Upprop: Bevara Åsundens strand

Bakgrund

Kinda Kommun har nyligen presenterat en översiktsplan för framtida planer på nybyggnation av bostäder i Rimforsa samhälle. På området nere vid före detta campingen beräknas det byggas 20 nya flerfamiljshus i nära anslutning till grönstråket längs med stranden. Där planeras även att anläggas en småbåtshamn.

Vi anser att denna utbyggnad är en kontraproduktiv lösning som går stick i stäv med kommunens egen viljeinriktning och Länsstyrelsen förklaring av området som ett riksintresse för friluftsliv.

Vi har skickat en skrivelse till Kinda Kommun som ni finner i sin helhet nedan, och vill ge Er möjlighet att samtycka till denna genom att skriva på vår namnlista som ni finner här:

http://upprop.nu/KUHX (det du läser nu)

Kommunens översiktsplan: https://tinyurl.com/kindafop

Länsstyrelsen riksintresseförklaring: Länk till pdf hos Länsstyrelsen

Läs skrivelsen hemma i lugn och ro: https://tinyurl.com/kommunbrev

 

Thomas, Caroline, Jonas, Marie 

 

Kommunstyrelsen

ks@kinda.se

Kinda Kommun, Box 1

590 40 Kisa 


Synpunkter och förslag på Rimforsas utbyggnad (Rimforsa FÖP)


Hej


Vi anser att bostäder vid stranden där f.d. campingområdet låg är en kontraproduktiv och dyr lösning som totalt saknar allmännytta och inte hjälper till att få fler människor att vilja bo i Rimforsa.


Människor måste ha viljan att flytta till Rimforsa. Att det finns bostäder är förstås en nödvändighet men övriga incitament som rekreation med vackra strandnära omgivningar måste finnas där också.


Kommunens viljeinriktning är att Åsundens strand utvecklas med strandpromenad, bad och gemensamma mötesplatser. Vidare lyfts naturmiljöerna fram och de vackra omgivningarna för deras positiva konsekvenser för rekreation, friluftsliv, natur och kulturmiljöer.


Länsstyrelsen (2014) har pekat ut bl. a. sjöarna Åsunden och Järnlunden med intilliggande grönstråk som riksintresse för friluftslivet. Här beskrivs även hur en ändrad markanvändning till bostadsändamål försämrar upplevelsen av området.


Det finns en klar och tydlig konflikt mellan kommunens viljeinriktning, Länsstyrelsens riksintresseförklaring och det föreslagna bostadsbyggandet.


Bostadsområde vid Strandpromenaden (B05) 

Det handlar om endast 20 bostäder. Dessa bostäder är en liten andel av totala antalet extra bostäder som föreslås, men påverkar omgivningen och miljön i hög grad.


Det finns en risk att bostadsbyggandet hotar Åsundens rena vatten som dessutom är en vattentäkt för samhället.


Vi anser att lägets påstådda förträfflighet t.o.m kan vara överskattat. En del av lägena är tämligen mörka och skuggiga större delen av eftermiddag/kväll.


På vissa delar av det tänkta byggnadsområdet har marken otillfredsställande totalstabilitetsförhållanden vilket innebär mycket kostnadsdrivande byggprojekt. Det är mera kostnadseffektivt att välja andra byggområden inom Rimforsa.


Bostäderna kan medföra ökad biltrafik och parkeringsplatser som tar upp yta från potentiella strandnära aktivitetsområden och gemensamma mötesplatser för friluftslivet.


Den allemansrättsliga tillgängligheten kommer att inskränkas i området och dess värden försämras med mindre möjligheter att förstärka områdets friluftskaraktär.


Det leder även till en förändrad/försämrad gestaltning/landskapsbild från vattnet.


Vi anser att de 20 strandnära bostäderna inte utgör en dragkraft för övriga att vilja flytta till Rimforsa utan snarare tvärt om pga det som just beskrivits.


Stranden vid husbilsparkeringen (W04) 

Platsen är idag en mycket populär startpunkt för både paddlare och skridskoåkare.


Bryggorna har redan en gång tagits bort och båtplatser bortprioriterats. Att i planen föreslå en lösning som innebär att intaget för Rimforsas dricksvatten behöver flyttas om en ny båthamn anläggs, är anmärkningsvärt. Man har alltså redan bestämt att man accepterar att smutsa ner vattentäktsområdet.


Förstör inte den magnifika vyn över sjön med en båthamn! Låt oss invånare och besökare fortsätta hänföras av denna unika landskapsbild. Anpassa istället strandlinjen för icke motorburna fritidsaktiviteter, exempelvis med en väl tilltagen aktivitetsanpassad brygga för åretruntbruk.


Det finns andra vattenområden i rimlig närhet med redan befintliga bryggor som kan utökas med fler båtplatser utan att ytterligare belasta miljön nämnvärt.


Alternativa användningsområden för B05 och W04 

Slutord 

Vi är för förändring och utveckling! Vi vill ha ett mer levande Rimforsa och fler invånare. För att komma dit ska vi satsa på det vi har, vår rikskända vackra natur, unika sjöläge och parallellt med detta, förbättra bostadssituationen på ett rationellt och hållbart sätt.


Snälla! Försämra inte förutsättningarna för allas vår framtid genom att bygga 20 strandnära bostäder på strandpromenaden och endast få en ”snygg försättssida” till ett prospekt! 


Tack!


Rimforsa 2018-02-06 Thomas Wåhlander / Caroline Sandell / Jonas Sääv / Marie Tilja


Namninsamling

En webbaserad namninsamling pågår och återfinns här: http://upprop.nu/KUHX 

Initiativtagare: Jonas Sääv

 

 

Undertecknas

 

1.Jonas Sääv
Rimforsa
2.Ritva Olsson
Rimforsa
3.Marie Tilja
Rimforsa
4.Sylvia Fall
Linköping/Kinda
5.Thomas Wåhlander
Rimforsa
6.Caroline Sandell
Rimforsa
7.Roger
Rimforsa
8.Ulle Lönegren
Rimforsa
9.Susanne Andersson
Rimforsa
10.Jonas Persson
Linköping
11.Ninna Stensgård
Rimforsa
12.Lärare Peter Fall
Rimforsa
13.Lena Franzén
Rimforsa
14.Patrik Hultman
Rimforsa
15.Christina Fall
Rimforsa
16.Jesper hultman
Rimforsa
17.Hans Karlsson
Rimforsa
18.Mikael Fall
Stockholm/Rimforsa
19.Bengt-Göran Björk
Rimforsa
20.Maud Svanberg
Rimforsa
21.Sandrah sköld. Undersköterska
Rimforsa
22.Fredrik Nord
Norra fjälla
23.Peter Carlsson
Rimforsa
24.Lars Sträng
Rimforsa
25.Sonia Wincent Sträng
Rimforsa
26.Christer Olsson
Rimforsa
27.Susanne Svanberg
Rimforsa
28.Jenny Olsson
Örebro/Rimforsa
29.Ester
Rimforsa
30.Sandra Pettersson
Rimforsa
31.Reiner Lenz
Rimforsa
32.StefanJohansson
Rimforsa
33.Birgitta Olander
Rimforsa
34.Anne Marie Andersson
Rimforsa
35.Lovisa Wåhlander
Rimforsa/Stockholm
36.Mattias Persson, Miljöchef
Linköping
37.Ingrid Andersson
Rimforsa
38.Erik Andersson
Rimforsa

 

Uppropet startades 2018-02-06 och avslutades 2018-03-07 med 38 underskrifter.

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper