Upprop: Om vi menar allvar med drogförebyggande arbete!

Om vi menar allvar med drogförebyggande arbete!

I och med att riksdagen 2011 antog en samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak - ANDT-strategin - fick Sverige ett överskådligt styrdokument för dessa frågor.

I strategin har kommunerna huvudrollen för det förebyggande arbetet, ofta i samverkan med andra viktiga aktörer. För att axla denna huvudroll krävs bland annat kompetent personal som samordnar och driver dessa frågor.

De flesta kommuner har idag ANDT-samordnare/preventionssamordnare, ibland i kombinationstjänster. Att bara tillsätta en person räcker dock inte. Det senaste decenniets praktik har visat att frågor som berör dessa samordnares mandat, placering i organisationen, kompetens, utbildnings- och fortbildningsmöjligheter, uppdrag, status, arbetstid och personliga egenskaper är grundläggande för att de ska ha möjlighet att kunna fullgöra sina uppdrag.

Få kommuner har specificerat vilken kompetens deras samordnare måste ha. De som idag anställs som preventionssamordnare har mycket varierande bakgrund.

 

I ljuset av mångårig praktik och en allt mer rikhaltig forskning inser vi komplexiteten i ett praktiskt, lokalt ANDT-förebyggande arbete. Preventionssamordnarens kompetens och position är inte självklar överallt. Om vi menar allvar med att vilja bedriva ett högkvalitativt ANDT-förebyggande arbete måste tillgången på kompetent personal säkras. Annars kommer nyttan av det förebyggande arbetet inte att kunna visas. De som anställs som ANDT-samordnare måste ha, eller kunna få, adekvat utbildning. I dag är inte sådana utbildningar säkerställda. Det anordnas till och från en grundutbildning vilket är bra. Men denna är bara på tre dagar vilket är klart otillräckligt i sammanhanget. Tillgången på vidareutbildning är ännu mer osäker.

Denna fråga berör inte bara ANDT-samordnarna själva. Den berör också de politiker och chefer som ansvarar för det drogförebyggande arbetet och den berör alla de samverkanspartners och frivilligorganisationer som samarbetar med kommunerna.

 

Med stöd av ovan sagda hemställer undertecknande att Socialdepartementet ålägger Folkhälsomyndigheten att skyndsamt utreda hur man kan säkerställa:

En nationell, regelbundet återkommande grundutbildning i prevention

Påbyggnads- och fördjupningsutbildningar

Högre preventionsutbildning i samarbete med universitet/högskolor

Virtuella utbildningsmöjligheter

Folkhälsomyndigheten tar förslagsvis hjälp av en referensgrupp bestående av:

Preventionssamordnare från stora, medelstora och mindre kommuner

Länssamordnare från stora, medelstora och mindre län

Några andra aktörer (exempelvis CAN)

Initiativtagare: Anders Eriksson

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Anders Eriksson
Stockholm
2.Anna Haid
Uppsala
3.Kaisa Snidare
Stockholm
4.Marie Montin Länssamordnare
Örebro
5.Lennart Rådenmark Länssamordnare
Göteborg
6.Anna Raninen
Stockholm
7.Gunnar Bergström
Vallentuna
8.Anders Häregård
Stockholm
9.Ewa Jonsson socionom
Frösön
10.Monica Wikehult
Enköping
11.Anders Tengström (Leg. psykolog, Docent)
stockholm
12.Ulla Kungur
Göteborg
13.Fredrik Lidén, leg. sjukgymnast
Stockholm
14.Lena Nyman
Västerås
15.Maude Johansson
Karlstad
16.Farida al-Abani
JOHANNESHOV
17.Anders A. Aronsson, ordförande socialnämnden för barn och unga,
Uppsala
18.Leif Franzén Universitetsadjunkt
Sundsvall/ Östersund
19.Ing-Mari Larsson
Eskilstuna
20.Jörgen Larsson
Strängnäs
21.Erika Sjöblom
Åkersberga
22.Sara Gunnarsson
Vänersborg
23.Pirjo Svegreus, polis
Katrineholm
24.Agneta Hansson
Skellefteå
25.Slim Lidén
Tyresö
26.Håkan Fransson, drogförebyggare
Öckerö
27.Bengt Sundbaum
Norrtälje
28.Anna Karlsson, Länssamordnare ANDT
Härnösand
29.Peter Wilhelmsson, Statsvetare
Strömsund
30.Anna Ståhl, Länssamordnare ANDT
Växjö
31.Malin Weinholtz, Länssamordnare ANDT
Karlskrona
32.Annie Stråhlén Länssamordnare
Malmö
33.Yvonne Zätterman Åberg, socionom
Stockholm
34.Annukka Leisti
Stockholm
35.Therese Holmkvist, projektledare
Stockholm
36.Lena Larsson, förbundsordförande
Järfälla
37.Evy Bergman Lärare
Vallentuna
38.Michael Frejd BRÅ-samordnare Spånga-Tensta
Stockholm
39.Anette Kyhlström
Stockholms län
40.Steven Lowenrud
Åkersberga
41.Gabriella Luoma, preventionssamordnare
Stockholm
42.Ingela Skarin
Mariestad
43.Kjell Gardeland
Stockholm
44.Annette Lidfeldt enhhetschef
Göteborg
45.Tommy Moberg
Göteborg
46.Anette Gremlin
Täby
47.Johanna smajic, Tandhygienist
Västervik
48.Eva Forsberg, föräldraledig koordinator för Östersunds kommuns d
Östersund
49.Sara Löfkvist, fältarbetare
Stockholm
50.Silja Andersson familjebehandlare
Eskilstuna
51.Patricia Hamberg
Stockholm
52.Ole Nielsen
Eskilstuna
53.BÅ Lindhé
Eskilstuna
54.Martin Reivall - drogförebyggare
Skövde
55.annelie mansikkamäki
eskilstuna
56.Sarah Johansson, familjebehandlare
Skövde
57.Lisa Coudek preventionsstrateg
Värmdö kommun
58.Inga-Lill Stjernfelt Boendestödjare Socialtjänst
Eskilstuna
59.Inger Dahlberg, samordnare drogprevention
Haninge
60.Ulrika Engelbrektsson, drogfri ungdom
Uddevall
61.Agneta Djäken
Lidingö
62.Karin Fransson Studerande
Hönö
63.Gun Nordin, senior socionom
Tyresö
64.Tommy Brandt
Floda
65.Anette Petersson, preventionssamordnare
Värmdö
66.Jessica Anderesson Utvecklingsledare ANDT
Göteborg
67.Anna William-Olsson, preventionssamordnare
Stockholm
68.Ulf Ljungberg
Malmö
69.Robert Hagström Folkhälsosamordnare
Vårgårda
70.Eva Annerås
Uddevalla
71.Bengt Nilsson Drogförebyggande samordnare
Falköping
72.Stefan Svensson ANDT samordnare
Kumla
73.Alan Abdali, Brå-samordnare
Mölndal
74.Catrin H Karlsson Alkohol och drogterapeut
Askersund
75.Ulf Clang Drogförebyggande samordnare
Olofström
76.Lotta Ströman Mellblom
Stockholm
77.Sara Sandin
Lidköping
78.Åsa Bjöörn ANDT samord
Ånge
79.Nicoline isacson
Stockholm
80.Sofia Linder, preventionssamordnare
Stockholm
81.Per Ebenfeldt Drogförebyggande samordanre
ulricehamn
82.Kajsa Björnson Preventionssamordnare
Rinkeby-Kista Sthlm stad
83.Gunilla Henningssons Utvecklingsledare brotts-och drogförebyggan
Lerum och Göteborg SDF centrum
84.Johan Öhman, preventions- och ungdomssamordnare
Kristinehamn
85.Anna Södergren, Folkhälsosamordnare
Åtvidaberg
86.Monica Ahlqvist, preventionssamordnare
stockholm
87.Anders Netin utvecklingsstrateg
Linköping
88.Ammi Karlsson Pye
Västerås
89.Eva Dahlberg, Mångfalds- och folkhälsostrateg
Karlskrona
90.Carolina Day, samordnare
Mölndal
91.Johanna Morin Föräldrstöd- o länssamordnare
Malmö
92.Karin Patriksson, Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor
Göteborg
93.Ove Lundgren, Utvecklingsledare
Göteborg
94.Marie A Johansson, Ungdomssekreterare
Göteborg
95.Titti Schönbeck
Stockholm
96.Ulf Zetterman Psykoterapeut
Bromma
97.Nina Dahlman
Stockholm
98.seija.viitamäki-carlsson
82070 Bergsjö
99.Mia Sundelin
Stockholm
100.Nina Björck Projektledare
Stockholm
101.lisa Coudek strateg ANDT och brottsförebyggande
Värmdö
102.Madelene Larsson projektsekreterare
Örebro
103.Elisabet Flennemo, folkhälsoutvecklare
Växjö
104.Eleonora Arthursson socialsekreterare
Askersund
105.Lena Nyman, samordnare
Västerås
106.Malin Carlström drogförebyggare
Östersund
107.håkan wallin
delsbo
108.Maria Svantesson
årjäng
109.Gunilla Olofsson
Stockholm
110.Lotta Ströman, Preventionssamordnare
Bromma, Stockholm
111.Christina Gynnnå
Stockholm
112.Leif Engdahl
Vallentuna
113.Laila Väisänen
Stockholms stad
114.Amara Rabhi
Täby
115.Anna Södergren, Folkhälsovetare
Åtvidaberg
116.Karin Svanberg
Stockholm
117.Susanna Geidne Postdoc
Örebro
118.Mia Lundin Svensson
Danderyd
119.Mårten Åhström Folkhälsovetare
Solna
120.Agneta Hansson, ledamot i socialnämnden
Skellefteå
121.Anett Staaf
Skelleftehamn
122.Birgitta S Öhlund
Skellefteå
123.Ulrika Lindström
Skellefteå
124.Suzanne Bengtsson
Stockholm
125.Kristin F. Öhman
Skellefteå
126.Carina Lindqvist
Skellefteå
127.Hanna Mann
Malmö
128.Björn Elfström Dipl Beroende Terapeut
Göteborg
129.Anders Karlsson, utvecklingskonsulent
Nyköping
130.seija viitamäki-Carlsson
82070 Bergsjö
131.Catharina Sandberg Förbundsordförande
Saltsjö-Boo
132.Rune Divander
Storvreta
133.Mary X Jensen
Österskär
134.Torun boendestödjare
Nacka
135.Charlotta Filling
Västerås
136.kjell carlssson
Bergsjö
137.Magnus Hänström, Polis och chef för Gatulangningsenheten
Uppsala
138.Lena Wassdahl
Älta
139.Margareta Lindahl
Stockholm
140.Agnes Lundström, utredare
Stockholm
141.Ralph Berger Torres
Lund
142.Leif Franzen universitet.adj.
Norrfjärden.
143.Michael Rosman socionom
Stockholm
144.Sunniva Skogh
Täby
145.Lena Lindén
Hedemora
146.Raija ziden
vallentuna
147.Anders Tengström
Stockholm
148.Filippa Myrbäck
stockholm
149.Maria Halvarsson specialpedagog
Stockholm
150.Anna-Karin Holm
Frösön
151.Monica Strömberg
Östersund
152.fil.mag Christer Ekman.
Stockholm
153.Lars Lewerth
Uppsala
154.Hanna Lind, folkhälsostrateg
Botkyrka
155.Alma Trstenjak
Haninge
156.Bertil Lindberg, pensionär
Farsta
157.Anna Nygren-Palmfjord
Enköping
158.Håkan Bengtsson
kungälv
159.Marie Johansson
Huddinge
160.Carola Hällgren, socionom
Stockholm
161.Louise Bävertoft Nyberg, civil ingenjör
Täby
162.Sune Westberg
Domsjö
163.Annica Hagberg
Boden
164.Anjé Galbe (projektledare ANDT-förebyggande arbete
Helsingborg
165.Marianne Hallbert
Göteborg
166.Mona Berglund
Boden
167.Peter Lindberg
Umeå
168.Sussie Johansson
Rinkeby-Kista sdf
169.Stina Myrinder, socionom
Linköping
170.Charlie Melin
Uppsala
171.Robert Kaskas Länsnykterhetskonsulent
Göteborg
172.Lena Wallin
Delsbo
173.Björn Sandal
östersund
174.Anne Skåner
stockholm
175.Irene Olsson Lindqvist, socionom
Vallentuna
176.Heléne Kjellman, soc.sekr
Upplands Väsby
177.Kjell lindberg, ANDT samordnare
Kalmar
178.Erik Ake Setreus, bitr direktör ECAD
Akersberga
179.Slim Lidén
Tyresö
180.Désirée Söderquist
Stockholm
181.Maria Nilsson
Enskede
182.Nina Olofsdotter, ANDT-samordnare
Malå
183.Fröken Ewa Josefsson
Åby
184.Mariette Svensson Handläggare
Åstorp
185.Anna Nicolaisen, samordnare i tobaksprevention
Östersund
186.Steven Lowenrud
Åkersberga
187.Mimmi Adolfson
Eda
188.Håkan Fransson, drogförebyggare
Källö-Knippla
189.Karin Fransson
Hönö
190.Britt Olsson
Frösön
191.Bertil Östman Ungdomskonsulent
Borlänge
192.Marlene Skolsköterska
Uddevalla Lidköping

 

Uppropet startades
2014-05-30

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer

Pingback-länkar

Upprop: inrätta särskild ANDT-utbildning - Drugnews


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper