia Falk, översättare
Malmö
258.Cattis Laska, asylrättsaktivist
Göteborg
259.Jeanette Stål
Göteborg
260.Sara Rösare, student
Sundbyberg
261.Christina Kjellsson
Göteborg
262.Johanna Palmström
Stockholm
263.Jenny Eriksson
Göteborg
264.Tibor Norbert Erdös
Göteborg
265.Dilek Cifci, psykologstuderande
Göteborg
266.Andrea Dillner,
Stockholm
267.Helena Parsmo
Göteborg
268.Anna Gustafsson Lärare/MR-konsult
Gothenburg
269.Alex
Göteborg
270.Shara Sammelin, socionom
Tullinge
271.Lene Lindberg, Docent
Stockholm
272.Mikaela Blomqvist
Göteborg
273.M. Frederiksen
adjunkt
274.Hana Jamali, PTP-Psykolog
Göteborg
275.Anna Stefan, psykologstudent
Göteborg
276.Ulf Pernold
Stockholm
277.Fred Lane
Stockholm
278.Birgitta Burman Grundskollärare
Huddinge
279.Johanna Lageholm
Kiruna
280.Lisa Smith, läkarstudent
Göteborg
281.Ulf Olausson Foley Artist
Ekerö
282.Ulf Stöckel, lärare
Göteborg
283.Angela Tyrhammar Leg psykolog
Stockholm
284.Liv Linder
Göteborg
285.Susanna Olai, konsult
London
286.Babe Strömberg
Lund
287.Andreas Larsson
Swansea
288.Alexander
Lidingö
289.Caroline Öhman, sjuksköterska
Göteborg
290.Malin Persson
Göteborg
291.Torunn Liljegren
Göteborg
292.Sara Edström, PTP-psykolog
Kristiansand
293.Camilla Tängman
Alingsås
294.Ann-Louise Norgren
Ekerö
295.Sebastian Nilsson Lindberg
Vällingby
296.Bengt Nilsson
Spånga
297.Jonas Sjöquist
Göteborg
298.Thomas T Trägårdh
GBG
299.Tomas Wetterberg, Samhällsvetare
Hallsberg
300.Michelle Stoa Evertsson
GÖTEBORG
301.Tania Börjesson
Göteborg
302.Karin Hansson
Stockholm
303.Stephanie Poysti
Linköping
304.Rolf Edblom lärare
Ekerö
305.cecilia cadier, student
göteborg
306.Henrik Andersson
styrsö
307.Klara Nordström
Göteborg
308.Lisbeth Jansson
Örebro
309.Hedvig Hjelm, Leg. Psykolog
Örebro
310.Linda Maurin leg.psykolog
Stockholm
311.Karin Österlund, psykologstuderande
Malmö
312.Martin Mighetto Ljudläggare/Mixare
Stockholm
313.Linda Järild, ptp psykolog
Tomelilla
314.Ida Lundström, PTP-psykolog
Göteborg
315.Andrea Malesevic,psykologstuderandw
Lund
316.Joakim Pettersson
Lund
317.Bengt Digre Undersköteska
Örebro
318.Felicia Naess trädgårdsmästare
Norrköping
319.Johan Hansson, psykologstudent
Norrköping
320.Elin Olsson
Linköping
321.Birgitta Lanninger barnskötare
Örebro
322.Jonna Björnheden
Jönköping
323.Mia Wrede, psykologstuderande
Göteborg
324.Graham Jarvis, Kyrkoherde
Örebro
325.Jannika Segemark (lärare)
Gävle
326.Mirna Rupcic Ljustina
Skövde
327.Kinga Malachowska, leg psykolog
Helsingborg
328.Christina hermansson placon
Örebro
329.Jenny Knutsson, PTP-psykolog
Stockholm
330.Kristin Österberg
Stockholm
331.Fredrik Busk
Huddinge
332.Christine Keffel
Örebro
333.Hanna Cederström, socionom
Stockholm
334.Zara Kvist Lindgren, Enhetschef
Södertälje
335.Marina Cavenius, psykolog
Färgelanda
336.Anna Lekberg Leg Psykolog
Växjö
337.Åsa Zimmerman, studerande
Karlstad
338.Maria Seger, Leg psykolog
Sundsvall
339.Tove Mårtenson, sjuksköterska
Enskede
340.Johanna Berglund, PTP-psykolog
Örebro
341.Klas Engholm
Nora
342.Marie Hedman
Göteborg
343.Katarina Nissdal Tauni
HisingsKärra
344.Eva Holmlund, leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Umeå
345.Nina Gren (Fil Dr)
Köpenhamn
346.Evy-Ann Digre, Undersköterska
Örebro
347.Mabell Leuhusen, Ambulanssjuksköterska
Farsta
348.Minna Wallin grafisk formgivare
Stockholm
349.Kerstin Åhlander, psykolog
Åkersberga
350.Jesper Olsson
Stockholm
351.Amanda Wikerstål, psykolog
Växjö
352.Kerstin Svensson, psykolog
Karlskrona
353.Mari Tuneström Svarén, psykolog
Ulricehamn
354.Kajsa Anderholm, lärare
Göteborg
355.Sanja Lundberg
Stockholm
356.Lars Norberg, civilingenjör
Sankt Anna
357.Linda Persson, dramapedagog
Göteborg
358.Elisabeth Schöllin
Örebro
359.Bitte Nordström Kinnaman, kurator
Stockholm
360.psykolog Anna Bellander
Stockholm
361.Karin Studer leg läkare
Stockholm
362.Sabina Ekström
Göteborg
363.Anna Bratt, psykolog
Borås
364.Hanna Thorselius
Göteborg
365.Virge Tikas Mötesplatspedagog
Göteborg
366.Sanne Sulanko, leg psykolog
Stockholm/Finnmark, Norge
367.Anna Kristina Östnäs psykolog/psykoterapeut
Borlänge
368.Elisabeth Johansson
Eksjö
369.Kobra Karimi leg. Psykolog
Stockholm
370.Jeanette Jones Psykolog
Borlänge
371.lillemor wilhelmsson
bålsta
372.Katarina Andersson Eklund, leg psykolog
Sollentuna
373.Malin Mårtensson Leg psykolog
Stockholm
374.B Schönbeck
Göteborg
375.Annagreta Dyring, journalist
uppsala
376.Rut Vikner
Karlstad
377.Jessica Pehrson, socionom
Stockholm
378.Lana Bublik, student
Göteborg
379.Kajsa Lissel
Varberg
380.Åsa Lundbergh (ekonom)
Årsta
381.Lennart Borgman
Lund
382.Ginger Svensson, Psykolog
Bergsjö
383.Carina csikasz leg arbetsterapeut
Mölndal
384.Maria Andersson, socionom
Göteborg
385.Jessica Green, pykolog student
malmö
386.Ljiljana Bublik, jurist
Ljungby
387.Margrethe Lund, psykolog
Karlstad
388.Malin Pedro, ledarskapskonsult
Stockholm
389.Vanja C Kjellsson Artist
Handsjöbyn
390.gunilla westling
stockholm
391.Sofia Karlsson
Stockholm
392.Selin Safer
Järfälla
393.Karin Modigh
Lund
394.Martin Lindell
Malmö
395.Marja Bennet Alexandertekniklärare
Stockholm
396.Ljiljana Bublik, jurist
Ljungby
397.Lena Dur Högnelid, leg psykolog
4
398.Catherina Koninska Isacson, jurist
Stockholm
399.Anna Knutsson
Göteborg
400.Anna-Mia Widengren, psykolog.
Umeå
401.Hanna Söderqvist
Umeå
402.Göran Thybäck Skeppare och författare
Jättendal
403.Anna Ljung
Göteborg
404.Per Olof Tellegård Leg. Psykolog
Umeå
405.Eva Gramnes
Göteborg
406.Hilde Köves
EkeröRo
407.Yvonne Haglund
Munkedal
408.Raul Fernandez, project coordinator
Södertälje
409.Jessica Leijer Leg psykolog
Saltsjö boo
410.Estelle Burke, larare
Gilbert, USA
411.Stefan Redebo, verksamhetschef
Mariefred
412.Martin Stenson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Helsingborg
413.PerOla Axelsson, psykolog
Stockholm
414.Anette Fischerström Sjuksköterska
Ekerö
415.Mathilda Landin
Falun
416.Magdalena Zeijlon, konsult
Göteborg
417.Magnus Bunnskog
Stockholm
418.Maria Wikström, PTP-psykolog
Linköping
419.Marie Wirde
Örebro
420.Fanny Halling, student
Göteborg
421.Maria Lundqvist
Umeå
422.Lars-Martin Lund
Ursviken
423.Kjersti Webb
Boulder
424.Fru Liselott Freiman Gjelset
Knivsta
425.Charlotte André, egen företagare
Stockholm
426.Elizabeth Wahlgren-Höivik, brottsofferassistent
Uppsala
427.Helena Johansson, statsvetare
Göteborg
428.Isa Schöier
Stockholm
429.Victoria Rixer
Stockholm
430.Isak Konstenius
Stockholm
431.Inger Raaby
Stockholm
432.karin burénius ekström
stockholm
433.Rås Lennström
Gävle
434.Klara
Uppsala
435.Jessica Möller,
Uppsala
436.Anders O Blomberg, tecknare
Stockholm
437.Sara Turpin, skådespelare
Stockholm
438.Annelee Styhre, lärare
Göteborg
439.cecilia persson
lund
440.Shakti slawomirska, frilansjournalist
Stockholm
441.Airi Iliste
farsta
442.moa bengtsson
GÖTEBORG
443.Naiti del Sante, Jurist
Stockholm
444.Jenny-Leontine Olsson
Sthlm
445.Staffan Wester Leg. Psykolog
Malmö
446.Petra Cederström Personalchef
Stockholm
447.Kersti Björkman
Stockholm
448.Maria Greén Svensson Kurator
Örebro
449.Christer Hogstedt, professor emeritus
Stockholm
450.Anna Falkepil, Undersköterska
Nässjö
451.Nilla Wikberg, förskollärare
Uppsala
452.Frida
Malmö
453.Ulrica Lysén
Stockholm
454.Leg psykoter Karin Petré
Stockholm
455.Louise Dahlberg
Tingsryd
456.Farnaz Arbabi, regissör
Stockholm
457.cecilia nilsson,skådespelare
stockholm
458.Anne Sjögren
Malmö
459.stefan villkat
stockholm
460.Lisa Nowotny
Göteborg
461.Pamela Cortes Bruna Skådespelare
Linköping/ Gbg
462.Nina Wähä
Bagarmossen
463.Andrea Thibault
Göteborg
464.David Kennberg, Leg. Psykolog
Malmö
465.Ida Löfholm, skådespelare
Stockholm
466.Lina Petersén
Västerås
467.Åsa Schwieler
Stockholm
468.Charlott Neuhauser
Stockholm
469.Andreas La Chenardiere
Stockholm
470.karin grip (psykolog/doktorand)
Göteborg
471.Björn Anjou , Rektor
Stockholm
472.marianne eriksson
Stockholm
473.Josefine Nordberg Karlsson
Västerås
474.Christina Svensson, innesäljare
Vallentuna
475.Katharina Cohen
Stockholm
476.Lisa Gröön
Göteborg
477.Johanna Pira
Vårgårda
478.Pia Hedfors (Gestaltterapeut, förskollärare)
harbo
479.Anna Kaijser
Malmö
480.Lars-Magnus Grenestam
Borensberg
481.Psykolog Anders Hempel
Stockholm
482.Psykolog Kristina Lindstrand
Sundbyberg
483.Linda Kanhed
Bjärred
484.Michael Windefeldt
Göteborg
485.Åke Aurell
Ystad
486.Erik Petersson, jurist
Stockholm
487.Linn Landén, student
Malmö
488.Emma Virke
Bromma
489.Anne Lilja, leg logoped
Stockholm
490.Ida Johansson, Studerande
Göteborg
491.barbro collen leg.psykolog
uppsala
492.Vilhelm Hanzen, migrationspolitisk talesperson
Sävsjö
493.Tove Olsson
Stockholm
494.kajsa Leander, student.
Örbyhus
495.göran molin vd
ekerö
496.malin thomaeus rektor
ekerö
497.Kajsa Isakson regissör
Stockholm
498.Erika Isaksson
Göteborg
499.Stella d'Ailly
Stockuolm
500.Charlotta Wretblad, Förändringsledare
Lidingö
501.Anja Annevik
Göteborg
502.Erika Svensson
Göteborg
503.Anna Renström, arkitekt
Bagarmossen
504.Maria Johansson Förskolechef
Nykvarn
505.Magdalena Svensson Leg Psykolog
MALMÖ
506.Sara Gimbergsson, Illustratör/författare
Göteborg
507.Clara Iversen, doktorand
Uppsala
508.Susanna Bylin
Lidingö
509.Minna Kiper
Göteborg
510.Ylva Ågren doktorand
Göteborg
511.Lars Rundgren
Mölndal
512.Sassa Buregren, barnboksillustratör
Bua
513.Valentina Vidaurrazaga, Sjuksköterska
Göteborg
514.Reza Sharifi
Malmö
515.Anna Hellerstedt
Hägersten
516.Anna-Lena Henriksson
Södertälje
517.Torgny Ullerstam
Skärhamn
518.Stina Brooks
Göteborg
519.Gloria Tapia, Skådespelare
Stockholm
520.Martin Moberg
Malmö
521.marie Björkman,socionom
Göteborg
522.Sven Hansson
Rydebäck
523.konstnär Mia Grönkvist-Olsson
Slite
524.Katja Sliwinski
Uppsala
525.Stig Olof Nilsson
Nyfors
526.Christina Skantze
Nacka
527.Anna Bratt, journalist
Stockholm
528.Lejla Mundzic
Göteborg
529.Paul Garbers
Stockholm
530.Ellen Svensson, läkarstudent
Göteborg
531.Nicole Goufas
Stockholm
532.Malin Bonin
Stockholm
533.Erik
Malmö
534.Bente Rolandsdotter
stockholm
535.Katarina Kjellberg, leg sjukgymnast
Stockholm
536.Anna Bengtsson, förläggare
Stockholm
537.Karin Reuterswärd
Skogås
538.Mats Kolmisoppi, författare
Malmö
539.Margit Richert
Adelsö
540.Anna Holmström Degerman, Författare
Umeå
541.Eleonora Preston
Helsingborg
542.Jenny Örnborn
Stockholm
543.Åsa Westergren
Umeå
544.Angelica Stagling
Stockholm
545.Susana Sjödin, lärare, arkeolog
Kungälv
546.Mehlmann
Enebyberg
547.Ulrika Berge Konstnär
Bagarmossen
548.Peter Nilsson Elevassistent
Malmö
549.Anneli Bäckman
Stockholm
550.Maria Baltzer, forskningsassistent
Stockholm
551.JOHAN NORDIN
Skärholmen Stockholm
552.Elin Ohlsson socionom
Örebro
553.Mathias Falk
Göteborg
554.Michael Gustafsson
Motala
555.Karin Rebas
Stockholm
556.Marianne Broman
Huddinge
557.Björn Nilsson
Göteborg
558.Nina Rrahmani
Stenkullen
559.Elin Öreby, lärare
Stockholm
560.Kristina Åberg VD/producent
stockholm
561.Hanna Tellholt, människorättsaktivist
Göteborg
562.Ingela Nordmark Lindberg, förskollärare
Örnahusen
563.Robert Samsonowitz, grafisk designer
Göteborg
564.Julia Ivarsson (student)
Göteborg
565.Jonathan Skårstedt, Programmerare
Stockholm
566.Lina Andersson
Mölndal
567.Thérèse Svensson, skådespelare
Stockholm
568.Hanna Storby
Hägersten
569.Lina Denne
Uppsala
570.Lotta Löthgren
Växjö
571.Frida Moberg, konsult
Göteborg
572.Anna Malmquist, leg. psykolog
Linköping
573.André Laszlo, student
Göteborg
574.Sofia Frankenberg, leg psykolog
Stockholm
575.Therese Bergvall
Nynäshamn
576.Kim Hazelius
Kristianstad
577.sofia kroon walter
malmö
578.Anders Tolergård
Göteborg
579.Jenny Borgström
Veberöd
580.Katharina Törnqvist, Socionom
Mariefred
581.Mathias Landaeus
Västerstad
582.Hanna Wistrand
Stockholm
583.Johanna Söderhagen
Göteborg
584.Anna-Lena Löfvenberg
Saltsjö-Boo
585.Johanna Larsson, Psykologstudent
Malmö
586.Karin Frisell, leg läkare
Eskilstuna
587.Dani Cohen
Vällingby
588.Malin Wiklander
Malmö
589.Torbjörn Lindberg
Malmö
590.Anna Tarschys
Göteborg
591.Nasim
Stockholm
592.Victoria Duus-Otterström
Hägersten
593.Carolina wettergren
Malmö
594.Eva Östergren
Stockholm
595.sara wåhlin
Malmö
596.Mi-Charlotte Ekvall, sekr
Göteborg
597.Anna-Karin Nystedt, affärskonsult
Ekerö
598.Jaser Davari, medmänniska
Stockholm
599.Tomas Videgård
Stockholm
600.Camilla Alveglim
Taberg
601.Tove Örjansdotter, Student
Malmö
602.Evelina-Maria Sehlin
Göteborg
603.Kristin Olsson
Malmö
604.Åsa Borglund
Vallentuna§
605.Juhani Kotaniemi
Malmö
606.Rebecka Andersson
Umeå
607.Anna Palm
Göteborg
608.My Lundström
Malmö
609.Anna Bernau Namdar, Anestesisjuksköterska
Eskilstuna
610.Viktoria Jäderling, redaktör
Stockholm
611.Joel Jansson, Lagerarbetare
Stockholm
612.Monica Lindgren VD
Skellefteå
613.Henry Ohlsson
Stockholm
614.Therése Söderlund
Solna
615.Staffan Granér, FD, Universitetslektor
Göteborg
616.Anders Granström
Uppsala
617.Stickan Olander
Gnesta
618.Johanna Wallin
Stockholm
619.Pernilla B. Lovén
Stockholm
620.Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ
Stockholm
621.Robin Joensuu, student
Malmö
622.Enel Melberg, författare
Gräsmark
623.Sandra Danielsson, Dramapedagog
Malmö
624.Anna Wall
Malmö
625.Lama Abu-iseifan, projektledare
Stockholm
626.Mireille Bergenström, kommunikatör
´Årsta
627.Sabrin, Student
Göteborg
628.Birgitta Åkesson
Trångsund
629.Per Sundberg
Skellefteå
630.Emma Rendel
Bandhagen
631.Nabila Abdul Fattah, Socialpedagog
Stockholm
632.Bertil Gustavsson
Styrsö
633.Catharina Fröjd
Eskilstuna
634.Emelie Rogowski
Karlskrona
635.Zarlasht Manga
Stockholm
636.Ina Karlsson
Göteborg
637.Julia Hadmark
Hägersten
638.Camilla Laitamaa
Stockholm
639.Krister Santana
Hägersten
640.Ulrika Reinholdsson
Linköping
641.Victoria Lind
Göteborg
642.Carina Lindholm
Västerås
643.Monica Hedström
Södertälje
644.Christine Schedin egen företagare
Skellefteå
645.Catherine Westling
Kalmar
646.Lucinda Andersson
Klintehamn
647.Samira Metto receptionist
Sthlm
648.Sanna Bang Olsson, socionom
Malmö
649.Marita Thoren, Leg Paykolog
Sollentuna
650.Åse Pedersen
Dals Rostock
651.Henrik Forsberg, kassapersonal
Katrineholm
652.Ulrika Thornberg leg. psykolog och doktorand i psykologi
Linköping
653.Mirjam Lindberg, civ.ing.
Lund
654.Andrea Östlund
Gbg
655.Råsa Eriksson, förskollärarstudent
Östersund
656.Helena Müller, psykologstuderande
Göteborg
657.Marike Nordström
Hässleholm
658.Catarina Furmark PTP-psykolog
Stockholm
659.Agnes Warelius, student
Degeberga
660.Annika Sundström, kommunikationsrådgivare
Bromma
661.Anna Harding
Stockholm
662.Emma Breivik, Leg. Sjuksköterska
Östersund
663.Mattias Wallergård, forskare LTH
Lund
664.Anna Engvall arkitekt
Stockholm
665.Roger Andersson
Göteborg
666.Jasmine studerande
Bromma
667.Inger Granström
Bromma
668.Peter Fowelin, förläggare
Södertälje
669.Lars Rodvaldr, art director
Saltsjö-Boo
670.Petra Genfors
Göteborg
671.anna hammarstedt
stora frö
672.janna Larsson
Tierp
673.Tommy Nord
Östersund
674.Malin Bergman Gardskär
Stockholm
675.Pontus Alnemark
Stockholm
676.Anna Harling
Göteborg
677.Mathilda Ernberg
Köpenhamn
678.Anna Granström, projektingenjör
Härnösand
679.Carolina Emdin, läkare
Umeå
680.Julia Carlström
Malmö
681.Hjördis ReuterBarnpedagog
Göteborg
682.Zandra Lundgren
Stockholm
683.Jerry Sköld
Norrköping
684.Ulrika Wernesjö, doktorand
Uppsala
685.Lasse Franck
Göteborg
686.Moa Björklund
Stockholm
687.Linda Ingman, socionom
UPPSALA
688.Christina Isaxon, doktorand
Malmö
689.Ingrid Horner, miljöskyddshandläggare
Tystberga
690.Fia Adler Sandblad, skådespelare, fil. mag.
Hindås
691.Linnea Eriksson, Webbansvarig
Sundbyberg
692.Peder Laitamaa, konsult
Upplands Väsby
693.py wernstedt
Lidingö
694.Maria Holmgren, socionom
Göteborg
695.Marie Svensson, Teaterproducent
Göteborg
696.Marall nasiri, skådespelare
göteborg
697.Eva Avgerinou, folkhögskolerektor
Malung
698.Anna Gren
Stockholm
699.lars
malmö
700.Carola Persson
Höganäs
701.Malin Torekull
Stockholm
702.Shebly Niavarani, skådespelare
Stockholm
703.josef möller
osby
704.Jesper Wiklund
Sundbyberg
705.Kitte ström, sångpedagog
Stockholm
706.Anna Hjärpe
Stockholm
707.Anna Persson
Stockholm
708.Vera Zingmark med. stud..
Köpenhamn
709.Tove Arvén
Stockholm
710.Davood Tafvizian (Skådespelare)
Stockholm
711.Nadja Barenthin Lindblad, sjuksköterska
Göteborg
712.Johanna Huss
Stockholm
713.Kristinn Pétursson, Habiliteringsassistent
Göteborg
714.intidhar saleh
Märsta
715.Mia Wikström, sjuksköterska
Malmöl
716.Kari Svahn, arbetsterapeut
Simrishamn
717.Mia WIkström, sjuksköterska
malmö
718.Andrés Esteche
Stockholm
719.Daniel Aurell
Malmö
720.Lina Svanberg
Stockholm
721.Stina Fernqvist, doktorand
Uppsala
722.Erik Haking, student
Lund
723.Tim Lindqvist
Malmö
724.helene matz
norge
725.Kalle Larsson
Tjøtta
726.Paula Dockens
Stockholm
727.Linda Kunze
stockholm
728.Misagh Sharifian, Skådespelare
Upplands Väsby
729.Ulla Nordström
Rimbo
730.roya hakimnia doktorand folkhälsa
solna
731.Katharina Wesolowski
Stockholm
732.Ylva Sperling - Rådgivare
Stockholm
733.Daniel Ponce de Leon
Stockholm
734.Ms Cecilia Blomqvist
Göteborg
735.Malin Nilsson, Student
Uppsala
736.Anna Olsson
Göteborg
737.Sarah Eriksson, arbetsterapeut
brunflo
738.Eva Carlsson, kommunikatör
Byske
739.Peter Söderström, sociolog
Stockholm
740.Anders Göth
Malmö
741.Håkan Walles, psykolog
Bromma
742.Ritva Pohjola
Strängnäs
743.Maria Lindell
Malmö
744.Maria L Kölegård, Med Dr
Stockholm
745.Kjell Martinsson fil. kand.
