Upprop: Rädda vår förskola vid Lycée Français Saint-Louis

 

“Rädda förskolan vid Lycée Français Saint-Louis”

Stockholm, 2012-10-01

 

BAKGRUND

Lycée Français Saint-Louis (LFSL) är en svensk stiftelse som är allmännyttig och har till ändamål att bedriva undervisning ledande till de franska examina ”Diplôme National du Brevet” och ”Baccalauréat” (motsvarande svenskt slutbetyg från grundskola respektive gymnasieskola). Undervisningen följer – i syfte att bl. a. möjliggöra skolgång för franska barn som vistas i Sverige – läro- och timplanerna för den franska ”enseignement préélémentaire”, ”élémentaire” och ”secondaire” (motsvarande svensk förskola, grundskola och gymnasieskola), med nödvändig anpassning för att införliva studier av svenskt samhällsliv, svensk kultur samt det svenska språket.

 LFSL är en internationell skola som omfattar elever från förskolan till och med gymnasiet. Skolan tar emot drygt 700 elever, varav 100 på förskolan. Huvuddelen av familjerna som har sina barn på LFSL har en bi-kulturell svensk-fransk bakgrund.

Familjerna har blivit informerade om att LFSL har tagit emot ett förslag på tillsynsbeslut med DNR 12-453/6436 (2012-06-28) som pekar på en rad synpunkter och åtgärder som LFSL skall ta hänsyn till. Detta tillsynsbeslut har en direkt påverkan på förskolan och kan komma, i värsta fall, att ifrågasätta förskolans fortsatta drift i framtiden med, i sin tur, enorma konsekvenser för familjerna såväl som personalen och resten av skolverksamheten: familjer med flera syskon blir splittrade mellan olika skolor, skolavgifterna kan chockhöjas, personalen kan komma att förlora jobbet.

LFSL tar ärendet på största allvar och har, i samråd med familjerna och personalen lämnat ett svar på förslaget på tillsynsbeslut. Syftet med svaret är att informera om LFSLs avsikter att beakta de synpunkter och åtgärder som tillsynsmyndigheten tagit upp och agera därefter enligt de lagar och regler som gäller och genomföra de anpassningar som efterfrågas. Bland de alternativ som LFSL tar upp finns en dispensansökan (se bilaga) om att även i fortsättningen endast tar emot barn från 3 års ålder (enligt 8 kap, 18§ Skollagen).

VI VILL DÄRFÖR

- Informera Utbildningsförvaltningen om familjernas fulla stöd till LFSL i detta ärende.

- Informera Utbildningsförvaltningen om familjernas stora nöjdhet med nuvarande förskola vid LFSL.

- Informera Utbildningsförvaltningen om familjernas engagemang att bevara vår förskola och skola och garantera en fortsatt drift i enlighet med alla lagar och regler som gäller, med undantag från regeln att även ta emot barn 1- och 2 åringar.

- Rädda förskolan vid Lycée Français Saint-Louis

 

Initiativtagare: Föräldraföreningen vid Lycée Français Saint-Louis (APE)

 

 


 

“Sauvons notre école maternelle au Lycée Français Saint-Louis”

Stockholm, le 1er octobre 2012

CONTEXTE

Le Lycée Français Saint-Louis (LFSL) est une fondation, reconnue d’utilité publique, qui a pour objet de dispenser l’enseignement en vue de l’obtention des diplômes français Diplôme National du Brevet et Baccalauréat, (correspondant en Suède aux certificats de fin d’étude de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire). Afin de permettre notamment la scolarisation des enfants français résidant en Suède, l’enseignement est conforme aux programmes d’études et horaires de l’enseignement français préélémentaire, élémentaire et secondaire (correspondant en Suède à förskola, grundsola et gymnasieskola), avec les ajustements nécessaires pour inclure l’étude de la société, la culture et la langue suédoises.

Le LFSL est une école internationale qui accueille les enfants de la maternelle jusqu’au lycée. L’école comprend plus de 700 élèves, dont une centaine en maternelle. La plus grande partie des familles qui ont leurs enfants au LFSL ont une origine biculturelle franco-suédoise.

