Upprop: Läkaruppropet

Läkaruppropet

 

Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!

Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag.  Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter. Det beror delvis på att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion istället för på patientens behov. För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm administrativ börda som tar tid från våra patienter.

Ett system som fokuserar på produktion står ofta i motsättning till patientens bästa. Patienten är inte en produkt såsom vilken som helst på en marknad. I dagens system förutsätts patienten agera som en bricka enligt ett förutbestämt mönster. I realiteten är patienten komplex och passar därmed inte in i dagens system. Den produktionsstyrda vården sätter vår yrkesetik på spel. Enligt läkaretiken skall behovs- och människovärdesprincipen alltid gå först. I dagens system styr kostnadseffektivitetsprincipen. Vi ser de faktiska konsekvenserna av detta .

Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras.  Där politiker gläds över kapade vårdköer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor.  Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer. 

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

 

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov. 

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!

Initiativtagare: Lollo Makdessi, Märit Halmin

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Elin Ericsson specialistläkare
Eskilstuna
2.Lollo Makdessi, leg läkare
Stockholm
3.Märit Halmin Läkare
Stockholm
4.Dan Stiwne, Docent, Leg. Existentiell psykoterapeut
Hamra, Gotland
5.Saskia Bengtsson, distriktsläkare
Bankeryd
6.Heidi Stensmyren
Stocksund
7.bengt järhult
Ryd
8.Arvin Yarollahi, spec
Trollhättan
9.Christian Challma, Läkarstudent
Stockholm
10.Kenneth Ilvall, specialist i Allmänmedicin, Verksamhetschef
Stockholm
11.Gösta Eliasson Spec i allmänmedicin
Falkenberg
12.Elin Damberg AT-läkare
Hudiksvall
13.Olle Hall redaktör
Jönköping
14.Astrid Seeberger, överläkare
Stockholm
15.Ingrid Eckerman, allmänläkare
Stockholm
16.Jonas Sjögreen allmäläkare
Västerås
17.Maria Truedsson distriktsläkare
Piteå
18.Sara Melin AT-läkare
Visby
19.Madelene Andersson, specialist i allmänmedicin
Örebro
20.Bengt Larsson
sjuntorp
21.Torbjörn Hammar make till i missvård avlidna Lena Hammar
Jämshög
22.Johanna Silwer, leg läk
Stockholm
23.Fredric Hedberg st läk spec komp
Stockholm
24.Emma Milerad, underläkare
Stockholm
25.Axel Petersson, distriktsläkare
Jönköping
26.Anna Granzelius, leg läkare
Stockholm
27.Ida Linander, Underläkare/doktorand i folkhälsa
Umeå
28.Daphne Vassiliou, specialistläkare
Stockholm
29.Fredrik Settergren
Malmö
30.Charlotte Hermansson, Läkare
Stockholm
31.Niklas Gustafsson, läkare
Stockholm
32.Hanna Edberg, spec. läkare
Stockholm
33.Fredrik Blomberg (AT-läkare)
Karlstad
34.Åsa Forsberg, Läkare
Falun
35.Katarina Billberger ST-läkare
Falun
36.Carl Åkerman ST-läkare Allmänmedicin
Stockholm
37.Emil Nordlander, leg läkare
Lidköping
38.Mats Rydberg, allmänläkare
Halmstad
39.Karl Hammar, Leg läk
Helsingborg
40.David Wisinger ÖL
Helsingborg
41.Urban Rosenqvist
Västerås
42.Kenneth Widäng, Allmänläkare
Boden
43.Carl-Johan Friis, Underläkare
Uppsala
44.Merro Awad, Psykolog
Luleå
45.Stefan Jern, docent, leg psykolog, spec i klinisk psykologi
Ängelholm
46.Anders Sandström överläkare
Ystad
47.Marcel Aponno, distriktsläkare
Göteborg
48.Fredrik af Ekenstam Docent överläkare
Uppsala-Gävle
49.Elisabeth Hellman Socialpedagog
Norrköping
50.Lotta Jansson Läkare
Stockholm
51.David Ullman, leg läkare
Stockholm
52.Karin Festin ST-läkare Infektionsmedicin
Norrköping
53.Anna-Karin Agvald Läkare
Uppsala
54.Malin Wemminger, Läkare
Stockholm
55.Lina Lavicka, underläkare
Södertälje
56.Eric Thelin, leg läkare
Stockholm
57.Karin Johnsson, AT-läkare
Karlstad
58.Tobias Granberg, AT-läkare
Västerås
59.Klara Hasselrot leg läkare
Stockholm
60.Dr Pauline Lindblom
Stockholm
61.Stina Lemoine ST-läkare
Uppsala
62.Kalle Löfström leg.läk
Stockholm
63.Anna Jeppsson, läkarstudent
Göteborg
64.Joakim Terneliua Distriktsläkare
Karlskrona
65.Per Björgell, leg läkare
Helsingborg
66.Karin Frisell Läkare
Eskilstuna
67.Agnes Mattsson leg läk
Stockholm
68.Janis Gotsis (specialistläkare)
Stockholm
69.Sanna Dahl, leg läk
Norrköping
70.Jon Rosell, överläkare
Karlstad
71.Eva Fägerskjöld, pens distriktsläkare
Angered
72.Karl Sallin, ST-läkare
Stockholm
73.Christina Gyllenhammar (underläkare)
Stockholm
74.Elisabeth Ljunggren, underläkare
Stockholn
75.Sven Wåhlin distr läk
Uppsala
76.Maria Backman, ST-läkare
Falun
77.Lisa Vinnerljung, AT-läkare
Hudiksvall
78.Hildur Thorarinsdottir, leg läkare
Helsingborg
79.Louise Ebrelius, leg läkare
Halmstad
80.Jessica Svefors, leg läkare
Visby
81.Caroline Sigefelt, leg läk
Norrköping
82.Emil Sanders Lindberg, ST-läk allmänmedicin
Örebro
83.Jennie Lindwert Specialist i Dermatologi
Linköping
84.Agnes Blomberg AT
Falun
85.Jakob Fugeläng, läkare
Visby
86.Mats Berg, ÖL
Stockholm
87.Helena helde atläkare
Eksjö
88.Victoria lind underläkare
Stockholm
89.Saman Saidi, Läkare
Västerås
90.Frida Sånefjäll ST-läkare
Stockholm
91.Carl Johan Almerén, ST-läkare
Eskilstuna
92.Emma Terner, AT-läkare
Eskilstuna
93.Agnes Linner, ST pediatrik
Stockholm
94.Anna Haag AT-läkare
Örebro
95.Liv Södermark ST-läkare Barnmedicin
Göteborg
96.Frida Jakobsson leg läkare
Sunderbyn
97.Mattias de Clercq, leg. psykolog
Uppsala
98.Elin Eriksson, underläkare
Göteborg
99.Solveig Segerstéen leg. psykolog
Malmö
100.Kjell Lindström, distriktsläkare
Jönköping
101.Magnus Edström leg. Psykolog
Norrköping
102.Johan Heinius, Överläkare
Uppsala
103.Einar Hellquist överläkare
Uppsala
104.Fredrik Hjern, leg. läkare
Stockholm
105.Alexander Johnström, ST-läkare
Eskilstuna
106.Lars Toss leg.läk.
Kungälv
107.Marianne Edin Leg.psykolog
Hällesjö/Sundsvall
108.Harris Lempessi överläkare
Örebro
109.Ann-Sofie Rehnberg, specialistläkare,
Stockholm
110.Marie Kjellmark ST Allmänmedicin
Vålberg
111.mattias isberg (AT-läkare)
gävle
112.Sten Borgström Överläkare
Kalmar
113.Sara Nilzén, överläkare
Malmö
114.Marie Christine Wagner
Jönköping
115.Marie Christine Wagner, leg. läkare
Jönköping
116.Anders Fagerlund överläkare
Uppsala
117.Lotta Wrenninge, ST-läkare
Stockholm
118.Mattias Sjöberg, distriktsläkare
Uppsala
119.Niclas Lewisson vik. ul.
Uppsala
120.Dorte Kjeldmand, DIstriktsläkare
Eksjö
121.Amanda Sigholm ST-läk KK
Västerås
122.Hanna Forsma, AT-läkare
Karlstad
123.Camilla Di Battista leg läkare
Stockholm
124.Uffe Hylin, överläkare
Stockholm
125.Dr Niels Guldberg--Kjär
Lund
126.Katarina Howner ST-läkare
Stockholm
127.Maria Nord ST-läkare
Jönköping
128.Bertil Hagström allmänläkare
Göteborg
129.Jan Stenberg, leg läkare
Huddinge
130.Per Olof Osterman, f d neurocentrumchef, chefläkare, landstingsd
Uppsala
131.Marianne Ericsson allmänläkare
Trollhättan
132.Jonas Nilsson
Stockholm
133.dr marce fossum
halland
134.Tobias Pettersson, st-läk ane/iva
sthlm
135.Radek Buksowicz Läkare
Stockholm
136.Martha Nelson Leg. sjuksköterska
Stockholm
137.Dr Torbjörn Södergren
Örebro
138.Frida Josefson, ST-läkare
Göteborg
139.Åsa Edergren, ST-läkare kirurgi
Stockholm
140.Johanna Gejrot, leg. läkare
Stockholm
141.Suzanne Duvsten ÖL
Stockholm
142.Katarina Lampen Mondzo, specialistdr
Stockholm
143.Erik Erlandsson st läkare
Stockholm
144.Dr Stig Johansson
Stockholm
145.Nina Granberg, vik UL innan AT
Stockholm
146.Linda Jäger, leg läk
Stockholm
147.Karin Zetterström, öl
Örebro
148.Daniel HÅkansson distriktsläkare
Sthlm
149.Gustav Ledin, leg läk
Stockholm
150.St-läkare nina holmgren
Göteborg
151.Maria Lengquist, läkare
Stockholm
152.Helena Törngren, ST-läkare
Stockholm
153.Tove Hermansson distriktsläkare
Östhammar
154.Linn Bengtsson AT-läkare
Karlstad
155.Helena Rosén, ST-läk
Stockholm
156.Pontus Järlund Distriktsläkare
Stockholm
157.Karin Ehn leg läkare
Stockholm
158.Michaela Franzén Malmros, med stud
Stockholm
159.Louise Wittmeyer Cedervall, Leg Läkare
Ystad
160.Richard Seiberlich spec. Allmänmedicin
Stockholm
161.Pernilla Fritz Läkare
Tyresö
162.Katrin Skogberg Wirén, överläkare
Stockholm
163.Anders Sillén, Läkare
Eskilstuna
164.Bita Eshraghi st läkare
Stockholm
165.Jona Elings Knutsson, vik ul
Stockholm
166.Tobit Collmar, Med kand.
Stockholm
167.Dunia Al-Hashimi Med kand
Stockholm
168.Jakob Forestier Spec
Nacka
169.zsolt felegyhazy spec.i psykiatri
hagfors
170.Mira Rehal, underläkare
Stockholm
171.Ida Hildemyhr, leg. Sjuksköterska
Hägersten
172.Nina Rose AT-läkare
Stockholm
173.Joanna Larsdotter Huldt, läkarkandidat
Stockholm
174.Karin Tiger, leg läkare
Stockholm
175.Anna Hugelius, ST-läkare
Stockholm
176.Katarina Söderlund st-läkare
Ekerö
177.Maria Paschou, ST-läkare
Stockholm
178.Panteha Hatefi, Distriktsläkare
Stockholm
179.Christian Hillström, leg läk
Stockholm
180.Samuel Rhedin Underläkare
Stockholm
181.Daniel Huber, ST läkare
Östersund
182.Emilie Kiraly leg. Läkare
Stockholm
183.Christin Edmark Bitr Överläkare
Stockholm
184.Tina Hansson, distr läkare
Degeberga
185.Petra Andrée läk
Stockholm
186.Kristin Wennmo Zuk ST-läk gyn
Stockholm
187.Manuel Casselholm de Salles, läkare
Stockholm
188.Fredrik Correa, ST-läk
Stockholm
189.Farshid Rafatnia, läkaer
Stockholm
190.Louise Ziegler ST-läkare
Stockholm
191.Anna Johansson st-läkare
Åre
192.Jenny Körlin, ST Lung/Int
Stockholm
193.Dr Åsa parke
Enskede
194.Dr. David Smekal
Karlstad
195.Emilia Eklund (läkarstudent)
Stockholm
196.Magnus Peterson, läkare
Uppsala
197.Ruusu Ketonen, ST-läkare
Avesta
198.Henning Palmefors, Underläkare
Göteborg
199.Åsa Drakesby, Spec-läk
Falun
200.Malin Hägglund, AT-läkare
Göteborg
201.Björn Brand, specläk anestesi/intensivvård/akutsjukvård
Malmö
202.Erica Smedberg, underläkare
Falun
203.anders friman dist läk
Kristianstad
204.Anders Linde, leg läk
Stockholm
205.Peter Ebrelius, leg läkare
Halmstad
206.Jonas Franzén , läkare
Stockholm
207.Klara Rosén leg läk
Stockholm
208.Jonas Blixt, biträdande överläkare
stockholm
209.Baltzar Bradley, med stud
Stockholm
210.Linus Nilsson, leg läg
Mölle
211.Åsa Eriksson, underläkare
Västerås
212.Pia Ekman Zgryzniak, leg läkare
Uppsala
213.Lisa Torp, läkare
Köpenhamn
214.Stephan Nilsson, med stud
Stockholm
215.Leg läk Linus Börjesson
Stockholm
216.Kerstin Welén, ST-läkare Kardiologi
Stockholm
217.Björn Eriksson Leg läk
Stockholm
218.Fatah Atroshi AT-läkare
Enköping
219.Elina Ahlborg AT-läkare
Stockholm
220.Elin Andersson Leg. Läkare
Norrköping
221.Nina Widlund Läkare
Stockholm
222.Mikael Härdfeldt Kirurg
Fellingsbro
223.Johan Forssell ST-läkare
Stockholm
224.Henrik Cheng, underläkare
Stockholm
225.Akhar Shokri AT läkare
Visby
226.Sapfo Chatzikomninou leg. Läkare
Stockholm
227.Alexander Sandon leg läkare
Stockholm
228.Professor Kerstin Jacobsson
Hägersten
229.Josefina Nyvang AT-läkare
Stockholm
230.Hanna Evanth, läkare
Stockholm
231.Annika Gunnarsson ST-läkare
Västerås
232.Ebba Lindqvi, AT-läkare
Stockholm
233.Iva Jergovic AT-läkare
Visby
234.Anna Quick, underläkare
Stockholm
235.Tobias Ullerstam leg läk
Göteborg
236.Ida Aghamn Läkare
Stockholm
237.Anna Båtelsson läkarstudent
Solna
238.Klas Blomgren, barnläkare, professor
Stockholm
239.Ildiko Szabo ÖL
Karlskoga
240.Martin Östberg, leg läk
Stockholm
241.Helene Trymander leg läk
Lund
242.Emil Péclard, leg läk, ST-läkare i allmänmedicin
Falun
243.Theo Bodin, AT-läkare
Stockholm
244.Stina Wretler UL
Sigtuna
245.Johan Fridegren, ST-läkare
Stockholm
246.Johan Smedbäck, AT-läkare
Eksjö
247.Thomas Glob Berthelsen ST-läk Anestesi
Stockholm
248.Simon Wajntraub, ST-läkare
Stockholm
249.Björn Due vik ul
Linköping
250.Anna KArin Karlsson läkare
Solna
251.Helga Skuladottir ST läkare
Stockholm
252.Gabriel Dahl, leg ST-Läkare
Stockholm
253.Najia Azhar Leg.Läkare
Halmstad
254.Ann Eriksson Dufva (AT-läk)
Arvika
255.Mårten Fällman Läkare
Stockholm
256.Gustaf Edgren, docent, leg läk
Stockholm
257.Marcus Lagerström, Psykolog
Säter
258.Marit eliasson, läkare
sundbyberg
259.Iris Hellsing AT-läkare
Falun
260.Malin Frank ST-läk Allmänmedicin
Stockholm
261.Anna Haeggström Leg Läk
Stockholm
262.Maria Spetz leg.läk.
Stockholm
263.Kjartan Thorarinsson, UL
Lund
264.Ellinor Frank AT-läkare
Kungälv
265.Irene sterpu leg läkare
Stockholm
266.Anna Gustafsson, AT-läkare
Varberg
267.Michael Hultström, leg läk med dr
Uppsala
268.Lina-Maria Bergh, AT-läkare
Falun
269.Dr.Gabriel Spångfors
Halmstad
270.Sofia Edström DL
Stockholm
271.Carl-Jonas Lindskog underläkare
Solna
272.Georgios Poutakidis ST läkare Gyn OB
Skövde SkaS
273.Linnea Nordenström, AT-läkare
Norrtälje
274.Jessika Palm, med stud
Stockholm
275.Linda Moris, läkare
Stockholm
276.Andrea Wahlberg läkare
Sundsvall
277.Anders Hansson läkare
Helsingborg
278.David Andersson läkare
Västerås
279.Sofia Lundgren AT-läkare
Malmö
280.Erik Sörstedt, ST-läk
Göteborg
281.Andreas Fransson, läkarstudent
Malmö
282.Pia Ullström, leg läkare
Stockholm
283.Lovisa Dybeck ST VC
Nacka
284.Hanna Brändén leg läk
Hägersten
285.Susanne Gustafsson, spec läk anestesi/intensivvård
Malmö
286.Henrik Åhsberg, distriktsläkare
Göteborg
287.Med Kand Mattias Lundström
Sundbyberg
288.Anna Gradmark AT-läkare
Umeå
289.Emma Dahlberg, AT-läkare
Stockholm
290.Magnus Hedlund, doktorand
Uppsala
291.Jonas Fröjmark
Uppsala
292.Pernilla Blom, Läkare
Uppsala
293.Lizette Gustafsson, AT-läkare
Stockholm
294.Maria Lannerås ST-läkare
Karlstad
295.Gertrude Ahlqvist, AT-läkare
Stockholm
296.Tim Kvick Överläkare
Karlskoga
297.Karina Schultz leg läkare
Stockholm
298.Chris Lundberg, ST-läkare
Stockholm
299.Erik Ahlgren, ST-läkare
Stockholm
300.Andreas Hermansson, AT-läkare
Karlskrona
301.Alexander Åström (läk stud)
Stockholm
302.Ioannis Katsoularis, ST-läkare
Umeå
303.Karin Westermark specialistläkare psykiatri
Halmstad
304.Pontus Pfannenstill, Läkare
Göteborg
305.Susanna Eriksson, leg läkare
Stockholm
306.Marie Holmqvist AT-läk
Stockholm
307.Lars Bohman, leg läk
Bjärred
308.Per Anundsson läkarstudent
Stockholm
309.Charlotte Rising (ul)
Stockholm
310.Nikos Pasalis ST-läkare
Falun
311.Rahwa Berhane, ST-läkare
Stockholm
312.Dr Åsa Cidh
Uppsala
313.Emelie Sundkvist Underläkare
Stockholm
314.Anna Hansel, underläkare
Umeå
315.Sogand Sajjadi, leg läk
Malmö
316.Rasmus Johansson, läkare
Solna
317.Akil Awad (Underläkare)
Stockholm
318.Ragnar Ingvarsson, läkare
Lund
319.Frida Rydberg, med kand
Göteborg
320.Anna Gradin ST-läk
Uppsala
321.Anton Sendel, underläkare
Stockholm
322.Christina Granéli ST Läkare Barnkir
Lund
323.Elisabeth Abdon, leg läkare
Östersund
324.Anna Gradin, leg läk
Uppsala
325.Caroline Lyssarides, AT-läkare
Eksjö
326.Malin Nyberg Isacson, leg läk
Stockholm
327.Olof Bergsten, Läkare
Stockholm
328.Maria Frodig AT-läk
Sthlm
329.Ann-Sofie Saidi, ST-läk
Västerås
330.Magnus Hessel läkarstudent
Göteborg
331.Fattema Khalil AT-läkare
Uppsala
332.Sigrid Ljunggren AT-läkare
Nyköping
333.Ann-Charlotte Wiklund överläkare
Norrtälje
334.Anna Ledel, Specialist i Allmänmedicin
Linköping
335.Elias Hultberg med kand
Ryd
336.Marie Fröberg AT-läkare
Stockholm
337.Erik Kadesjö, AT-läkare
Västerås
338.Hanna Royson leg läk
Växjö
339.Karin Sand Läkare
Kungälv
340.Anders Bjerg, MD PhD
Göteborg
341.Thomas Turesson Leg läkare
Östersund
342.Evangelia Elenis ST-läkare
Karlstad
343.Viktor Darhult, Läkare
Lund
344.Andreas Harling AT-läkare
Karlstad
345.Andreas Wladis, öl
Sthlm
346.Madeleine Liljegren
Underläkare, doktorand
347.Karin Nerman AT-läkare
Gävle
348.Maria Ljungqvist, specialistläkare
Stockholm
349.Karin Weibull, läkare
Stockholm
350.Philip jute leg läk
Stockholm
351.Manto Tzouanakou allmänläkare
Skellefteå
352.Johanna Thurfjell, AT-läkare
Kalix
353.Hanna Norberg, läkare
Stockholm
354.Therese Svan Åström, AT-läk
Östersund
355.Johan Carlander, ÖL
Västerås
356.Johan Schoug, läkare
Lund
357.Håkan Danielsson, läkare
Stureby
358.Karin Sjöberg AT-läkare
Västerås
359.Maria Svavarsdottir Akutläkare
Lund
360.Cecilia Palm Spec allmänmedicin
Stockholm
361.Hanna-Kristin Einald, Leg läk
Göteborg
362.Johan Björstad ST
Västerås
363.Felicia Berkun, MD, MPH
Halmstad
364.Gunnar Falk, leg. läkare
Örebro
365.Alexia Ioannidou Tf ÖL BUP
Stockholm
366.Joakim Litzberg Underläkare
Stockholm
367.Martina Brolin, leg läk
Västerås
368.Karolina Nordemar, läkare
Stockholm
369.Dr. Jochen Schepers
Münster/Tyskland
370.Linda Pike AT-läkare
Järlåsa
371.Tina Nyström. Rönnås Allmänläkare
Stockholm
372.sara lundqvist ST-läk
göteborg
373.Martin Wetterhall (ortopedläkare)
Helsingborg
374.Christer Hillman ST-Läkare
Stockholm
375.Arin Malkomian, leg. läkare
Stockholm
376.Robert Sigström, leg läkare
Göteborg
377.Oscar Nyström Med Kand
Umeå
378.Sofia Kjellberg Läkare
Falun
379.Anna Brännbäck leg läkare
Stockholm
380.Thord Hallin, AT-Läk
Lund
381.Marie Lingbrant, ST-läkare
Stockholm
382.Åsa Nordesjö leg.läkare
Västerås
383.ST-läk Josefine Rössberger
Götebirg
384.Erik Ahlbäck, Underläkare
Stockholm
385.Andreas Pihl AT-Läkare
Nyköping
386.Teresa Algård, leg läk
Uppsala
387.Jon Forssman läkare
Uppsala
388.Alexandra Sass spec.läkare
Solna
389.Esfandiar Nikodell, Gynekolog
Stockholm
390.Emma Keisu AT
Skellefteå
391.ST- Zahtaa Mahdi
Skövde
392.Mikael Sandstedt, Med. Stud.
Göteborg
393.Sanna Norén, ST-läk
Stockholm
394.Silke Wagener (Överläkare)
Skövde
395.Sven Fornwall, Distriktsläkaret
Skövde
396.Henrieta Varga specialistläkare
Skövde
397.Malin Grevsten med.stud.
Göteborg
398.Johan Sjöström, Underläkare
Umeå
399.Sanna Jaconelli, underläkare
Stockholm
400.Kristina Nyberg, specialistläkare
Stockholm
401.Sahar Ahmadi, Läkarkandidat
Stockholm
402.Dr.Johannes Saers
Lindesberg
403.Dr Patrik Söderberg
Stockholm
404.Anna Svedlund, läkare
Göteborg
405.Andreas Hansson ST-Läkare
Karlskrona
406.Adrian Carlsson, läkarstudent
Stockholm
407.Anna Ekman, med stud
Stockholm
408.Anna Berg, AT-läkare
Linköping
409.Parisa Asadi leg Läkare
Borås
410.Karin Hallgren, Läkarstudent
Stockholm
411.Hanna Sundelin vik ul
Piteå
412.Lotta Grönwall Lindholm, distriktsläkare
Stockholm
413.per geijer leg läk kir
helsingborg
414.Apostolos Analatos ST-läkare
Nyköping
415.Erik Sagen, Leg läkare
Skövde
416.Ellinor Bergdahl, ST-läkare
Umeå
417.Irina Dragu Leg.läkare
Stockholm
418.Malin Blomberg Leg läk
Hägersten
419.Vasil Pema Allmänläkare
Gnesta
420.Sara de Freitas, AT-läkare
Stockholm
421.Jonas Lindberg (läkarstuderande)
Uppsala
422.Marcus Stenberg Ribeiro, oleg läkare
Stockholm
423.Ulrika Wallgren, spec internmedicin
Stockholm
424.Katarina odlind (st-läkare )
Falun
425.Maria Thapper, AT-läkare
Västerås
426.Kajsa Villiamsson Läkarstudent
Flemingsberg
427.Staffan Liljevall leg.läk
Visby
428.Lars Sandberg, ST-läkare
Västerås
429.Dr Prof Mathias Lindroth
Vaxholm
430.Anna Dahl (Vik UL)
Visby
431.David Gustavsson, ST-läkare
Stockholm
432.Maria Samuelsson, ST-läkare
Örebro
433.Karl Mannsikka AT-läkare
Tullinge
434.Karin Jonstam AT-läkare
Stockholm
435.Staffan Brynge spec läk
Varberg
436.Minna Falck AT
Malmö
437.Erik Ferry, AT-Läkare
Umeå
438.Benjamin kos ST
Stockholm
439.Julia Schou, leg läkare
Stockholm
440.Läkarstud Linn Larsson
Umeå
441.Mirjam Horn, ST-läkare
Falun
442.Sarah Welander At-läkare
Östersund
443.Maria ten Siethoff, Läkarstudent
Umeå
444.cecilia jansson, st-läkare
eskilstuna
445.Maja Törnlund, läkarstudent
Huddinge
446.AnnaCarin Lundgren, vik UL
Västerås
447.Erik Fagerholm, AT-läkare
Ystad
448.Linnéa Lingqvist ST-läkare
Göteborg
449.Maria Joelsson, leg läkare
Luleå
450.Elinor Nemlander, St-läkare
Stockholm
451.Leila Tamaddon, ST-läkare allmänmedicin
Stockholm
452.Monica Bremer ÖL Anestesi/IVA
Skövde
453.Camilla Gustafsson ST-läkare
Göteborg
454.Signe Lansky, distriktsläkare
Stockholm
455.Anna Wallén ST-läkare i kirurgi
Skövde
456.Karin Nagy AT-läkare
Göteborg
457.Ylva Östlund, AT-läkare
Göteborg
458.Philip Hakeberg läkarkandidat
Stockholm
459.Ulrika Persson, Leg läkare
Karlstad
460.Gustaf Walther, läkarstudent
Uppsala
461.Elin Guterstam, leg läkare
Västerås
462.Gustaf Drevin, läkarstudent
Danderyd
463.Joar Sundman ST-Läk
Stockholm
464.Suzanne Wallberg/st-läk allmänmedicin
Göteborg
465.Carina Uhl ST-läkare
Stockholm
466.Johanna Wedar läkare
Bromma
467.åsa krantz, leg läkare
stockholm
468.Johan Ulfstedt AT-läkare
Uppsala
469.Annika Holgersson, Med Kand
uppsala
470.Tiodora Isskandar ST-läkare
Södertälje
471.Lovisa Sylvén, underläkare
Uppsala
472.Catrin Blomstrand, St-läkare
Eksjö
473.Linda Zetterlund Leg läk
Nacka
474.Öl Anders Westerlund
Umeå/Bergeen
475.Carin Ölmunger underläkare
Göteborg
476.Gustaf Hultman, underläkare
Stockholm
477.Louise Elander, AT läkare, Med Doktor
Linköping
478.Dr. Kristofer Hallgren
Stockholm
479.Ola Jonsson, underläkare
Umeå
480.Ingrid Liljefors, med kand
Borås
481.Lisa Fornwall, Underläkare
Uppsala
482.Hanna Salmi, AT-läkare
Växjö
483.Tobias Jansson Läkare
Stockholm
484.Alexander Fletcher, läkarstudent
Stockholm
485.Sofia Hausel AT-läkare
Ludvika
486.Kristin Hjörleifsdottir Steiner Allmänläkare
Stockholm
487.Marijela Bosnjak, AT-läkare
Eskilstuna
488.Susanna Redegren, Underläkare
Stockholm
489.Gunilla Bülund, överläkare
Karlskrona
490.Mikael Hallengren, läkarkandidat
Stockholm
491.Jimmy Sundblom ST-läk
Uppsala
492.Emma Husén, Öl
Stockholm
493.Anna-Maria Carlberg, AT-läkare
Örnsköldsvik
494.Jenny Berggren leg läkare
Malmö
495.Susanna Sjöström, AT-läkare
Alingsås
496.Eberhard Berg, leg läk
Rättvik
497.Helena Sundström ST-läkare röntgen
Stockholm
498.Tereza Planck, ST-läkare
Malmö
499.Anna-Karin Jonsson, ST-läkare
Falun
500.Pernilla Sundqvist, Läkarstudent/ vik UL
Östersund
501.Fredrik Svennelid, leg läk
Veberöd
502.Maria Lärkefjord, läkare
Gävle
503.Ayda Shaker, läkare
Stockholm
504.Irma Mehmedagic läkarstudent T9
Malmö
505.vgeriatriker Anne Ekdahl
Norrköping
506.Machi Cleanthous, Överläkare
Örebro
507.Patrik Jensen, leg läk
Höllviken
508.Joakim Nielsen, Läkarstudent
Stockholm
509.Andreas karlsson, Dl
Luleå
510.Magnus Eneberg, ST Läkare
Nyköping
511.Lisa Olsson AT-läkare
Stockholm
512.Anna Welander, ST-läkare allmänmedicin
Stockholm
513.Anna Malmqvist, ST-läkare psykiatri
Stockholm
514.Lars Åberg, ST-läkare allmänmedicin
Uppsala
515.Erik Greayer, AT-läkare
Stockholm
516.Christian Andras, läkare
Helsingborg
517.Jan Hansson leg läkare
Frösön
518.Jenny Carlin AT-läk
Stockholm
519.Erica Rothlind ST-läkare
Stockholm
520.Johan Berander, AT-läkare
Falkenberg
521.Christian Carlström, neurolog
Stockholm
522.Tommie Jönsson distläk
Landskrona
523.Gunilla Färm (pensionerad dermatolog)
Stockholm
524.Cecilia Carstedt AT-läkare
Kiruna
525.Nazli Tavosian, läkare
Örebro
526.Gustaf Eppens, läkarstudent
Stockholm
527.Dafne Jansson, Läkarstudent
Stockholm
528.Golnaz Kashefi (läkarstuderande)
Uppsala
529.Hans-Lee Teh Werner, AT-läkare
Enköping
530.Marie Billing Öl
Ystad
531.Helena Björin, AT-läkare
Stockholm
532.Linda Lemón Sjölander ST-läkare i psykiatri
Bromölla
533.Marcus Hägglöf, AT-läkare
Umeå
534.Ingela Jönsson Distriktsläkare
Partille
535.Helen Christenson Spec i allmänmedicin
Göteborg
536.Maja Ångman Leg Läk
Luleå
537.Joanna Ramirez Marlaka (Spec i barn- och ungdomsmedicin)
Göteborg
538.Dr Johan Randén
Malmö
539.Martin Larsson, Läkarstudent
Göteborg
540.Ylva Borgas, läkare
Malmö
541.Maria Sundberg ST- läk allmänmedicin
Falun
542.Caroline Andersson ST-läkare
Göteborg
543.Love Tätting Vik Ul
Linköping
544.Beatrice Goldman, AT läkare
stockholm
545.Gunnar Akner, professor, läkare
Örebro och Stockholm
546.Sonja Holmquist ST-läkare allmänmedicin
Stockholm
547.Karin Lodin, ST-läkare
Älvsjö
548.Emma Björk, Specialistläkare
Umeå
549.Lena Hjelmerus överläkare
stockholm
550.Danica Popara, leg läkare
Stockholm
551.Gustaf Hammarlund, underläkare
Göteborg
552.Margreth Larsson; Leg läk
Falun
553.Marie Bendix spec. läkare
Stockholm
554.St-läkare Tina Lindman
Linköping
555.Michael Seipel, leg läk
Helsingborg
556.Johanna Cederholm specialistläkare
Lund
557.Katja Warm, Specialistläkare
Luleå
558.Erika Landström ST-läkare
Stockholm
559.Johan Isaksson, med kand
Umeå
560.Karolina Hedman ST-läkare
Stockholm
561.Gosia Klepczynska läkare
Malmö
562.Katina Klempetsanis, AT-läkare
Stockholm
563.Mirja Waldenström Leg läkare
Leksand
564.Lisa Bjartmar öl
Lund
565.Görel Gleiss pens.öl
Stockholm
566.Karin Åberg, ST-läkare
Stockholm
567.Johan Johansson, leg läk
Östersund
568.Beatrice Majlöv Linder, ST-läkare
Stockholm
569.Karin Höglander, AT-läkare
Stockholm
570.Nicholas Kinnunen, SSK, med stud
Linköping
571.Therese Olsson ST-läkare
Kungsbacka
572.Malin Ankardal, AT-läkare
Karlskrona
573.öl isabel diaz-pohl
södertälje
574.Sadia Mirza, UL
Stockholm
575.Peter Stålhammar distriktsläkare
Sävsjö
576.Sanna Ström, underläkare innan AT
Stockholm
577.Urban Myrdal, Barnläkare
Västerås
578.Max Winerdal, Forskar At
Stockholm
579.Håkan Ohlsson AT-läkare
Ystad
580.Daniel Nilsson med kand
Stockholm
581.Rodrigo-Andrés Alvarado (läkarkandidat)
Stockholm
582.Håkan Walles, leg psykolog
Stockholm
583.Nicholas Aujalay Specialist Akutsjukvård
Uppsala
584.Sara Bennett, AT-läkare
Stockholm
585.Reinhard Koblmüller spec i ortopedi
Stockholm
586.Olof Eklund, Läkarstudent
Stockholm
587.Robin Henriksson, Läkarstudent
Umeå
588.Jenny windling AT-läkare
Falun
589.Malin Winerdal, Leg läkare
Stockholm
590.Jenny Askerud AT-läkare
Stockholm
591.Göran Redmo, företagsläkare
Tyresö
592.Karin Zimmer AT-läkare
Stockholm
593.Åsa Hallander, Allmänläkare
Uppsala
594.Malin Forestier, ST-läkare
Västerås
595.Anders Ekwall AT-läkare
Kalmar
596.Sandra Nissan, med kand
Hässelby
597.Lena Molander AT-läkare
Umeå
598.Susanna Forsberg, läkarkand
Göteborg
599.Elisabeth Bernspång, ST-läkare
Uppsala
600.Anders Coomber Örn, underläkare
Sollefteå
601.Simon Hellström, leg. läkare
Uppsala
602.Mikael Armstrong, ST-läk
Stockholm
603.Andrea Jonsdotter läkare
Göteborg
604.Frank Moryäner, Distriktsläkare
Åsele
605.Mahsa Parsi, leg läkare
Göteborg
606.Patricia Johansson Med Kand
Göteborg
607.Cecilia Hellberg ST-läkare
Södertälje
608.Mikael Edström, AT-läk
Västerås
609.Martin Roginski Läkare
Nyköping
610.Lars Levin leg psykolog
Stockholm
611.Rasmus Blomkvist, AT-läkare
Stockholm
612.Nina Fanni, AT-läkare
Skövde
613.Jonas Ehrenpreis Distriktsläkare
Stockholm
614.Jens Wiethege, ST-läkare
Linköping
615.Li Vikström ST-läkare
Skellefteå
616.Christer Wahl Familjeläk
Västerås
617.Daniel Örtoft ST-läkare
Stockholm
618.Tommy Lewander, Med dr, Docent, Spec Allm Psyk
Uppsala
619.Anna-Maria Iglesias, specialistläkare
Falun
620.Anders Håkansson Dr
Göteborg
621.Marcus Uddenfeldt, läkarstudent
Stockholm
622.Carolin Sedig vik UL
Stockholm/Östersund
623.Erika Ridhult, AT-läkare
Luleå
624.Ingrid Öhlund leg läkare
Stockholm
625.Kerstin Thelin öl i psykiatri
VPM Laholm, Psykiatrin i Södra H
626.Linda Brännström, leg läkare
Stockholm
627.Alexander Hedman, Distriktsläkare
Stockholm
628.Aleksandra Jovanovic, ST läkare
Göteborg
629.Magnus Lindskog, ST-läkare i onkologi
Uppsala
630.Maria Widmark gynekolog
Skövde
631.Peter Fritzell MD, PhD
Jönköping
632.Malin Olsson, AT-läkare
Örebro
633.Natali Karandyszowska , läkare
Stockholm
634.Maria Andersson Överläkare
Trollhättan
635.Henrik Hedelin
Göteborg
636.Mathilda Trygger, läkare
Stockholm
637.Sofia Dahlén, läkarstudent
Uppsala
638.Elin Sundlöf, vik underläkare
Lindesberg
639.Karin Hasslung pensionerad distriktsläkare
Falkenberg
640.Robin Bouleau, läkarstudent
Umeå
641.Magdalena Lind Hammar, leg. ssk
uppsala
642.Karolina Kristenson AT-läkare
Linköping
643.Emilia Wendel, underläkare
Stockholm
644.Malin Lagerberg Allmänspecialist
Göteborg
645.Emil Binsell-Gerdin, Underläkare
Östersund
646.Lina Sjödin ST-läkare
Stockholm
647.Maria Forsgren Överläkare
Helsingborg
648.Roger Strandqvist, AT-läkare
Helsingborg
649.Elin Svensson, AT-läkare
Skellefteå
650.Christian Bergbom Leg. psykolog
Västerås
651.Farah Yesayan, psykolog
Norge. Finnmark
652.Anna Embring, specialistläkare
Stockholm
653.Anna Janson, bitr. överläkare resp. distriktsläkare
Stockholm och Malå
654.Lars Englund, allmänläkare
Falun
655.Emelie Styring, leg läkare
Lund
656.Rebecca Heijke Leg läkare
Jönköping
657.Emilia Bustos psykolog
Stockholm
658.Nazar Jabbar, ST-läkare inom internmedicin
Eksjö
659.Leena Johansson allmänläkare
Umeå
660.Fredrik Bokvist, ST-läkare
Falun
661.Mattias Unander, Specialistläkare ortopedi
Varberg
662.Emelie Gyllencreutz, ST-läkare
Skövde
663.Caroline Kelly ST-läkare
Stockholm
664.Specialistläkare Elisabeth Synnergren
Stockholm
665.Ida Nilsson (läkarstudent/underläkare)
Göteborg/Varberg
666.Anna Rosin ST-läkare
Stockholm
667.Joel Freilich Distriktsläkare
Stockholm
668.Rose-Marie Trapp, ST-läkare
Kil
669.Eva Edelstam Spec. Allmänmedicin
Stockholm
670.Marianne Björkman Carlsson
Stockholm
671.överläkare Susanna Ringskog Vagnhammar
Simrishamn
672.Karin Berlin ÖL Internmedicin
Mora
673.Therese Wetterlöv, ST-läkare Allmänmedicin
Sävsjö
674.Hanne Guro Hauge, internmedicinare
Arvika
675.Carl Bejersten AT-läkare
Stockholm
676.Jens Halldin, Distriktsläkare
Göteborg
677.Maria Josephson Infektionsläkare
Malmö
678.Mikaela Lingefjärd, läkarstudent
Göteborg
679.Thomas Widmark, ST-läkare
Örebro
680.Christer Nilsson, ST-läkare
Stockholm
681.Joakim Palmquist, ST-läkare Ortopedi
Skövde
682.I Rosenberg Wickstrom,spec.läkare
Sollentuna
683.Anna Allberg, ST-läk
Stokcholm
684.Maya Dahl ST-läkare
Stockholm
685.Charlotte Levin, underläkare
Karlstad
686.Hanna Amberntsson (AT-läkare)
Linköping
687.Peter Marklund, överläkare
Skellefteå
688.håkan albertsson allmänläkare
varberg
689.Eric Bertholds, öl
Skövde
690.Ingrid Solberger, leg läk
Stockholm
691.Linda Johnson, leg läk
Malmö
692.Zvi G Wirschubsky leg läk
Stockholm
693.Erika Kelso, ST-läkare i allmänmedicin
Uppsala
694.Tommie Hjerén Vik. UL
Östersund
695.Nikolas Malliotis, ST-läkare i reumatologi
Göteborg
696.Amelie Frie ST läkare
Stockholm
697.Eva Espmark, ST-läkare
Nacka
698.Susanne Dahlberg AT-läkare
Helsingborg
699.Karin Bergman spec läk, kir
Karlskrona
700.Astrid Haller Specialistläkare
Gävle
701.Frida Kristiansson, leg läkare
Stockholm
702.Maria Wall (studierektor)
Gävle
703.Alexandra Lazarevic,läkare
Lazarevic
704.Johannes Kriisa AT-läkare
Norrtälje
705.Marina Sturesson ST
Tranås
706.Kerstin Holm, läkarstudent
Umeå
707.Jenny Strand distriktsläkare
Umeå
708.Carl Hjelte läkarstudent
Lund
709.Ola Andersson, överläkare
Halmstad
710.Annika Alenholt (AT-läkare)
Västerås
711.Charlotte Backelin leg.läk
Göteborg
712.Annika Öhman, Barnkardiolog
Uppsala
713.Cornelia Varadan,leg läk
Borås
714.Jussi Rauma, Leg. Läkare
Örebro
715.Victoria Strand, överläkare
Stockholm
716.Anna Sjögren, läkarstudent
Skövde
717.Valentin Pintea läkarstuderande
Stockholm
718.Lo Lagercrantz, med. stud.
Stockholm
719.Alice Haux, läkarkandidat
Uppsala
720.Katarina Sandström, underläkare
Göteborg
721.Hanna Nilsson, läkarstudent
Linköping
722.Caroline Stigevall, underläkare
Stockholm
723.Therése Dahlström leg läkare
Visby
724.Laila Hellkvist ST-läkare ÖNH
Stockholm
725.Anna Alm, Specialistläkare
Gävle
726.Daniel Söderlund, leg läk
Uppsala
727.Rasa Zurbaite, ST läkare allmänmedicin
Mariannelund
728.Maria Nyström ST-läkare
Örebro
729.Marcus Carlsson, Överläkare
Avesta
730.Anna-Lisa Lundqvist, pensionerad leg.läk., psykiater
Uppsala
731.Amanda Vasko ST läkare njurmedicin
Stockholm
732.Sven Svanberg Leg.läk
Kungälv
733.Kristjan Dereksson, läkare
Åkarp
734.Brigitta Omazic, Specialistläkare
Stockholm
735.Khaldun Ghali Gataa ST- Läkare
Karlstad
736.Martin Holmberg, läkare
Norrköping
737.Per-Arne Fall överläkare
Linköping
738.Wilma Wirén AT- läkare
Örebro
739.Therese Gardell, psykiater
Lund
740.Hugo Lövheim, docent, ST-läkare
Umeå
741.Gabriel Raoust Läkare
Malmö
742.Anna-Clara Ivarsson läkarstudent
Lund
743.Johan von Walter, leg läk
Nyköping
744.Enrico Mansfeld, leg läkare
Leksand
745.Erik Kullring läkare
Stockholm
746.Maria Podal (läkare)
Göteborg SWE/Jalasjärvi FIN
747.Paula Grabowski, UL
Stockholm
748.Dan Sandberg, ST-läkare
Sundbyberg
749.Robert Schytzer, Med stud
Göteborg
750.Mustafa Magan, AT-läkare
Jönköping
751.Malin Nordström, leg.läk
Stockholm
752.KrIdrotter Jönsson AT-Läkare
Ystas
753.Erik Åberg, ST-läkare Allmänmedicin
Stockholm
754.Carl von Konow, AT-läkare
Sundsvall
755.Sofia Killander, AT-läkare
Halmstad
756.Pouya Movahed MD PhD
Lunf
757.Nina Espinosa ST-läkare Anestesi och Intensivvård
Stockholm
758.Anna Lindqvist, överläkare
Uppsala
759.Pouya Movahed MD PhD
Lund
760.Lil Valentin, överläkare
Malmö
761.Olesja Fornara, AT läkare
Stockholm
762.Anna Hamne (UL)
Norrtälje
763.Carl Herlitz (ST-läk)
Bromma
764.Anna Fornarve (leg underläkare)
Jönköping
765.Magdalena Jovanov, leg läkare
Lund
766.Axel Lindén, med kand
Lund
767.Matilda Frisk Leg läk
Trollhättan
768.Karl Torell, Leg. Läkare
Uddevalla
769.Kristina Ryberg leg läk
Stockholm
770.Josefine Corin Stig, läkarstudent
Lund
771.Gustaf Jonstam, leg läk
Stockholm
772.J. Helgeson, Med.kand
Malmö
773.Lynsey Rane, Leg Läkare
Halmstad
774.Mattias Prytz Öl
Trollhättan
775.Maria Bradley, Överläkare
Stockholm
776.Mats Breivald, Överläkare
Karlskoga
777.Suzana Turkalj Pavlakovic, distriktläkare
Huddinge
778.Sara Lindeberg, leg läkare
Bjärred
779.Katarina Holmberg ST-läkare
Skellefteå
780.Maria Wagner, Överläkare
Lund
781.Antonio Abramo, Överläkare
Malmö
782.Erik Kempe AT-läk
Sundsvall
783.Clara Jälmbrant, specialistläkare
Göteborg
784.Helén Berggren, ST-läkare
Skellefteå
785.Olof Lundström Läkarstudent
Malmö
786.Christian Höglund AT-läkare
Stockholm
787.Dominika Högberg ST
Trollhättan
788.Kristofer Schultz, ST-läkare
Sundsvall
789.Therese Norén, ST-läkare
Jönköping
790.Elina Bodin, ST-läk
Stockholm
791.Henrik Hurtigh, Läkarstudent
Stockholm
792.Pia Lundgren, specialist i allmänmedicin
Växjö
793.Darius Sairafi, ST-läkare
Stockholm
794.Christian Danielsson, Med. Stud.
Umeå
795.Tekla Nätterdal, Läkare
Göteborg
796.Anne von Heideman, specialistläkare
Uppsala
797.Marina Holmström distriktsläkare
Byske
798.Jenny Ericson AT-läkare
Göteborg
799.dr. shina kamran hagh
västerås
800.Emma Wallgren, Barnläkare
Karlskrona
801.Sara Carlsson, leg läk
Uppsala
802.Hannah Björn Andtback, Underläkare
Stockholm
803.Malin Gäfvert, AT-läkare
Göteborg
804.Jenny Read ST-läkare allmänmedicin
Gnesta
805.Mandana Azari Leg Läkare
Stockholm
806.Johan Nordh, AT-läkare
Växjö
807.Ida Johansson, AT-läkare
Linköping
808.Ann-Christine Frendius, överläkare
Uddevalla
809.Daniel Hallman, ST radiologi
Stockholm
810.Martin Wehlou, allmänläkare
Uppsala
811.Ronald Lodnert, distriktsläkare
Umeå
812.Ruth Hermansson, specialistläkare
Mora
813.Pär Persson, Öl
Uppsala
814.Amy Bruta läkarstudent
Stockholm
815.Elena Khorami, Läkare
Göteborg
816.Marie Carlsson Fagerberg, öl
Ystad
817.Karolin Isaksson, specialist läkare
Lund
818.Anna Björkstrand ST allmänmedicin
Huddinge
819.Cecilia Lundgren, ST-läkare
Kalmar
820.Cecilia Hellekant ST-läkare
Halmstad
821.Helena Stening AT-läkare
Umeå
822.Helena Mathiesen, leg läkare
Stockholm
823.Anna T Holm, Läkare
Mjölby
824.Cecilia Lundgren, ST-läkare
Kalmar
825.Richard Widegren Läkarstudent
Uppsala
826.Jonas Nyström, läkarstudent
Uppsala
827.Tania Sjöberg Altemani, läkarstudent
Lund
828.Mattias Hambert AT läkare
Halmstad
829.Alexander Odstam, Läkarstudent
Göteborg
830.Anna Kullberg
Västerås
831.Caroline Kihlström, läkarstudent
Uppsala
832.Jörgen Larsson, AT-läkare
Östersund
833.Sten Axelson Fisk, läkarstudent
Malmö
834.Camilla Alenius leg läk
Nyköping
835.Johanna Fellers, ST-läkare
Stockholm
836.zahra ghariblaki
läkarstudent
837.Anders Sandström överläkare Geriatrik
Ystad
838.Jamila Adra, ST-läkare
Göteborg
839.Camilla Nilsberth, AT-läkare, universitetslektor
Norrköping
840.Fredrik Wikander, läkarkandidat
Uppsala
841.sofia schönbeck, läkarstudent
ystad
842.Anna Brislow, leg.läkare
Trollhättan
843.Mehmet Uykur
Stockholm
844.Helena Holma, ST-läkare
Stockholm
845.Maria Wideqvist AT-läkare
Varberg
846.Daniel Hedström, ST-läkare Ortopedi
Gävle
847.Robert Kovacs, specialist i allmänmedicin
Stockholm
848.Jennie Pettersson, sjuksköterska
Västerås
849.Elsa Gonzalez, leg läk
Enskede
850.Daniel Svärd, AT-läkare
Lund
851.Tom Palmstierna. professor, överläkare
Täby
852.Nils Block, ST-läkare
Västerås
853.Marie Fischer, leg läk
Stockholm
854.Kristina Halldorf ST läkare
Östersund
855.Sara cederwall leg läk
Lund
856.Anna Backeström, Distriktsläkare
Umeå
857.Johanna Westring ST-läkare
Nora
858.Anna Emanuelsson, leg läkare
Stockholm
859.Amanda Ullén, allmänläkare
Sollentuna
860.Maria Serrander, leg. läkare
Malmö
861.Åke Hazell. Spec.Allmänmedicin
Vaxholm
862.Claes Höglund, Leg.läk
Mora
863.Martin Jansson, läkarstudent
Uppsala
864.Therese Josefson leg.läkare
Stockholm
865.Camilla Magelssen ST-läkare
Stockholm
866.Anna Lindroos Palmblad, ST-läkare
Uppsala
867.Fredrik Ottosson Distriktsläkare
Bodafors
868.Elisabet Palmqvist leg läk
Kalmar
869.Malin Veje, ST-läkare Infektion
Göteborg
870.Daniel Moberg, Specialist i allmännedicin
Gistad
871.Kristin Öhlund, leg. Läk
Uppsala
872.Anne Wandel leg läkare, ST psykiatri
Stockholm
873.Mia Leufven underläkare
Umeå
874.Johanna Hellström Leg. Läkare, allmänmedicin
Stockholm
875.Marta Linnell Trzaska, underläkare
Stockholm
876.Fredrik Hesslow, läkarstudent
Fjärås
877.Robin, läkarstudent
Uppsala
878.Ken Granath, DL
Aneby
879.Jenny Wiig, underläkare
Umeå
880.Julia Jakobsson, ST-läkare
Stockholm
881.Anna Rydh ST-läkare
Umeå
882.Mattias Röjås ST-läkare
Falun
883.Dr Johan Svahn
Lund
884.Maria Örnlid, Leg läkare
Värnamo
885.Vidar Laestadius, Läkarkandidat
Umeå
886.Jaan Sule Ögonläkare
Stockholm
887.Mirja Hägg, AT-läkare
Stockholm
888.Henna Junlén ST-läkare
Stockholm
889.Axel Haglund, spec läkare
Stockholm
890.Sven Jantschek, specialistläkare
Göteborg
891.Anna Weibull ST-läkare
Stockholm
892.Sven-Erik Bysell, neurolog
Visby
893.Andreas Viklund, ST-läkare
Solna
894.Malin Bergström ST-läkare
Karlskrona
895.Charbél Talani, Leg. Läkare
Norrköping
896.Ehsan Ghot underläkare
Linköping
897.Essi Sundblom, överläkare
Ystad
898.Annika Aldenbratt Överläkare
Göteborg
899.Matthias Brian, läk palliativ med
Sundsvall
900.Therese Friis, ST-läkare
Hudiksvall
901.Henrik Andersson, underläkare
Visby
902.Gertrud Edler (läkarstudent)
Östersund
903.Felix Bagge, AT-läkare
Ystad
904.Frida Nilsson, läkarstudent
Uppsala
905.Hanna Forsman, AT-läkare
Karlstad
906.Eva BothinÖrby spec allmänmediicin
Stockholm
907.Johanna Hallsen ST-läkare
Stockholm
908.Överläkare Stefan Lundin
Norrtälje
909.Björn Johansson, läkarkandidat
Uppsala
910.Frida Blankenau, läkarstudent
Uppsala
911.Erik Hagman ST-Läkare
Sundsvall
912.Jonas Hogvall, ST-läkare
Karlstad
913.Hanna Bengtsdotter Leg. Läkare
Örebro
914.Anna Nilsson, ST-läkare kirurgi
Karlskrona
915.Julia Svensson, läkarstudent
Stockholm
916.Sofie Svensson, läkarstudent
Stockholm
917.Hanna Josefsson, AT-läkare
Lund
918.Beatrice Larsson, AT-läkare
Kristianstad
919.Malin Åkerström distriktsläkare
Skellefteå
920.Maria Papadopoulou ST-läkare
SU/Mölndal
921.Viktor Bergendal AT-läkare
Helsingborg
922.Philip Smith, Läkare
Stockholm
923.Sofia Bertilsson, läkare
Stockholm
924.Fredrik Örnberg (ÖL)
Västerås
925.Peter Hagerman, leg läkare
Stockholm
926.Axel Trägårdh, AT-läkare
Visby
927.Mattias Bengtsson, ST-läk Rtg
Helsingborg
928.Karin Holm läkare
Lund
929.Ulrika Heimdahl Specialistläkare
Linköping
930.Dr Niels Guldberg--Kjär
Hjärup/Lund
931.Christoffer Jakobsson, leg. läkare
Göteborg
932.Tomas Nilsson, Läkare
Gällivare
933.David Green, läkare
Göteborg
934.Sofia Göthe leg läk
Göteborg
935.Susanna Bakall (läkarstudent)
Gdansk
936.Mina voghera underläkare
Nyköping
937.Linda Ärlehag ST läkare
Eskilstuna
938.Ewa Agami, leg läk
Stockholm
939.Peter Moström, ST-läkare Internmedicin
Göteborg
940.Mats Aadde överläkare
Örnsköldsvik
941.Martina Grinups, leg.läkare
Sundsvall
942.Teodor Oskarsson - ST-läkare
Umeå
943.Kenneth challis distriktsläkare
Slite
944.Daniel Svensson, läkare
Linköping
945.Alex Aguirre ST-Läkare
Tidaholm
946.Frida Dangardt, leg läk
Göteborg
947.Jenny Vestin, Läkarstudent
Uppsala
948.Vitus Krumbholz, spec.läkare
Göteborg
949.Johan Wallmark, Läkarkandidat
Umeå
950.Jens Christensen, Underläkare
Umeå
951.Carolyn Koumal, ST-läkare
Västerås
952.Tommy Ettekal, Läkarstudent
Umeå
953.Margaretha Pero Överläkare
Lund
954.Fredrik Petersson, UL
Nacka
955.Marta Jerntved distr läk
Ljungsbro
956.Eric Boye, Allmänläkare
Helsingborg
957.Birgitta Sunnqvist överläkare
Jönköping
958.Simon Öberg Rende, AT-läkare
Stockholm
959.Essi Heinonen, AT-läkare
Mora
960.Barbro Stengler Specialist i psykiatri
Sala
961.Elisabet Abdo, distriktsläkare
Stockholm
962.Benny Ranebjer, överläkare
Ängelholm
963.Karin Sjöberg AT-läkare
Västerås
964.Henriettæ Ståhlbrandt, ST-läkare
Eksjö
965.Maria Birgerheim
Jönköping
966.Björn Lennhed, specialist i geriatrik
Falun
967.Maria Birgerheim st-läkare
Jönköping
968.Arish Ibrahin, ST-läkare
Örebro
969.Anders Dimberg fd. Öl
Wambåsa, Blekinge
970.Marcus Fremer, ST-läkare allmänmedicin
Lund
971.Johannes Jacks Läkare
Stockholm
972.Sten Rönnberg, Prof. em.
Kalix
973.Fredrik Detter AT-Läkare
Malmö
974.Elisabet Milshede, specialistläkare
Stockholm
975.Michael Rangne, överläkare, specialist i psykiatri
Stockholm
976.Peder Ledin,läkare i anestesi & intensivvård
Örebro
977.Zuzana Kaxiras AT läkare
Stockholm
978.Erik Leterius, läkare
Göteborg
979.Pia Sonne,spec.läk
Arjeplog
980.Distriktsläkare och med dr Ulla Petersson
Söderåkra
981.Caroline Stenberg, ST-läkare Allmänmedicin
Huddinge
982.Oskar Fasth, AT-läkare
Uppsala
983.Johanna Strandquist, AT-läk
Dalarna
984.Slavisa Jovic, AT-läkare
Mora
985.Carin Påhlman leg läk
Växjö
986.Anders Moldin, läkarstudent
Uppsala
987.Martin Lagmo, AT-läkare
Lycksele
988.Hans Dotevall, Överläkare
Göteborg
989.Anja Angelfeldt, psykiatriker
Mora
990.Ioannis Pantziaras, överläkare
Stockholm
991.Helena Frölich, Läkarstudent
Helsingborg
992.Linnea Granberg (läkarstudent T11)
Uppsala
993.Anna Wigerstad Lossing, läkare
Danmark
994.Kristina Seling, Distriktsläkare
Frösön
995.Erika Löfstedt, leg läk
Göteborg
996.Viveka Nordberg, läkare
Stockholm
997.Karin Rilby st-läkare
Göteborg
998.Åsa Wilde, vik ul innan AT
Göteborg
999.Karolina Nissen AT-läkare
Gävle/Uppsala
1000.Sara Hallander specialist i allmänmedicin
Stockholm
1001.Per Alsén Distriktsläkare
Linköping
1002.Tove Eriksson ST-läkare
Stockholm
1003.Ali mahdi läkarstudent
Spånga
1004.Faranak läkarstudent
Sundsvall
1005.Sara Olaison, ST-läk
Örebro
1006.Helena Sjöström leg läk
Orsa
1007.Kawa Najar, Läkarstudent
Spånga
1008.Caroline Heijl leg.läk
Lund
1009.Linda Rydén ST-läkare
Stockholm
1010.Johan Ulfves, familjeläkare
Västerås
1011.Ann-Christine Björnberg spec.läkare
Huddinge
1012.Eyvind Johansson med. Kandidat
Lund
1013.Elli Koniotaki, leg. läkare
Visby
1014.Kristina Ståhl överläkare
Kristianstad
1015.Maria Sobaszek, Underläkare
Umeå
1016.Kristine Kalland, leg läkare
Nyköping
1017.Sebastian Grandin läkarstudent
Fågelmara
1018.Josefine Svensson ST-läkare
Eksjö
1019.Anna Levinsson ST-läkare Allmänmedicin
Lund
1020.Jan-Erik Kull Bitr. överläkare
Lund
1021.Susan Roomi barnläkare
Eksjö
1022.Ulla Andin, överläkare
Lidköping
1023.Katalin Masszi, leg läkare
Uppsala
1024.Susanna Brauner, läkare
Stockholm
1025.Amanda Wallin Läkarstudent
Stockholm
1026.Oscar Leander-Olsson, underläkare
Stockholm
1027.Maria Gavelin ST allmänmedicin
Hammarby Sjöstad
1028.Sher Läkarstudent
Stockholm
1029.Charlotte Iacobaeus, obstetriker
Danderyd
1030.Lisa Villabona AT-läkare
Stockholm
1031.Pernilla Eriksson, ST-läkare
Skövde
1032.Marie Andersson
Vara
1033.Cecilia Spjuth, ST Allmänmedicin
Borås
1034.Stina Söderlund, leg läkare
Uppsala
1035.Linn Hermansson, Underläkare
Göteborg
1036.Maja Wenzel, ST-läkare
Sundsvall
1037.Nina Mumcu, ST-läkare
Sundsvall
1038.Johan Larsson, Underläkare
Stockholm
1039.Johan Magnusson spec.läk.
Ängelholm
1040.Lina Ekdahl, ST-läkare
Malmö
1041.Kristina Modée distriktsläk
Sundsvall
1042.Sara Linder, leg läkare
Solna
1043.Josefin Perman Specialist i allmänmedicin
Linköping
1044.Oskar Karlqvist, ST-läkare
Uppsala
1045.Peter Olsson läkare
Jokkmokk
1046.Mia Törnqvist överläkare BUP
Örnsköldsvik-Norrköping
1047.Malin Lothigius ST-läkare
Linköping
1048.Fritjof Sjögren, ST-läkare
Stockholm
1049.Distriktsläkare Catarina Canivet
Lund
1050.Salma Butt ST-läkare
Malmö/Lund
1051.Christine Lindström leg läk
Ängelholm
1052.Karl Sporre, At-läkare
Gävle
1053.Martina Candamio Leg Läkare
Stockholm
1054.Martina Candamio Leg läkare
Stockholm
1055.Victoria Warkander, leg. läkare
Stockholm
1056.Anton Sterner läkarstudent
Göteborg
1057.Kajsa Jonson, ST-läkare
Falun
1058.Distriktsläkare Rikard Viberg
Hässelby
1059.Rune Lundgren leg läk
Umeå
1060.Karl-Patrik Jonsson, Specialist i Allmänmedicin
Stockholm
1061.Berit Edvardsson distriktsläkare, ST arbets- miljömedicin
Umeå
1062.Marie Dam Larsen, ST-läkare
Eksjö
1063.Stefan Lewold Handkirurg
Lund
1064.Hampus Svensson, underläkare
Malmö
1065.Katrin Adrian, barnläkare
Göteborg
1066.Fredrik Erlandsson, AT-läkare
Piteå
1067.Frida Thorsén ST Allmänmedicin
Malmö
1068.Sebastian Palmqvist ST-läkare
Lund
1069.Elin Economou-Olsson Underläkare
Karlskrona
1070.Jennifer Park, ST-läkare
Göteborg
1071.Anna Hamada ST läkare
Lund
1072.Malin Resman Friis, Distriktsläkare
Ystad
1073.Anders Larsson, vik UL
Umeå
1074.Ola Wahlström,professor
Linköping
1075.Anna Karlsson leg läk
Linköping
1076.Josefine Ekman AT-läkare
Jönköping
1077.Bo Lennernäs, Docent, Överläkare
Uddevalla
1078.Peter Fors ÖL
Alingsås lasarett
1079.Katarina westman spec läk
Stockholm
1080.Helena Bergström specialistt klinisk farmakologisk/st läk allmän
Boden
1081.Åsa Lundgren, infektionsläkareå
Kristianstad
1082.Lisa Engleson barnläkare
Lund
1083.Magnus Höglund, Distriktsläkare
Huskvarna
1084.Dr Andreas Åberg
Sundsvall
1085.Johan Löfgren överläkare
Örebro
1086.Martina Einås ST-läkare
Alingsås
1087.Fabian Åhrberg, leg läk
Malmö/Köpenhamn/Rauma
1088.David Borg, läk
Lund
1089.Annika Johansson, specialistläkare
Helsingborg
1090.Anna-Lena Morén, AT-läkare
Östersund
1091.Peter Björkdahl, Öl, MLA
Trellborg
1092.Peter Björkdahl, Öl , MLA ,Radiologi
Trelleborg
1093.Göran Karlström leg läkare
Helsingbor g
1094.Markus Glaumann, leg.läk
Helsingborg
1095.Magnus Johansson, AT-läkare
Karlskrona
1096.Lena Zachrisson, specialist i allmänmedicin
Lerum
1097.Magnus Nordin, överläkare
Göteborg
1098.Kristina Åström, Specialistläkare
Stockholm
1099.Sebastian Pakdel, Leg Läkare
Göteborg
1100.Frida Schaeffer, underläkare
Stockholm
1101.Georg Jaremko, leg läk
Stockholm
1102.Mia Furebring Infektionsläkare
Uppsala
1103.Mathias Kotyra, spec läkare
Mölndal
1104.Patrik Nasr, AT
Linköping
1105.Karin Gunnarsson AT-läkare
Södertälje
1106.Martin Serrander spec läkare
Nyköping
1107.christer hedin spec.i allm.med.
smygehamn
1108.David Bonnevier, Allmänläkare
Gävle
1109.Patrik Sundholm, AT-läkare
Skövde
1110.Patrik Wennberg, distriktsläkare
Skellefteå
1111.Anders Wassén.Fd.klinikchef
Göteborg
1112.Meta Wiborgh, distriktsläkare
Luleå
1113.Christer Forsell Barnläkare
Alingsås
1114.Göran Sonesson, professor
Lund
1115.Natalia Widén, spec läk
Stockholm
1116.Doc. Thomas Mätzsch
Skövde
1117.Ida Skeppar, medicinstudent
Budapest
1118.Anders Thalme ÖL
Huddinge
1119.Moa Wibom öl
Ängelholm
1120.Henrik Pelling barnpsykiater
Uppsala
1121.Kristina Elfving, barnläkare
Göteborg
1122.Annette Bruchfeld docent, överläkare
Stockholm
1123.Bo Magnusson, banläkare
Stockholm
1124.Karin Halderot sjuksköterska
Jönköping
1125.Mikael Wallin Angelin, Bitr ÖL Anestesi
Malmö
1126.Britt-Marie Wallin, leg läk
Sollentuna
1127.Per Jönsson, leg läkare
Lund
1128.Stefan Branth överläkare
Uppsala
1129.Margareta Troein Töllborn, distr läk
Malmö
1130.Anne-Liis von Knorring, professor
Uppsala
1131.Majken Ståhl, spec psykiatri
Hässleholm
1132.Fredrik Meyer ST-läkare
Jönköping
1133.Hasse Nyander
Göteborg
1134.Pia-Maria Lodhammar, Leg läkare
Stockholm
1135.Sari Granström, leg. läkare
Sollentuna
1136.Kjell Henrikson
Stocksund
1137.Linnea Ekdahl, gynekolog
Stockholm
1138.Anna Nielsen st läkare
Stockholm
1139.Henry Ascher, professor, överläkare
Göteborg
1140.Tomas Haapaniemi, handkirurg
Uppsala
1141.Ove Andersson, specialist i allmänmedicin
Uppsala
1142.Anna Sandell, leg sjuksköterska
Trelleborg
1143.Jill nilsson usk
Trelleborg
1144.Ingrid Broms, Leg Sjuksköterska
Göteborg
1145.Petra Christensson Leg Ssk
Tyresö
1146.Anna Trent. Iva sköterska
LUND
1147.Jeanette Johansson Leg. Sjuksköterska
Stockholm
1148.Magdalena Fröjd Verksamhetschef/ssk
Virserum
1149.Camilla Mårtensson, sjuksköterska
Stockholm
1150.Jennifer Lundin ssk
Järfälla
1151.Ia Kielberg, leg sjuksköterska
Stockholm
1152.Ulrica Freijdh ssk
Stockholm
1153.Saga Fogelström leg sjuksköterska
Stockholm
1154.Sara Olsson Leg. Sjuksköterska
Stockholm
1155.Sigrid Holmberg, leg sjuksköterska
Linköping
1156.Pirjo Nieminen multisjuk
Vällingby
1157.Ann Dahlbeg Barnmorska
Skellefteå/Umeå
1158.Andreas Arvidsson
Lund
1159.Fredrik Cerha
Farsta
1160.Pia Andersson leg ssk
Stockholm
1161.Pia Ahlgren , ssk
Solna
1162.Josefine zäther barnmorska
Stockholm
1163.Erica Wajntraub Bakszt sjuksköterska
Stockholm
1164.Lisa Lindberg Distriktssköterska
Enskede
1165.Tia Nieminen leg. Sjuksköterska
Stockholm
1166.Anna-Karin Hed, Barnsjuksköterska
Göteborg
1167.Sebastian Mukka
Sundsvall
1168.Emma Söderström
Åkersberga
1169.Charlotte Engström Sjuksköterska
Stockholm
1170.Erika Tannergren, leg sjuksköterska
Stockholm
1171.Mina Lundstedt
Hägersten
1172.Joanna Lindström ssk student
Stockholm
1173.Jan Melchior
Ulricehamn
1174.Maria Zuaw, Sjuksköterska
Örebro
1175.Cajsa Persson, ssk
Stockholm
1176.Malin Dunsved Sjuksköterska
Stockholm
1177.Lena Bäckström
Tyresö
1178.Naima (sjuksköterska)
Huddinge
1179.Maria Carmenhall, USK
Lund
1180.Márta Exner leg barnmorska
Borås
1181.Lotta Bergman leg sjuksköterska o barnmorska
Järfälla
1182.Karin Eskilsson
Stockholm
1183.kristina lind sjuksköterska
sundbyberg
1184.Thomas Styrwoldt Anestesissk.
Ösmo
1185.Katarina Hahlin Leg. Sjuksköterska
Stockholm
1186.Susanne Wensmark Undersköterska
Helsingborg
1187.Christer Sjukskötare
Stockholm
1188.Michael Guggi
Borlänge
1189.Sofia Tunberg
Stockholm
1190.rebecka barnmorska
ulricehamn
1191.Malin Vikström Leg Barnmorska, Leg Skuksköterska
Stockholm
1192.Daniel Ståhl
Stockholm
1193.Stina Odlinder
Drottningholm
1194.Katarina Hult, leg. Sjuksköterska
Stockholm
1195.Fredrik Hansson
Floda
1196.Maria Lundqvist (leg. sjuksköterska)
Stockholm
1197.Kirsten Eklund leg sjuksköterska
Helsingborg
1198.Karin Frostemo.Leg Barnmorska
Stockholm
1199.Louise Bowgird, leg sjuksköterska
Stockholm
1200.Pontus Lundström, Sjuksköterska
Göteborg
1201.mattias orre
halmstad
1202.Hanna leg sjuksköterska
Stockholm
1203.Patrik Hökby Sjuksköterska
Stockholm
1204.Marie Nordström, USK
Malmö
1205.Elionor Blomqvist, leg. sjuksköterska
Täby
1206.Shpres Berisha Grainca, leg sjuksköterska
Linköping
1207.Malin Mattsson
kristianstad
1208.Urika Persson Sjuksköterska
Vårgårda
1209.Marie schedin ssk
Stockholm
1210.Olof Holmgren, politisk sekreterare
Malmö
1211.Erik Molund
Trollhättan
1212.Andreas Löfman
Göteborg
1213.Beeray
Vällingby
1214.mika forss leg sjuksköterska
stockholm
1215.Julia Spada
Stockholm
1216.Johanna Wulff, specialistsjuksköterska anestesi
Malmö
1217.Johan Thorssin ssk
Stockholm
1218.Maria Öberg Undersköterska
Danderyd
1219.Lena Posselwhite, läkarsekreterare
Dalby
1220.Henrietta Berg, leg sjuksköterska
Stockholm
1221.Kerstin Kvick, anhörigstödjare
Boxholm
1222.Therese
Stockholm
1223.Petra Hermansson Leg ssk/ Dsk
Göteborg
1224.Hjalmar Hjalmarsson
Skurup
1225.Benjamin läkare
Stockholm
1226.Evelina Delldén leg. sjuksköterska
Stockholm
1227.Therese Waernquist Wacha, Barnmorska
Stockholm
1228.Eleonora Grönberg, usk
Lund
1229.Gunilla Strömberg DSK
Stockholm
1230.charlotte Ivarsson, leg. ssk
Hässelby
1231.Björg Sylvi Sarnes Undersköterska
Hovås
1232.Kirsten Eklund leg sjuksköterska
Helsingborg
1233.Andreas Thelander Leg. Amb Ssk
Stockholm
1234.Anna Broden
Helsingborg
1235.Mikael Karén, leg sjuksköterska
Linköping
1236.Donia Bayat intensivvårdssjukdöterska
Soln
1237.Klas Bosaeus
Stockholm
1238.Åsa Norlander, sjuksköterska
Uppsala
1239.Ann-Christin Norén sjuksköterska
Svalöv
1240.Sofia Klittmark, sjuksköterska
Stockholm
1241.Jesper Larsson sjuksköterska
Stockholm
1242.caisa salmonsson
uppsala
1243.margareta janke
umeå
1244.Boel Aniansson
Stockholm
1245.Desiree Pettersson, leg Sjuksköterska
Stockholm
1246.Bengt Järlund
Bromma
1247.Torbjörn Collinder
Orust
1248.Judy Nordin
Stockholm
1249.Rebecca Björniden leg ssk
Stockholm
1250.Anneli Nordenbjörk leg sjuksköterska
Strängnäs
1251.Anna Frennered
Malmö
1252.Kia Rosberg Specialistsjuksköterska AnIva
Stockholm
1253.Kristina Halling
Malmö
1254.Lotta Nylund, sjuksköterska
Stockholm
1255.Jenny Lindgren, ssk
Stockholm
1256.Karolina Würtz SSK
Stockholm
1257.Emelie Svedelius
Lidingö
1258.Anna Eriksson, IVA ssk
Uppsala
1259.Sibelle Colliander Barnmorska
Södertälje
1260.Sara Sjöstedt leg sjuksköterska
Stockholm
1261.Lisa Håkanson
Stockholm
1262.Silav Atrushi
Göteborg
1263.jan hylen
höllviken
1264.Pernilla Alteryd
Lerdala
1265.Lill Bergström
Borlänge
1266.Erik Mathisson, leg ssk.
Gustavsberg
1267.jeanette olsson
malmö
1268.Mia Larsson Leg. narkossjuksköterska
stockholm
1269.Susanna Alinder, leg sjuksköterska
Stockholm
1270.Karin Fagerberg leg. sjuksköterska
Stockholm
1271.Tobias
Karlstad
1272.Daniel Hedblom
Stockholm
1273.Oliver Nordh
Vadstena
1274.Josefine Igelström
Linköping
1275.Titti st läkare
Karlshamn
1276.Lillemor Söderberg Barnmorska
Umeå
1277.Rebecca Tegstam Usk
Ljungbyhed
1278.Git Swärd
Bromölla
1279.Lena Loré
Ludvika
1280.Maria Thulin
stockholm
1281.Jenny Holmquist
Mölndal
1282.David Finer, medicinjournalist
Stockholm
1283.Jonas Åkerman, Barnmorska
Örebro
1284.Malin Porserud, Leg. Sjuksköterska, Barnmorskestudent
Stockholm
1285.Anna Nyström leg. sjuksköterska
Stockholm
1286.Kirsten Eklund leg sjuksköterska
Helsingborg
1287.Curt Eiworth
Skarpnäck
1288.Johan Åberg, Leg. Sjuksköterska
Örebro
1289.Eva Nyblom
Ulricehamn
1290.Annika Borgström
Stockholm
1291.Anna Hedlund Leg Sjuksköterska
Karlskoga
1292.Camilla Starck
Stockholm
1293.Linda Olofsson (sjuksköterska)
Lund
1294.Monica Morin
Sundbyberg
1295.Sandra Östund skötare
Karlstad
1296.Karl-Johan Axelsson Leg. Sjuksköterska IVA
Uppsala
1297.Louise Widegren, Leg. sjuksköterska
Stockholm
1298.Margareta Larsson
Hofors
1299.Anna Halldelius, leg sjuksköterska
Linköping
1300.Karin Camitz barnmorska
Stockholm
1301.Ulrika Nilsson leg sjuksköterska
Boxholm
1302.Marie Siegers
Sollentuna
1303.Lilian Berglund Wallin
Stockholm
1304.Carolina Davidsson spec Sjuksköterska Barn
Halmstad
1305.Maria Lirsjö, SSK-Student
Örebro
1306.karina Schultz
Stockholm
1307.Helle Schmidt
Hässleholm
1308.ingela lindqvist
umeå
1309.Margareta Skanse Iva-akutsjuksköterska
Torsby
1310.Kerstin Vesterholm
Stockholm
1311.Pernilla Nilsson Barnmorska
Sundbyberg
1312.katarina södergren DSK
svärdsjö
1313.Ioannis Katsoularis, ST-läkare
Ume[
1314.Maria Norberg Spec Sjuksköterska Barn
Varberg
1315.Caroline magnusson, sjuksköterska
Göteborg
1316.Katarina Lockman Frostred
Stenestad
1317.Carmen Sosa
göteborg
1318.Veronica Hedlund, leg.ssk
Stockholm
1319.Elsie-Marie Larsson
Västerås
1320.Kina Weider, leg sjuksköterska
Trångsund
1321.Lina Böndergård
Hässelby
1322.Åsa Jungwallius, Leg sjuksköterska IVA
Stockholm
1323.Karoline Pedersén leg sjuksköterska
Göteborg
1324.Anna Strandberg leg sjuksköterska
Stockholm
1325.Frida Svensson leg. sjuksköterska
Stockholm
1326.Lotta olsson(chef barnmorska)
Stockholm
1327.Krister Jansson, leg Sjuksköterska
Bromma
1328.Ulrika Lindh Leg. sjuksköterska
Stockholm
1329.AnnaMaria Lundgren Iva ssk
Uppsala
1330.Emma Jorfors, Undersköterska
Varekil
1331.Hjalmar Delehag
Aspudden
1332.Anita Enegren undersköterska
Handen
1333.Mona Lindström Leg.ssk
Bålsta
1334.Andreas Nordin Specialistsjuksköterska
Gävle
1335.Annelie Bränström-Öhman
Umeå
1336.Kristina Sagen Narkossköterska
Trollhättan
1337.Erik Wejander
Uppsala
1338.Valbone Peci, Leg. Sjuksköterska
Kalmar
1339.Marie Koitsalu ssk
Stockholm
1340.Ann-Karin Ovebratt
Lidköping
1341.Johan Eklund, Leg Sjuksköterska.
Stockholm
1342.Kari Partti amb. sjukv.
Skogås
1343.Underläkare Saima Diderichsen
Stockholm
1344.Claudio Bernardo
Stockholm
1345.Eva Fallström
Stockholm
1346.Eva leg sjukskötersja
Karlstad
1347.Niklas Ekstrand
Norrköping
1348.Chatarina Ek leg Sjuksköterska
malmö
1349.Sandra Isacsson
Hägersten
1350.Annica Englund
Stockholm
1351.Inger undersköterska
uppsala
1352.Markus Örn, undersköterska/musiker
Stockholm
1353.Anniw, leg sjuk-/distriktssköterska
Umeå
1354.Jimmy Jonsson
Norrköping
1355.Jimmy Jonsson, leg sjuksköterska
Norrköping
1356.Johan Schoug
Lund
1357.Pia Eliasson
Aneby
1358.Jesper Engström
stockholm
1359.Kerstin Eknert, pensionerad sjuksköterska/vårdlärare/patient
Umeå
1360.My Karlsson, Leg. Sjuksköterska
Karlstad
1361.Sara Hällbom ssk-student
Tullinge
1362.Magnus Johansson, leg Sjuksköterska akutsjukvård
Helsingborg
1363.Ulrika Toremalm
Höganäs
1364.Gustav Gafvelin
Stockholm
1365.Anders Larsson, skötare i psykiatri
Enskede
1366.AT-läkare
Umeå
1367.Hanna Fornwall
Stockholm
1368.Helen Rosenblad
Saltsjöbaden
1369.Linda Cannier leg sjuksköterska
Stockholm
1370.Matts Brunnegård
Göteborg
1371.Helene Berggren Barnsjuksköterska
Stockholm
1372.Lisa Jansson
Stockholm
1373.Erika Lystedt
Falun
1374.Mats Nilsson, IVA-sjuksköt.
Solna
1375.Helena Sjunneryd
Stockholm
1376.Bengt Johansson
Malmö
1377.Åsa Sjölin ssk
Norrtälje
1378.Sahar Zolgharnian
Solna
1379.Annika Wetterström Leg. Sjuksköterska
Stockholm
1380.Eva Westerhom
Alingsås
1381.Gunvor Larsson Abbad, leg psykolog
Linköping
1382.Anki Wiklander Intensivvårdssjuksköterska
Karlstad
1383.Åke Fredriksson
Klövedal
1384.Pamela USK
Malmö
1385.Cecilia Andersson
Värnamo
1386.Leg. Sjuksköterska Camilla Holström
Lindesberg
1387.Josefin op.ssk
Stockholm
1388.Jessica Moström
Knivsta
1389.Dimitri Zylberstein
Göteborg
1390.Desirée Logg
Örnsköldsvik
1391.Patrik Lindkvist
Stockholm
1392.Sofie Svensson Leg Sjuksköterska
Varberg
1393.Cecilia Galant leg ssk
Älvsjö
1394.Lisa Johansson, leg ssk
Stockholm
1395.Renée Pamp msk/usk
Stockholm
1396.Helen Conte , IVA sjuksköterska
Stockholm
1397.Anna-Karin Sjöbeck Nilson leg. barnmorska
Stockholm
1398.Conny Andersson Undersköterska/Ambulanssjukvårdare
Uppsala
1399.liselott sjuksköterska
hjärup
1400.Sofie Ssk
Ärla
1401.Yanét Wanngård Forsberg
SÄS/Borås
1402.Lina Jo Linder Intensivvårdssjuksköterska
Uppsala
1403.Maud Ankardal
Göteborg
1404.Lars Tauvon
Stockholm
1405.Camilla Isaksson, sjuksköterska
Uppsala
1406.Marja Jacobson (SSK)
Mora
1407.Krister Jönsson AT-läkare
Stockholm
1408.Jessica Pettersson
Visby
1409.Anders Rånes
Stockholm
1410.Elsa dahlen sjuksköterska
Eskilstuna
1411.Monika Berglund
Höllviken
1412.Annika Waern
Uppsala
1413.Katarina del Gaiso leg. Sjuksköterska
Hägersten
1414.Martin Eldh
Limhamn
1415.Marie Jansson, bssk
Malmö
1416.Roger Book
Tranemo
1417.Kathy Hansen
Malmök
1418.Angelina Littholt
Stockholm
1419.Caroline Axelsson, Leg Ssk
Stockholm
1420.Saija Lundin
Trosa
1421.Katarina Lindström Johansson Leg BMA
Partille
1422.Therese Andersson
Tranås
1423.Taru Kontio, leg. sjuksköterska
Stockholm
1424.Ewa-Lis Hjelm
Älvsjö
1425.Pia Wedar
Stockholm
1426.Anna-Karin Iwars Leg. Sjuksköterska
Malmö
1427.Sara Anklew leg sjuksköterska
Helsingborg
1428.Mikaela Forsström, Leg Ssk
Mora
1429.Jeanette Rosenberg, Leg Sjuksköterska
Malmö
1430.Malin Olofsosn, psykolog
Brønnøysund
1431.Anna Johansson, PTP-psykolog
Västra Frölunda
1432.leg.sjuksköt. Anne-Marie Grave
Stockholm
1433.Isabell Vincent psykologstudent
Umeå
1434.st-läk Ioana Vadevoulis
Eksjö
1435.Jessica Struwe leg SSK
Stockholm
1436.Ingemar Johansson
Malmö
1437.Riitta Pirttisalo
Eskilstuna
1438.Barbro Karlsson
Mariestad
1439.Rudolph Seiberlich
stockholm
1440.Maria Nyström (student)
Älvsjö
1441.Jenny Nielsen leg. Sjuksköterska
Stockholm
1442.Channa Bankier
Lärbro
1443.Sjukskötare
Borlänge
1444.Malena Johansson, Leg psykolog
Borås
1445.Ida söderquist, leg. Ssk.
Stockholm
1446.Jerker karlen
Linköping
1447.Jeremy Halpin
Stockholm
1448.Wiktoria Norgren
Uppsala
1449.Margareta Lycken, löeg. psykolog
Västerås
1450.Martin Guhrés
Göteborg
1451.Axel Hertegård
Uppsala
1452.Elin Klots, IVA-ssk
Uppsala
1453.Wiktoria Norgren Leg sjuksköterska
Uppsala
1454.Margareta Lycken,leg. psykolog
Västerås
1455.Gun Molin Jansson
Gnesta
1456.Liv Nilsson student
Umeå
1457.simon nilsson
söderhamn
1458.Maria-Therese Petersson, leg psykolog
Kalmar
1459.Jan Scherov, psykolog
Stockholm
1460.Andreas Sigfridsson, Sjuksköterskestudent/undersköterska
Göteborg
1461.anna-maria sjölund
östersund
1462.Jonna Björnheden
Malmö
1463.Jonas Lindberg, intensivvårdssjukskötetska
Stockholm
1464.Helene Svensson,usk
Tidaholm
1465.Karolin Målsäter
Trollhättan
1466.Linnea Nordqvist, leg ssk
Uddevalla
1467.Taniya Sahlström
Umeå
1468.Svetlana Kross, leg. psykolog
Västerås
1469.Leg.psykolog Caroline Ask
Lerum
1470.Ia G Wallgren
Lidingö
1471.Linnea Helfrich psykolog
Lund
1472.Elsbritt Söderström
Uppsala
1473.Nicholas Kristiansson SSK
Stockholm
1474.Anna Linnaeus, läkarsekreterare
Göteborg
1475.Sophie, IVA SSK
Kungsängen
1476.Tina Nilsson Granberg, leg. psykolog
Sundsvall
1477.Maria Valeur, Läkarstudent
Malmö
1478.Håkan Söderbergh, leg läkare
Vänersborg
1479.Oscar Wickzén, med. kand.
Linköping
1480.Ioannis Karabelas, leg. läkare
Lund
1481.Sanna Winther, leg. SSK
Uppsala
1482.Öl Anders Vikström
Linköping
1483.Mathilda Stenmark
Umeå
1484.Christina Lindkvist Leg sjuksköterska
Stockholm
1485.Anna Brandt undersköterska
Stockholm
1486.Magnus Garell
Halmstad
1487.Liselott Lönnkvist
Stockholm
1488.Ellinor Sjölund, leg logoped
Västerås
1489.Lars Ericson ask
Stockholm
1490.Tony Söderman
Stockholm
1491.Johan Dahlberg, läkarstudent
Umeå
1492.Jens Samuelsson, SSK student
Göteborg
1493.Anita Svanberg, Konstnär
Stockholm
1494.Malin Falk ssk
Umeå
1495.Iréne Karlsson leg sjuksköterska
Boxholm
1496.Hanna Nilsson Zettersten, Leg läkare
Stockholm
1497.Andrej Rados
Helsingfors
1498.Anna Adielsson, Specialistläkare
Göteborg
1499.Johan Fernold
Stockholm
1500.Filip Höglund, läkarkandidat
Umeå
1501.Carina Larsson Leg. sjuksköterska
Nor
1502.Andrea Sarmiento
Ronneby
1503.Christina Beckenäs Leg Sjuksköterska
Göteborg
1504.Malena Åsard, leg psykolog
Limhamn
1505.Sara Törnblom Paulander , Specialistläkare
Stockholm
1506.Lise Wallentin leg. Sjuksköterska
Lerum/ Göteborg
1507.Alma Shafiee, specialist sjuksköt psykiatrierska
Eskilstuna
1508.Carina Larsson Leg. sjuksköterska
Nora
1509.Martin Sköld, Läkarstuderande
Jonsered
1510.Ellinor Lindeborg ST-läkare
Stockholm
1511.Emelie Grendalen
Örnsköldsvik
1512.David Berjlund, journalist
Johanneshov
1513.Annelie Fridell, Leg. sjuksköterska
Arboga
1514.Alma Shafiee, specialist sjuksköterska psykiatri
Eskilstuna
1515.Dr Gabrielle Donnér
Halmstad
1516.Hedieh Asadi, leg läkare
Stockholm
1517.Oscar Hermansson
Stockholm
1518.Linnea Rönnlund underläkare
Södertälje
1519.Monika Eriksson sjuksköterska
Uppsala
1520.Ylva Edling Psykolog
Stockholm
1521.Agnetha Wallberg Halldin, Läkarstudent
Hova
1522.Linn Nilsson leg sjuksköterska
Stockholm
1523.Magnus Hultenius leg psykolog
Kalmar
1524.Inger Thörner läkarsekreterare
Göteborg
1525.Lina Lo Gillefalk
Göteborg
1526.Charlotta Bystedt, ST läkare
Göteborg
1527.Tommy Lewander, Specialistläkare
Uppsala
1528.Timmy Kjellqvist, läkarstudent, kårpresidial
Göteborg
1529.Anna Chotigasatien, med. kand.
Stockholm
1530.mikael kristoffersson med kand
Umeå
1531.Cecilia Olsson, leg logoped
Karlskrona
1532.Susanna Ödman Lärare
Södertälje
1533.Therese Wahl
Västerås
1534.Eva Marklund, leg läk
Örebro
1535.Anna Levin leg läk
Stockholm
1536.Henning Karlsson, AT-läkare
Kalmar
1537.Elin Pers
Vallentuna
1538.Jenny Karlsson
Hallsberg
1539.Malin Henriksson ST-läkare
Göteborg
1540.Karl Millback AT läkare
Göteborg
1541.Gunnar Plate
Helsingborg
1542.Julia Teglund, leg psykolog
Göteborg
1543.Margareta.Björklund usk
Fjärås
1544.Theo Wilson Leg Läkare
Järna
1545.Maria Häggström leg. psykolog
Linköping
1546.Rebecca Rosén Ambulanssjuksköterska
Stockholm
1547.Lars-Erik Bergström Bonde
Avesta
1548.Lina Örtendahl, med kand
Umeå
1549.Emil Ciepielewski, Affärsutvecklare
Gävle
1550.Elisabeth Henriksson, leg psykolog
Sundbyberg
1551.David Götestrand läkare
Helsingborg
1552.Marie jarder
Ekovägen 28 18741 Täby
1553.Stina Stjernström, AT-läkare
Göteborg
1554.Oskar Wallströmer, inhyrd konsult
Uppsala
1555.Anna Flodell Lindberg Skolsköterska
Bro
1556.Barbro Thurfjell
Uppsala
1557.Jonas Bergsten Nordin, leg psykolog
Öckerö
1558.Frida Degerstedt
Umeå
1559.Emma Haag psykolog
Örebro
1560.Jenny Törnblom Leg Sjuksköterska
Stockholm
1561.Sinnika Annell läkare
Uppsala
1562.Catharina Katsler Leg. ssk
Lund
1563.Björn Skärlund Präst i Svenska Kyrkan
Malmö
1564.Lisa Offenbartl Svegard ST-läkare internmedicin
Eksjö
1565.Margita Åberg-Palosvirta
Gustavsberg
1566.Annika Sandred, leg. psykolog
Enköping
1567.Leg läk Johan Gröndahl
Stockholm
1568.Carola Berglund, leg psykolog
Bålsta
1569.Joakim Röstlund, leg läk
Göteborg
1570.Assyria, ekonom
Stockholm
1571.Emma Steen, leg, psykolog
Stockholm
1572.Margita Åberg-Palosvirta Patient
Gustavsberg
1573.Richard Frykheden med stud
Göteborg
1574.Anna Callenblad Läkare
Stockholm
1575.Karin Mulde (jurist)
Stockholm
1576.Josefine Winberg, läkare
Falun
1577.fredrik blom sjuksköterska
stockholm
1578.Jessica Nilsson . Undersköterska
Vittinge
1579.Emelie Haglund leg psykolog
Uddevalla
1580.Hans Jonsson, Leg. Specialistsjuksköterska intensivvård
Uppsala
1581.Magnus Hallqvist, Leg Sjukgymnast
Leksand
1582.Sara, sjuksköterska
Järna
1583.Mikael Wik Ssk
Göteborg
1584.Sandra Lagerqvist USK
Eksjö
1585.Maria Lemón
Vällingby
1586.Madelene Vilhelmsdotter Holm
Skövde
1587.Mikko Luiro, usk
Umeå
1588.Pernilla Teuchler, Undersköterska och Ssk - stud
Stockholm
1589.Karin Libeck, läkarstudent
Göteborg
1590.Donna-Petra Shaheen, AT-läkare
Södertälje
1591.Kristoffer Thylin Ambulanssjuksköterska
Skellefteå
1592.Maria Läckberg, Leg psykolog
Vänersborg
1593.Carina Persson KSSK
Lund
1594.Bodil Nilsson fd universitetsadjunkt
Hässelby
1595.Peter Englund, präst
Malmö
1596.Jeanette Dolk, leg. sjuksköterska
Göteborg
1597.Mia Svedmark
Malmö
1598.Christian Hansson, habiliteringsassistent, njurtransplanterad
Furulund
1599.Charlotta Frestadius, ssk
Stockholm
1600.Britta Bäumer
Tyresö
1601.Inger Andreasson
Tjörnarp
1602.Pär Näverskog, ST-Läkare Internmedicin
Stockholm
1603.Martin Wohlin, universitetslektor
Uppsala
1604.Caroline Bohm, läkarstudent
Göteborg
1605.Kajsa Sandberg leg sjuksköterska
Göteborg
1606.Linnéa Henriksson
Härnösand
1607.Mikael Granlund, psykologstudent.
Umeå
1608.Arto Korpi, Läkarstudent
Västerås
1609.Anette Nilsson leg. sjuksköterska
Falkenberg
1610.Gustav sundström, leg läk
Helsingborg
1611.Kristina Olsson, ST Internmedicin, spec allmänmedicin
Uppsala
1612.Emil Börjesson, Läkarstudent
Linköping
1613.Babe Strömberg, leg psykolog
Lund
1614.Ulla Söderquist
Arvika
1615.Ann Karlsson Opssk
Uppsala
1616.Björn Stridh
Sollentuna
1617.Anna Igerud, ST-läkare
Motala
1618.Hanna Möstl
Helsingborg
1619.Mattias Perzon, AT-läkare
Skövde
1620.Mikael Hedberg, AT läkare
Sundsvall
1621.Anna Holst, distriktsläkare
Göteborg
1622.Martin Holzmann, Överläkare
Stockholm
1623.Stina Malmström läkarstudent
Uppsala
1624.Elisabeth Andersson
Borgholm
1625.Simon Brodin u-läkare/medstud
Umeå
1626.Peter Svensson Bibliotekarie
Stockholm
1627.Annika Westlund Lärare
Göteborg
1628.Felix Fritzell student
Stockholm
1629.Linnea Sjöberg ST-läkare allmänmedicin
Stockholm
1630.Inga-Maj Lundström,pensionär
Klintehamn
1631.Sofia Tunel Leg. IVA-sjuksköterska
Stockholm
1632.Cecilia (arbetare i dagligverksamhet) (eskilstunakommun.se/dis)
Eskilstuna
1633.Jonna Reinholm, leg. Sjuksköterska
Norrköping
1634.Sune Handell
Stockholm
1635.Civilingenjör Björn Nyblad
Vallentuna
1636.Jenny Norlander, psykolog
Umeå
1637.Johanna Wichman, läkarstudent
Stockholm
1638.Alexander Peristeris ST-läkare
Stockholm
1639.Adam Blomgren, vårdbiträde
Malmö
1640.Ylva Eriksson, leg läk
Stockholm
1641.Anders Klingström socionom/Leg psykoterapeut
Stockholm
1642.Marianne Björkman Carlsson leg läk
Stockholm
1643.Vanja Becarevic, farmaceut studerande
Malmö
1644.Karolin Hjelm AT-läkare
Östersund
1645.Charlotte Wikholm, sjuksköterska/journalist
Stockholm
1646.Tina Herling
Örebro
1647.Fru Annika Äärlaht
Gråbo
1648.Fredrik Lönn, AT-läkare
Falun
1649.Paula Holmström
Malå
1650.Olga Shnyra, läkarstudent
Umeå
1651.magnus larsson usk
marieholm
1652.Ylva Pehrsson, UL
Stockholm
1653.Helene Egnell
Stockholm
1654.Tone Gabriels, AT-läk
Örnsköldsvik
1655.Lotta Bengtsson Utbildare
Hjärup
1656.Rasmus Möllby, st-läkare
Stockholm
1657.Läk Jenny Stattin
Umeå
1658.Hossein Sheikh Moghaddas AT
Västerås
1659.Lisa Eek ST-läk
Åre
1660.Elin Dahlström, Leg.sjuksköterska)
Uppsala
1661.Anders Hallek, distriktsläkare
Hägersten
1662.Harriet Torberger
Täby
1663.Karl Victorin
Göteborg
1664.Inga-Lena Edlund, Omvårdnadslärare
Linköping
1665.Inger Wickstrom ,spec.läkare
Sollentuna
1666.Sepehr Zanjani, AT-läk
Skövde
1667.Saiyed Etayet Hossain
Vendelsö
1668.Martha Sundbom undersköterska
Skellefteå
1669.Hans Norén, tandläkare
Östersund
1670.Annika Singh
Täby
1671.Anna Missios leg läk
Malmö
1672.Fredrik Johanson, Spec.läk.
Stockholm
1673.Peter Grande, System arkitekt
Ängelholm
1674.Anna Voltaire UL
Stockholm
1675.Frances Sprei
Mölndal
1676.Anna Westerhoff
Östra Strö
1677.Fredrik Westlund
Enskede
1678.Marlene Blom (sjuksköterska)
FORSA
1679.verona Mattsson
Trollhättan
1680.Catharina Albertsson SSK
Upplands Väsby
1681.Karolina Aronsson, läkare
Stockholm
1682.Petter Trillkott, leg. läkare
Vänersborg
1683.Mikael Klangeby (Med.Kand)
Solna
1684.Emma Holmström, läkarstudent
Umeå
1685.Yael Narkis
Huddinge
1686.Emmy Nyqvist At läkare
Älvsjö
1687.Anna Modin
Malmö
1688.Johan Holmberg, psykolog
Stockholm
1689.Maya Dahl leg läkare
Stockholm
1690.Agusta Waage ST läk
Malmö
1691.Jennie Sundberg, leg spec ssk intensivvård
Stockholm
1692.Ramona Fredriksson
Knivsta
1693.Nina kellerman - Förskollärare
Borlänge
1694.Özlem Uslu Läkarstudent
Sävedalen
1695.Fredrik Atterfelt, Leg. Biomedicinsk analytiker
Solna
1696.Johanna Wängqvist, Leg Psykolog
Malmö
1697.Caroline Lagerblad, sjuksköterskestudent
Örebro
1698.Olof Andersson, lärare
Hökarängen
1699.VÖL Staffan Persson
Göteborg
1700.Ann-Jeanette Wallgren Leg Sjuksköterska
Eskilstuna
1701.Adjunkt Harry Edin
Sala
1702.Christoffer sjuksköterska
Stockholm
1703.Sam Lövgren, anestesisjuksköterska
Tranås
1704.Monica Aronsson BSSK
Skövde
1705.Anna Ruus Läkarstudent
Göteborg
1706.Charlotte Palmqvist amb.sjuksköterska
Bälinge
1707.Lina Leg Ssk
Stockholm
1708.Helena Rönnqvist AT-läkare
Stockholm
1709.Joanna Etherton, leg. psykolog
Mark
1710.Erik Anesäter, AT-läkare
Stockholm
1711.Anna-Lena Ekholm
Borgholm
1712.Emma Berg, AT-läkare
Helsingborg
1713.Carin Sjöström AT-läkare
Stockholm
1714.UL Annelie Pettersson
Solna
1715.Louise Hedenstedt, läkarstudent
Stockholm
1716.Matilda Palm, fil dr
Göteborg
1717.Elisabet Skoog ST-läkare
Falun
1718.Kajsa Björner, leg läkare
Uppsala
1719.Awais Ahmad
Växjö
1720.Anders holmquist, Läkarstudent
Stockholm
1721.Elisabeth Eriksson, urolog
Umeå
1722.Jacob Helldén, läkarstudent
Stockholm
1723.Petter Perhamn läkarstudent
Göteborg
1724.Christian Boye, AT-läkare
Helsingborg
1725.Markus Stiehm
Malmö
1726.Mansour Rahimi
Nacka
1727.Beatrice Bergström, läkarstudent
Stockholm
1728.Hanna Persson Ignell, läkarstudent T6
Göteborg
1729.Ida Löfqvist, psykolog
Örebro
1730.Awais Ahmad, AT
Växjö
1731.Kajsa Evans, ST-läkare
Stockholm
1732.Caroline Beijar leg läkare
Karlskrona
1733.Lukas Löwing Svensson, läkare
Falun
1734.Clara Tallert leg psykolog
Stockholm
1735.Britta Schildt AT läkare
Göteborg
1736.Ditte Ask
Uddevalla
1737.Johanna Winberg, AT-läkare
Stockholm
1738.Hanna Montelin leg läkare
Stockholm
1739.Anna Lindgren Psykolog
Skoghall
1740.Sofiia Karlsson, leg. läkare
Göteborg
1741.Arni Örnolfsson leg läkare
Malmö
1742.Kickie Norrby
Emmaboda
1743.Godfried van Agthoven, leg. Läkare
Skövde
1744.Alexis Rydell, Doktorand
Borlänge
1745.Lisa Lemke Leg Ssk.
Karlstad
1746.Gunnar Ahlgren, leg läkare
Uppsala
1747.Johan Lundgren
Läckeby
1748.johansson
Göteborg
1749.Anni Gålne, leg läkare
Malmö
1750.Linnea Tufvesson psykolog
Karlstad
1751.Elisabeth Kastmark
Trelleborg
1752.Per Hård af Segerstad, kommunikatör
Uppsala
1753.Daniel von Bergen, ST-läkare
Norrtälje
1754.Mårten Lundkvist, med stud
Uppsala
1755.Viktor Meldert - SSK
Linköping
1756.Petra Sjuksköterska
Vedevåg
1757.Maria Lindahl, ST-läkare Allmänmedicin
Örebro
1758.Rozita Sadaghiani
Kristinehamn
1759.Maria Nordquist Ssk
Täby
1760.Daniel Ocampo Daza, fil. doktor medicinsk vetenskap
Uppsala
1761.Marie Wilhelmson Leg psykolog/leg psykoterapeut
Svartsjö
1762.aghdas BMA
stock.
1763.Frederic Palmgren Ambulanssjuksköterska
Lund
1764.ingrid wikström
Skara
1765.Malin Kjellberg, mamma
Bua
1766.Maria Möllerström Läkare
Karlstad
1767.Hanna Isaksson specialistsjuksköterska anestesi
Karlstad
1768.Emma Fransson, leg psykolog
Stockholm
1769.Caroline Tababat-Khani, Överläkare
Ystad
1770.Anna-Lotta Engren läkare
Umeå
1771.Daniela Sjuksköterska
Järna
1772.Solveig Andersson Sevelin
Kristinehamn
1773.Maja Deckner, ST län
Falun
1774.Sandra Larsson leg. Ssk
Heby
1775.Inger Boketoft, Forskningsadm., nu pensionär
Södra Sandby
1776.Lena Rydberg leg läkare
Trollhättan
1777.Johanna Fridsén Leg sjuksköterska
Mora
1778.Psykolog Lars Gyllenhammar
Stockholm
1779.Olga Rumyantseva ST-läkare
Göteborg
1780.Sofie Zecovic, spec internmef
Höör
1781.Maria Borén leg psykolog
lund
1782.Åke Boketoft, Forskare/pensionär
Södra Sandby
1783.Kristin Österberg, leg psykolog leg psykoterapeut
Stockholm
1784.Mariamne Söderström, psykologstuderande
Tungelsta
1785.Jonas Westergren spec allmänmed
Stockholm
1786.Bodil Lundström, ssk-student
Örebro
1787.Överläkare Marcus Persson
Lund
1788.Carina Lindberg leg. sjuksköterska
Katthammarsvik, Gotland
1789.Emelie Socionom
Umeå
1790.Anna Bengtsson, förläggare
Stockholm
1791.Peter specialistsjuksköterska psykiatri
Karlstad
1792.Gun Persson Jeroimic
Väröbacka
1793.Anna-Lena Netzel sjuksköterka
Uppsala
1794.Maria Löfgren leg läkare
Örebro
1795.Mikael Mide Leg. Psykolog
Göteborg
1796.Johan Karlsson Läkarstudent
Göteborg
1797.Paula Akerman, vik underläkare
Stockholm
1798.Gun-Britt Karlsson, förläggare
Torsby
1799.Karolina Mehkri (St-läk)
Halmstad
1800.Katarina Århem st-läkare
Stockholm
1801.Maria Elena Pazos Anderberg Soc.sekr.
Malmö
1802.Marcus Arwidson, ST-läk kardiologi
Stockholm
1803.Nina Wiklund
Göteborg
1804.Diana Viklund ST-läkare
Örnsköldsvik
1805.sandra lundkvist
ängelholm
1806.mary khorosh AT läkare
tranås
1807.Annette Börjes barnsjuksköterska
Sollentuna
1808.My Albjär, anestesisjuksköterska
Uppsala
1809.Jonatan Dettner Mehlin (läkarstudent)
Uppsala
1810.Karina Harde Usk
Trelleborg
1811.Mona Neumann Patient
Örebro
1812.Dinah Gordon-Sehlin, Studie och yrkesvägledare
Älvsjö
1813.Rikard Berle
Göteborg
1814.Linnea Engebretsen sjuksköterskestudent
Malmö
1815.Kimberley Joshua, Läkarstudent
Stockholm
1816.Christina Hjorth
Hindås
1817.maria aechenti, leg logoped
årsta
1818.Emma Persson ST-läkare
Jönköping
1819.Maria Melkemichel, leg.läkare
Stockholm
1820.Emil R, med kand
Lund
1821.Lotta Tenor
Stockholm
1822.Kristin Eriksson, AT-läkare
Örebro
1823.Miriam Hägg sjuksköterska
Malmö
1824.Ola Borgquist, ST-läk
Lund
1825.Christina Hjorth, ST-läkare
Hindås
1826.Maria Archenti, leg. logoped
årsta
1827.Margurite Sjöholm
Uddevalla
1828.Lars Olofsson Obd.tekniker
LUND
1829.Ida Helmersson AT-läkare
Lindesberg
1830.Maria Archenti, leg. logoped
Stockholm
1831.Anna Persson, leg läkare
Stockholm
1832.Lena Nellström, AT-läkare
Kungsbacka
1833.Elin Persson
Lidköping
1834.Georgios Xylouris STst-läkare
uppsala
1835.Ida Heldius
Göteborg
1836.Tanha Suhinina, leg. psykolog
Stockholm
1837.Elisabeth Drotz
Borås
1838.Love Grahn, leg psykolog
Stockholm
1839.Gunilla Wettersjö sjuksköterska
Stockholm
1840.Katarina Fängström Wallin
Uppsala
1841.Jesper Rönning Med. Stud.
Stockholm
1842.Daniel Svensson Psykolog
Göteborg
1843.David Yu, med kand
Stockholm
1844.Janina Fries
Helsingborg
1845.Birgitta Jörgensen, PTP-psykolog
Stockholm
1846.Kerstin Hansson leg sak
Lund
1847.Enrico Mansfeld
Leksand
1848.Irene Lindberg
Kalmar
1849.Överläkare
Stockholmsgeriatriken
1850.Gun-Britt Eriksson, leg. sjuksköterska
Uppsala
1851.Eva Öhrner
Täby
1852.Lukas Geary
Stockholm
1853.Berit Eckerdal
Lyckeby
1854.Björn Rydhög leg.läkare
Malmö
1855.Maria Dahlgren, AT-läkare
Göteborg
1856.Suzanne. sjukers.
Staffanstorp
1857.Elin Söderblom, biomedicinsk analytiker
Stockholm
1858.Martin Gustafson Underläkare
Göteborg
1859.Daniel Johansson arbetare
Heby
1860.Marcus Saastamoinen, läkarstudent
Uppsala
1861.Lily Myrhed, SSK
Stockholm
1862.Maj-Britt Sandmark
Sjöbo
1863.Pernilla Bruno, ST-läkare
Veberöd
1864.Jenny Belenos, kurator
karlstad
1865.Love Lindau Liljekvist, med stud
Stockholm
1866.Ing-Marie Sundqvist,ST-läkare
Umeå
1867.Amanda Wikerstål, Leg. Psykolog
Växjö
1868.Leg. sjukgymnast Carin Price
Stockholm
1869.johanna
uddevalla
1870.Lena Broberg
Malmö
1871.Rickard Markgren, at-läkare
Skellefteå
1872.Lina Toss Agegård ST-läkare
Stockholm
1873.Kristofer Fredriksson
Stockholm
1874.Karin Öberg Johnson (Civ.ing.)
Bromma
1875.Ylva Holmström
Malmö
1876.Jan Lahti, handläggare
Sundsvall
1877.Erland Hvittfeldt ST
Malmö
1878.Thorbjörn Belenos
Karlstad
1879.Lina Kearney
Göteborg
1880.Anna Hamne (UL)
Norrtälje
1881.Catja Frisk
Gamleby
1882.Heidi Talvitie med kand
stockholm
1883.Ulrika Wåhlin, ST-läkare
Västerås
1884.Magnus Linderoth
Bromma
1885.Tina Ecaldsson
Stockholm
1886.Shetha Jabur, Leg läkare
Stockholm
1887.Karin Modigh, leg psykolog
Lund
1888.Daniel Bengtsson, leg. logoped
Lessebo
1889.Sara Åkerlindh leg. receptarie
Årsta
1890.Marco, student
Stockholm
1891.Shabane Barot underläkare
Stokholm
1892.Brynja Jónsdóttir ST Läkare
Malmö
1893.Maja Modin AT-läk
Kungälv
1894.Elin Enquist SSK
Skellefteå
1895.Robin Andesson, läkarstudent
Linköping
1896.Ylva Tornborg, underläkare
Malmö
1897.Linus Landén, Psykologstudent
Malmö
1898.Linnéa Ekström, underläkare
Skövde
1899.Lovisa östberg
Tyresö
1900.Nils Littorin, Underläk
Ängelholm
1901.Jwan Al-Mukhtar Othman Leg läkare
Göteborg
1902.Anniqe Adamsson, Usk, ssk student
Lund
1903.Sarah Moberg Lidman Anestesisjuksköterska
Stockholm
1904.Ingela Smedenmark, lärare
Lund
1905.Jonas In de Betou AT-läkare
Mariehamn
1906.Lis-Lott Andersson Leg Specialistsjuksköterska
Lund
1907.Hannah Sjöstedt (AT)
Kiruna
1908.Maria Lindh Underläkare
Umeå
1909.Nina Eriksson, socionom
Malmö
1910.Sofia Engdahl ST-läk
Linköping
1911.Jorun Edgren leg läk
Stockholm
1912.Annika Winsnes, läkarstudent
Umeå
1913.Martin Stenson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Helsingborg
1914.Anna-Lena Lampe Präst
Hörnefors
1915.Carl Tevell leg läk
Södertälje
1916.Charlotte Clifstock Apotekstekniker
Karlstad
1917.Jennie Jensen, folkhälsovetare
Örebro
1918.Anna Maria Clementz, USK
Järfälla
1919.Ulrica Allberg ST-läk ANIVA
Sollentuna
1920.Emily
Norrtälje
1921.Josefin Löfgren, Patient
Umeå
1922.Överläkare Maria Wagner
Lund
1923.Mia Torstensson, operationssjuksköterska
Uppsala
1924.Emma Salander läkare
Östersund
1925.Helena Hoffborn sjukgymnast
Stockholm
1926.Frida Johansson, psykologstudent
Stockholm
1927.Britt-Mari Johansson barnmorska
Eksjö
1928.Erica Lorentzson, sjuk
Hörnefors
1929.Karin Nylén
Göteborg
1930.Joakim Pejer, med stud
Uppsala
1931.Kristina rydbeck leg läk
Halmstad
1932.Ida Rosqvist, leg. logoped
Malmö
1933.Sofia Willner, ST-läkare
Borås
1934.Hannes Winklbauer, leg läkare
Jönköping
1935.Bittan Swerin
Palma de Mallorca
1936.Anna-Karin Collin
Norberg
1937.Robert Stenlund, Rörmokare
Uppsala
1938.Karin Niva Pensionär
Malmberget
1939.Ingrid Ölund, AT-läkare
Halmstad
1940.Johan Lindbergh civ ing
Lule
1941.AnnKristin Rönnberg läkare
Örebro
1942.Sofie Svärd AT-läkare
Kristianstad
1943.Daniel Muder, ST-läkare
Uppsala
1944.Nadja Lejtzén, läkare
Malmö
1945.Mattias Strand, ST-läkare
Stockholm
1946.Mirja Neideman barnssk
Stockholm
1947.Helena Johansson Lindell
Göteborg
1948.M-L Adamsson
Höganäs
1949.Britta Götbrink, f.d lärare
Karlstad
1950.Hanna Adenbäck
Göteborg
1951.Cecilia
Upplands Väsby
1952.Med Kand Tobias Björkman
Solna
1953.Erika Bergström Leg. Sjuksköterska
Uppsala
1954.Viktor Tidehag, underläkare
Östersund
1955.Stephanie Poysti, leg psykolog
Söderhamn
1956.Marie Wallsby SSK
Munkedal
1957.Joakim Jörnhagen ST-läkare
Karlstad
1958.Monika Liehl, läkare
Jönköping
1959.Eva Steen psykolog
Göteborg
1960.Maria Engström
Göteborg
1961.Freja Renhammar
Norra bohuslän
1962.Jesper Gantelius, läkarstudent
Stockholm
1963.Harriet Rasmusson, psykiater
Solna
1964.Lena Nordlund AT-läkare
Umeå
1965.Anita Höglund Bibliotekarie
Tullinge
1966.Alexander Andersson, AT- läkare
Ljungby
1967.Hanna Huttunen, ST-läkare
Småland
1968.Kristian Svenberg, distriktsläkare, MD
Göteborg
1969.Fredrik Lindblå, boendehandledare
Stockholm
1970.Carl Östberg Underläkare
Falun
1971.Suzanne LIndberg sjuksköterska
Bromma
1972.Martin Andersson, leg läk
Växjö
1973.Livia Ambrus, läkare
Lund
1974.Gelas Saeed allmänläkare
Danderyd
1975.My Stein, specialist i pediatrik
Helsingborg
1976.Carola Kullberg-Lindh, Överläkare
Göteborg
1977.Wilhelm Gillnäs, Underläkare
Boden
1978.Maria Nygen, AT-läkare
Borås
1979.Martin Tunbjörk, Akustiker
Malmö
1980.Roza Azimpour, AT-läk
Ängelholm
1981.Therece Bandling leg sjuksköterska
Skellefteå
1982.Eva Sedin Leg Läk
Stockholm
1983.Marina Andersson, Leg. Läkare
Örebro
1984.Anna Nilsson, läkare
Västerås
1985.Jonas Arnqvist, leg psykolog
Ånge
1986.Fredrik Pettersson Leg. Sjuksköterska
Stockholm
1987.Inge Axelsson, prof/öl
Östersund
1988.Carin Becker
Älmhult
1989.Anki Johansson sjuksköterska
Jönköping
1990.Jonas Helmersson
Malmö
1991.Ingrid Hyddmark sjuksköterska
Gimo
1992.Anna Friberg, Läkarstudent
Stockholm
1993.Eva Defriis AT-läkare
Göteborg
1994.Lucia Braz leg läkare
Jönköping
1995.Charlotte Göransson, AT-läkare
Stockholm
1996.Alicia Edin AT-läkare
Umeå
1997.Charlotte Lundén leg. Psykolog
Falun
1998.Hanne Lundin
Lund
1999.Gunn Eli Wika, ST-läkare
Stockholm
2000.Catarina Gunnarsson, psykolog
Göteborg
2001.Björn Hofvander, leg psykolog
Malmö
2002.Rurik Löfmark, leg läk
Gävle
2003.Karin Fjellman Läkare
Stockholm
2004.Simon Vikström ST-läkare
Skellefteå
2005.Anette Ramström, ST-Läkare
Täby
2006.Maria Lindgren, specialistsjuksköterska
Bjärred
2007.Zoha Saket ST-läk
Göteborg
2008.Anders Lundin, leg Läkare
Barsebäckshamn
2009.Sofia Boda
Norrköping
2010.Göran Hermansson, Specialistläkare
Mora
2011.Marisel Skogsbacke Leg Barnmorska
Umeå
2012.Niki Daferera
Linköping
2013.Håkan Dahl sjuksköterska
Stockholm
2014.Cecilia Falk
Luleå
2015.Karin Persson
Lomma
2016.Monica Lindestaf, sjuksköterska
Göteborg
2017.Carina Johansson lärare
Mölnbo
2018.Sara Bengtsson Patient
Kalmar
2019.Therese Johansson, ssk
Karlsborg
2020.Jennie Arbetsterapeut
storvreta
2021.Sivert Gardell, få dövlärare
Veberöd
2022.Martina Beck-Friis
Sollentuna
2023.Lina Johansson (studerande)
Tidaholm
2024.Ulrika Thornberg lektor/ leg. Psykolog
Linköping
2025.Josephine Turner(Barnmorska)
Stockholm
2026.Anita Andersson
Göteborg
2027.Ulrika Blom Patient
Stockholm
2028.Eva Timerdal, Barnmorska
Gävle
2029.Anna Hammarstrand
Vallda
2030.Catharina Mattsson
Söderala
2031.Erik Johansson
Malmö
2032.Ylva Larsson, leg psykolog
Göteborg
2033.Ann-Louise Meijer socionom
Göteborg
2034.Sverker Nyberg
Uppsala
2035.Patrik Molntuss (Sjuksköterska)
Göteborg
2036.Anja Johansson Hälsocoach
Tidaholm
2037.Linda Vided (patient)
Uppsala
2038.Amanda sjuksköterska
Växjö
2039.Emil Yng
Stockholm
2040.karin aronsson (bm)
göteborg
2041.Torun Täljedal leg. Psykolog
Östersund
2042.Katarina Lorenc
Örnsköldsvik
2043.Gunhild Emrén
Skövde
2044.Eléonore Thiercelin
Norrbyn
2045.Björn Lindros, leg sjukgymnast
Linköping
2046.Emma Bengtsson
Malmö
2047.Annette Olsson Undersköterska
Johanneshov
2048.Fru Ingrid Boström
Borås
2049.Lars Åberg
Västerås
2050.Eva-Lena Andersson
gråbo
2051.Valentina Muratidu
Uppsala
2052.Johanna Dahlberg (sjuksköterska)
Lund
2053.Caroline Ottenborg Barnmorska
Stockholm
2054.Emma Lindroos, leg. logoped
Stockholm
2055.Åsa Holmberg Eriksson
Västerås
2056.Martin Ström
Täby
2057.Mauri Avelin Pensionär
Ljusdal
2058.Anna Ericsson leg. Arbetsterapeut
Rättvik
2059.Anna Löf Granström AT läkare,doktorand
Stockholm
2060.Lotta Lämpfe Nordström, specialistläkare
Uppsala
2061.Tove Abrahamsson, AT-läkare
Malmö
2062.Linda Carling vårdtagare
Göteborg
2063.Petra Lindeson-Harris, Kock
Göteborg
2064.Ing-Marie Dahkgren
Lidköping
2065.Elin Forslund, AT-läkare
Örebro
2066.Anna Wennerström, sjuksköterska
Uppsala
2067.Norma Bou Aram ST- läkare
Linköping
2068.Joakim Gustavsson
Göteborg
2069.Cecilia Eriksson, sjuksköterska
Johanneshov
2070.Maria Jumlin, Barnmorska
Stockholm
2071.Lotta Fornander, ST-läkare
Norrköping
2072.Mohammad Al-Saaid, ST-Läkare
Stockholm
2073.Leif Kolmodin, läkarkandidat
Uppsala
2074.Monica Edberg
Kristianstad
2075.Charlotte Antonsson
Oskarshamn
2076.Agata Bohlin AT-läkare
Skellefteå
2077.Malin Krantz, Underläkare
Lund
2078.Jon Roos st-läkare
Falun
2079.Daniel
Göteborg
2080.Dr Andreas Könyves
Lund
2081.Sofia Sunnerud ST läkare
Linköping
2082.Jonathan Nordlund, läkarstudent
Umeå
2083.Elsa Agélii konstnär
Gerlesborg, Bohuslän
2084.Eleni Mentesidou, ST-läkare
Linköping
2085.Anna Fällman, underläkare
Stockholm
2086.Frida Tirén, underläkare
Östersund
2087.Anna Nilsson Sjuksköterska
Kristianstad
2088.Andreas Könyves (Spec Allmän med)
Lund
2089.Johanna Stjerna, AT-läkare
Lund
2090.Mia Hermansen Amb.ssk
Upplands Väsby
2091.Charlotte Sultan
Sundbyberg
2092.Maria Blom
Bjuråker
2093.Krister mc Carthy Leg sjuksköterska
Sundsvall
2094.Johan Johansson
Nyhammar
2095.Johan Rubenson, ST-läkare Radiologi
Göteborg
2096.Gunilla Collin leg ssk
Helsingborg
2097.Stina Zelano, ST-läkare
Gävle
2098.Andrea Hermansson, läkarstudent
Umeå
2099.Shoresh
Moradi
2100.Ola Sörensen
Karlskrona
2101.Lina rosen ssk
Stockholm
2102.Emma Söderberg, Underläkare
Nacka
2103.Grete Ozor Patient
Borlänge
2104.Sofia Ek, Ssk
Skellefteå
2105.Tobias Dahlgren, leg läkare
Uddevalla
2106.Stefan uska
Täby
2107.Axel Rosell, läkarstudent
Uppsala
2108.Niklas Karlsson, anestesi och intensivvårds sjuksköterska
Uppsala
2109.Nina Bergkvist
Skellefteå
2110.Martin Erlandsson, distriktsläkare
Lund
2111.Helena Örndahl Lindqvist leg sjuksköterska
Norrtälje
2112.Lina Renström, underläkare
Gävle
2113.Kajsa Gattbro läkarstuderande
Göteborg
2114.Linnéa Arvidsson, ST-läkare primärvården
Stockholm
2115.niklas karlsson, läkarstudent
Göteborg
2116.Fedra Amorim, distriktsläkare
Södertälje
2117.Mattias Kreku, bror till världens bästa läkare
Uppsala
2118.jane
göteborg
2119.Margareta Svensson Usk
Malmö
2120.Mona Nirvani MUDR
Stockholm
2121.Selina
stockholm
2122.Daniel silverforsen, läkarstudent
Uppsala
2123.Klara Schön, AT-läkare
Stockholm
2124.Emelie Westergren, Leg läkare
Stockholm
2125.Sebastian Jakobsson Leg sjuksköterska
Skellefteå
2126.Henrik Löfmark, leg läkare
Stockholm
2127.Vangelis Patavoukas St läkare
Stockholm
2128.Siri af Burén, AT-läkare
Stockholm
2129.Hannah Johansson underläkare
Gävle
2130.Ebba Lundin Underläkare
Uppsala
2131.Linda Karlfeldt AT-läkare
Lund
2132.Aiva Båve ST-läkare
Stockholm
2133.Karin Andersson, ST-läk
Kalmar
2134.Petrea Frid, leg läk
Malmö
2135.Carolin Eklund (psykolog- och juriststudent)
Göteborg
2136.Christina Eten Bergqvist Leg ssk
Lund
2137.Johanna Westin Undersköterska
kåge
2138.Ann-Margret Johansson
Sunne
2139.Maria Salierno
Sundbyberg
2140.Malin Bjergestam Läkarstuderande
Göteborg
2141.Anna Servin st-läkare ortopedi
Karlskrona
2142.Bodil Jonsson
Skruv
2143.Mattias Skagerholm, patient
Norsborg
2144.Gerd Snitt Brotters
Mora
2145.Munir Hossain
Upplandsväsby,stockholm
2146.Åsa hallström st-psykiatrin
Västerås
2147.Anna Bohlin, läkarstudent
Sundsvall
2148.Gabriel Ekman öl
Stockholm
2149.Lena Johansson, psykiatrisjuksköterska
Göteborg
2150.Jessica Åhlin ST-läkare allmänmedicin
Umeå
2151.Christian Bergström
Amb ssk
2152.Rebecka Lindsten, underläkare och student
Uppsala
2153.Helen Eriksson Distriktsköterska
Tranås
2154.Anne Nygaard
Ljungby
2155.Karin Persson, psykolog
Johanneshov
2156.Kjell Lundberg, leg läkare
Sörforsa, Hudiksvall
2157.Viveca Ohlén gitarrpedagog
Danderyd
2158.Seika Lee, leg läkare
Stockholm
2159.Hedvig Törneman, leg sjuksköterska
Stockholm
2160.Lovisa Baer Eriksson,leg läk
Stockholm
2161.Anna Friberg Överläkare
Stockholm
2162.Caroline Lornudd, leg psykolog
Huddinge
2163.Victor Feldin, leg psykolog
Göteborg
2164.Hans Sundqvist, lärare
Tyresö
2165.Madelene Carlsson, Leg. Ssk
Stockholm
2166.Emelie
Malmö
2167.Bambi Hjelte
Falkenberg
2168.Monika Lengyel
Lidhult
2169.Tino Custance leg ssk
Malmö/Lund
2170.Moa Jonsson SSK
Göteborg
2171.Carolina Arbetsterapeut
Malmö
2172.Birgitta Aupeix Leg psykolog
Lund
2173.Theresa Zackrisson
Göteborg
2174.Ingrid Svensson
Nacka
2175.Irina Schuman
Umeå
2176.Ola Hansson, Leg Sjukgymnast
Uppsala
2177.Lenamaria Girardon
Ystad
2178.Nuray Güner
Malmö
2179.Anders Fougt
Malmö
2180.Roland Danielsson
Bromsten
2181.Kristina Holmström
Holmsund
2182.Ingrid
Malmö
2183.Cathrine Jonsson
Bromma
2184.Pär Björklund
Norge
2185.Andreas Mattsson
Norrköping
2186.Hasse Zetterström
Bagarmossen
2187.Katarina Wesslen, sjuksköterska
Stockholm
2188.Fredrik Larsson, Yrkesoffice
Bromölla
2189.Karin Reimegård, barnmorska
Malmö
2190.Gustav Andersson, psykolog
Borås
2191.Martin Andersson, leg ssk/Ane-amb
Malmö
2192.Astrid Sorgendal läkarstudent
Umeå
2193.Sara Johansson
Stockholm
2194.Lottie Holmgren
Landskrona
2195.Kerstin Larsson (socionom, pensionär)
Skara
2196.Isabell Dillström, AT-läkare
Stockholm
2197.Josefin med.sekreterare
Malmö
2198.Peter Ek, överläkare
Malmö
2199.V. Jones, Läkarstudent
Uppsala
2200.Anne Zedén Yverås
Falköping
2201.Sanna Wallgren
Umeå
2202.Lisbeth Jönsson, sjuksköterska,
Sölvesborg
2203.Magnus Alkestrand, läkarstudent
Lund
2204.Åsa Landberg, leg psykolog
Stockholm
2205.Gustav Zakariasson
Täby
2206.Agneta Ekman
Stockholm
2207.Gustav Zakariasson, Läkarstudent
Täby
2208.Sofia Sundqvist, Läkarstudent
Trondheim
2209.Gert Sparr
Staffanstorp
2210.Johan Svensson, kandidat
Göteborg
2211.Sophia Rudehill, läkare
Stockholm
2212.Christer Ivarsson, Överläkare inom klinisk fysiologi.
Växjö
2213.Andreas Lillieroth Bricaud, Med kand
Stockholm
2214.Maria Mårin AT-läkare
Göteborg
2215.Lisa Forsberg, barnläkare
Stockholm
2216.Patrik Jansson, läkarstudent och uska
Gävle
2217.Lotta Lindahl ST-läkare
Umeå
2218.Emil Karlsson, leg. Sjuksköterska
Umeå
2219.Maja Usk
Helsingborg
2220.Anna-Karin Nilsson
Stockholm
2221.Ssk petra MITCHELL
Stockholm
2222.Olof Grönlund Läkarstudent
Stockholm
2223.Iren Lundquist M.skötare
Borås
2224.Per Åkesson, ÖL
Lund
2225.Ali Dr
Gbg
2226.Emelie Sandgren
Malmö
2227.Sofia Wendel
Stockholm
2228.Kristina Lind, ST-läkare
Stockholm
2229.Ann Wanhatalo Specialistläkare
Luleå
2230.Kristina Lundberg, leg läkare
Göteborg
2231.Sara (trädgårdsmästare)
Karlshamn
2232.Joel Fritz leg Sjuksköterska
Norrtälje
2233.Fredrik Björkman, Spec.SSK
Lund
2234.Annelie Hammerman Sjuksköterska
Västervik
2235.Christina Edwinsdotter Ardnor ST-läkare
Umeå
2236.Bo Edelstam distriktsläkare
Stockholm
2237.Petter Wendel
Stockholm
2238.Tobias
Stockholm
2239.Johanna Hellman, undersköterska
Umeå
2240.Shermineh Farmand
Stockholm
2241.Håvard M Arnljot, leg läk, spec i ögonsjukdommar
Fränsta
2242.Susanne Barenius Allmänläkare
Stockholm
2243.Peter Priftakis, läkare
Stockholm
2244.Sofia Allard ST-läkare
Linköping
2245.Sofia Ellebrand
Stockholm
2246.Anette Åkerlind leg psykoterapeut
Stockholm
2247.Sofia Schiller, leg. sjuksköterska
Malmö
2248.Cecilia Sinclair AT-läkare
Trollhättan
2249.Sofie Engström
Stockholm
2250.Karolina Embring
Johanneshov
2251.Stefan,sjuksköterska
Arvidsjaur
2252.ST-Läkare Mahsa Nordqvist
Göteborg
2253.Karin Fawcett, ST läkare
Eksjö
2254.Unni Sandén Johansson
Linköping
2255.Monika Unander - Adjunkt
Göteborg
2256.Bintou Traoré SSK
Stockholm
2257.Nannie Porres
Stockholm
2258.Ellekari Sander
Årsta
2259.Elisabeth Aronson Distriktssköterska
Lysvik
2260.Dr Niels Guldberg--Kjär
Lund
2261.Marja nordlundh Ssk
Stockholm
2262.Kristina Gunnarsson sjuksköterska
Tomelilla
2263.Love Cederström, civ.ing.
Dresden
2264.Viktor Berg, sjuksköterska
Malmö
2265.Anna vikström, uska
Umeå