Göteborg
746.Stig-Lennart Johansson
Holmsund
747.Ingegerd Gavelin, socionom
Stockholm
748.Hella Jonsson, butiksbiträde
Brunflo
749.Anna Paladino, grafisk formgivare
Stockholm
750.Titti Schönbeck
Tyresö
751.Ida Månson Leg. psykolog
Stockholm
752.ullalundstedt
malmö
753.Marzena Waligorska (Operativchef)
17839 Ekerö
754.Crister Enander
Lund
755.Ann-Sofie, mamma
älvsjö
756.Fatima Abedian, Verksamhetsansvarig assistanshandläggare
Örebro
757.Margareta Johansson
Broby
758.Maria Thunberg
kramfors
759.Sigrid Braa
Sollentuna
760.Anna Solkulle
Lerum
761.Lotta Polfeldt leg psykoterapet
Stockholm
762.Pia Atiabi
Stockholm
763.Ingrid Paulsson, fotograf
Bagarmossen
764.Parasto Backman, Grafisk formgivare
Stockholm
765.Bim de Verdier
Ängeby
766.Alexandra wahlund, sjuksköterska
eskilstuna
767.Helena Höök
Uppsala
768.Li Alegria Alvarez
Gävle
769.Shqipe Neziraj, Beteendevetare
malmö
770.Victoria Moralez Musiker
Stockholm
771.Nathalie Punsar
Stockholm
772.Johanna Sund, copywriter
Stockholm
773.Carl Magnus Karlsson
Stockholm
774.Matilda svensson
Göteborg
775.Anders Sparring, författare
Stockholm
776.Annika Hodgson
Saltsjöbaden
777.Mariah carneby
Göteborg
778.Maja Frydén
Stockholm
779.Moa Holmqvist
Stockholm
780.Anna-Klara Nilsson
Uppsala
781.Mikael Svensson Doktorand
Uppsala
782.Henrik Westander, konsult
Köpenhamn
783.Bengt O. Karlsson, Policy Consultant
Wien
784.kerstin dahlqvist
hägersten
785.Anna-Karin Appelgren Hemarbetande
Strängnäs
786.anna hägglund hab ass
örnsköldsvik
787.MIkael Ringman
Malmö
788.KarinMalin Ekström
Härnösand
789.John Howard Holmberg
Göteborg
790.Johan Östlund, doktorand
Stockholm
791.Victoria Bernhardtson, lärare
Umeå
792.Gunnel Oldbring, rektor
Lund
793.Martin Huss
Stockholm
794.Lina Hallblom
Stockholm
795.Caroline Bruce
Stockholm
796.Dagmara Hälsing
Edsbyn
797.Sigvard Sundqvist
Uppsala
798.Therese Metz, utvecklingsstrateg
Gävle
799.Christina Ronnås, Ekonomiassistent
Järfälla
800.Ann-Kersti Wrener
Alingsås
801.Shadi Yousefi
malmo
802.Hanna Rasmussen
Nyköping
803.Beatrice Åkerblom
Stockholm
804.Ellen Huttu Hansson
Göteborg
805.Jessica Laurén, regissör
Stockholm
806.Camilla Löf, forskare
Malmö
807.Andreas Larsson, Systemutvecklare med intresse för psykologi
Gävle
808.Ingela Bengtsson
Hässleholm
809.Lina Byström
Östersund
810.Peter Hellman
Göteborg
811.Sofia Nilsson, sjuksköterska
Örkelljunga
812.Frit ped Karin Kullander
Falun
813.Larseric Bergqvist
Skara
814.Christin Rundgren
Ängelholm
815.Mikaela Lindström
Umeå
816.sophie fyrk
stockholm
817.Arne Hansson
Ängelholm
818.Micaela Nordin
Gävle
819.Britt Rundgren
Ängelholm
820.Marina Wiking
Stockholm
821.Per Rundgren
Ängelholm
822.Inga Karlberg
Ängelholm
823.Asma. Undersköterska
Helsingborg
824.Sara Cortes, fotograf
Stockholm
825.Birgitta Prejborn
Stockholm
826.Terese Mörnvik, dokumentärfilmare
Stockholm
827.Gustav Deinoff Regissör
Stockholm
828.Håkan Engvall
Arvika
829.Tove Gladh
Lund
830.Katarzyna Ograbowicz
Mölndal
831.Miriam Ponce de Leon
Stockholm
832.Joakim Enoksen
New York
833.Venera Kadrijaj, Flyktingkonsulent
Växjö
834.Johan Egerkrans, Illustratör
Stockholm
835.Maria S Lärkfors, ekonomichef
Sundsvall
836.Anna Kjellgren, Beteendevetare
Mölnlycke
837.Gabriel Kanulf
Stockholm
838.Harriet Nyholm
Solna
839.Max Hebert
Gävle
840.Jessica Linder Jansson, fotograf
Sundbyberg
841.Cecilia Carlsdotter, diakon
Angered
842.Paul Martina
Vallberga
843.Jonas Järpegård
Karlstad
844.Ina Ghai, psykologstudent
Stockholm
845.Johanna Eklund
Umeå
846.Rikke Dam Bergström
Malmö
847.Richard Wihlstrand (Socionom)
Stockholm
848.Sabine (Godman)
Kalmar
849.Magdalena Boman journalist
Stockholm
850.Annelie Bjelkholm Reijs, personlig assisten
Malmö
851.Karolina Leopoldsson
Göteborg
852.camilla hansso socialpedagog
göteborg
853.Linda Hiltmann, MR-vetare och politiker
Malmö
854.Per Oscarsson
Kalmar
855.Lars-Erik Hymander
Nacka
856.Leonor Tapia
Sollentuna
857.Simon Persson Skådespelare
Umeå
858.Hr. Chris Torch
Stockholm
859.Jacob Bryntesson
Stockholm
860.Sebastian Larsson, Projektledare
London
861.Karin Eriksson, leg psykolog
Göteborg
862.Maria Malm
jönköping
863.Teresa Küchler
Bryssel
864.Anders Frankenberg Wester
Köpenhamn
865.Maria Mandahl, psykologstudent
Stockholm
866.maj Löf
Ystad
867.Karin Stensdotter, författare och arkitekt
Paris
868.Oskar Majewski
Malmö
869.Dorna Aslanzadeh (regissör)
Göteborg
870.Christine Koch, advokat
Malmö
871.Lisa Barra Psykolog
Ljungskile
872.Luz Marina Piña
Tynnerd
873.M Swensson
Stockholm
874.Marcus Pettersson, journalist
Stockholm
875.Karin Öbrink Boman
Uppsala
876.Katarina West, Socionom
Malmö
877.Gabrielle Melander, dramapedagog
Gävle
878.Hanna Awad Beteendevetare
kristianstad
879.Per Han, människa
Stockholm
880.Cecilia Schramm (studerande)
Strängnäs
881.Sanna Sandin
Gävle
882.Pia Doverhagen, leg.psykoterpeut
Stockholm
883.Lennart Asp, kulturarbetare
Stockholm
884.Walter Ekelin
Kalmar
885.Maria Mogren, psykologstudent
Stockholm
886.Jennie Englund
Gävle
887.Barnens hopp
Sollentuna
888.Björn Eriksson
Uppsala
889.Camilla Dal
Gävle
890.Ehsan Asgari(student)
Göteborg
891.Per Lenner
Sthlm
892.Oskar Johansson
Stockholm
893.Berit Öhman mamma mormor farmor mm
Huddinge
894.Nina Wohlert
Johanneshov
895.Antonia Lind
Malmö
896.Jonas Uddling
Uppsala
897.Matilda Modig
Hörby
898.Ann-Sofie Svanbom
Köpenhamn
899.Hanin Shihab
uppsala
900.Pezhman Keshavarz (lärare)
Farsta
901.Marcus Widengren
Stockholm
902.Caroline Gromark, leg läkare
Stockholm
903.Isabell Höjman
Stockholm
904.Bengt Rejhed, journalist
Stockholm
905.Johanna Tångerud
Alingsås
906.Liselott Höjman, skådespelare
Stockholm
907.Annika Field, kurator
Nacka
908.Magnus Engström
Göteborg
909.Anna Leander
Göteborg
910.anne sjögren, sjuksköterska
kållered
911.Jonna Grip
Göteborg
912.Lars Demmer
Malmö
913.Jeanette Fredenberg, fotograf & yogalärare
Stockholm
914.Tomas Jakobsson
Gävle
915.Anna Klara Lundberg
Malmö
916.Joel Veborg projektledare
Malmö
917.Åsa Forslin Granhagen Lärare
Hudiksvall
918.Erica Hamilton
Uppsala
919.Mario Izquierdo
Gävle
920.Margareta Olsson, fru
Bengtsfors
921.Ulrika Holmberg
Helsingborg
922.N Holmqvist
Rydsgård
923.Sandra Söderqvist
Gävle
924.Susanne Froroth
Stockholm
925.Mats Karlmark
stockholm
926.Miriama Nanne
Löddeköpinge
927.Cecilia Tegelberg folkhälsosamordnare
Ljusdal
928.Leine Persson johansson
Sexdrega
929.Åse Kastell, projektledare
Ekerö
930.Pierre Wiberg
Stockholm
931.Agnes Bengtsson
Kalmar
932.Sara Lorentzon (konstpedagogisk koordinator
Göteborg
933.Kristina Årling, Eurytmist
Stockholm
934.Charlotte mamma
västra näshulta
935.Ingrid Engarås
Stockholm
936.Hanna Björvang
Uppsala
937.Zenaida Conde, tvåbarnsmamma
Solna
938.Patrik Järvelöv
Nyköping
939.Sami Sinervä, VD
Nacka
940.Erica Lundström
Stockholm
941.Mentalskötare Peter Håkansson
Visby, Gotland
942.Marie Fredriksson
Stockholm
943.Anita Svensson
Kungälv
944.Jenny Luukkonen
Göteborg
945.Malin
Göteborg
946.Maja Wigers, student
Göteborg
947.Berit Lagerlöf
Stockholm
948.Jaz
Örebro
949.Ullabritt Strandberg
Bengtsfors
950.Frida Svensson
Växjö
951.Lena Wallfelt
Tullinge
952.Brita Henriksson
Södertälje
953.Ulrika Andersson
Stockholm
954.Andreas Carlsson, egenföretagare
Linköping
955.Helena Trellar
Göteborg
956.Sofia Palmström
Nacka
957.Malena Johansson Leg Psykolog
Göteborg
958.Adrian Groglopo
Göteborg
959.Adrian Groglopo, doktorand
Göteborg
960.petra pålsson
stockholm
961.Anne Jansdotter
Ljungby
962.Vendela Grundell
Lidingö
963.Lilian Sörenson ambulanssjuksköterska
Ekerö
964.Anna Hellstrand
Uppsala
965.Johan Bryntesson
Bengtsfors
966.Linda Pettersson
Kristianstad
967.Mona Westerlund
Ramsberg
968.Karin Bodin Lind, grundskollärare
Stockholm
969.Daniel Bengtsson, civilingenjör
Ljungskile
970.Britt-Marie Sahlberg
Örebro
971.Therese Hellesjø
Karlstad
972.Elias
Uppsala
973.Bo Högrelius
Farsta
974.Lotta Gustafsson, konstnär
Hägersten
975.Marina Håkonsson
Lund
976.Linda Hagberg, Projektledare
Lidingö
977.Sara Overödder
Stockholm
978.Jonas Hjalmarsson
Stockholm
979.Jeanette Frenkman, präst
Stockholm
980.Elisabeth Bergqvist (Socionom)
Östersund
981.Maria Westerholm
Örebro
982.Gunnar Björnsson
Stockholm
983.Alexandra Engvall
ljungby
984.Camilla Sandberg
Stockholm
985.Petra Adlerberth-Wik, regiassistent
Göteborg
986.Rebecka Askaner, student
Stockholm
987.Jurist / Gina Sharro
Sthlm
988.maria Eriksson, socionom
Skövde
989.eva johansson
stockholm
990.Helen Leonard
Stockholm
991.Örjan Hallnäs, poet och biolog
Enskede
992.Sara Olsson
Malmö
993.Malin Tjäder
Göteborg
994.anna blomfeldt
helsingborg
995.Maria Mogren
Berlin
996.Lotta Delding ssk
Sköndal
997.hanna Borglund Miljövetare
kista
998.Lena Olsson Undersköterska
Nyköping
999.Ingemar Eklund
Kalmar
1000.Janne Tavares
Bagarmossen
1001.Anna Tjäder, journalist
Karlstad
1002.Jimmy Eriksson
Östersund
1003.Jonas Berglund, Socionomstuderande.
Malmö
1004.ewa espling
uddevalla
1005.jonas sjöqvist
göteborg
1006.Tommy Johnson
Söderfors
1007.Markus Tuovinen, golvläggare
Göteborg
1008.Josefin Wangel, medborgare
Bandhagen
1009.Eva Kellerman, Projektledare
Stockholm
1010.Ragnhild Rindeskog
Skarpnäck
1011.Ludvig Boman
Partille
1012.Susanna Aalto Förskolechef
Norrköping
1013.Lotta Abrahamson
Stockholm
1014.Jon Sköld
Karlstad
1015.Sofia Jönsson
Ljungby
1016.Elmira Arikan, Dramatiker
Göteborg
1017.Eva Ganters Ayeme, Omsorgsassistent
Huddinge
1018.Margareta eriksson
Ronneby
1019.Elin Samsonovits, förskollärare
Sorunda
1020.Inger Hjalmarsson
Västerhaninge
1021.Ulla Eriksson
Skövde
1022.Anna Sofia Wannerskog,student,
Göteborg
1023.Lena Lindberg
SÄVEDALEN
1024.Karin Ekberg, journalist
Stockholm
1025.Göran Hjalmarsson
Västerhaninge
1026.Lars sundström
Stockholm
1027.Åsa Andersson, Projektledare
Örebro
1028.Jens Johnssn
Uppsala
1029.Katarina Hultzén
Norrköping
1030.Johanna Rönnqvist, Hälsoinformatör
Göteborg
1031.Mia Zabolotskaja
Järna
1032.Johan B. Löfquist, journalist
Göteborg
1033.Andreas Wallberg, forskare
Uppsala
1034.ODEBRAND, Musiker
Ekerö
1035.kristina koistinen, medmänniska
borås
1036.Alle Eriksson
Stockholm
1037.Emma Brossner Skawonius
Stockholm
1038.Signe Siemsen
Stockholm
1039.Stefan Deak Student
Stockholm
1040.Anna Nörby Gennerud
Nacka
1041.Anna Nederdal
Stockholm
1042.Christian Cervini
Lidingö
1043.Tekla Olsson Brookes, teaterproducent
Göteborg
1044.Zip Page
Storstockholm
1045.Charlotta Gurestam
Stockholm
1046.Miriam
Stockholm
1047.Torbjörn Stranne
Halmstad
1048.Ellinor Berglund, biografmaskinist
Hägersten
1049.Åsa Malmsten
Stockholm
1050.Kersti Grunditz
Saltsjö-Boo
1051.Stefan Hagberg
Göteborg
1052.Carina Lindberg sjuksköterska
Katthammarsvik
1053.ulla-Britt Norrman Skådespelerska
stockholm
1054.Frida Aronsson, sjuksköterska
Eksjö
1055.Karin Hansson
Stockholm
1056.Ann-Christine Thorell
Örebro
1057.Johanna Roos, student
Göteborg
1058.Annsofi Hjärtström
Uppsala
1059.Andrea Diaz Erazo Lärare Fil.Kand
Stockholm
1060.Johanna Månsson, sjuksköterska
Vänersborg
1061.Mona Hemmaty, doktorand i statsvetenskap
Barcelona
1062.Mikael Good, fotojournalist
Huskvarna
1063.Meta Hedin, familjerådgivare
Norrköping
1064.mariella ottosson
Malmö
1065.Henrik Wahlström
Stockholm
1066.Mari Burström Medmänniska
Ursviken
1067.Yvonne Sidén Silfver, leg psykolog
Stockholm
1068.Mette Engström, webbredaktör
Stockholm
1069.Emma Casserlöv, journalist
Stockholm
1070.Jenny Norlander
Umeå
1071.Mattias Gunnarsson, konstnär
Göteborg
1072.Rolf Hessel, leg psykolog
Kalmar
1073.Carolina Palma Nunez
Stockholm
1074.Birgitta Forsberg
Örebro
1075.Anna Blomster fil.mag
Göteborg
1076.Joachim Starck leg läk
Västervik
1077.Jussi Edefors, studerande
Hälsö
1078.Bengt Ason Holm
Göteborg
1079.Mats Molén, lärare
Umeå
1080.Jeanette Lidbom
Arlöv
1081.Anna-Stina Wikström, församlingspedagog
Skellefteå
1082.Irén
Örebro
1083.Mattias Ottestig, Student
Stockholm
1084.Fil mag Sara Sundell
Stockholm
1085.Karl Mogren
Stockholm
1086.Ann Modin Lärare
Sundsvall
1087.Lena Jonsson
Sundsbruk
1088.Annacarin Bryntesson
Borås
1089.Catarina Lundin Kurator
Mönsterås
1090.Amanda Hagel Almér
Mullsjö
1091.grand master
sthlm
1092.Linn Cronberg
Skivarp
1093.Rose-Marie Johansson, säljare
Linköping
1094.Christina Saxfors
Landskrona
1095.Nina Lundquist
Älvsbyn
1096.Sara Svärtan Persson
Berlin/Stockholm
1097.Ingvar Eriksson Bruksarbetare
Degerfors
1098.Anna Taliercio, sjukgymnast
Huddinge
1099.Carolina Wiehe Welroos
Malmö
1100.Nils Andersson, civ ing
Södertälje
1101.Agnes Andolf civ ing
Vällingby
1102.Pernilla Svantesson
Lund
1103.Göran Hazelius, konstnär
Hanaskog
1104.Madeleine Håkansson
Malmö
1105.Karin Edmark
Stockholm
1106.Ulrika Kärrö (kostymör)
Göteborg
1107.magnus wennerholm
linköping
1108.Anders Olsson, Bokhandlare
Uppsala
1109.Paula Stenström
Stockholm
1110.Helena Persson
Genarp
1111.natalie broquist, student
Hagfors
1112.Hanna Schönbeck
Tyresö
1113.Bodil Pettersson tjänsteman
Helsingborg
1114.Britta Tegby Frisk
Stockholm
1115.Daniel Dåverhög
Floda
1116.Anders Björkestedt, Försäljningschef
Linköping
1117.Maria Berglund
Skellefteå
1118.Susanna Rolstad, leg psykolog
Jonsered
1119.Anna Drake af Hagelsrum
Kungsbacka
1120.Joakim Alveglim, Leg Psykolog
Jönköping
1121.Rita Christensen auktoriserad Socionom
Nacka
1122.josefina tänge
Göteborg
1123.Samuel Ek
Göteborg
1124.Joanna Westerlund-Rutgerson
Myggenäs
1125.Karin Marklund, psykologstuderande Stockholms universitet
Stockholm
1126.krister Rehn
TRELLEBORG
1127.Kjell Nord, arkitekt
Göteborg
1128.Jonas Rutgerson
Myggenäs
1129.Elisabeth Lovén
Tierp
1130.Nina Lindström
Stockholm
1131.Susanna Lundberg
Malmö
1132.Bodil Ekström leg.psykolog
Stocksund
1133.Klara Roxbergh, diakon
Göteborg
1134.Hanin Maie
Stockholm
1135.David Frederiksen
Stockholm
1136.Johanna Wiklander, Egenföretagare
Stockholm
1137.Annika Alstersjö, kurator
Älvängen
1138.Pawel Soja
Göteborg
1139.Susanne Tilli
Stockholm
1140.Kajsa Olsson-Gustaver
Nyköping
1141.Malin Ekerstedt
Stockholm
1142.Matilda Skatt
Göteborg
1143.Anna Gustafsson, forskare
Lund
1144.Gunvor Ashbourne, förskollärare/genuspedagog
Norberg
1145.David Rydberg
Göteborg
1146.Lisa Andersson, genuspedagog
Göteborg
1147.Agneta Amnell
LUNDE
1148.Hilde aukrust
Svartskog
1149.Lars Lindström sjuksköterska
Knäred
1150.Anna Rosell
KARLSTAD
1151.Milica Marsenic,Leg psykiatrisjuksköterska
Uppsala
1152.katja karlström
enköping
1153.JOHN VAHLSTRÖM
BODEN
1154.Anna Ask, Introduktionshandläggare
Uppsala
1155.Susanna Karlsson, forskare
Nacka
1156.Py Huss-Wallin
Stockholm
1157.Maja Josefsson, lärarstudent
Stockholm
1158.Jan Englund
Luleå
1159.Kajsa Grandin, människa
Alingsås
1160.Ann Nyström hantverkspedagog
Johanneshov
1161.Julia Björnberg
Malmö
1162.Lena Ilhag Näringsterapeut
Eskilstuna
1163.Jessica Ek, Socialarbetare
Stockholm
1164.Ing-Marie Carlsson
stockholm
1165.Anders Holmström
Umeå
1166.Lisa Linden Mönsterkonstruktör
Stockholm
1167.pia bergknut
malmö
1168.Lena Gidlöf
Väddö
1169.Irène Gröndahl, lärare
Trollhättan
1170.Agneta Roisko
Eskilstuna
1171.Eva Hallgren
Lidköping
1172.Karolina Johansson, Sjuksköterska
Uppsala
1173.Åsa Liljestrand
bjärred
1174.Ann-Sofie Eriksson
Umeå
1175.Ellen Molin
Lilla Edet
1176.Tina Johansson
Göteborg
1177.Ingalill Madegård-Lindh Barnmorska
Uppsala
1178.Per Lindström
Stockholm
1179.Malin Mattsson Flennegård, gymnasielärare
Nyköping
1180.Ulrika Eckeskog
Växjö
1181.T. Lopez föräldraledig
Stockholm
1182.Margareta Zetterström
Stockholm
1183.Ulf Markow
Halmstad
1184.Ida Wahlund, skådespelare
Stockholm
1185.Anna Quarsntröm, juridik studerande
uppsala
1186.E tengvall
Sundbyberg
1187.Jakob Isaksson, snickare
Ytterby
1188.Ana Aurell
Malmö
1189.Kristina Båth Sågänger
Stockholm
1190.Agneta Bodin, lärare
Gävle
1191.Ulf Hällerstam Leg Psykolog
Stockholm
1192.Anneli Furmark, bildkonstnär
Umeå
1193.Marie-Louise Heimdahl
Stockholm
1194.Mikael Winblad, lärare
Strängnäs
1195.Helena Engleson
Sankt Ibb
1196.Anna Sylvén, leg. psykolog, spec. klinisk psykologi, leg.psykote
Stockholm
1197.Tom Karlsson, doktorand
Nacka
1198.Gun Strömdahl
Västerbotten
1199.Lisa Hellström lärare
Älta
1200.Maj Andersen, psykolog
Upplands Väsby
1201.Kikki Andersson, Sjukgymnast
Göteborg
1202.Kerstin Bredberg
Tungelsta
1203.László Fodorpataki
Malmö
1204.Henrik Ståhl
Stockholm
1205.Eeva Tolvanen
Eskilstuna
1206.Hedda Norrbom
Karlstad
1207.Jenny Norberg
Vallentuna
1208.Tham Wickenberg, Systemutvecklare
Solna
1209.Sara Edmark
Sollentuna
1210.Thomas Tibert
Enskede
1211.Kristina Färdeman
Katrineholm
1212.Emma Peters
Uppsala
1213.Ellen
Göteborg
1214.Gabriel Heyman, student
Uppsala
1215.Lars Agetorp, konstnär
Degeberga
1216.Helena Roth, Förändringsagent
Malmö
1217.Jan Bergstrand
Zurich, Schweiz
1218.yasmine garbi skådespelare
stockholm
1219.Tina Lagus, praktikanordnare
Hedemora
1220.Magnus Åström, illustratör
Stockholm
1221.Ingegerd Elftorp
Varberg
1222.magnus sjögren
luleå
1223.Henrik Kok, Leg sjukgymnast/Leg psykoterapeut
Brännö
1224.Linnea Tufvesson (PTP-psykolog)
Karlstadthe
1225.Nora Lindkvist
Stockholm
1226.Kristina Ekblom
Järna
1227.Maria Grönte
Malmö
1228.katarina johnson
SAXTORP
1229.Marek Septimus Wieser, Fotograf
Stockholm
1230.Pål Brunnström
Malmö
1231.Henric Tiselius, skribent
Vallentuna
1232.Regita Hedman
Insjön
1233.Anna Kronvall
Stockholm
1234.Gabrielle Björnstrand, frilans
Stockholm
1235.Thora L Norgård
Stockholm
1236.Katarina Hellström
Stockholm
1237.José San Martin, säljare
Stockholm
1238.Chatarina Johansson
Bromma
1239.Patrik Bobäck
Stockholm
1240.Karin Philipsson Walder
Åkarp
1241.Anna Thorén Mörnerud, Dockspelare, skådespelare
Mörbylånga
1242.Eva Sennemark
Göteborg
1243.Maria Zamore
Solna
1244.Anna Morgan
Göteborg
1245.Andreas Sundberg, Socionom
Stockholm
1246.Kristin Molin
Rottne
1247.katja elmen
järfälla
1248.birgitta ericson (formgivare)
stockholm
1249.Emilia Persdotter
Malmö
1250.Staffan Forssberg (idé- & konceptutvecklare)
Luleå
1251.Carolina Lilja Gkogkaki doktorand
Malmö
1252.Johanna Westerlund
Uppsala
1253.Elina Akujärvi
Göteborg
1254.Freddie Dahlberg
Lidingö
1255.Ragnhild Fridholm
Stockholm
1256.Isabelle Nilsson
Stockholm
1257.Annica Engström universitetsadjunkt
Västerås
1258.Marianne Hansson (kurator)
Norrtälje
1259.Högskoleadjunkt, Camilla S-Birgersson, Leg barnsjuksköterska
Västerås
1260.Amelie Stenbeck-Ramel
Lidingö
1261.Ida Lindouf, brevbärare
Sundsvall
1262.Fredrik Quinones, Dansare
Stockholm
1263.Ingrid Ahlström, lärare
Linköping
1264.Kicki Visén
Matfors
1265.Lena Bäckstrand, Barnläkare
Göteborg
1266.Elisabeth Edberg-Karlsson
Kalmar
1267.Maria Nordvik (socionom)
Skellefteå
1268.Klara Lindal
Stockholm
1269.Nina Boqvist (lärare)
Älvsjö
1270.Emanuel Löwstett
Stockholm
1271.Ingegerd Johansson
Gnesta
1272.Jwan Al-Saidi, student
Ttollhättan
1273.Tatjana Medenica Kurator
Stockholm
1274.Anna Jörgensdotter, författare
Barcelona
1275.Lisa Killander-Braun, journalist
Stockholm
1276.Pernilla Johansson (ekonom)
Vargön
1277.caroline wiman
lund
1278.Matilda Kjellmor
Burträsk
1279.Angelica Florin
Jönköping
1280.Annica Danielsson, socionom
Stockholm
1281.Jonas Gyllenflykt,
Köpmanholmen
1282.Torbjörn Vennström, socionom
Stockholm
1283.Aase Andersson
Tyringe
1284.Ekim Guven Berk, lärare
Huddinge
1285.johan Sundgren
Sandviken
1286.Helena Hedlund (skådespelare)
Örebro
1287.Charlotta Lindahl Leg psykoterapeut
Stockholm
1288.Elinor Eskilsson Strålin leg psykolog
Tullinge
1289.Birgitta Fransson
Lidingö
1290.Gunn Åbeg barnmorska
Sthlm
1291.Cecilia Björkman
Rönninge
1292.Sandvikens LS av SAC
Sandviken
1293.Ole Martin Sponga, läkare
Göteborg
1294.Marie Ericsson
Uppsala
1295.Anders Olsson, Datakonsult
Göteborg
1296.Kaj Johansson
Flen
1297.Eva Kronvall
Solna
1298.Mikaela Fried
Stockholm
1299.Marion Karlsson Tang, student
Värnamo
1300.Ulrika Fransson
Farsta
1301.Erik Jonsson, redaktör
Umeå
1302.Annah Bergstroem, student
London
1303.Jonas Stenberg Karlsson
Motala
1304.Kerstin Gernes Fritidspedagog
Strömsbruk
1305.Hans Zetterkvist
Kvissleby
1306.Lisbeth Janson
Kungsbacka
1307.Moa Torstensson
Skövde
1308.Annika Janson
Lidingö
1309.Karin Strand, lågstadielärare, diakoniassistent
Piteå
1310.Josefin Johansson
Göteborg
1311.Pekka Strandroth
Habo
1312.Betty Skawonius, kulturskribent
Stockholm
1313.Emma Karinsdotter, projektledare
Hägersten
1314.Åsa Wilde
Stockholm
1315.Samuel Strand
Uppsala
1316.Mårten Snickare
Stockholm
1317.olov eriksson
malmö
1318.Maria Helander, Leg Psykolog
Stockholm
1319.Marie Alonso ,Regissör
jönköping
1320.Sara Santesson
Lomma
1321.Ola Ohlson
Tyresö
1322.Micke Östlund
Växjö
1323.Eric Thörn, Student
Stockholm
1324.Henrik Ohlin, musikdistributör
Malmö
1325.Mariana Edvinsson St käkkirurgi
Skövde
1326.Stina Borjo Förskollärare
Degerfors
1327.Fredrik Albin Svensson
MALMÖ
1328.Ingmar Jernberg Fotograf
Göteborg
1329.Tina Vitulin
Hjärup
1330.Sander Gröndahl. Studerande
Trollhättan
1331.Sofia Eriksson (statsvetare)
Eskilstuna
1332.Anita Blom af Ekenstam Familjeterapeut
Lidingö
1333.Kati Eräpuu
Haninge
1334.Oili Mononen
Tullinge
1335.Ann-Margret Pierrou, socionom
Gävle
1336.Susanne Gidefeldt, kurator
SALTSJÖ-BOO
1337.zejnab al-zibala
söderhamn
1338.Diakon Jessica Klarheden
Stockholm
1339.Lisa Härdelin Lenerius ST läkare BUP
Stockholm
1340.Sarah Holmdahl
Göteborg
1341.Staffan Dryselius
Bromma
1342.Olle Kjellin, läkare
Moheda
1343.Elisabeth Malmberg
Dormsjö
1344.Tanja Olsson, leg. sjuksköterska
Tullinge
1345.Birgitta Nyström
Göteborg
1346.Elin Hylander
Alingsås
1347.Veronica Gråfors
Södertälje
1348.Cecilia Hector, leg. psykolog
Stockholm
1349.Lasse Brunius, socionom
Landskrona
1350.Jonas Teng, barnläkare
Huddinge
1351.Ann.Sofie Lundström
Jönköping
1352.Eva Lyberg, psykolog
Stockholm
1353.Nadja bergsten
Farsta
1354.Julia Prentice
Göteborg
1355.Ulrika Ekelund, bibliotekarie
Göteborg
1356.Erik Lindström, brevbärare
Göteborg
1357.Margareta Sjöblom, lärare
Lund
1358.Psykolog Daniel Kraft
Stockholm
1359.Marina Wange
Åkersberga
1360.Karin Wessman, Konsult.
Stockholm
1361.britt-inger Willing
Strömsbruk
1362.Terese Bolander
Skärholmen
1363.Rebecca Jablonski, psykolog
Stockholm
1364.Lisette Strandberg
Helsingborg
1365.Malin Blomberg Barnläkare
Hägersten
1366.Finn Zandén
Vallda
1367.Yngve Dahlberg
Stockholm
1368.Anna Svensson
Stockholm
1369.Eva Dahlqvist (sjuksköterska)
Mullsjö
1370.Rebecca Nydahl
Lycksele
1371.Anna Edoff, studet
Årsta
1372.Sara Lundqvist gymnasielärare
Göteborg
1373.Fredrik Frostengren
Malmö
1374.Johan Grönwall/Art Director
Stockholm
1375.Safia Alami
Östersund
1376.Elisabeth Ljungberg
Göteborg
1377.elisabet Duka
sundbyberg
1378.Lena Gustafsson förskollärare
Huddinge
1379.Anna Helmerson
Stockholm
1380.Ellen Siöö
Malmö
1381.Katrina Mathsson
Stockholm
1382.Jenny Öqvist
Enskede
1383.Nanna Sanders, sjuksköterska
Aalborg, Danmark
1384.Emelie Ask, Studerande
Malmö
1385.Bertil Bartholdson ombudsman
Luleå
1386.Anna Hlatshwayo
skärholmen
1387.Sandra Svensson
Göteborg
1388.Lennart Sundström
Göteborg
1389.Sanna Holm
Uppsala
1390.Mikael Johansson
Malmö
1391.Sofie Nilsson, doktorand
Lund
1392.Leif H Gustafson (red)
Stockholm
1393.pär nyström
umeå
1394.TINE LOHE
TIERP
1395.Ellinor Frisendahl
Borlänge
1396.Kikki Nillasdotter, lärare
Lund
1397.Siri Hargelius, Studerande
Onsla
1398.Anders Hällström, musiker
Kalix
1399.Maria Kedvall
Järfälla
1400.Per Eriksson
Stockholm
1401.Selma Bornemark
Stockholm
1402.Gunilla Berglund Naesenius
Märsta
1403.Ludvig Berggren
Stockholm
1404.Felix McDowell, Lärare
Eslöv
1405.Adriana Konya
Ljungby
1406.Theresia Hägglund, socionom
Torshälla
1407.Berit Marcus
Stockholm
1408.Maie Arvidsson socionom
Örebro
1409.Kim Zander Humanitär arbetare
Stockholm
1410.Laura Ruz Haglöf
Göteborg
1411.Johan Alberius
Habo
1412.Ekonom Kristina Norborg
Lund
1413.jeanette jansson
göteborg
1414.Frederick Hoyles
FALUN
1415.Jennie Ronéus
Bromma
1416.Sverker Davidsson
Göteborg
1417.Thomas Lindberg, psykolog
Stockholm
1418.Kian Thorsell
Mölndal
1419.S Nording
Östersund
1420.Elin Östebo
Jönköping
1421.Per-Johan Wilhelmsson, apoteksassistent och teologstudent
Malmö
1422.Ami Andersson skribent
Ljungbyholm
1423.Rosita Brolin Pedagog
Romakloster
1424.Karin Ternborg
Alunda
1425.Bella j tinghammar
Lund
1426.Elisabeth Hällgren
Glommersträsk
1427.Ann-Catrin Brockman
Sandviken
1428.margareta bergquist
kinna
1429.Madeleine Malmros, generalsekreterare
Stockholm
1430.socialsekreterare Lena Lindh
Gävle
1431.Linnéa Bruno, forskningsassistent
Stockholm
1432.Barbro Strömblad, socionom
Göteborg
1433.Anders Lilja, Musiker, Lärare
Göteborg
1434.Rebecca Appelqvist, student
Stockholm
1435.Sara Engberg, översättare
Hägersten
1436.Bengt Nordstrand, pensionerad gymnasielärare
Karlstad
1437.Carina Alvåg ( gymnasielärare)
Stockholm
1438.Anders Nilsson, Lärare
Göteborg
1439.Barbro Vivien, skådespelare
Hägersten
1440.julia Lundh ptsd
Danderyd
1441.Rut Blomqvist
Göteborg
1442.Fil.mag. AnnSofi Danielsson
Alingsås
1443.Lilian Dalman
Farsta (Stockholm)
1444.Dennis Björnberg
Stockholm
1445.Alar Suurna
Stocksund
1446.Stefan Lundaahl
Stockholm
1447.John Carling
Lidingö
1448.Daniéla Frykstrand
Stockholm
1449.Lotta Vilde Wahl, konsult i MR frågor
Stockholm
1450.Joel Widengren
Bromma
1451.Lars-Eric Brossner, regissör
Lerum
1452.Simon Pettersson, Fritidsledare
Mölndal
1453.Ibrahim Abdulmalik
Årsta
1454.Karin Eklundh Dirigent
Uppsala
1455.Bertil Zachrisson
Västra Frölunda
1456.Bertil Zachrisson
Västra Frölunda
1457.Helena Röjder, Intendent
Lungsund
1458.Petra Olsson, lärare
Örebro
1459.Christine Lenander, socionom
Landskrona
1460.Elisabeth Dryselius
Bromma
1461.Linda Hahne
Gustavsberg
1462.Magdalena Coughlan
Gräfsnäs
1463.Anne Kero
Sollefteå
1464.Billberg, personalutbildare
Stockholm
1465.Jenny Mårdh Utbildningsadministratör
Lund
1466.Lisa Krantz lärare
Ljusdal
1467.Jenny Insulan, student
Göteborg
1468.Tina Liefvendahl Specialpedagog
Stockholm
1469.Helen Albertsson
Helsingborg
1470.Sue Frykman
Nässjö
1471.Mikaela Zackrisson
Vallda
1472.Sue Frykman, MSocSc
Nässjö
1473.Metta Sakula
Stockholm
1474.Susanne Stenmark
Göteborg
1475.zandra thuvesson, producent
stockholm
1476.Helene Dahl, ssk-studerande
Kristianstad
1477.Åsa-Lena Hjelm skådespelare
Göteborg
1478.Hannah Levinsohn
Göteborg
1479.Lina Lundstedt, dramapedagog
Malmö
1480.Anna Andrén
Mölndal
1481.Martin Wikström, musiklärare
Bergshamra
1482.mikaela artén
göteborg
1483.Agneta Bergström grudare av Barnens hopp
Reni, Ukraina
1484.Sara Dahl, lärare
Ytad
1485.Ellinor Mörner
Göteborg
1486.Isak Engman
Stockholm
1487.Helena Jönsson Union Manager
Hackås
1488.Ellinor Mörner Studerande
Göteborg
1489.Jenny Ask, doktorand
Stockholm
1490.Marika Malmström
Nykvarn
1491.Gunnar Silvermo
Göteborg
1492.Carina Lindblad
Göteborg
1493.Karin Svärdkrona,distriktssköterska
Stockholm
1494.Sara Gannerud
Huskvarna
1495.Johanna Östborg
Göteborg
1496.Christina Nodin, Doktor i neurobiologi
Göteborg
1497.Susanne Jakobsson
Göteborg
1498.David Hegethorn
Stockholm
1499.idah matern student
Göteborg
1500.Amanda Rahm
Ystad
1501.Johan Östborg
Bagarmossen
1502.Olle Lindberg, Neurobiolog
Göteborg
1503.Klara Nygren
Stockholm
1504.Ulrika Hautanen, civ ing
Sollentuna
1505.Ylva Ekström
Uppsala
1506.Anne Mari Velle Fagerstrom
Göteborg
1507.Lisa Lindén, genusvetare
Göteborg
1508.Marie Hemstrand Johansson mäklarassistent
Enhörna
1509.Mia Eriksson, telefonist
Bromma
1510.Berit Karlsson
Sundsvall
1511.Camilla Schröder
Hägersten
1512.Gabriella Palmell, sjuksköterska
Göteborg
1513.Martin Essen-Möller, leg.läk.
Hägersten
1514.Bente Danielsson, skribent och skådespelare
Stockholm
1515.Johan Åkervall kammarmusiker
Göteborg
1516.Elisabet Fredriksson
Stockholm
1517.Hanna Aldén, Informatör
Göteborg
1518.Tone Haugerud, psykologstudent
Göteborg
1519.Jenny Granell, medmänniska
Jakobsberg
1520.claes silfverhjelm
skottorp
1521.Grethel Viklund, barnmorska
Skellefteå
1522.Susanna Nolin socionom
Göteborg
1523.Lena Hörnlund
Nordmaling
1524.Marc Hagberg leg psykolog
Sthlm
1525.Mari Sornelid fritidsledare
Kolsva
1526.Lise Sandebjer, studerande
Stockholm
1527.Cajsa Unnbom
Stockholm
1528.Karin Bergqvist Gruppchef
Malmö
1529.Sarah Berg
Åre
1530.Karolin Röcklinger, utbildningsledare
Stockholm
1531.Ingrid Munkhammar
Malmö
1532.ghazaleh vafaeian
stockholm
1533.Matilda Brinck-Larsen Skolkurator
Göteborg
1534.Minna Sjöberg, Student
Åre
1535.Christian Lindgren (Konsultchef)
Mölndal
1536.Caroline Bleichner, jurist
Stockholm
1537.Helena Löthman
Vänge
1538.Ulla Björnberg Professor em.
Göteborg
1539.Anna Larsson, socionom
Uppsala
1540.Karin Berggren, musiker
Göteborg
1541.Lawen Mohtadi, journalist
Stockholm
1542.Wiveca Holst
Stockholm
1543.Mats Lyxell
Onsala
1544.Lisa Granelli, doktorand i miljökemi
Stockholm
1545.Britt Rahm
Lidköping
1546.Anna Wennerblom
Stockholm
1547.Petra Wallin Genusvetare
Värmdö
1548.Caroline Åberg
Stockholm
1549.Gabriel Calle Broberg
STOCKHOLM
1550.Rebekah Lindqvist, Undersköterska
Oskarshamn
1551.Shiva hedayaty
Fagersta
1552.Peter Nordstrand
Göteborg
1553.Karin Eneroth, leg psykolog
Stockholm
1554.Sanna Vestin
Skärholmen
1555.Jenny Bengter, människa
Stockholm
1556.Sonja Hulth Grusell
Uppsala
1557.Pär Thernström, systemutvecklare
Stockholm
1558.Malin Ericson
Stockholm
1559.Pia Elfström skötare
Gävle
1560.Henrik Andersson, Läkarstudent
Sundbyberg
1561.Prof Ulla Wikander
Stockholm
1562.Marie Nordin
Vårby
1563.phd Malin Junestav
Uppsala
1564.Michael Andersson, musiker
Göteborg
1565.Maja Berg psykolog
Lysekil
1566.Ann Wiippola
Vendelsö
1567.Jenny Lindborg, RBUF
Borlänge
1568.Jenny Lind
Stockholm
1569.Sonja Hermele
Stockholm
1570.Ann Ighe
Göteborg
1571.sara tillman
visby
1572.Lina Harald, socionom
FRITSLA
1573.Annika Sjöström
Orsa
1574.Malin Eriksson, undersköterska
Johanneshov
1575.Katarina Rosengren Fralk
Stockholm
1576.Hanna Ostrowski
Stockholm
1577.Sandra Lindberg
Stockholm
1578.Camilla Ridström
Fittja
1579.Elnaz Baghlanian
Stockholm
1580.Nicklas Edell (landskapsarkitekt)
Stockholm
1581.Devrim Mavi, chefredaktör Arena
Stockholm
1582.Lena Sawyer
Göteborg
1583.Romana Powidzka Casserblad (kognitiv samtalsterapeut)
Alingsås
1584.Elias Johansson
Stockholm
1585.Helena Sandström
Stockholm
1586.Per Christensson, socionom
Örebro
1587.Olof Esters, psykologstudent
Göteborg
1588.maria eriksson
stockholm
1589.Heather Levenstein
göteborg
1590.Line Janson
Malmö
1591.Elina Svantesson, student
Eslöv
1592.Asynja Gray, Kommunikatör
Stockholm
1593.Monica Granlund
Orsa
1594.Agneta Gustavsson
Bredäng
1595.Andreas Bernberg
Örebro
1596.Bengt-Olof Lindbergh
Bromma
1597.Nanna Milkewitz
Uddevalla
1598.LINN BASSEM
Karlshamn
1599.Frida Darj
Stockholm
1600.farzaneh abiri
Lidingö
1601.Gunilla Axén
Lidingö
1602.Josef Mellergård (bildkonstnär)
Örebro
1603.peter hirseland
järvsö
1604.Margareta Odenman
Stockholm
1605.Rebecka Bernberg
Örebro
1606.therese Göransson
Stockholm
1607.Socionom Jeanette Lindqvist
Hova
1608.Meriam Chatty
Solna
1609.Carolina Thelin, dramapedagog
Malmö
1610.Lotta Haglund, fritidspedagog
Rättvik
1611.Kristin Önnestam
Segeltorp
1612.Johanna Bergman
Göteborg
1613.Sofia Danielsson-Mereus
Gbg
1614.Anna Sandgren, konstnär
New York
1615.Stefan Bergmark
Malmö
1616.Carl Björnberg
Köping
1617.Tove Havstad
Lund
1618.Annika B Kupiainen
Vikbolandet
1619.Joakim Erixon
Eskilstuna
1620.Christine Oredsson, psykologstudent
Göteborg
1621.Elin Hasselberg
Malmö
1622.Kamilla Norberg, psykologstudent
Göteborg
1623.Marie Nohrén, kommunikatör
Stockholm
1624.Erik Salmonsson
Örebro
1625.Anja Larsson
Ängelholm
1626.Gunvor Hagström
Göteborg
1627.Jonna Joro, förskollärare
Malmö
1628.Emma Svensson
Göteborg
1629.Björn Axelsson, genusvetare
Malmö
1630.Joel Millberg skötare psykiatriska länsakuten i Stockholm
Stockholm
1631.Hanna Dahlström
Göteborg
1632.Christina Sjögren, trebarnsmamma och sektionschef
Uppsala
1633.Cecilia Mattsson
Landskrona
1634.Karin Drake
Stockholm
1635.Jonna Böhler Studerande
Kungsbacka
1636.Isabel Munshi, Skådespelare
Stockholm
1637.Alexander Chamberland, student
Malmö
1638.Anna Ganters, Tandläkarstuderande
Stockholm
1639.Staffan af Kleen
Mörsil
1640.Johanna ingemarsson
Malmö
1641.Lisa Gagliardo
Malmö
1642.Tuttika Sen, producent
Stockholm
1643.Elsa Dannert (socionomstuderande)
Stockholm
1644.Jesper Eskilson
Storvreta
1645.Anna Ekstedt
Göteborg
1646.Maria Tylöskog
Stockholm
1647.Johan Anglemark, fil kand
Storvreta
1648.Carina Larsson
Nora
1649.Ulrika Nilsson, fil dr
Stockholm
1650.Ulla Bertling, Fil.dr.
Stockholm
1651.Ida Kullander
Stockholm
1652.Elisa Abascal Reyes, utredare
Skarpnäck
1653.Jens Peterson Berger, producent
Stockholm
1654.Olga Gustafsson, Mamma
Riddarhyttan
1655.George Berger PhD
Uppsala
1656.Eila Clarstedt
Eskilstuna
1657.Emilio Quintana
Stockholm
1658.Mikael Bengtsson
Bromma
1659.Anna Blomberg Behjat, kommunikationsstrateg
Stockholm
1660.Claudia Monti
Stockholm
1661.Inger Helgesson
Sollentuna
1662.My Essen-Möller
Helsingborg
1663.Marianne Strand, manusförfattare
Tungelsta
1664.Yvonne Boström Medmänniska och humanist
Upplands Väsby
1665.Renita Sörensdotter, fil dr
Stockholm
1666.michelle J
stockholm
1667.pouran student
malmö
1668.Ing-Marie Sundin, folkmusikpedagog
Flen
1669.Helena Boberg
Stockholm
1670.Kiki Sandström
Ljungby
1671.Lars Göran Lasses, ekonom
Kungälv
1672.Yasmine Munshi
Danderyd
1673.Fatima-Zohraa
Tribak
1674.Linus Hillborg
Stockholm
1675.Karin Dunér
Botkyrka
1676.Åsa Jarl socionom
Helsingborg
1677.Ann Malm, musikbibliotekariete
Stockholm
1678.Love Andersson
Stockholm
1679.Sandra Briceno
Flen
1680.Camilla Hansspm
Skåne
1681.Camilla Hansson
Skåne
1682.lotta carlström socionom
jönköping
1683.Ylva Arvidsson lärare
Göteborg
1684.Cecilia Hörnell-SUnar
Stockholm
1685.Marie Engfors
Kista
1686.Aron Högberg, Student
Göteborg
1687.Rita Holst, dramatiker
Stockholm
1688.Linus Hedlund, Socionom
Stockholm
1689.Kjerstin Alm
Huddinge
1690.Anders Hammarqvist
Mellösa
1691.Maria Tuvegran, personalstrateg
Göteborg
1692.Johanna Saunders, socionom
Eslöv
1693.Människa Peter Kollarik
Stockholm
1694.Hedvig Weibull
Stockholm
1695.Li Strålin (studerande)
Falun
1696.Karin Tengelin leg psykolog
Stockholm
1697.Simon Lagerwall
Flen
1698.Oivvio Polite
Stockholm
1699.Helena Hörnfeldt
Stockholm
1700.Johanna Gustavsson
Göteborg
1701.Goran Eriksson, Mentalskotare
stockholm
1702.Sanna Olsson (lärare)
Bagarmossen
1703.David Löfberg, musiker
Göteborg
1704.Sara Björnald
Luleå
1705.sofia Karlsson, Danspedagog
Helsingfors
1706.Sara Svensson
Stockholm
1707.Julian Eriksson
Stockholm
1708.Ewa Tures
Stockholm
1709.Lisett Westin, Sjuksköterska
Örebro
1710.Michael Andersson, Civilingenjör
Malmö
1711.Präst i Svenska Kyrkan
Södertälje
1712.Magdalena Lublin
Stockholm
1713.Madeleine Rogalski Präst i Svenska Kyrkan
Södertälje
1714.Vendela Fredricson, författare
Stockholm
1715.Jenny Gunnarsson Payne (PhD)
Tullinge
1716.Cornelia Wangel
Stockholm
1717.Marie-Louise Bengtsson
Stockholm
1718.Viktor Andersson
Umeå
1719.Bibbi Lundahl
Onsala
1720.Ludvig Nordahl
Göteborg
1721.Oskar Thornblad, programmerare
Göteborg
1722.Itha del barba, personlig assistent
Stockholm
1723.Leif Lindvakk, musiker
Sollentuna
1724.Leif Lindvall
Sollentuna
1725.Lotfi Heuman, lärare
Malmö
1726.Augusto Braga Ramos, Grafisk formgivare
Göteborg
1727.Lisa Mattsson
Göteborg
1728.Jonas Dahlström
Stockholm
1729.martina jordan
saltsjöbaden
1730.Jadis Nilsson (student)
umeå
1731.V. Stigzelius
Arvika
1732.kim corein
göteborg
1733.Elsa Anderson
Stockholm
1734.Klara Jansson
Malmö
1735.Tina Collberg
Tjörn
1736.Ella Johansson, professor
Uppsala
1737.Elsa Anderson
Stockholm
1738.runo lagomarsino
malmö
1739.Klara Molander
Mölndal
1740.Matilda Köhlmark
Stockholm
1741.Caroline Lavenius student
Stockholm
1742.Ulf Engström
sthlm
1743.Tobias Wiklund, grafisk formgivare
Skärholmen
1744.Henrik Wallin, studerande
Stockholm
1745.Johanna Baraka, barnsjuksköterska
Stockholm
1746.Adam Blomgren, vårdbiträde
Malmö
1747.Jens Reuterberg
Göteborg
1748.Frida Svanberg
Stockholm
1749.Birgit Lindmark
Luleå
1750.Anna Wänn, leg logoped
Falun
1751.Katinka Kant Journalist
Lund
1752.Anders Nordberg
Göteborg
1753.Renée Östling
Ekerö
1754.Sarah Tomasson, student
Uppsala
1755.tuula Gyllenstedt leg.psykolog
Karlstad
1756.Fredric Dahlgren
Stockholm
1757.Axel Kling
Stockolm
1758.Aina Gagliardo
Malmö
1759.Maine Carlsson
Luleå
1760.Ola Wikander, doktorand
Lund
1761.eva millberg Skådespelare
stockholm
1762.Lovisa Borjo Riddersand
Degerfors
1763.Roxy Farhat
Stockholm
1764.Anni Ellborg, Lärare
Lomma
1765.Jeanette Sundhall, genusvetare
Göteborg
1766.Hanna Täljemark, leg. psykolog
Simrishamn
1767.Roger Ölveryd
KÄRNA
1768.Martin Sila, juridikstuderande
Uppsala
1769.Mats Pettersson
Farsta
1770.Simon Robertson Salas
Malmö
1771.Malin Runsten, Ekonomiansvarig
Sundsvall
1772.Maria Åsard
Malmö
1773.Damian de Arteaga, VD
Stockholm
1774.Mona Greilert
Strandbaden
1775.Farin Carami
Malmö
1776.Märet Öman, journalist
Umeå
1777.pia wallin lärare
nacka
1778.Tilda Maria Forselius, universitetslärare
Stockholm
1779.Majken Öst-Söderlund
Vallentuna
1780.Anton Andersson, projektledare
Västerås
1781.Tobial Jansson
Stockholm
1782.Johannes Lindh, Dansare
Örebro
1783.Eva Winberg, fil.kand
Malmö
1784.Familjerådgivare Marianne Nilsson
Stockholm
1785.Kjell Clasborn Kvalitetstekniker
Katrineholm
1786.Carmel Köster
Stockholm
1787.Susanna Eriksson
Hägersten
1788.Anna Andersson, logoped
Tavelsjö
1789.Sara Kylander
Lund
1790.Alexander Stamou
Stockholm
1791.Lars Lundqvist Konstnär
Luleå
1792.Helene Virsand Undersköterska
Årsta
1793.Anna Lindberg
Stockholm
1794.Kjell Fransson
Lidingö
1795.Helena Eriksson
Kalvsund
1796.Beatrice Åström
Piteå
1797.Anette Sagnell medmänniska/lärare
Sthlm
1798.Arne Råberg, lärare
Eskilstuna
1799.Josefin Velander
Uppsala
1800.Anki Carling Sjuksköterska
Moholm
1801.Sophia Tibblin
Stockholm
1802.Percy Andersson Kulturarbetare
Malmö
1803.Mali Nilsson Rådgivare Våld mot Barn
Stockholm
1804.Aurora T
Uppsala
1805.Katarina Socionom
Hässleholm
1806.Susannah Young
Lund
1807.Axel Wannerskog
Göteborg
1808.Madeleine Andersson
Karlstad
1809.Karin Erlandsson, sjuksköterska
Uppsala
1810.Ragnhild Stolt
Uppsala
1811.Linda Petersson
Lund
1812.Barbro Langefors
Sölvesborg
1813.Matilda Svensson, socialpedagog
Lund
1814.Charlotte Makboul Sexolog
Stockholm
1815.Lea Lif
Bagarmossen
1816.Daniel Kåven
Ljusdal
1817.Elisabet Dahlstrand
Stockholm
1818.Trifa Shakely
Stockholm
1819.Emma Olsson
Malmö
1820.Kerstin Hildebrand, kommunalråd (v)
Norrköping
1821.Viktoria Thunborg
Mariestad
1822.Lotta Thunborg Sjukgymnast
Strängnäs
1823.Linda Berg, forskare
Umeå
1824.Sara Ekberg
Stockholm
1825.Sophia Monthan
Flen
1826.Ulla Wennberg, konstnär
Stockholm
1827.Jakob Täljemark (leg läkare)
Malmö
1828.Julia Ahl
Stockholm
1829.Elin Harryson
Västerås
1830.Alexandra Viktorsson, leg. sjukgymnast
Uppsala
1831.Carina Löfberg socionom/ leg psykoterapeut
Stockholm
1832.Maria Hernander, Socionomstudent
Norrtälje
1833.Peter Ljunglöf, fil dr
Göteborg
1834.annikka/smyckeskonstnär
stockholm
1835.Sofia Collberg
Lund
1836.Elin Isberg, översättare
Uppsala
1837.Marianne Lindblom
Sundsvall
1838.Mimmi Pestrange
Stockholm
1839.Roger Berggren
Flen
1840.Jenny Lindouf
Göteborg
1841.Elizabeth Franzén, pedagog
Nora
1842.Ylva Bergström, sjuksköterskestudent
Göteborg
1843.Björn Hovland
Nora
1844.Kicki Carlé-Vinje Fil mag/Socionom
Dalarna
1845.Linda Israelsson
Stockholm
1846.Sara Klaverdal psykolog
Ängelholm
1847.Ann-Marie Pendrill, professor
Göteborg
1848.gunilla nyroos skådespelare
bromma
1849.Arez Haidari
Stockholm
1850.Enna Krantz
Stockholm
1851.Erik Windén
Uppsala
1852.Louise Töresson
Sandviken
1853.Eva Björklund, Föreståndare
Undersåker
1854.Ylva Sellin Isaksson
Dala-Järna
1855.Hellin Brink
Uppsala
1856.Ludvig Granqvist
Göteborg
1857.Anne Hartman,förskollärare
Alunda
1858.Anders Bond leg psykolog
hedemora
1859.Tobias Falk
Genval
1860.Agneta Lans Brolin
Strängnäs
1861.Alexander Dahlberg Senior server analyst
dublin
1862.Said Madjid studerande socionom
Östersund
1863.Gudrun Johansson
Broby
1864.Melody Panosian, Studerande
Leipzig
1865.Martin Alsén
Åkersberga
1866.Ludwig Franzén, konstnär
Umeå
1867.Camilla Carbin
Umeå
1868.Anna Sandgren
Helsingborg
1869.Anders Jeffring, psykolog
Malmö
1870.Lina Isaksson, barnmorska
Vällingby
1871.Sara Eldén, forskare
Malmö
1872.Peter Frodemo, Bryggeritekniker
Uppsala
1873.Jan Wester
Täby
1874.Josefin Janson
Stockholm
1875.Louise Jerkland
Nacka
1876.Terese Anving, doktorand
Malmö
1877.Helén Lundberg, kyrkoherde
Luleå
1878.Nicklas Hållen, doktorand
Umeå
1879.Yrsa Westerlund
Årsta
1880.Lena Mossegård skådespelare
Stockholm
1881.Melissa Safer
Stockholm
1882.Fil Dr Ann Nehlin
Stockhol
1883.charlotta zettervall universitetsadjunkt
Lund
1884.Mika Mörner
Göteborg
1885.Azra Ahmetovic
malmö
1886.Anna Hammarlund
Örebro
1887.Malin Espersson
Furulund
1888.Ernst Holm
Göteborg
1889.psykolog Marie Ljunggren
Stockholm
1890.Abdi Jama
Malmö
1891.Titi Oyedeji
Stora Höga
1892.marianne sarden- Brundell
Råneå
1893.Titi Oyedeji, SW designer
Stora Höga
1894.Sonja Söderqvist
Värmlands Nysäter
1895.Linda Anderberg
Hörby
1896.marie ohlson
stockholm
1897.Marcus Laurin
Hörby
1898.Sofia Kristoffersson
Skivarp
1899.Matilda Bremer
Bromma
1900.Heli Haapalainen Jönsson
Trelleborg
1901.Jennie Sjökvist
Malmö
1902.Shabane Barot, läkarstudent
Stockholm
1903.Kristina Öberg
Stockholm
1904.Inger Johansson Gymnasielärare
Göteborg
1905.Yvonne Sjökvist, speciallärare
Katrineholm
1906.Inger Wikström
Uppasla
1907.Anna-Karin Rapp, danspedagog
Stockholm
1908.Lennart Tehage
Huskvarna
1909.Ole Rönning Kristiansson
Gåxsjö
1910.Joel Bremer
Stockholm
1911.Linda Byqvist
Malmö
1912.Linda Henning, logoped
Stockholm
1913.Karin Hallquist
Hofterup
1914.elenor andersson, lastbilschaufför/arbetsledare
avesta
1915.Staffan Lundén lärare o forskare
Göteborg
1916.Eva Larsson
Solna
1917.Karin Gibson lärare
Nora
1918.Ellen Tormalm, psykolog
Linköping
1919.Astrid Lundén, kommunal skolelav
Göteborg
1920.Helén Sjökvist
Årsta
1921.Mio Nakamura/översättare
Göteborg
1922.Annika Nordkvist
Tällberg
1923.Mikko Oikari
Gävle
1924.Carl Ek
Göteborg
1925.Joy Hansen
Markaryd
1926.Emma Kreü
DSM
1927.Lotta jorgensen lärare
Vetlanda
1928.herish sadi
kista
1929.Farwah Assad
Malmö
1930.Altan Celik Idrottsvetare
Solna
1931.Anna Cederlöf, arkivkonsult
Johanneshov
1932.Mikaela Herbert
Malmö
1933.Rosemarie Andersson
Lidköping
1934.Jonathan Nilsson, M Sc
Trångsund
1935.Monika Martinson
Billingsfors
1936.Linda Jonzon
Örebro
1937.Karin Salmson på OLIKA förlag
Helsingborg
1938.Stina Petersson
Göteborg
1939.Daniel Free, Fil kand. journalistik
Tyresö
1940.Klara Schyberg
Stockholm
1941.ervin alisic
degeberga
1942.Andrea Ravandoni, studerande
Stockholm
1943.Inger
Hörby
1944.Ragnhild Dominique Wikström
Bergshamra
1945.Inka Persson, lärare
Halmstad
1946.Yesper Widell (Humanitär arbetare)
Västerås
1947.Alexander Sandelin
Umeå
1948.Daniel Hedlund, systemutvecklare
Umeå
1949.Skådespelare Chatarina Larsson
Stockholm
1950.Annika Hallbert
Halmstad
1951.Elin Herlitz
stockholm
1952.Gunilla Larsson, skådespelerska
Stockholm
1953.Kerstin Ståhlbrand, präst
Järfälla
1954.Lina Wall
Stockholm
1955.Anja Persson
Stockholm
1956.Kristin Malmqvist (sjukgymnaststuderande)
Uppsala
1957.Gabriella Brons
Ljungbyhed
1958.Victoria Kahn
Stockholm
1959.Anna-Sara Rosengren
Göteborg
1960.Maja Bäckvall
Uppsala
1961.Dajana Mehdin (student)
Göteborg
1962.Ylva Famme, tolk
Solna
1963.Kristian Larsson
Malmö
1964.Frida Svensson
Malmö
1965.Robin af Ekenstam, musiker
Stockholm
1966.Titti Hilton skådespelerska
Stockholm
1967.Fredrik Tiger, Musiker
Göteborg
1968.Anders Duus
Hägersten
1969.Bejan Hamawandi
Kista
1970.Jojo Tuulikki Oinonen
Nykvarn
1971.Joel Stenow
Malmö
1972.gustaf lindfors
malmö
1973.Anki berglund, psykologstudent
Stockholm
1974.David Gunnarsson
Årsta
1975.Daniel Gustavsson, skådespelare
Stockholm
1976.Peter Oskarson
Stockholm
1977.Peter Sidén
Södertälje
1978.Carl Tiberg, Konstvisare
Stockholm
1979.Lotta Johansson Florist
Härnösand
1980.Johan Anderljung
Stockholm
1981.Martin Hagstedt, tv-producent
Lund
1982.Agnetha Larsson, lärare i SVA
ASARUM
1983.Eva Ek Törnberg
Malmö
1984.Anita Molander Skådespelare
Stockholm
1985.Fredric Sanabria (IT-konsult)
Bromma
1986.Karin Harborg
Malmö
1987.Olle Öfverberg
Stockholm
1988.Marie Olsson
Strömstad
1989.Maud Forsman
Stockholm
1990.Thor Ismail
malmö
1991.Emelie Sigelius, Operasångerska
Göteborg
1992.Sigrid Heinze
St.Germain-en-Laye, France
1993.Ludvig Sandberg, politiskt sakkunnig
Lerum
1994.Lusine Manukyan
Uppsala
1995.Leif Svensson (pappa)
Valdemarsvik
1996.Petronella Jonsson Chebbi
Borås
1997.Jens Johansson
Lidköping
1998.Ulf Ivarsson
Stockholm
1999.Andreas Graube, fotgraf
Göteborg
2000.Erna Bolin
Kristianstad
2001.Mrs Tara Sonnorp
Djursholm
2002.Peter C kock
Göteborg
2003.bodil Andersson, Församlingspedagog
Vitå
2004.Siri Reuterstrand
Göteborg
2005.Patrik Lones, kommunikationskonsult
Gustavsberg
2006.Lotta Ahlborg, socionom
Stockholm
2007.Lena Bergman, coach
Stjärnhov
2008.Karin Sperling
Lund
2009.pia örjansdotter skådespelare
malmö
2010.Gunilla Edding, specialpedagog
Varberg
2011.sophie engström
lviv, ukraina
2012.Kajsa Falck Leg tandläkare
Stockholm
2013.Ullacarin Lindquist
Stockholm
2014.Buster Delin, Arkitekt
Stockholm
2015.Eva-Britt Tjernqvist
Luleå
2016.Emma rygielski
Gbg
2017.Emma Navidad, lärare
Täby
2018.Mian Friberg, koordiantor
Gbg
2019.Anna Thelin, Teaterproducent
Simrishamn
2020.Pernilla Karlsson
Göteborg
2021.Lärare Christina Divén
Gustavsberg
2022.Charlotte Rodenstedt
Stockholm
2023.Sara Yousefi
Stockholm
2024.Ingela Nilsson
Luleå
2025.Jessica Larsson Svanlund, kommunikatör
Umeå
2026.Noomi Carlsson
Stockholm
2027.Bissie Sjöberg
Örebro
2028.Greger Sundin, fil mag
Uppsala
2029.Micke Lång
Hultsfred
2030.Siv-Ann Ljungqvist
Uddevalla
2031.Anneli Martini
Stockholm
2032.Låtta Rydberg, förälder
Stockholm
2033.Martin Svensson
Hägersten
2034.Elisabeth Persson
Simrishamn
2035.Gudny Bartoletti
Stockholm
2036.Eva Leskelä, Behandlingsassistent
Upplands Väsby
2037.Elin Dahlkvist Frid, projektledare
Sthlm
2038.Marianne Steinsaphir
Stockholm
2039.Kristian Ek förskollärare
Hägersten
2040.miss Cecilia Wadstein
Stockholm
2041.Lotta Sjölander
Stockholm
2042.Anna Littorin, skådespelare
Sttockholm
2043.Elisabet Hultberg
s
2044.Johannes Brons
Ljungbyhed
2045.Annica Smedius
Täby
2046.Lina Lindblom
Malmö
2047.Johan Eckman, Förskollärare
Malmö
2048.Maria K Lundell
Stockholm
2049.lisbeth stensson
sveg
2050.Martin Johanson
Stockholm
2051.Peter Stempel
Stockholm
2052.Helena Arnell (kultursekreterare)
Hallstahammar
2053.Pina Nilson
Stockholm
2054.Anne Ralf, journalist
Stockholm
2055.fil dr Adolf Ratzka
Skärholmen
2056.Curt Eiworth
Stockholm
2057.Kristina Carlsson
Täby
2058.Martin Nilsson, socionomstudent
Solna
2059.Thora Magnusdottir, psykolog
Stockholm
2060.Britta Hansen, psykolog
Stockholm
2061.Mikael Åström
Stockholm
2062.Mikael Stålnacke, lärarstudent
Umeå
2063.Anna Ås specialpedagog
Uppsala
2064.Frida Foley
Nacka
2065.Laila Alsted
Oxie
2066.Ingela von der Lancken, studerande
Örebro
2067.Matti White
Borås
2068.Anders S, Livsstilsspecialist
Surahammar
2069.Per Lasson, skådespelare
Stockholm
2070.Eva-Lena Nilsson
Svensköp
2071.Peter Gustafsson
Växjö
2072.Hilda Ramsten, polisassistent
Stockholm
2073.Margareta Lundgren, psykolog
Göteborg
2074.Barbro Hedström Konstnär
Sundbyberg
2075.Mira Eklund, ljuddesigner/studerande
Stockholm
2076.Matilda Utbult
Stockholm
2077.Sahra Jama
Hultsfred
2078.Åsa Ekberg Kentros, regissör
Nacka
2079.johan Wallmark, familjeterapeut
Stockholm
2080.Johan Wallmark, familjeterapeut
Stockholm
2081.Åsa Arhammar,skådespelare
Jönköping
2082.Mattias Gromark
Stockholm
2083.Alexandra Pallfy / Student på Teaterhögskolan
Stockholm
2084.Tina Hallin
Gotland
2085.Erika Sedig
Göteborg
2086.Kicki Myrberg
Hörby
2087.Frida Flodman
Stockholm
2088.Josefine Lind
Hägersten
2089.Birgitta Öjersson
Östanås
2090.Maria Gramhagen
Sundsvall
2091.Henrik Dahlbom
Stockholm
2092.Jenny Persson, psykologstudent
Malmö
2093.Hanna Björkman
göteborg
2094.Maria Andersson
Västerås
2095.Amy Fee
Stockholm
2096.Jennifer Hayashida
Stockholm
2097.Siv Åström specialpedagog
Stockholm
2098.Anna Kristensson
Stockholm
2099.Anders Lindström, socialarbetare
Falköping
2100.Danjel Nam
Solna
2101.Charlotta Lindblad
Göteborg
2102.Mr. Brian Coughlan
Sollebrunn
2103.Rita de Castro, egenföretagare
Stockholm
2104.Ellen Demérus
Stockholm
2105.Siv Eriksson
Uppsala
2106.Margaretha Dalhamn Operasångerska
Stockholm
2107.Ulrika Svanborg
Årsta
2108.Karin Hinderson, beteendevetare
Kisa
2109.Gunnel Isaksson
Kullavik
2110.Ann-Christin Martinsen, audionom
Stockholm
2111.brynhild aanes
köpenhamn
2112.Andreas Kundler, skådespelare
Stockholm
2113.Marie Ganters barnmorska ska
Falun
2114.Oscar Grahn
Lidköping
2115.Peter Bergared
Sthlm
2116.Jonathan Lindborg
Mala
2117.Jakob Hedin, studerande
Härnösand
2118.Frida Arounsavath
Vientiane, Laos
2119.Anders Finström
FARSTA
2120.Lena Karlsson, redaktör
Hägersten
2121.Calle Pauli, journalist
Stockholm
2122.Ida Marie Tapper
Göteborg
2123.Yassin Abdullahi Abdi
Göteborg
2124.Muna Ahmed Somali
Switzerland
2125.Sheikh Abdirashi
Göteborg
2126.Khadra HEsein Alasow
Göteborg
2127.Zahra Aden
Göteborg
2128.Abdi Hersi
Göteborg
2129.Amina Abdullahi
Göteborg
2130.Yonis Abdullahi Abdi
Göteborg
2131.Faysal Abdullahi
Göteborg
2132.Eva Kronvall psykoterapeut
Solna
2133.Gunnar Holhut Caufför
Strängnäs
2134.Karin Sjöberg
Stockholm
2135.Martina Stenbom, ssk-student Röda Korsets Högskola
Stockholm
2136.Malin Güettler (skådespelerska)
Årsta/Stockholm
2137.Emma Söderlund
Göteborg
2138.Abd al-Hakim Fatehali
Trelleborg
2139.Marielle Sterner
Malmö
2140.Jenny Stille, barnsjuksköterska
Skövde
2141.Eva Linnard
Göteborg
2142.Veronica Roth
Trollhättan
2143.Sanna Göth, socionom
Lund
2144.Una Ericsson (specialpedagog)
Löberöd
2145.Lena Rydbeck, psykolog, psykoterapeut
Uppsala
2146.Maria Sjöö
Tollarp
2147.Renja Tomisaho
Bromma
2148.Kristofer Fransson, Skådespelare
Stockholm
2149.Joel Torstensson
Falun
2150.Malena Engström, psykolog
Stockholm
2151.Jakob Nordin Trädgårdsmästare
Mellbystrand
2152.Lupe Diaz
Solna, Stockholm
2153.Katalin Huszar Dahl
Stockholm
2154.Karl-Oskar Fransson, Student
Stockholm
2155.Lisa Werlinder Skådespelare
Stockholm
2156.Elisabet Näslund
Stockholm
2157.Marianne Djudic, PR-konsult
Stockholm
2158.Ingrid Leffler
Stockholm
2159.Barbro Stjärna
Kivik
2160.Joel Falk, student
Kumla
2161.Journalist/VD Elisabeth Råberg
Äspered
2162.Barbara Gahmberg
Täby
2163.Gun Lomander
Floda
2164.Magnus Westman, jurist
Stockholm
2165.Andreas Leijon
Malmö
2166.Hanne Veje, pæd. vejleder
Daugård, DK
2167.Lena Andersen
Östavall
2168.Lotta Meurling
Sundsvall
2169.Max Nordin, humanist
Segeltorp
2170.Eyvind Andersen
Wallåkra
2171.Anna Herting
Solna
2172.Bernd Atmer
Stockholm
2173.Rakel Lennartsson
Stockholm
2174.Maria Steinwall
Stockholm
2175.Staffan Sundin, Civilekonom
Stockholm
2176.Anna Albinsson (socialpedagog)
Kungsbacka
2177.Mats Fuchs. Pensionär.
Helsingborg
2178.Malin Birgerson
Stockholm
2179.Veronica Kaplan
Göteborg
2180.Jonas Kruse, skådespelare
Stockholm
2181.Rikkert Hasselrot
Bandhagen
2182.Mattias Gromark
Värmdö
2183.Sandra Ramstedt Tsk
Örebro
2184.Nadja Lidbeck
Stockholm
2185.Fatou Jabang
Stockholm
2186.ulf wamming
tromsø,norge
2187.anita kullander leg. psykolog
Rättvik
2188.Pernilla Ackerman (stud)
Cleveland,Ohio
2189.Lars Olsson, psykolog
Lund