Les familles ont été informées que le LFSL a reçu une proposition de décisions réglementaires (ref DNR 12-453/6436 datée du 28 juin 2012) pointant un certain nombre de réflexions et d’actions devant être prises par le LFSL. Ces décisions réglementaires ont des conséquences directes sur la maternelle et peuvent, dans le pire des cas, remettre en cause le fonctionnement futur de celle-ci. Ceci causerait à son tour d’énormes conséquences pour les familles, le personnel ainsi que pour le reste de l’école : les fratries des plusieurs enfants pourraient être divisées entre plusieurs écoles, les frais de scolarité pourraient être augmentés de manière significative, les  personnels pourraient venir à perdre leur emplois.

Le LFSL prend le dossier avec le plus grand sérieux et, après consultation avec les représentants des familles et du personnel, a adressé une réponse à cette proposition de décisions réglementaires. L’objet de cette réponse est d’informer des intentions du LFSL de la prise en compte des points évoqués par l’organisme régulateur, et d’agir en conséquence au regard des lois et règlements en vigueur quant à la mise en place des ajustements requis. Parmi les options présentées par le LFSL figure une demande d’exemption (voir document ci-joint) afin de ne maintenir l’accueil des enfants qu’à partir de l’âge de 3 ans (8 kap, 18§ Skollagen).

NOUS VOULONS PAR LA PRESENTE :

- Informer Utbildningsförvaltningen du soutien le plus total des familles au LFSL quant à ce dossier.

- Informer Utbildningsförvaltningen de la plus grande satisfaction des familles quant au fonctionnement actuel de la maternelle.

- Informer Utbildningsförvaltningen de l’engagement des familles pour la sauvegarde de notre école maternelle et ainsi assurer le fonctionnement de l’établissement en accord avec les lois et règlements en vigueur, exception faite à la règle d’accueillir les enfants de 1 et 2 ans.

- Sauver l’école maternelle au Lycée Français Saint-Louis.

 

Sur l’initiative de l’association des parents d’élèves (APE) 

Initiativtagare: APE LFSL

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Stéphane Blandeau
Älta
2.Laurent Ploix
älvsjö
3.Laure Le Guellaff
Spånga
4.Dr Mickaëlle Cedergren
Saltsjö-Boo, Nacka
5.Laurent Maes
Bromma
6.Emanuele Del Giudice, dr
Stockholm
7.Trouble
Bromma
8.M. Wellander
Solna
9.Laure Wade
Saltsjöbaden
10.Jan-Erik Stjernvall
Sollentuna
11.Eric Andre
Älvsjö
12.Berthoud Aurélie
Alvsjo
13.Pierre-Yves Fonjallaz
Kista
14.Mr Ameline
Vällingby
15.Mattias Wellander
Solna
16.Wiji Bohme Shomary
Stockholm
17.Patrik Hambraeus
Stockholm
18.Docent Svein Kleiven
Stockholm
19.Olivier Simbizi
Bromma
20.Sandrine Cousté
Bromma
21.Vanessa Hayem
Stora Essingen
22.Minja Peuschel
Stockholm
23.Angel Velitchkov
Stockholm
24.Maria Fogelström Kylberg, PR-Manager
Stockholm
25.SEROUL Isabelle
Stora essingen
26.Ture Rangström, teaterchef
Stockholm
27.Dusan Stojanovic Herr
Stockholm
28.Salwa Skalli
Farsta
29.Elisabet Signori
Uttran
30.Fernando Martorell
Stockholm
31.Marine Stojanovic
Stockholm
32.Fabrice Donguy
Segeltorp
33.Staffan wide
Saltsjö-boo
34.Bertrand Giorgi
Stockholm
35.Dante Lugo
Stockholm
36.Bossone Emmanuelle
Årsta
37.Jessica Clayton
Bromma
38.Yann Le Goff
Prague
39.Iman El-Banhawy
Stockholm
40.Jose Elmasoudi
Skärholmen
41.Pierre
Dussauze
42.Anna Hänninger
Stockholm
43.Mats Pallin
Spånga
44.Marembert Anne-Christine
Bromma
45.Nabil Zary, dr
Stockholm
46.M DEMAIRE
Bromma
47.T. Fall
Stockholm
48.Hans Dillén, nationalekonom
Bromma
49.Pascal
JUAN
50.Pascal JUAN
Prague
51.Loyau-Kahn
Drottningholm
52.Baard Eilertsen
Bromma
53.AMAL
AZZOUZI
54.Anne Lebrot
Bromma
55.Nicolas Moch
Bromma
56.Juan Carlos Toro
Sollentuna
57.Alexander Crawford
Bromma
58.Hilde Van Eyken
Stockholm
59.Driss Jirari
Stockholm
60.Charlotte Labrousse
Huddinge
61.Anna Dillén
Bromma
62.Dr, Silvia Botero Kleiven
Stockolm
63.Virginie Balestat
Hägersten
64.Elisabeth Wollin Elhouar
Solna
65.Joakim Sandgren, compositeur
Paris
66.Christophe Pialot
Bromma
67.Jan Malmborg
Bromma
68.Nadia el Garda
Solna
69.Debrun Alexandre
Älvsjö
70.Poznanski frederic
Sollentuna
71.Johan Larsson
Stockholm
72.Caroline Devaux-Scamaroni
Stockholm
73.Sven-Olof Fridolfsson
Stockholm
74.Hrelja
Edin
75.Sofia Malmborg
Bromma
76.Claes Holmqvist
Stockholm
77.Chloe Le Coq
Stockholm
78.Julien Siri
Stockholm
79.Ferraton Virginie
Saltsjo Duvnas
80.Caroline Wehlander
Stockholm
81.Cécile Ågren
Stockholm
82.Binta Jakobsen
Bromma
83.Elisabeth Arnesson
Bromma
84.jerome chappert
stockholm
85.Orsolya Lengyel
Bromma
86.Sophie BARBEY
solna
87.Mr melard Olivier
Bromma
88.Roland Krawczuk
Stockholm Kungsholmen
89.Angela Krawczuk
Stockholm Kungsholmen
90.Isabelle Ducellier
Bromma
91.Peter Söderlund
Stockholm
92.Bertrand Frohly
Bromma
93.Anthony
DELTOUR
94.Eva Warns-Petit
Vällingby
95.Ulf Alexandersson
Bromma
96.Anna Block Mazoyer
Stockholm
97.Karine Héroult Backström
solna
98.Marc Caron
Stockholm
99.Alexandre Pier Federici
Stockholm
100.Slavka Velitchkova
Stockholm
101.Sarah Lundmark Melard
Bromma
102.Johanna Giorgi
Stockholm
103.Michael Billingham
Stockholm
104.Loubna taadite
Sollentuna
105.hayssam saleh
sollentuna
106.Sten Cedergren
Saltsjö-Boo
107.Nicolas JUNG
Stora Essingen
108.Stephanie Friberg
Saltsjö-Duvnäs
109.Riquier Elizabeth
Nacka
110.Omar Baki
Stockholm
111.Catherine ginisty
Stockholm
112.Ilaria Gigou
16771
113.Anders Emblad
Bromma
114.Stephane l'Hermine
11264
115.Gunnel Ekroth, professor
Stockholm
116.Joanna Dagerholt
Stockholm
117.Dominique Lecapre
Stockholm
118.Håkan Jerlström
Stockholm
119.Adriana Brito
Stora Essingen
120.Gasperin Emmanuelle
Stockholm
121.Korach-André Marion
Älvjö
122.Uolevi Partanen, M.sc.
Stockholm
123.Mr Dizengremel
Stockholm
124.Linquette Caroline
Kungsholmen
125.Linquette Arnuad
11221
126.Charlotte Apelgren
Lidingö
127.Joumana Barakat
spånga
128.Maria Holmqvist
Stockholm
129.mavon Alain
stora essingen
130.mavon isabelle
stora essingen
131.Jonas Kefi
Östermalm, Stockholm
132.Mats BACKLUND
Solna
133.Fernando Adana
Stockholm
134.de Ribet-Magnier
Stockholm
135.Telva Troncoso
Stockholm
136.Stella Golmann
Stockholm
137.Caroline Holmqvist
Stockholm
138.Yesmina Scally
Stockholm
139.Nygren Ines
Stockholm
140.Michel Santoro
Solna
141.Meriem Amar
Hägersten
142.Dancille Mukeshimana Persson
Bandhagen
143.Laroche
Stockholm
144.Alain Boyer
Sundbyberg
145.Gaetan Guyodo
Stockholm
146.Boutaleb
Samir
147.Adina Badea
Västerhaninge
148.ESSAFI Nezha
Märsta
149.May-Len Sundkvist
Stockholm
150.letort
bromma
151.Maher Yousif
Stockholm
152.bassam elghazal
spånga
153.Caroline Longuet
Stockholm
154.Björn Öqvist
Stockholm
155.Elisabeth Meurling
Stockholm
156.Laurence baude
Bromma
157.Bertrand Montoriol
Nacka
158.Estelle Meunier
Stockholm
159.Hélène Antropius
Stockholm
160.Marchand Eric
Stockholm
161.Björnstierne Antonson
Stockholm
162.Mona-Marleen Antonson
Stockholm
163.Bouanich Margareta
Stockholm
164.Kerstin Herrlin
Danderyd
165.Gasperin olivier
Stockholm
166.Sophie Pier Federici
Stockholm
167.Per Hagman
Stockholm
168.Christine Hagman
Stockholm
169.Dr Ann Lindstrand
Enskede
170.veronique Danielsson
Vårby
171.Erik Halkjaer
Stockholm
172.Youcef Boualem
Tyresö
173.Fanny Jerlström
Stockholm
174.Maria Giertz
Stockholm
175.mohammad-panah mandana
stockholm
176.Charlott Skoog
Stockholm
177.Jens Apelgren
Lidingö
178.Nadja Borisova
Stockholm
179.Karima Damoun
Stockholm
180.Andrei Ovtjinkin
Stockholm
181.Mikael Elhouar
Solna
182.Lebreton Florent
Johanneshov
183.Crémoux David
Stockholm
184.Michael Danielsson
Huddinge
185.Kopcsan
Kista
186.Catherine Versini
Nacka
187.Per Eskeus
Stockholm
188.Guyon
Paul
189.Trouillard-Perrot Anne
Bromma
190.Tania Fondelius
Vallentuna
191.Charbonnel Eric
Stockholm
192.Laurent Cusin
Stockholm
193.Philippe Piet
Bromma
194.Caroline Monferrini
Bromma
195.Charlotta Thomasson
Stockholm
196.Mariam ki
Solna
197.Agnes Jourdan
Bromma
198.kuhn bénédicte
stockholm
199.Nadine Pripp
Stockholm
200.Gina Wide
Saltsjo Boo
201.Jeremie Lamart
Stockholm
202.cailluet
stockholm
203.François David
Stockholm
204.Michael Rechowicz
London
205.Guilpin Chloé
Solna
206.Anne Rougnaux
Årsta
207.Daniel Nygren
Stockholm
208.renard
nacka
209.Renard Sylvie
Nacka
210.Anne-Lise Coste Chenu
Stockholm
211.Johanna Decrock
Stockholm
212.Le Hesran
Enskede Gaard
213.Blomme
Stockholm
214.Maria Paris
Bromma
215.V. Coste
Stockholm
216.Ezzedine Kamoun (Företagare)
Stockholm
217.Laila Abdallah
Stockholm
218.Helena Babelon
Danderyd
219.Romain Babelon
Danderyd
220.Lucie Duracher
Stockholm
221.Orietta Del Aguila
Stockholm
222.Rafael Hedman
Stockholm
223.Lars Berglöf
Stockholm

 

Uppropet startades
2012-10-01

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper